Eula

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eula

  1. 1. IMPORTANT: Citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile produsului stabilite mai jos înainte de descărcare, instalare,copiere sau utilizare. PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL PRIVIND TERMENII ŞI CONDIŢIILE.Acord de licenţă pentru utilizatorul final al software-uluiConform termenilor acestui Acord de licenţă pentru utilizatorul final al software-ului (numit mai departe „Acord”)încheiat de şi între ESET, spol. s r. o., societate cu sediul social în Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, RepublicaSlovacă, înregistrată în Registrul Comerţului al Judecătoriei 1 din Bratislava I, secţia Sro, cu nr. de înregistrare 3586/B,cod fiscal 31 333 535, sau altă societate din ESET Group (numită mai departe „ESET” sau „Furnizor”) şi dvs., opersoană fizică sau entitate legală (numită mai departe „Dvs.” sau „Utilizator final”), aveţi dreptul de a utilizaSoftware-ul definit la articolul 1 din acest Acord. Software-ul definit la articolul 1 din acest Acord poate fi stocat pe unsuport de date, poate fi trimis prin poştă electronică, descărcat de pe Internet, descărcat de pe servere ale Furnizoruluisau obţinut din alte surse în baza termenilor şi condiţiilor menţionate mai jos.ACESTA ESTE UN ACORD PRIVIND DREPTURILE UTILIZATORULUI FINAL, NU ESTE UN ACORD DEVÂNZARE. Furnizorul deţine în continuare copia Software-ului şi suportul fizic inclus în pachetul de vânzare şi oricealtă copie pe care Utilizatorul final are dreptul să o facă în conformitate cu acest Acord.Făcând clic pe opţiunea „Accept” la instalarea, descărcarea sau copierea sau utilizarea Software-ului, sunteţi de acordcu termenii şi condiţiile acestui Acord. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi termenii şi toate condiţiile din Acord, faceţi clicimediat pe opţiunea „Nu accept”, revocaţi instalarea sau descărcarea ori distrugeţi sau returnaţi Software-ul, suportul deinstalare, documentaţia însoţitoare şi bonul de vânzare către ESET sau către partenerul de la care aţi achiziţionatSoftware-ul.SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI INDICĂ FAPTUL CĂ AŢI CITIT ACEST ACORD,L-AŢI ÎNŢELES ŞI SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUIA.1. Software. Conform utilizării în acest Acord, termenul „Software” înseamnă: (i) Programul de calculator ESETSmart Security 5 şi toate componentele acestuia; (ii) întregul conţinut al discurilor, CD-ROM-urilor, DVD-urilor,mesajelor de e-mail şi ataşărilor sau alt suport cu care este prevăzut acest Acord, inclusiv forma codului de obiect aSoftware-ului furnizat pe un suport de date, prin poştă electronică sau descărcat de pe Internet; (iii) orice materialexplicativ scris asociat şi orice altă eventuală documentaţie asociată Software-ului, mai ales orice descriere a Software-ului, specificaţiile acestuia, orice descriere a proprietăţilor şi funcţionării Software-ului, orice descriere a mediului defuncţionare în care se utilizează Software-ul, instrucţiunile de utilizare sau instalare a Software-ului sau orice descrierea modului de utilizare a Software-ului (numită mai departe „Documentaţie”); (iv) copiile Software-ului, corecţiileeventualelor erori ale Software-ului, adăugirile aduse Software-ului, extensiile Software-ului, versiunile modificate aleSoftware-ului şi actualizările componentelor Software-ului, dacă există, care vă sunt acordate prin licenţă de cătreFurnizor, în conformitate cu articolul 3 din acest Acord. Software-ul se va furniza exclusiv sub formă de cod de obiectexecutabil.2. Instalare. Software-ul furnizat pe suport de date, trimis prin poşta electronică, descărcat de pe Internet, descărcat depe serverele Furnizorului sau obţinut din alte surse necesită instalarea. Trebuie să instalaţi Software-ul pe un computerconfigurat corect, care este conform cel puţin cu cerinţelor stabilite în Documentaţie. Metodologia de instalare estedescrisă în Documentaţie. Pe computerul pe care instalaţi Software-ul nu se vor instala programe de computer saucomponente hardware care ar putea afecta negativ Software-ul.3. Licenţă. În condiţiile în care aţi fost de acord cu termenii acestui Acord, achitaţi taxa de licenţă în perioada stabilităşi respectaţi toţi termenii şi toate condiţiile stipulate aici, Furnizorul vă va acorda următoarele drepturi („Licenţa”):a) Instalare şi utilizare. Aveţi dreptul neexclusiv şi netransferabil de instalare a Software-ului pe hard diskulcalculatorului sau pe alt suport permanent de stocare a datelor, de instalare şi stocare a Software-ului în memoria unuisistem de calculator şi de implementare, stocare şi afişare a Software-ului.b) Stipularea numărului de licenţe. Dreptul de utilizare a Software-ului depinde de numărul de Utilizatori finali. UnUtilizator final înseamnă următoarele: (i) instalarea Software-ului pe un singur sistem de computer sau, (ii) dacăîntinderea licenţei este limitată de numărul de căsuţe poştale, atunci un Utilizator final înseamnă un utilizator decalculator care acceptă poştă electronică prin Mail User Agent (numit mai departe „MUA”). Dacă MUA acceptă poştăelectronică şi o distribuie ulterior automat către mai mulţi utilizatori, atunci numărul de Utilizatori finali se va stabili înfuncţie de numărul efectiv de utilizatori pentru care se distribuie poşta electronică. Dacă un server de mail funcţioneazăca poartă poştală, numărul de Utilizatori finali va fi egal cu numărul utilizatorilor de servere de mail pentru care o astfelde poartă oferă servicii. Dacă un număr nespecificat de adrese de poştă electronică sunt direcţionate către şi acceptatede un utilizator (de ex., prin denumiri alternative) şi mesajele nu sunt distribuite automat de client către un număr maimare de utilizatori, se va solicita o Licenţă pentru un calculator. Nu se va utiliza simultan aceeaşi Licenţă pe mai multe
  2. 2. calculatoare.c) Business Edition. Pentru a utiliza Software-ul pe servere de poştă electronică, servere de transmitere a poşteielectronice, gateway-uri de corespondenţă sau de Internet trebuie să obţineţi versiunea Business Edition a Software-ului.d) Termenul Licenţei. Dreptul Dvs. de a utiliza Software-ul va fi pe durată limitată.e) Software OEM. Software-ul OEM va fi limitat la calculatorul pentru care l-aţi obţinut. Nu se poate transfera pe unalt calculator.f) NFR, Software de ÎNCERCARE. Software-ul clasificat ca „Nu este destinat revânzării”, NFR sau ÎNCERCAREnu poate fi supus plăţii şi se poate utiliza numai în scop demonstrativ sau pentru testarea caracteristicilor Software-ului.d) Încetarea Licenţei. Licenţa va înceta automat la sfârşitul perioadei pentru care a fost acordată. Dacă nu respectaţiprevederile Acordului, Furnizorul va avea dreptul de a se retrage din Acord, fără a prejudicia drepturile sau daunelelegale ce pot fi pretinse Furnizorului într-o astfel de eventualitate. În cazul anulării Licenţei, trebuie să ştergeţi,distrugeţi sau returnaţi imediat Software-ul şi toate copiile de rezervă, suportând costurile, către ESET sau cătrepartenerul de la care aţi obţinut Software-ul.4. Conectarea la Internet. Pentru a fi utilizat în mod corect, Software-ul necesită o conexiune la Internet şi trebuieconectat la intervale regulate la serverele Furnizorului sau la serverele terţe. Conexiunea la Internet este necesarăpentru următoarele caracteristici ale Software-ului:a) Actualizări de Software. Furnizorul va avea dreptul să publice din timp actualizări de Software („Actualizări”), darnu este obligat să furnizeze Actualizări. Această funcţie se activează în setările standard ale Software-ului, iarActualizările se instalează automat dacă Utilizatorul final nu a dezactivat instalarea automată a Actualizărilor.b) Transmiterea infiltrărilor şi informaţiilor către Furnizor. Software-ul conţine o funcţie care adună mostre deviruşi noi, de alte programe dăunătoare similare şi de fişiere suspecte sau problematice (numite mai departe „Infiltrări”)pe care le trimite apoi Furnizorului, împreună cu informaţii despre calculator şi/sau despre platforma pe care s-a instalatSoftware-ul (numite mai departe „Informaţii”). Această funcţie este dezactivată în setările standard ale Software-ului.Informaţiile pot conţine date (inclusiv date personale obţinute aleatoriu sau accidental) despre Utilizatorul final şi/saudespre alţi utilizatori ai calculatorului pe care este instalat Software-ul, informaţii despre calculator, despre sistemul deoperare şi despre programele instalate, despre fişiere de pe calculatorul pe care este instalat Software-ul şi desprefişierele afectate de Infiltrare şi orice informaţii despre astfel de fişiere. Furnizorul va utiliza Informaţiile şi Infiltrărileprimite numai pentru cercetarea Infiltrărilor şi va lua măsurile necesare pentru a se asigura că Informaţiile primiterămân confidenţiale. Prin activarea acestei funcţii a Software-ului, sunteţi de acord cu trimiterea Infiltrărilor şiInformaţiilor către Furnizor şi mai acordaţi Furnizorului aprobarea necesară, aşa cum se specifică în reglementărilelegislative relevante, pentru procesarea Informaţiilor obţinute. Puteţi dezactiva această funcţie în orice moment.5. Exercitarea drepturilor Utilizatorului final. Trebuie să vă exercitaţi drepturile de Utilizator final personal sau prinintermediul angajaţilor Dvs. Aveţi dreptul de a utiliza Software-ul numai pentru a proteja operaţiunile şi sistemele decalculatoare pentru care aţi obţinut Licenţă.6. Restricţionarea drepturilor. Nu puteţi copia, distribui, extrage componente sau efectua lucrări derivate dinSoftware. Când utilizaţi Software-ul, aveţi obligaţia de a respecta următoarele restricţii:(a) Efectuaţi o singură copie a Software-ului pe un suport de stocare permanent sub formă de copie de rezervă arhivată,cu condiţia ca respectiva copie de rezervă arhivată să nu fie instalată sau utilizată pe un calculator. Orice altă copie deSoftware efectuată se va considera o încălcare a acestui Acord.(b) Nu puteţi utiliza, modifica, traduce, reproduce sau transfera drepturile de utilizare a Software-ului sau a copiilorSoftware-ului sub nicio altă formă decât cea stabilită în mod expres în acest Acord.(c) Nu puteţi vinde, sublicenţia, închiria sau împrumuta Software-ul sau utiliza Software-ul în scopuri comerciale.(d) Nu puteţi reface programul sursă, decompila sau dezasambla Software-ul şi nu puteţi încerca să descoperiţi codulsursă al Software-ului, cu excepţia cazului în care această restricţie este interzisă prin lege.(e) Sunteţi de acord să utilizaţi Software-ul numai respectând toate legile în vigoare din jurisdicţia în care utilizaţiSoftware-ul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, restricţiile în vigoare privind drepturile de autor şi alte drepturi deproprietate intelectuală.7. Drept de autor. Software-ul şi toate drepturile, fără limitare şi incluzând drepturile de deţinere şi drepturile deproprietate intelectuală sunt deţinute de ESET şi/sau licenţiatorii săi. Acestea sunt protejate prin prevederile tratatelorinternaţionale şi prin toate celelalte legi naţionale în vigoare în ţara în care este utilizat Software-ul. Structura,organizarea şi codul Software-ului se constituie în secrete de firmă şi informaţii confidenţiale ale ESET şi/sau alelicenţiatorilor săi. Nu puteţi copia Software-ul, cu excepţia specificată în articolul 6 (a). Orice copie pe care aveţidreptul să o efectuaţi conform acestui Acord trebuie să conţină aceleaşi drepturi de autor şi alte notificări privindproprietatea conţinute în Software. Dacă refaceţi programul sursă, îl decompilaţi sau îl dezasamblaţi sau încercaţi sădescoperiţi codul sursă al Software-ului, încălcând prevederile acestui Acord, sunteţi de acord prin prezentul Acord căorice informaţie astfel obţinută va fi transferată în întregime Furnizorului şi va fi considerată automat şi irevocabildeţinută de Furnizor, din momentul obţinerii informaţiei respective; aceasta nu va afecta drepturile Furnizorului
  3. 3. referitoare la încălcarea Acordului.8. Rezervarea drepturilor. Prin acest Acord, Furnizorul îşi rezervă toate drepturile asupra Software-ului, cu excepţiadrepturilor acordate Dvs. în mod expres prin termenii acestui Acord, în calitate de Utilizator final al Software-ului.9. Mai multe versiuni lingvistice, software pe suport dual, mai multe copii. În cazul în care Software-ul acceptă maimulte limbi sau platforme sau dacă primiţi mai multe copii ale Software-ului, puteţi utiliza Software-ul numai pentrunumărul de sisteme de calculatoare şi pentru versiunile pentru care aţi obţinut Licenţa. Nu puteţi vinde, închiria,sublicenţia, împrumuta sau transfera versiuni sau copii ale Software-ului pe care nu le utilizaţi.10. Intrarea în vigoare şi încetarea Acordului. Acest Acord intră în vigoare de la data la care Dvs. sunteţi de acordcu termenii Acordului. Puteţi înceta oricând acest Acord prin dezinstalarea, distrugerea sau returnarea permanentă,suportând costurile, a Software-ului, a tuturor copiilor de rezervă şi a tuturor materialelor asociate furnizate de Furnizorsau de partenerii săi de afaceri. Indiferent de modul de încetare a acestui Acord, prevederile articolelor 7, 8, 11,13, 20 şi 22 se vor aplica în continuare pentru o perioadă nelimitată.11. DECLARAŢIILE UTILIZATORUL FINAL. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR FINAL, AŢI LUAT LACUNŞTINŢĂ CĂ SOFTWARE-UL SE FURNIZEAZĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE,EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE. FURNIZORUL,LICENŢIATORII SĂI, PARTENERII SAU DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR NU POT ACORDAREPREZENTARE SAU GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LAACESTEA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI NU POTGARANTA CĂ SOFTWARE-UL NU VA ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALESAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢI. NU EXISTĂ NICIO GARANŢIE DIN PARTEA FURNIZORULUISAU A ALTEI PĂRŢI CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE ÎN SOFTWARE VOR SATISFACE CERINŢELE DVS. SAUCĂ FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI. VĂ ASUMAŢIÎNTREAGA RESPONSABILITATE ŞI RISCURILE PENTRU ALEGEREA SOFTWARE-ULUI CU SCOPUL DE AOBŢINE REZULTATELE SCONTATE ŞI PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ŞI REZULTATELEOBŢINUTE DE PE URMA ACESTUIA.12. Lipsa altor obligaţii. Acest Acord nu creează alte obligaţii din partea Furnizorului şi a licenţiatorilor săi în afaracelor specificate aici.13. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGILE ÎN VIGOAREFURNIZORUL, ANGAJAŢII SAU LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI CONSIDERAŢI ÎN NICIUN CAZRĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERE DE PROFIT, BENEFICII, VÂNZĂRI, PIERDERI DEDATE, COSTURI PENTRU A PROCURA PIESE DE SCHIMB SAU SERVICII, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII,DAUNE PERSONALE, RĂNIRI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA DE INFORMAŢII DE AFACERISAU PENTRU ORICE DAUNĂ SPECIALĂ, DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, ECONOMICĂ,ASIGURATĂ, PENALĂ, SPECIALĂ SAU ULTERIOARĂ CAUZATĂ PRIN ORICE MIJLOACE, INDIFERENTDACĂ A REZULTAT DINTR-UN CONTRACT, DIN PROASTĂ ADMINISTRARE VOITĂ, DIN NEGLIJENŢĂSAU DIN ALTĂ FAPTĂ CE ATRAGE DUPĂ SINE ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII, APĂRUTĂDATORITĂ UTILIZĂRII SAU IMPOSIBILITĂŢII DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎNCARE FURNIZORUL SAU LICENŢIATORII SĂI AU FOST NOTIFICAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNEIASTFEL DE DAUNE. DEOARECE UNELE ŢĂRI ŞI JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA RĂSPUNDERII,DAR POT PERMITE LIMITAREA RĂSPUNDERII, ÎN ASTFEL DE CAZURI RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI,A ANGAJAŢILOR, A LICENŢIATORILOR SAU A PARTENERILOR SĂI SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂDE DVS. PENTRU LICENŢĂ.14. Nimic din acest Acord nu va prejudicia drepturile statutare ale părţilor în calitate de consumator dacă intră înconflict cu cele prevăzute.15. Asistenţă tehnică. ESET sau părţile terţe împuternicite de ESET vor asigura asistenţa tehnică conform propriilordecizii, fără garanţii sau declaraţii. Utilizatorul final i se solicită să efectueze copia de rezervă a tuturor datelorexistente, a software-ului şi a componentelor programului înainte de asigurarea asistenţei tehnice. ESET şi/sau părţileterţe împuternicite de ESET nu pot accepta răspunderea pentru pierderea datelor, proprietăţii, software-ului sauhardware-ului sau pierderea profitului din cauza asigurării asistenţei tehnice. ESET şi/sau părţile terţe împuternicite deESET îşi rezervă dreptul de a decide dacă rezolvarea problemei depăşeşte domeniul asistenţei tehnice. ESET îşi rezervădreptul de a refuza, suspenda sau înceta asigurarea asistenţei tehnice conform propriilor decizii.16. Transferarea Licenţei. Software-ul se poate transfera de pe un calculator pe altul dacă nu contravine termenilorAcordului. Dacă nu contravine termenilor Acordului, Utilizatorul final va avea numai dreptul de a transfera permanent
  4. 4. Licenţa şi toate drepturile care decurg din acest Acord altui Utilizator final cu aprobarea Furnizorului, respectândcondiţia ca (i) Utilizatorul final iniţial să nu reţină nicio copie a Software-ului; (ii) transferarea drepturilor trebuie să fiedirectă, adică de la Utilizatorul final iniţial la Utilizatorul final nou; (iii) Utilizatorul final nou trebuie să preia toatedrepturile şi obligaţiile deţinute de Utilizatorul final iniţial conform termenilor acestui Acord; (iv) Utilizatorul finaliniţial trebuie să furnizeze Utilizatorului final nou documentaţia care-i permite verificarea autenticităţii Software-ului,conform specificaţiilor de la articolul 17.17. Verificarea autenticităţii Software-ului. Utilizatorul final poate demonstra dreptul de a utiliza Software-ul prinuna dintre următoarele modalităţi: (i) printr-un certificat de licenţă eliberat de Furnizor sau de o parte terţă numită deFurnizor; (ii) printr-un acord de licenţă scris, dacă s-a încheiat un astfel de acord; (iii) prin trimiterea unui mesaj de e-mail către Furnizor, conţinând detaliile licenţei (nume de utilizator şi parolă) care permit Actualizările.18. Date privind Utilizatorul final şi protejarea drepturilor. În calitate de Utilizator final autorizaţi prin prezentaFurnizorul să transfere, să proceseze şi să stocheze datele ce permit Furnizorului să vă identifice. Sunteţi de acord prinprezenta ca Furnizorul să verifice prin mijloace proprii dacă utilizaţi Software-ul conform prevederilor din acest Acord.Prin prezenta vă daţi acordul pentru transferarea datelor, în timpul comunicării între Software şi sistemele decalculatoare ale Furnizorului sau ale partenerilor săi de afaceri, cu scopul de a asigura funcţionarea şi autorizareautilizării Software-ului şi protejării drepturilor Furnizorului. Ca urmare a acestui Acord, Furnizorul sau oricare dintrepartenerii săi de afaceri au dreptul de a transfera, procesa şi stoca date esenţiale prin care să vă identifice, pentrufacturare şi aplicarea acestui Acord.19. Licenţierea pentru autorităţi publice şi guvernul S.U.A. . Software-ul se va furniza autorităţilor publice, inclusivguvernului S.U.A., drepturile de licenţă şi restricţiile descrise în acest Acord.20. Controlul exportării şi re-exportării. Software-ul, Documentaţia sau componentele prevăzute aici, inclusivinformaţiile despre Software-ul şi componentele prevăzute aici, vor respecta verificările de import şi export prevăzutede legislaţia în vigoare promulgată de guvernele responsabile cu promulgarea acesteia, inclusiv reglementările deexport prevăzute de legislaţia S.U.A. şi restricţiile pentru utilizatorul final, pentru scopul utilizării şi pentru destinaţieprevăzute de guvernul S.U.A. şi de alte guverne. . Sunteţi de acord să respectaţi cu stricteţe toate reglementările învigoare privind importul şi exportul şi luaţi la cunoştinţă că veţi fi considerat responsabil pentru obţinerea tuturorlicenţelor de export, re-export, transfer sau import al Software-ului.21. Înştiinţări. Toate înştiinţările, Software-ul returnat şi Documentaţia trebuie livrate la: ESET, spol. s r. o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republica Slovacă.22. Legislaţia în vigoare. Prezentul Acord este reglementat şi interpretat în conformitate cu legile din RepublicaSlovacă. Prin prezenta, Utilizatorul final şi Furnizorul sunt de acord că principiile conflictuale ale legislaţiei şi cele aleConvenţiei Naţiunilor Unite privind Contractele Internaţionale pentru Comercializarea Bunurilor nu se aplică. Sunteţide acord, în mod expres, că orice conflict sau reclamaţie care decurge din acest Acord privitoare la Furnizor sau oriceconflict sau reclamaţie legată de utilizarea Software-ului va fi rezolvată de Judecătoria 1 din Bratislava şi vă exprimaţi,în mod expres, acordul pentru exercitarea jurisdicţiei judecătoriei respective.23. Prevederi generale. Dacă o prevedere din acest Acord nu este valabilă sau nu se poate aplica, acesta nu va afectavalabilitatea altor prevederi din Acord, care va rămâne valabil şi în vigoare conform condiţiilor stipulate aici. AcestAcord se poate modifica numai în formă scrisă, semnată de un reprezentat autorizat al Furnizorului sau de o persoanăautorizată în mod expres pentru a acţiona în acest sens, cu împuternicire.Acesta este Acordul în întregime încheiat între Furnizor şi Dvs. cu privire la Software şi înlocuieşte orice reprezentare,discuţie, întreprindere, comunicare sau anunţ anterior cu privire la Software.

×