Burnout1

807 views

Published on

Published in: Health & Medicine
3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Boeiend onderwerp. De uitweiding over de methodiek en de beperkingen van de literatuurstudie vond ik onnodig, ik had toch graag vooral concrete inhoudelijke zaken gehoord. Jullie hebben die ook aangehaald, dus goed gedaan! Enkel jammer dat de literatuur geen concreet antwoord kan bieden op jullie erg interessante onderzoeksvraag - maar in dat opzicht was het tweede gedeelte van jullie studie zeer interessant. Over het algemeen zeer goed!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Relevant en uitgebreid onderzoek. Jullie hebben de methoden goed beschreven en de resultaten helder gerapporteerd. De richtlijnen die jullie aan het einde formuleren, lijken me zeer nuttig.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Heel goede presentatie waarin je de aandacht van de luisteraar initieel zeker wist te trekken, naar het einde toe leek het wat lang te duren. Er is duidelijk veel werk geleverd om alle studies in tabellen samen te vatten. Ik denk dat voor ons allemaal duidelijk geworden is dat goede onderzoeken hier nog absoluut nodig zijn om op eenzelfde lijn te komen op gebied van zowel diagnose als behandeling. Mooie literatuurstudie!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Overnemen
 • er zijn een aantal klachten en gedragingen van de patiënten die de arts op het spoor kunnen zetten van stressreacties. Meestal zijn deze klachten echter niet syndroomspecifiek. Herhaaldelijk consulteren, wisselende klachten, aspecifieke klachten, grillig patroon in het verloop van de klachten vor- men daarbij zeer herkenbare indicatoren voor stressgere- lateerde problematiek. eens de connotatie gemaakt van stressgerelateerde problematiek, kan de arts zich oriënteren binnen het diagnostisch landschap. We gaan ervan uit dat de arts inmiddels een zorgvuldige screening naar somatische aandoeningen heeft gedaan.
 • er zijn een aantal klachten en gedragingen van de patiënten die de arts op het spoor kunnen zetten van stressreacties. Meestal zijn deze klachten echter niet syndroomspecifiek. Herhaaldelijk consulteren, wisselende klachten, aspecifieke klachten, grillig patroon in het verloop van de klachten vor- men daarbij zeer herkenbare indicatoren voor stressgere- lateerde problematiek. eens de connotatie gemaakt van stressgerelateerde problematiek, kan de arts zich oriënteren binnen het diagnostisch landschap. We gaan ervan uit dat de arts inmiddels een zorgvuldige screening naar somatische aandoeningen heeft gedaan.
 • Emotional eshaustion: vooral in zweden en officieel aanvaarde term
  Aanpassingsstoornis: DSM IV criterium waar burn-out onder past.
 • CGT (bestudeerd door 60% vd publicaties)
  Terugkeer naar het werk (RTW)
  2  positief effect
  3  geen effect
  1richtlijn  zowel + als - resultaten
  Symptoomreductie
  4+1RL  + effect (z verschil met controle groep)
  3 -> geen effect
  1 review  + op korte termijn en – op lange termijn

  PST weglaten?
  PST (beperkte bestudeerd)
  1  online PST gn significant in burnout???
  1review -> + op partiele werkhervatting, maar nt op volledige werkhervatting
 • Uitleg: patienten op de wachtlijst kregen géén therapie. Doch wisten ze dat ze wel therapie gingen krijgen nà de studie.
 • Er is een onderzoek waarin de interventies wel door een andere uitvoerder gebeuren, maar ook met verschillende interventie: de interventies zijn dus ook moeilijk vergelijkbaar aangezien de uitvoerders verschillen...
 • CGT: ( geen eenduidige conclusie)
  Individu + verbetering werksituatie verloop burn-out gunstig beïnvloeden
 • Interventies op de werkvloer (want die blijken positief te zijn …en ook hoe kan het geintegreerd worden….individu en werkinterventie?

  In groep gebrainstormd? Behandeling interessant luik, voor ons als huisarts…. Wat vinden patiënten eigelijk belangrijk, hoe zijn zij behandeld en wat vonden zij nuttig/ niet nuttig
 • Burnout1

  1. 1. Behandeling van burn-out: een kritische blik op de stand van zaken Gert-Jan Aelvoet, Ilse Bellon, Liesbeth Buts, Klare Schroé Promotor: Prof. Dr. Keirse Co-promotor: Dr. Pint
  2. 2. Bijna één ziekenhuisarts op vijf loopt risico op burn-out 1 op 4 Belgische werknemers loopt risico op burn-out http://nieuws.vtm.be/binnenland/65070-zo-herken- je-een-burn-out
  3. 3. Wat is burn-out? • Geen éénduidige definitie • Langdurig onevenwicht draagkracht – (werk)belasting BURN-OUT • Prevalentie (1-48%)
  4. 4. Klassieke triade van burn-out emotionele uitputting professioneel presteren gevoel van eigenwaarde cynisme ten aanzien van het werk BURN-OUT
  5. 5. WERK werksfeer werkdruk soort job waardering INDIVIDU persoonlijkheid Coping mechanismen stressbestendigheid BURN- OUT SOCIAAL partner familie vrienden hobby’s
  6. 6. Symptomen burn-out concentratieverlies energieverlies palpitaties vergeetachtig hoofdpijn moe prikkelbaar gespannen buikkrampen gestoorde slaap piekeren BURN OUT
  7. 7. Differentiële diagnose burn-out angststoornissen somatisatiestoornissen depressie alcohol- en middelenmisbruik persoonlijkheidsstoornissen BURN OUT
  8. 8. Doel literatuurstudie • In kaart brengen huidige behandelingen en effectiviteit • Kritische blik en discussie • Toekomstgerichte suggesties formuleren
  9. 9. Onderzoek (land) Setting/ Patiënten selectie Interventie Controle Follow- up Aantal deelne mers (I/C) Uitkomst Resultaat Van der Klink et al. 2003, Nederland RCT Royal KPN company/ DSM IV aanpassings- stoornis, 2 weken ziekteverzuim Leeftijd? CGT volgens Time contingent approach 5-6 sessies Gebruikelijke zorg 3, 12 mnd 109/83 RTW na 3mnd Tijd tot RTW Duur Ziekteverzuim S S S Brattberg 2006, Zweden RCT Advertentie in krant/ chronische pijn en ‘burn- out’ >6mnd ziekteverzuim 18-65 jaar CGT internet- gebaseerd 20 sessies Wachtlijst – geen interventie 23 wkn 12/13 Werkcapaciteit Gezondheid Kwaliteit dagelijks leven S S S Blonk et al. 2006, Nederland RCT Verzekering maatschappij / aanpassingsstoornis: ‘burnout’ en ‘werkstress’ 2-3 wkn ziekteverzuim Leeftijd? CGT/CGT + werk- interventie Gebruikelijke zorg 4, 10 mnd 40/40/ 42 RTW Psychologische klachten S NS Brattberg 2007, Zweden RCT Advertentie in krant/ chronische pijn en ‘burn- out’ >6mnd ziekteverzuim 18-65 jaar Follow-up na CGT internet gebaseerd 20 sessies Wachtlijst – geen interventie 12 mnd 7/9 Werkcapaciteit Gezondheid Stress S NS NS Overzicht studies over behandeling van burn-out: RCT’s, observationele studie en prospectieve studie
  10. 10. Heiden et al. 2007, Zweden RCT Huisarts/stress gerelateerde diagnose >1mnd, <24mnd ziekteverzuim 25-60 jaar CGT/fysieke activiteit in groep (8-10) Gebruikelijke zorg 10 wkn, 6, 12 mnd 28/23/ 24 RTW Autonome activiteit NS NS Ruwaard et al. 2007, Nederland RCT Krantenartikel met uitleg over therapie/ zelfdiagnose a.d.h.v. vragenlijst Ziekteverzuim? 22-60 jaar CGT via email Wachtlijst – geen therapie gedurende 7 weken 7 wkn, 3 jaar 177/62 Stressreductie S De Vente et al. 2008, Nederland RCT Arbeidsgeneeskunde, huisarts, advertentie/’neurasthenie’ , werkstressoren, >2wkn, <6mnd ziekteverzuim Leeftijd? Stress management training individueel / groep (7) 12 sessies Gebruikelijke zorg 4, 7, 10 mnd 28/28/ 26 Ziekteverzuim Symptoom- reductie NS NS Stenlund et al. 2009, Zweden RCT Huisarts/ medische en psychologische screening: ‘exhaustion syndrome’ Ziekterverzuim? Leeftijd? Qigong 24 sessies in groep Gebruikelijke zorg 4, 8, 12 wkn 33/35 Psychologische klachten Kwaliteit dagelijks leven NS NS
  11. 11. Stenlund et al. 2009, Zweden RCT Huisarts/medische en psychologische screening >3mnd, <24mnd ziekteverzuim 25-55 jaar CGR: cogni-tieve gedrags- rehabilitatie en qigong in groep (6-9) 30 sessies Qigong en gebruikelijke zorg 6, 12, 18, 24 mnd 62/64 Symptoom- reductie Ziekteverzuim NS NS Karlson et al. 2010, Zweden RCT Sociale dienst/ICD-10 aanpassingsstoornis Leeftijd? CDM Interventie op werkvlak: overleg met werkgever 1 sessie Gebruikelijke zorg 4, 10 mnd 74/74 RTW Negatief gevoel werkplaats S S Brandes et al. 2010, Internationaal RCT ?/ diagnose burn-out Leeftijd? Muziek- compositie: 2 groepen/gewon e muziek 50 sessies Geen muziek 5 wkn 45/40/ 26/39 Burn-out symtomen S Fjellman- Wiklund et al. 2010, Zweden Patiënten- interview 31-55 jaar CGR in groep (6- 9) 30 sessies + qigong + werkrehabili- tatie onder- steuning Qigong + werkrehabili- tatie onder- steuning 15, 18, 24 mnd 10/8 Patiënten-ervaring subjectief Patiënten vinden dit nuttig Sandahl et al. 2011, Zweden RCT Alecta pensioenfonds- bedrijf / DSM IV dysthymie, maladaptieve stressreactie, depressie >90d ziekteverzuim 18-65 jaar CGT/psycho- dynamische therapie in groep (8) Gebruikelijke zorg, op initiatief van patiënt andere therapie aangesproken 6, 12 mnd 40/40/ 40 Symptoom- reductie RTW NS NS
  12. 12. Stenlund et al. 2012, Zweden RCT Huisarts/medische en psychologische screening >3mnd, <24mnd ziekteverzuim 25-55 jaar CGR: cogni- tieve gedrags- rehabilitatie en qigong in groep (6-9) 30 sessies Follow-up Qigong en gebruikelijke zorg 6, 12, 15 18, 24, 48 mnd 58/49 Ziekteverzuim Medicatie- gebruik Verbetering burn-out Subjectief gevoel van herstel NS S S S Varney et al. 2013, USA RCT Vrienden en collega’s/ zelfdiagnose van burn- out Ziekteverzuim? 25-65+ jaar Aroma- therapie 3 sessies rozenwater 3x/d geduren de 3wkn 7/7 Symptoom- reductie S Kenter et al. 2013, NL Observa- tionele studie Hulpzoekende patiënten GGZ/ emotionele uitputting, depersonalisatie 18-65 jaar PST online 5 sessies in afwachting gespreks- therapie Geen behandeling in afwachting gespreks- therapie 5, 12 wkn 55/49 Depressie Angst Burn-out Kwaliteit dagelijkse leven S S NS S
  13. 13. Onderzoek/ artikelopzet (land) Doel Samenvatting Conclusie Maslach. 2003, USA overzichtsartikel Kennis en bedenkingen over burn-out tot op heden - Onvoldoende studies door moeilijkheid om interventie te ontwikkelen, te implementeren en lange termijn follow-up uit te voeren - Te veel focus op individueel vlak, te weinig aandacht voor werkfactoren Nieuwenhuijsen et al. 2003, Nederland Retrospectieve cohort studie Kwaliteit rehabilitatie door arbeidsgeneesheer beoordelen en nagaan of kwaliteit van arts- patiënt relatie invloed heeft op terugkeer naar het werk - Het rehabilitatieproces kan verbeterd worden - Intensievere opvolging door de arbeidsgeneesheer en geschikte interventies bij de werkorganisatie resulteert in een kortere periode van ziekteverzuim - Richtlijnen zouden de effectiviteit van rehabilitatie door de arbeidsgeneesheer kunnen verbeteren Van der Klink et al. 2003, Nederland Literatuur- bespreking Uitwisseling en discussie over praktijkvoering van ‘adjustment disorders’ in eerstelijns- en bedrijfsgeneeskunde, op Nederlandse richtlijnen gebaseerd - Verdere evaluatie nodig om wetenschappelijke evidentie aan te tonen en nieuwe aanpak te testen - Besproken richtlijnen zijn te weinig ‘evidence based’ en voornamelijk op consensus gebaseerd - Onder artsen is er hoge aanvaarding van richtlijnen, nog niet helemaal ingeburgerd, maar blijkt effectief wanneer artsen hierin worden getraind - Te weinig succes in preventie van ‘adjustment disorders’ - Uitwisseling van goede praktijkvoering wordt aanbevolen als ondersteuning voor artsen en stimulatie voor meer evaluerende studies Panossian et al. 2010, Zweden- Australië Review Samenvatten van gekende informatie over het gebruik van Rhodiola rosea, een plantenwortel, in de geneeskunde - Verschillende RCT’s zouden aantonen dat herhaaldelijke toediening van SHR-5 extracten van Rhodiola, een vermindering in gevoel van vermoeidheid teweeg brengt en een verbeterd effect toont op burn-out bij patiënten met een stress-geïnduceerde vermoeidheid - Doet aandacht en uithoudingsvermogen stijgen in situaties veroorzaakt door vermoeidheid en zwaktegevoel - Reduceert stress-geïnduceerde aandoeningen Samenvatting reviews, richtlijnen, overzichtsartikel, literatuurstudie en advies behandeling van burn-out
  14. 14. Aki Rovasalo. 2011 Buitenlandse Richtlijn Praktijkrichtlijn m.b.t. epidemiologie, symptomen, diagnose, behandeling, preventie - Verminder werkbelasting d.m.v. interventies gericht op de werkplek - Comorbiede depressie of aanpassingsstoornis bepalen behandeling en ziekteverzuim - Burn-out zonder psychiatrische of somatische ziekte: geen werkverzuim nodig, wel vermindering werklast of andere regeling werktaken - Individuele therapie o.v.v. SMT, medicatie of psychotherapie - Verwijzing psychiatrie indien geen verbetering na 1-2m of bij onzekere diagnose Verschuren et al. 2011, Nederland Richtlijn Studie naar effectiviteit van behandeling + aanbevelingen - Geen plaats voor antidepressiva in de behandeling van overspanning/burn-out. Beperkte evidentie voor alternatieve geneesmiddelen. Eventueel gebruik van medicatie ter symptoomcontrole: maximum 2 weken - Procescontingente, activerende en op CGT gebaseerde begeleiding is effectief op verzuimreductie, vooral wanneer gegeven door professionals in de arbeidscontext Arends et al. 2012, Europees Review Invloed van interventies op de tijd tot partiële en volledige terugkeer naar het werk Na 1 jaar follow-up: - CGT heeft geen invloed op de tijd tot partiële en volledige terugkeer naar het werk in vergelijking met controlegroep - PST reduceert de tijd tot partiële terugkeer naar het werk, echter niet de tijd tot volledige werkhervatting Korczak et al. 2012, Duitsland literatuurstudie Studie over verschillende bruikbare en effectieve therapieën voor burn-out - Grote verscheidenheid van studies - Meerderheid over psychotherapie en psychosociale interventie - Inconsistente evidentie voor stressmanagement en muziektherapie - Studies over Qigong therapie geven geen duidelijke resultaten - Effectiviteit van behandelingen voor burn-out nog onvoldoende onderzocht - Enkel voor CGT zijn er voldoende studies die de effectiviteit hiervan bewijzen Rogiers et al. 2012, België Advies aan huisartsen Advies over structurele interventies die de huisarts kan uitvoeren - Actieve arbeidsongeschiktheid: tijdsgerelateerde opdrachten - Ontspanning en relaxatie - Driefasenprogramma - Psycho-educatie - Aanpak klachten en coping - Herstel energiebalans: draagkracht ↑, draaglast ↓ - Persoonlijke factoren (cognities en gedrag) aanpakken (bv. CGT) - Overleg met arbeidsgeneesheer en adviserend geneesheer - Hervalpreventie
  15. 15. Resultaten en discussie • Algemene bedenkingen • Interventie – Cognitieve gedragstherapie – Alternatieve therapie – Medicatie • Limitaties van het onderzoek • Conclusie en toekomst
  16. 16. Algemene bedenkingen Terminologie • ‘Emotional exhaustion’ • Aanpassingsstoornis • Werkgerelateerde stressstoornis Diagnostische criteria • Maslach Burnout Inventory – General survey • Shirom- melamed Burnout questionnaire • Cut-off waarde?
  17. 17. Algemene bedenkingen Rekrutering • Op diverse manieren: huisarts, advertenties, bedrijf, verzekeringsmaatschappij, arbeidsgeneesheer, ... Steekproeven • Kleine omvang van steekproeven (gemiddelde: 101 deelnemers per studie over 14 studies) Geografie • Studies in Noord-europa • Auteurs komen vaak terug (Stenlund T, Blonk RW, Van der Klink J)
  18. 18. Algemene bedenkingen Tijdstip van interventie • Tijdig starten om ziektetermijn te reduceren • Terugkeer naar werk blijkt moeilijker na langtijdig ziekteverzuim • Te snel starten: onnodige interventie door deel natuurlijk herstel? Natuurlijk herstel? • Verbetering symptomen in alle onderzoeksgroepen • Onvoldoende kennis natuurlijk proces burn-out Weinig uniformiteit: vergelijking is moeilijk kritische blik nodig
  19. 19. Resultaten en discussie • Algemene bedenkingen • Interventie – Cognitieve gedragstherapie – Alternatieve therapie – Medicatie • Limitaties van het onderzoek • Conclusie en toekomst
  20. 20. Resultaten cognitieve gedragstherapie • Bestudeerd door 60% vd publicaties • Doel: opsporen disfunctioneel denkgedrag en wijzigen Terugkeer naar het werk (RTW) • Uiteenlopende resultaten – 2 RCT’s  positief effect bij interventiegroep – 2 RCT’s + 1 Review  geen effect – 1richtlijn  zowel + als - resultaten Symptoomreductie • Uiteenlopende resultaten – 4 RCT’s + 1 Richtlijn  + effect in alle groepen, geen verschil interventie vs ctrl – 3 RCT’s -> geen effect – 1 review  + op korte termijn en – op lange termijn
  21. 21. Psychotherapie • Verschillende invulling van CGT: Invulling CGT 3 fasenmodel Internet based: 19 films 5 fasenmodel E-mail: 7 aandachtspunten CGT met 2 kernpunten …. Discussie cognitieve gedragstherapie
  22. 22. Discussie cognitieve gedragstherapie • Controlegroep • ‘Care as usual’ • diverse invullingen vaak mogelijkheid tot minimale therapie • Bijkomend verschil tov geen therapie • Ethische implicatie: controlegroep zonder therapie haalbaar?
  23. 23. Onderzoek Inhoud CAU Van der Klink et al. 2003, Nederland Mogelijkheid tot consult bij arbeidsgeneesheer: empathische counseling instructies omgaan met stress levensstijladvies discussie van werkproblemen met pt en werkgever Brattberg 2006, Zweden Patiënten op een wachtlijst voor therapie (niet nader omschreven) Blonk et al. 2006, Nederland 2 korte sessies met HA 1 meteen en 1 na 4 mnd Enkel controle van wettelijke arbeidsongeschiktheid, geen behandeling Patiënten moesten therapie stopzetten voor deze studie Ruwaard et al. 2007, Nederland Patiënten staan op een wachtlijst, pas behandeling na 7w Heiden et al. 2007, Zweden Gebruikelijke zorg vastgelegd en voorzien door de Zweedse sociale zekerheid De Vente et al. 2008, Nederland regelmatige bezoeken bij HA, arbeidsgeneesheer en een max van 5 sessies bij een psycholoog of sociaal werker (gemiddelde van consultaties bij psycholoog: 4,64) Stenlund et al. 2009, Zweden werkrehabilitatie adviezen en steun zoals in interventiegroep (niet nader omschreven) Sandahl et al. 2011, Zweden Doel: controlegroep in wachtlijst vooraleer groepstherapie Maar: vele patiënten toch al individuele of andere therapie gestart
  24. 24. Discussie cognitieve gedragstherapie • Kritische bedenkingen – Individuele vs groepssessies: geen significant verschil • Identificatie met anderen, begrip • Onvoldoende aandacht persoonlijk probleem – Invloed aandacht: helend effect? – Focus werkvloer vs individu: significant effect • Combinatie individuele- en werkfactoren • Organisatorisch moeilijk?
  25. 25. Discussie cognitieve gedragstherapie – Opleiding van uitvoerder • Geen vergelijkend onderzoek naar effect van uitvoerder – Beperkte vergelijking met andere interventie • Toekomst? – Online interventie • Laagdrempelig, goedkoop, hoge dropout, volledig publiek bereikt? Interventie uitvoerder Arbeidsgeneesheer psychotherapeut psycholoog fysiotherapeut Stress management consultant
  26. 26. Discussie cognitieve gedragstherapie • Vergelijking onmogelijk: onvoldoende overeenkomstige factoren
  27. 27. Resultaten en discussie • Algemene bedenkingen • Interventie – Cognitieve gedragstherapie – Alternatieve therapie – Medicatie • Limitaties van het onderzoek • Conclusie en toekomst
  28. 28. Alternatieve therapieën • Qigong (beweging / relaxatie?) – Geen additioneel effect • Muziektherapie – Significant effect op symptoomreductie – CAVE geen info onderzoekspopulatie en belangenvermenging • Aromatherapie, Rhodiola rosea, Ginko biloba, Euphytose, Ganoderma lucidem – Zeer beperkt onderzoek: conclucies door te trekken? – Onderzoeksgroep: stressgerelateerde vermoeidheid Relevantie? Beperkt en weinig kwalitatief onderzoek
  29. 29. Resultaten en discussie • Algemene bedenkingen • Interventie – Cognitieve gedragstherapie – Alternatieve therapie – Medicatie • Limitaties van het onderzoek • Conclusie en toekomst
  30. 30. Medicatie • Weinig evidentie voor anti-depressiva – Een advies en een richtlijn • Eventueel symptoombestrijding, maar dan max 2 weken
  31. 31. Resultaten en discussie • Algemene bedenkingen • Interventie – Cognitieve gedragstherapie – Alternatieve therapie – Medicatie • Limitaties van het onderzoek • Conclusie en toekomst
  32. 32. Limitaties van de studie • Zoektocht: enkel met term ‘burnout’ • Exclusie op basis van lezen titel en abstract (subjectief!) • Selectie en bedenkingen niet gecontroleerd door groep van experten
  33. 33. Resultaten en discussie • Algemene bedenkingen • Interventie – Cognitieve gedragstherapie – Alternatieve therapie – Medicatie • Limitaties van het onderzoek • Conclusie en toekomst
  34. 34. Conclusie • Actueel, veel onduidelijkheid over behandeling • Nood aan - Duidelijke definitie - Eenduidige diagnostische criteria - Naast focus op individu, ook werkinterventie - Voldoende lange opvolging
  35. 35. Conclusie: toekomst Verder onderzoek - Natuurlijk verloop? - Interventies op de werkvloer - Gebruik van medicatie Welke behandeling is het meest effectief ???? Brainstorm: wat vinden patiënten belangrijk en nuttig?
  36. 36. Referenties 1. Kaschka WP, Korczak D, Broich K. Burnout: a Fashionable Diagnosis. Dtsch Arztebl Int 2011, 108(46): 781-7. 2. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annu. Rev. Psychol. 2001, 52:397-422. 3. Rogiers R, Declercq T, Anthierens S, Boydens E, Daeseleire T, Pauwels L. Help, ik zit erdoor! Over stress, surmenage en burn-out – deel1. Huisarts Nu 2012, 41 (2). 4. Aki Rovasalo. Burn-out. EBM Practice Net. 2011. 5. Hansez I, Mairiaux P, Firket P, Braeckman L. Onderzoek naar de prevalentie van burnout in de belgische actieve bevolking: synthese van het eindrapport. België 2010. 6. Korczak D, Wastian M, Schneider M. Therapy of the burnout syndrome. GMS Health Technology Assessment 2012, 8: Doc 05. 7. Van der Klink JJL, Blonk RWB, Schene AH. Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders: a cluster randomised controlled design. Occup Environ Med 2003, 60: 429-437. 8. Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Lagerveld SE, Houtman ILD. Return to work a comparison of two cognitive behavioural interventions in cases of workrelated psychologiscal complaints among the selfemployed. Work Stress 2006, 20: 129-144. 9. de Vente W, Kamphuis JH, Emmelkamp PMG, Blonk RWB. Individual and group cognitive behavioral treatment for work related stress complaints and sickness absence: a randomized controlled trial. Journal of Occupational Health Psychology 2008, 13(3): 214– 231.
  37. 37. 10. Heiden M, Lyskov E, Nakata M, Sahlin K, Sahlin T, Barnekow-Bergkvist M. Evaluation of cognitive behavioural training and physical activity for patients with stress-related illnesses: a randomized controlled study. J Rehabil Med 2007, 39: 366–373. 11. Arends I, Bruinvels DJ, Rebergen DS et al. Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders (review). The Cochrane Collaboration 2012; 12. 12. Verschuren CM, Nauta AP, Bastiaanssen MH et al. Richtlijn: Eén lijn in de eerste lijn. Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professionals. Nederland; LVE, NHG, NVAB: 2011. 13. Stenlund T, Nordin M, Järvholm JS. Effects of rehabilitation programmes for patients on long-term sick leave for burnout: a 3-year follow-up of the rest study. J Rehabil Med 2012, 44: 684–690. 14. Sandahl C, Lundberg UE, Lindgren A et al. Two Forms of Group Therapy and Individual Treatment of Work-Related Depression A One-Year Follow-Up Study. International journal of group psychotherapy 2011, 61(4): 539-555. 15. Ruwaard J, Lange A, Bouwman M, Broeksteeg J, Schrieken B. E-mailed standardized cognitive behavioural treatment of work-related stress: A randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy 2007, 36(3): 179–192. 16. Stenlund T, Ahlgren C, Lindahl B et al. Cognitively oriented behavioral rehabilitation in combination with qigong for patients on long-term sick leave because of burnout: REST—a randomized clinical trial. Int J Behav Med 2009, 16:294–303. 17. Brattberg G. Internet-based rehabilitation for individuals with chronic pain and burnout: a randomized trial. International Journal of Rehabilitation Research 2006, 29(3): 221-227. 18. Brattberg G. Internet-based rehabilitation for individuals with chronic pain and burnout II, a long-term follow-up. International Journal of Rehabilitation Research 2007, 30(3): 231-234. 19. Kenter R, Warmerdam L, Brouwer-Dudokdewit C, Cuijpers P, van Straten A. Guided online treatment in routine mental health care: an observational study on uptake, drop-out and effects. BMC Psychiatry 2013, 13:43.
  38. 38. 20. Stenlund T, Birgander LS, Lindahl B, Nilsson L, Ahlgren C. Effects of Qigong in patients with burnout: a randomized controlled trial. J Rehabil Med 2009, 41: 761–767. 21. Brandes V, Terris DD, Fischer C et al. Music programs designed to remedy burnout symptoms show significant effects after five weeks. The Neurosciences and Music III: Disorders and Plasticity: Ann NY Acad Sci 2009, 1169: 422–425. 22. Karlson B, Jönsson P, Pålsson et al. Return to work after a workplace oriented intervention for patients on sickleave for burnout- a prospective controlled study. BMC Public Health 2010, 10: 301-310. 23. Varney E, Buckle J. Effect of Inhaled essential oils n mental exhaustion and moderate burnout: a small pilot study. The journal of alternative and complementary medicine 2013, 19(1): 69–71. 24. Panossian A, Wikman G, Sarris J. Rosenroot (Rhodiola rosea): Traditional use, chemical composition, pharmacology and clinical efficacy. Phytomedicine 2010, 17(7): 481–493. 25. Maslach C. Job burnout: new directions in research and intervention. Current Directions in Psychological Science 2003, 12(5): 189-192. 26. Van der Klink JJ, van Dijk FJ. Dutch practice guidelines for managing adjustment disorders in occupational and primary health care. Scand J Work Environ Health 2003, 29(6):478-479. 27. Fjellman-Wiklund A, Stenlund T, Steinholtz K, Ahlgren C. Take charge: patients’ experiences during participation in a rehabilitation programme for burnout. J Rehabil Med 2010, 42: 475–481. 28. Rogiers R, Declercq T, Anthierens S, Boydens E, Daeseleire T, Pauwels L. Help, ik zit erdoor! De behandeling van surmenage en burn-out door de huisarts – deel2. Huisarts Nu 2012, 41 (3). 29. Nieuwenhuijsen K, Verbeek JH, Siemerink JC, Tummers-Nijsen D. Quality of rehabilitation among workers with adjustment disorders according to practice guidelines; a retrospective cohort study. Occup Environ Med 2003, 60(I):i21–i25.

  ×