Så arbetar du med lärande just in-time

450 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Så arbetar du med lärande just in-time

 1. 1. Sänk dina utbildningskostnader med nya utbildningsmetoder Webinar 1
 2. 2. Hur gjorde man nu? . 2
 3. 3. Jag behöver kunskapen just innan . 3
 4. 4. Kursmål .Etablera lärande ”just-in-time” Du behärskar verktyg för Rapid eLearning, skärminspelning, video och webinar. Du behärskar nödvändig pedagogik och bedömer när det passar med lärande “just-in-time”. Du kan etablera arbetssättet i din organisation och stötta ämnesexperter i framtagningen av lärmoduler. 4
 5. 5. Johan Skoglöf . 25 år med lärande 12 år som konsult  Ericsson, SAAB, Toyota, Volvo, Folksam, Hägglunds, Lernia … VD Cell ITS, DSU AB Grundare Learntech
 6. 6. Vilka är ni? .Roll? Förväntningar? 6
 7. 7. Kursupplägget 7
 8. 8. Föregående webinar .KOMPLEXA SIT.KAN UTFÖRA TRÄNA ÖVERFÖRA TILL JOBB Tid att utveckla och genomföra utbildning med 500 personer Klassrum eLearning Webinar Klassisk Rapid ”Ultra” Rapid 1 2 3 4 5 mån 8
 9. 9. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 9
 10. 10. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 10
 11. 11. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder “just-in-time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 11
 12. 12. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 12
 13. 13. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 13
 14. 14. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 14
 15. 15. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep)Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) 15
 16. 16. Arbetsflöde . 2 veckor Så arbetar du med eLektioner del 1 – skapalärande “just-in-time” upplägget (19 sep) (3 okt) Övningsuppgifter Självstudier 16
 17. 17. Kursportal . 17
 18. 18. Dagens mål . När passar ”just-in-time”? Arbetssätt Pedagogiska principer Stöd till utvecklare 18
 19. 19. webpoll . 19
 20. 20. När passar ”just-in-time”? 20
 21. 21. När använda just-in-time? . EXPERT UTVECKLAR Wiki NÅGOT GÅR FEL Sociala nätverk • Du lär på arbetsplatsen ANVÄNDER Just-in-time • Du lär just innan/under arbetsuppgift VILL LÄRA MER • Du lär i korta stunder (<15 min) eKurser • Använder webmedia LÄR FÖRSTA GÅNGEN Klassrum • Användare/ämnesexperter skapar innehåll NYBÖRJAREGottfredson: 5 moments of Learning need Cisco: Learning Continuum
 22. 22. eLektioner/Rapid eLearning .Vad?Lektioner omspecifika ämnenKunskap?Minnas/förståUtföra utan hjälpLängd?10-15 minuterUtvecklingstid?10-30h/hAntal elever>30 22
 23. 23. Webmöten .Vad?LektionerUppdateringarSupport/coachingKunskap?Minnas/förstå/tillämpaUtföra utan hjälpLängd?15-90 minuterUtvecklingstid?5-20h/hAntal elever>1/5 23
 24. 24. Skärminspelningar .Vad?InstruktionerprogramvaraKunskap?MinnasUtföra med hjälpLängd?1-5 minuterUtvecklingstid?5-10h/hAntal elever>10 24
 25. 25. eInstruktioner .Vad?InstruktionerKunskap?MinnasUtföra med hjälpLängd?1-10 minuterUtvecklingstid?10-20h/hAntal elever>20 25
 26. 26. Användarinspelningar .Vad?InstruktionerErfarenheterKunskap?Minnas/förståUtföra utan hjälpUtföra med hjälpLängd?1-20 minuterUtvecklingstid?1-20h/hAntal elever>1/20 26
 27. 27. Hur välja? . EXPERT UTVECKLAR Wiki NÅGOT GÅR FEL Sociala nätverk  Kompetensnivå  Kritiskt Användarinspelningar  Svårt ANVÄNDER eInstruktioner  Frekvent Skärminspelningar Webinar  Antal elever Rapid eLearning  Tid till kompetens VILL LÄRA MER eKurser  Geografi  Förkunskap LÄR FÖRSTA GÅNGEN Klassrum NYBÖRJAREGottfredson: 5 moments of Learning need Cisco: Learning Continuum
 28. 28. Hur bra behöver man vara? .Kompetens nivå 5(D) Skall kunna utföra under komplexa förhållanden On-the-job training 4(C) Skall kunna utföra uppgiften med normala krav Lab/praktiska övningar Coaching Simulering 3(B) Skall kunna utföra uppgiften självständig utan krav Lärarledd klassrum eLearning Webinar Rapid eLearning 2(A) Skall kunna utföra uppgift med hjälp eInstruktioner
 29. 29. Kurs eller just-in-time? .KOMPLEXA SIT.KAN UTFÖRA Just-in-time ++ KRITISKT -- Kurs ++ SVÅRT -- ++ FREKVENT -- TRÄNA ÖVERFÖRA TILL JOBB 29
 30. 30. Målgrupp spelar roll . Utvecklings + leveranskostnad • eLearning > klassrum vid 100 • Rapid > Webinar vid 30 Klassrum Webinar eLearning Rapid eLearning Antal elever0 50 100 150 200
 31. 31. Betyder hastighet något? . Tid att utveckla och genomföra utbildning med 500 personerKlassrumeLearningWebinarKlassisk Rapid”Ultra” Rapid 1 2 3 4 5 mån 31
 32. 32. Vilken metod? .1. Kompetensnivå – Utföra självständigt: Rapid eLearning, webinar – Med hjälp: eInstruktioner2. Frekvens – Ofta: eLektioner, webinar – Sällan: eInstruktioner3. Antal elever – Högre nivå • > 100: eLearning • < 100: klassrum – Lägre nivå • <30: webinar • >30: Rapid eLearning4. Leveranstid – < 1 dag: eInstruktion – < 1 vecka: webinar – < 3 veckor: Rapid eLearning 32
 33. 33. Exempel . Nytt affärssystemFREKVENS: HÖG FREKVENS: MEDEL FREKVENS: LÅGPÅVERKAN: HÖG PÅVERKAN: MEDEL PÅVERKAN: LÅGSVÅRIGHET: HÖG SVÅRIGHET: MEDEL SVÅRIGHET: LÅG 33
 34. 34. Diskussion . Vilka metoder använder ni? EXPERT Vilka metoder skulle ni behöva komplettera med? UTVECKLAR Wiki NÅGOT GÅR FEL Sociala nätverk Användarinspelningar ANVÄNDER eInstruktioner Skärminspelningar Webinar Rapid eLearning VILL LÄRA MER eKurser LÄR FÖRSTA GÅNGEN Klassrum NYBÖRJAREGottfredson: 5 moments of Learning need Cisco: Learning Continuum
 35. 35. Arbetssätt 35
 36. 36. Typisk eLearning 2h . A D D I E Kompetensbehov  Lärmål  Skapa innehåll  Planera  Användande Nivåer/gap  Lärmoduler  Spela in ljud  Kommunicera  Lärande Lämplig metod  Utvärdering  Publicera  Administrera  Effekt 1-2 mån 2-3 mån 1 mån
 37. 37. Hur kan vi snabba upp? . A D D I E Kompetensbehov  Lärmål  Skapa innehåll  Planera  Användande Nivåer/gap  Lärmoduler  Spela in ljud  Kommunicera  Lärande Lämplig metod  Utvärdering  Publicera  Administrera  Effekt  Analys ofta generell  Design = mallar  Manus = Produktion  Ämnesexpert gör allt  Granskning i publicerad kurs  Direkt på intranät
 38. 38. Arbetsflöde . A D D I E Kompetensbehov  Lärmål  Skapa innehåll  Planera  Användande Nivåer/gap  Lärmoduler  Spela in ljud  Kommunicera  Lärande Lämplig metod  Utvärdering  Publicera  Administrera  Effekt Specifikation Innehåll/PPT Spela in ljud Publicera Filhantering
 39. 39. Process för Rapid eLearning . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen Titel, beskriv ning Inlärningsmål Omfattning Indata
 40. 40. Utveckla innehållet . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen
 41. 41. Produktion . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen
 42. 42. Publicera till webformat . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen
 43. 43. Övningsuppgift .Har ni process för kursutveckling?Vad behöver ni göra för att uppdatera processen?Vilka roller skulle bli berörda? Specifikation Innehåll/PPT Spela in ljud Publicera Filhantering
 44. 44. Pedagogiska principer 44
 45. 45. Pedagogiken? . 45
 46. 46. Olika fokus . EXPERT UTVECKLAR Wiki  Arbetsminne  Visualisering NÅGOT GÅR FEL Sociala nätverk eInstruktioner  Motivation ANVÄNDER  Relevans  Stötta tillämpning eLektioner VILL LÄRA MER  Underlätta inlärning eKurser  Memorering  Öva LÄR FÖRSTA GÅNGEN Klassrum NYBÖRJAREGottfredson: 5 moments of Learning need Cisco: Learning Continuum
 47. 47. Om minnet
 48. 48. Kommentarer? .
 49. 49. Kommentarer? .
 50. 50. Problemet med arbetsminnet . 5-9 objekt
 51. 51. Så funkar minnet .Sensoriskt minne Arbetsminne Långtidsminne• Uppmärksamhet • Språklig kanal • Semantiskt - nätverk• Meningsfullhet • Visuell kanal • Episodisk - VCR• < 1s • < 30s • Existerande påverkar vår inlärning. • ”För alltid”
 52. 52. Stötta inlärning .• Involvera flera sinnen • Aktivera existerande...• Guida uppmärksamheten • Bygg på tidigare kunskaper• Meningsfullhet/relevans • Variera uppgifter • Dela upp: 5-9 objekt • Helhet/struktur/bilder • Emotionell koppling
 53. 53. Förändringen .Vilken andel av kunskapen du behöver för dittjobb har du memorerat ? 1986 = 75% 2006 = 8-10% Robert Kelley, Carnegie-Mellon University/ Robert Kelley’s longitudinal study with knowledge workers
 54. 54. Vår uppgift .Max förståelse/minut
 55. 55. Visualisera med bild .
 56. 56. Dekorationer försämrar .
 57. 57. Använd hellre speaker! .
 58. 58. Text nära objekt… . Trycket lagras i accumulatorn
 59. 59. Vägled uppmärksamheten .
 60. 60. Undvik irrelevant material! . Visste du att!! Lore ipsum lore ipsum lore ipsum lore ipsum lore ipsum lore ipsum lore ipsum lore ipsum
 61. 61. Förbättringar? . 61
 62. 62. Förbättringar? . 62
 63. 63. Om motivation
 64. 64. Olika fokus . EXPERT UTVECKLAR Wiki  Arbetsminne  Visualisering NÅGOT GÅR FEL Sociala nätverk eInstruktioner  Motivation ANVÄNDER  Relevans  Stötta tillämpning eLektioner VILL LÄRA MER  Underlätta inlärning eKurser  Memorering  Öva LÄR FÖRSTA GÅNGEN Klassrum NYBÖRJAREGottfredson: 5 moments of Learning need Cisco: Learning Continuum
 65. 65. De här modulerna är mellan 10 -20 min . Varför?
 66. 66. Fyra faktorer som påverkar . Relevans • Nytta i arbetet Uppmärksamhet • Valmöjlighet • Överraskning • Utmaning • VariationSjälvförtroende• Förväntningar Tillfredställelse• Låt eleven växa • Lösa svåra• Elevkontroll problem • Lyckas
 67. 67. Vad har jag för nytta av lektionen? .Etablera nyttansnabbt Varför skall jag lägga tid på detta?Verkligt exempel
 68. 68. Vad kan jag förvänta mig? .Inlärningsmål:Kunna göra efteråtRubrikerVärdera innehåll
 69. 69. Kommentarer . 69
 70. 70. Kommentarer . 70
 71. 71. Kommentar . 71
 72. 72. Kommentar . 72
 73. 73. Stötta utvecklarna 73
 74. 74. Stötta utvecklarna . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen Mallar Utbildning Instruktioner Granskning
 75. 75. Använd mallar i PowerPoint .
 76. 76. Utbilda . 76
 77. 77. Skapa instruktioner .
 78. 78. Granska . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen
 79. 79. Övningsuppgifter .Anpassa PowerPoint-mallVilket behov av stöd? 79
 80. 80. Summering 80
 81. 81. När använda just-in-time? . EXPERT UTVECKLAR Wiki NÅGOT GÅR FEL Sociala nätverk ANVÄNDER Just-in-time VILL LÄRA MER eKurser LÄR FÖRSTA GÅNGEN Klassrum NYBÖRJAREGottfredson: 5 moments of Learning need Cisco: Learning Continuum
 82. 82. Det finns flera former av just-in-time .Lärande Rapid eLearning Webmöten Användar- inspelningar eInstruktioner Skärm- inspelningar Stöttauppgifter Tid till genomförande 82
 83. 83. En enklare process . A D D I E Kompetensbehov  Lärmål  Skapa innehåll  Planera  Användande Nivåer/gap  Lärmoduler  Spela in ljud  Kommunicera  Lärande Lämplig metod  Utvärdering  Publicera  Administrera  Effekt Specifikation Innehåll/PPT Spela in ljud Publicera Filhantering
 84. 84. Underlätta för arbetsminnet . 5-9 objekt
 85. 85. Motivera .
 86. 86. Stötta utvecklarna . Planera Utveckla Spela in Producera PubliceraLektionen innehåll röst Lektionen Lektionen Mallar Utbildning Instruktioner Granskning
 87. 87. Nästa steg 87
 88. 88. Övningsuppgifter . 88
 89. 89. Självstudier . 89
 90. 90. Kursmoduler . Minska din Så arbetar du med eLektioner del 1 – eLektioner del 2 –utbildningsbudget lärande “just-in- skapa upplägget författa lektionenmed nya metoder time” (3 okt) (17 okt) (5 sep) (19 sep) eLektion i PowerPoint.Merutnyttja dina Skärminspelningar PowerPoint för Etablera Utformning av sidor. webinar för eInstruktioner eInstruktioner produktionsflödet Visualisera budskapet. (31 okt) (14 nov) (28 nov) (12 dec) Förklara för- och nackdelar med några vanliga verktyg 90
 91. 91. Frågor . 91

×