Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A vida e a súa organización

336 views

Published on

Presentación utilizada para impartir o tema 2 da Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A vida e a súa organización

 1. 1. Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato
 2. 2.  Unidade estructural: tódolos seres vivos están formados por células.  Unidade funcional: a célula é a estructura máis pequena que realiza as tres función vitais.  Unidade de orixe: toda célula procede de outra célula.
 3. 3. Membrana plasmática Citoplasma Material xenético (ADN)
 4. 4. NÚCLEO CELULAR Controlar as funcións celulares Conter ó ADN (información xenética)
 5. 5. MITOCONDRIAS Respiración celular Metabolismo de lípidos
 6. 6. CLOROPLASTOS Fotosíntese
 7. 7. LISOSOMAS Dixestión celular
 8. 8. PEROXISOMAS Detoxificación
 9. 9. VACUOLO Almacén de substancias Turgencia de células vegetales
 10. 10. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO Síntese e almacenamento de proteínas Modificación de proteínas Transporte de proteínas cara o aparato de Golgi
 11. 11. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO Síntese de lípidos Detoxificación
 12. 12. APARATO DE GOLGI Transporte, maduración, clasificación e distribución de proteínas Maduración de lípidos Síntese de substancias da matriz extracelular
 13. 13. RIBOSOMAS Síntese de proteínas
 14. 14. CENTRIOLOS Separación de cromosomas durante a división celular Formación de microtúbulos
 15. 15. MICROTÚBULOS E FILAMENTOS Forman o citoesqueleto
 16. 16. METABOLISMO: conxunto de reaccións químicas que ocorren no interior das células para obter substancias que estas necesitan para crecer, renovar estructuras ou extraer enerxía para realizar as funcións vitais.
 17. 17. Autótrofos: obteñen nutrientes orgánicos a partires de nutrientes inorgánicos. • Fotoautótrofos: empregan enerxía luminosa. • Quimioautótrofos: empregan enerxía química. Heterótrofos: toman nutrientes orgánicos procedentes doutros seres vivos.
 18. 18. OXIDACIÓN REDUCIÓN
 19. 19. REDUCIÓN OXIDACIÓN
 20. 20. Vídeo
 21. 21. FORMACIÓN DE COACERVADOS
 22. 22. COACERVADOS PROTOBIONTES PROCARIOTAS AUTÓTROFOS FOTOSINTÉTICAS PROCARIOTAS HETERÓTROFOS ANAEROBIOS PROCARIOTAS HETERÓTROFOS AEROBIOS CÉLULAS EUCARIOTAS COLONIAS DE CÉLULAS SERES PLURICELULARES -Especialización e diferenciación celular -Funcionamiento coordinado -Medio interno (homeostase) Vídeo
 23. 23. Animación
 24. 24. COACERVADOS PROTOBIONTES PROCARIOTAS AUTÓTROFOS FOTOSINTÉTICAS PROCARIOTAS HETERÓTROFOS ANAEROBIOS PROCARIOTAS HETERÓTROFOS AEROBIOS CÉLULAS EUCARIOTAS COLONIAS DE CÉLULAS SERES PLURICELULARES -Especialización e diferenciación celular -Funcionamiento coordinado -Medio interno (homeostase)
 25. 25.  Organización tipo talo (algas e fungos): multitude de células idénticas unidas íntimamente pero que non forman verdadeiros tecidos.  Organización tipo talo briofítico (carrizas e hepáticas): as células forma algúns tecidos diferenciados que nunca forman órganos.  Organización tipo cormo (plantas vasculares): as células conforman tecidos, e estes forman órganos.
 26. 26.  Nivel celular (poríferos): agregados de células que non forman tecidos.  Nivel de tecidos-órganos (cnidarios): organismos con tecidos ben diferenciados que, nalgúns casos, forman órganos.  Nivel de órganos-sistemas (moluscos, artrópodos, cordados, etc): os órganos forman parte de aparatos ou sistemas.
 27. 27. Son estructuras fundamentalmente proteicas que conteñen un ácido nucleico no seu interior e que non poden reproducirse por sí mesmos fóra dunha célula. Tipos de virus Nus Envoltos Complexos
 28. 28. Virus nus
 29. 29. Virus envoltos
 30. 30. Virus complexos
 31. 31. Son pequenas moléculas de ADN circular que aparecen no citoplasma dalgunhas células procariotas ou eucariotas e que se transmiten de xeración en xeración.
 32. 32. Son pequenas moléculas de ARN circular parásitas que producen enfermidades nalgunhas plantas.
 33. 33. Son proteínas cunha estructura secundaria alterada, capaces de modificar a estructura doutras proteínas correctamente plegadas e causar enfermidades en diferentes grupos animais. Animación
 34. 34. ENFERMIDADE DE CREUTZFELDT-JAKOB (ECJ): variante humana da Encefalopatía Esponxiforme Bovina (EEB) ou mal das “vacas tolas” producida por priones.

×