Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Ani de scoala nr. 10

Această revistă este editată de cadrele didactice şi de elevii de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălăuţă, din com. Şcheia, jud. Iaşi.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Revista Ani de scoala nr. 10

 1. 1. NR. 10 FEBRUARIE 2014 REVISTĂ ȘCOLARĂ EDITATĂ DE LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLĂUȚĂ ‟ ȘCHEIA,IAȘI
 2. 2. COLECTIVUL DE REDACȚIE: COORDONATOR : Prof. NASTASĂ OANA COLABORATORI: Prof. Băbuță Monica Înv. Bordeianu Ana Prof. Bucătaru Geanina Nicoleta Înv. Costea Doina Prof. Dima Elena Prof Mircea Roxana Maria Prof. Nastasă Mihai Prof. Pleșca Claudia Prof. Rusu Simona ELEVII: Ailenei Elena Mihaela Bordeianu Cocea Carina Sorana Ciubotariu Oana Letiția Gavril Alexandra Lefter Malvina Mardare Cristian Mardar Ioana Denisa Năvădaru Darius Raveica Emanuela State Alexandra Vasilache Paula Adelina EDITURA PIM IAȘI 2014 ________________________________________________________________
 3. 3. 3 Ş C O A L A Ş C H E I A (Scurt istoric) Învăţătorul normalist Nicolae Bălăuţă sosea la şcoala Şcheia după o perioadă mai tulbure în viaţa ei pentru că preotul Alexandru Popovici, cel care suplinise după moartea seminaristului Vasile Dăscălescu (martie 1887) nu s-a mai prezentat la post. Astfel cursurile au fost suspendate până în octombrie 1887. Nicolae Bălăuţă s-a născut la 13 martie 1857 în Telejna Vaslui şi absolvise cursurile Şcolii normale vasiliene de la Iaşi. Încă din primul an de activitate la şcoala din Şcheia, în anul 1888, înaintează un memoriu Revizoratului şcolar Vaslui în care nota: „Localul în care este această şcoală proprietatea statului, închiriat de comună cu suma de 100-120 lei anual este în stare proastă, cu acoperământul putred, plouă în el la cea mai mică ploaie, pereţii subţiri, pe jos nepodit, pardoseala de sus proastă, soba veche, uşa proastă, din care cauză iarna este foarte friguros. Sala are un spaţiu de 53 m. cubi, iar mobilierul se compune din 5 bănci, o masă, un scaun, o tablă în stare proastă, apoi 7 hărţi şi anume: planiglobul, a României şi a celor 5 continente, un clopot, un program, un zecimal cu greutăţile de la un gram până la 5 kilograme. Comuna contribuie la întreţinerea şcolii cu suma de 465 lei anual, şi anume:100 lei chirie,240 lei salarul învăţătorului, 65 lei salarul servului, 15 lei premii, 10 lei cheltuieli de cancelarie, 10 lei reparaţii, 20 lei reparaţii mobilier şi 10 lei cumpărări de cărţi.” Casa în care funcţiona şcoala se afla la nord de biserica Sfântul Dumitru. Este vorba de casa locuitorului Haznaş în care va locui şi Nicolae Bălăuţă căsătorit fiind din 1889 cu fiica acestuia, Aristiţa, care va deceda la 23 mai 1909 şi va fi înmormântată în cimitirul bisericii Sfântul Gheorghe din Şcheia. După 1909 casa a revenit familiei Şoroneanu care o vor vinde în 1960 lui Vasile Panaite, iar acesta o va demola şi va construi o alta ce se află şi în prezent. Încet, încet şcoala de la Şcheia, avându-l diriginte pe învăţătorul N. Bălăuţă capătă renume. Din ce în ce mai mulţi copii frecventează şcoala şi sunt tot mai mulţi absolvenţi. Cursurile sunt urmate şi de fete. La sfârşitul anului şcolar 1890/91 sunt deja 4 absolvenţi, iar în anul şcolar 1892/93 printre cei 40 de şcolari din cătunele Căpoteşti, Pojorăşti, Căueşti, Găunoasa şi Ciuroaia se afla şi Clara Leibovici, prima fată care a absolvit şcoala de la Şcheia. Proaspătul învăţător se implică mult în viaţa comunităţii devenind un mare animator cultural. Conduce cercul învăţătorilor, ţine diverse conferinţe despre alcoolism, îngrăşăminte, cultura viţei de vie şi a pomilor, etc. Din anul 1888 înfiinţează o bibliotecă în Şcheia cu un număr de 206 volume aduse de la Revizorat, de la Casa şcoalelor, din donaţii şi cumpărate. De altfel nu va lipsi din bugetul niciunui an suma destinată cumpărării de cărţi.
 4. 4. 4 Tot acum reuşeşte să-l lămurească pe primarul Petrache Nonea să repare 3 bănci, o tablă, o masă, un scaun de brad şi să mai facă 3 bănci noi lungi de 3,5 metri. După 1896 ia fiinţă cătuna Satu Nou prin stabilirea unor cetăţeni veniţi din zona Negreşti, veterani ai războiului de independenţă din 1877/1878, împroprietăriţi în moşia statului de către regele Carol întâi al României. Localitatea se dezvoltă repede căci după 1910 în circumscripţia şcolară Şcheia figurează şi 34 de copii de şcoală din Satu Nou. În anul 1897 primarul comunei Şcheia, Petrache Nonea, înzestrează şcoala cu 22 de prăjini de pământ în vatra satului Căpoteşti, la estul bisericii Sf. Dumitru, pentru construirea unui local de şcoală. Învăţătorul N. Bălăuţă va dovedi hărnicie şi spirit gospodăresc administrând cu pricepere acest teren înfiinţând o livadă „cu mult pomăt.” În toamna aceluiaşi an solicită primăriei sprijin spre a îngrădi locul pentru şcoală şi grădina şcolară. Gardul va costa 637 de lei şi va fi făcut „din pari de stejar şi nuiele cu cunună de spini:” În anul 1898 N. Bălăuţă înfiinţează o cantină şcolară care va funcţiona până în anul 1901 când se va desfiinţa din lipsa fondurilor. Şcolarii primeau atunci o masă caldă la prânz, pregătită de vestita bucătăreasă Floarea Tăutu. Tot în acest an se remarcă şi corul înfiinţat de Bălăuţă prin interpretarea „Liturghiei” de Podoleanu şi a unor cântece naţionale. Pe scheletul acestui cor de şcolari se va realiza prin anul 1904 primul cor de adulţi amatori din Şcheia care s-a remarcat la nivelul judeţului Vaslui prin interpretarea unor piese patriotice şi din folclor. Începe strădania neobosită pentru construirea localului de şcoală. În 1899 explică printr-un memoriu primarului Gheorghe Larie că „ din cauză că acoperişul actualului local de şcoală este cu desăvârşire putred, iar în timpul ploilor ce au urmat nu a rămas un singur colţişor din el în care să nu fi plouat mai tare decât afară, stricând şi murdărind pereţii cu toate mobilele aflate în el.” În 27 iunie 1899 înaintează primăriei un amplu şi convingător memoriu: „Sunt mulţi ani de când şcoala aceasta a fost stabilită numai în localuri cu chirie plătindu-se chirii anuale mai mari sau mai mici, plus făcându-se cheltuieli cu diferite îmbunătăţiri. Suferinţele îndurate de o parte şi de alta au fost şi sunt atât de dăunătoare sănătăţii învăţătorilor şi şcolarilor, încât nu se poate descrie. Oricine îşi poate face idee ce infecţie poate să fie într-o cameră unde stau 40-50 de şcolari înghesuiţi ca sardelele-n cutie şi unde aerisirea e greu de făcut cu toată bunăvoinţa ce ar avea învăţătorii. Unde mai punem însă şi frigul îndurat în timpul iernilor care răzbate prin pereţii subţiri, prin tavan, prin ferestre şi uşi toate rău făcute. Zilnic şi de nenumărate ori se îmbolnăvesc din şcolarii mai slabi sau rău îmbrăcaţi ba de durere de cap, de ochi, de junghiuri şi altele! D-apoi învăţătorii de câte ori n-au suferit felurite boli. Dimineţile vezi şcolarii venind la şcoală rumeni şi voioşi, iar seara ies galbeni parcă-s fierţi în oală şi trişti. - Care să fie cauza? Nu e alta decât aerul cel stricat din sala de clasă care de voie, de nevoie trebuie respirat de mii de ori pe zi. Lăsând acuma la o parte interesul fizic care e zdruncinător sănătăţii şcolarilor din cauza insuficienţei şi insalubrităţii localului, vedem nici cel puţin starea intelectuală a populaţiei n-a progresat cu ceva. De-ar coborî un învăţător cu hârzobul din cer şi dacă nu ar avea local bun şi suficient şi alte bunuri indispensabile tot nu ar face mai mult spor. Pentru aceasta trebuie trei lucruri: Local, local şi iar local!
 5. 5. 5 După cum sub administraţia primăriei s-a făcut repararea bisericii Sf. Athanasie şi Chiril care era aproape a se ruina şi care acuma are aspectul atât de frumos, tot aşa alăturea faceţi un al doilea templu al luminii, o şcoală şi numele dumneavoastră va rămâne nemuritor, veţi căpăta un drept de recunoştinţă convieţuitorilor şi urmaşilor. Pentru aceasta vă rugăm a convoca Consiliul comunal care să facă o decizie în care să se cuprindă următoarele puncte principale: 1.A se arăta nevoia de local faţă cu populaţia şcoalei; 2. Că comuna posedă locul necesar pentru local; 3.Rugămintea la Minister pentru încuviinţare.” Dacă pe organele comunale, pe primarul Gh. Larie şi consiliul comunal a reuşit să-i convingă N. Bălăuţă de nevoia imperioasă a localului de şcoală nu numai prin adrese şi memorii ci şi prin prezenţa permanentă a sa în sat, prin antrenarea cetăţenilor în această acţiune, urma obţinerea acordului şi sprijinul prefecturii şi a Ministerului. De aceea N. Bălăuţă va trimite memorii prefectului de Vaslui ca cel din 1901: „Şcoala din Şcheia este instalată într-un local în stare rea, mic şi insuficient, neîndeplinind nici o condiţie igienică. Sala de clasă, pe lângă că este construită din pereţi subţiri şi sunt boştiură pe dinăuntru, are uşile rele, ferestrele mici, dar apoi nu are nici spaţiul trebuitor. În timpul iernii şederea în clasă este o adevărată tortură şi pentru elevi şi pentru învăţător căci oricât s-ar deschide uşile şi ferestrele în momentul când sunt închise, aerul se infectează din nou într-un mod nesuferit. Singurul mijloc nimerit este a se clădi un local nou pe locul anume cedat de stat acum 4 ani. Comuna dispune de 2600 lei la Casa de consemnaţiuni, osebit că ar putea economisi în fiecare an câte 1000 lei din bugetele ordinare. Deci lista nevoilor şi lipsurilor ce le are şcoala ce o conduc se rezumă la următoarele: - a se clădi un local propriu începând chiar din luna aceasta spre a fi gata la 1.09. 1902; - a se face o bancă nouă pentru moment; - a se reînfiinţa cantina şcolară; - a se îngrădi bine grădina şcolii.” Omul de acţiune care a fost Bălăuţă a lămurit cetăţenii ca în anul 1902 să constituie banca populară „Economia săteanului” unde alături de cei 36 de membri fondatori cu un fond de 42.412 lei îşi pune semnătura în calitate de „casier şi comptabil” pe actul constitutiv. Omul Nicolae Bălăuţă şi pasiunea lui pentru natură şi vânătoare vor fi mereu puse în sprijinul şcolii şi a activităţii didactice. Scriitorul C. Nonea notează: „Patima meşteşugului vânătoresc, pe lângă alte pricini de oameni cuprinşi şi cu vază în sat înodase o strânsă prietenie între tata şi Neculai Bălăuţă, învăţătorul meu.” Această pasiune l-a îndemnat să realizeze în decursul anilor şi un muzeu cu „sălbătăciuni” pentru şcolari, care a dăinuit multă vreme. _ „Acu, ca să fie o împăcăciune dreaptă între noi dumneatali ţi-i lua pieile de porc pentru opincarii casei, iar eu oi lua pielea de lup. Nu-i bună ea de blană, dar vreau s-o împăiez. Să le fac la şcolari un lup de să hăuie când l-or vedea în muzeul cu sălbătăciuni împăiate.”
 6. 6. 6 Efortul de peste un sfert de veac al învăţătorului N. Bălăuţă se va încununa prin inaugurarea primului local de şcoală construit de obştea din Şcheia la 15 septembrie 1903, la îndemnul şi strădania sa, cu aportul primarului Gheorghe Larie, a secretarului Costăchescu şi a prefectului Lupaşcu Nero şi prin măestria lui Vasile Leonte, un meşter de pe aceste plaiuri. Va urma Note: C. Nonea, Leac pentru năravuri; Ed. Cartea Moldovei, 1943, Iaşi M. Năstasă, Cântec despre frumuseţe, p. II. Şcheia, 2003; M. Năstasă, Oameni care ne-au rămas respectos dragi, Şcheia , 2010, prof. Anul acesta s-a hotârât ca în ziua de 6 decembrie să sărbătorim ziua Liceului Tehnologic „Nicolae Bălăuță‟ Șcheia, Iași. Activitățile pregătite cu ocazia acestui eveniment au debutat cu un scurt istoric al școlii prezentat de către domnul profesor Nastasă Mihai din care cei prezenți au aflat lucruri interesante și importante din istoricul școlii și din viața și activitatea învățătorului Nicolae Bălăuță ca unul dintre principalii ctitori de așezăminte culturale în comunitatea noastră. A urmat un spectacol prezentat de elevii școlii, alcătuit din o serie de dansuri moderne prezentate de către elevele claselor V-VIII coordonate de doamna profesoară Cârlan Alina, scenetele „Sfântul Nicolae și fetele sărace" , „Omul sărac și omul bogat” interpretate de elevii clasei a VII-a A îndrumați de doamna profesoară de limba și literatură română Resmeriță
 7. 7. 7 Anca și adaptarea după „Amintiri din copilărie" de Ion Creangă a căror protagoniști au fost elevii clasei a VI-a A coordonați de doamna profesoară de limba și literatura română Simion Elena. La finalul spectacolului un grup de elevi din clasele a VII-a B, a VI-a A și a VI-a B, îndrumați de doamna profesoară Vlad Lavinia, au colindat spectatorii prezenți cu colinde românești dar și din repertoriu internațional. O altă activitate ce s-a desfășurat cu această ocazie a fost atelierul „ Mâini de artist‟ unde un grup format din elevi de la clasele a V-a A și a V-a C, îndrumați de doamna profesoară Nastasă Oana au confecționat ornamente din hârtie pentru împodobirea bradului de Crăciun. Elevii au fost foarte încântați de ornamentele frumoase ce le-au putut confecționa singuri. Sub deviza „Școala în sărbătoare" elevii claselor I-IV, îndrumați de domnii învățători Bordeianu Ana, Costea Doina, Slabu Maricica și Țugulia Costică au desfășurat activități interesante. Pentru început, domnul învățător Țugulia Costica a prezentat biografia și activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul Școlii Șcheia învățătorul Nicolae Bălăuță, personalitate a cărui nume îl poartă școala noastră. Elevii claselor I-IV au prezentat apoi
 8. 8. 8 montajul literar „ Școala și Sfântul Nicolae". S-a vizitat apoi expoziția cu lucrările elevilor din întreaga comună, lucrări care au pus în valoare aptitudinile, talentul, dar și imaginația acestora. S-a vizitat de asemenea și expoziția cu colecțiile care aparțin elevilor școlii noastre. În vederea evaluării lor, s-a stabilit un juriu format din elevi ai claselor V-VIII și părinți numiți de către jurați care au stabilit un clasament al colecțiilor prezentate. Activitatea s-a încheiat cu premierea posesorilor colecțiilor desemnate câștigătoare. Înv. Bordeianu Ana “ Bucură-te, mare făcătorule de minuni. Bucură-te, grabnic ajutătorule. Bucură-te, cald folositorule. Bucură-te, cercetătorul celor necăjiţi. Bucură-te, mângâierea celor ce plâng. Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi. Bucură-te, povăţuitorul celor orbi. Bucură-te, bogăţia săracilor. Bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneţilor. Bucură-te, cununa Bisericii. Bucură-te, părintele săracilor şi bun dăruitorule. Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcător de minuni!” din Acatisul Sfântului Ierarh Nicolae Concursul ''Sf. Nicolae - prietenul copiilor" a fost o altă activitate desfășurată în această zi de sărbătoare pentru școala noastră, activitate organizată de doamna profesoară
 9. 9. 9 Mircea Roxana Maria împreună cu dna. învăţătoare Bordeianu Ana, învăţătoare la clasa a III-a, clasă la care s-a desfăşurat concursul. Competiţia a constat în trei părţi. Concursul propriu-zis, unde au participat șapte elevi aleşi în prealabil la ora de religie ortodoxă care au răspuns la opt întrebări de dificultate diferită din viaţa Sfântului Nicolae. Toţi elevii participanţi au primit premii constând în icoane, cărţi de rugăciuni şi cărţi religioase pentru copii, remarcându-se totuşi premiile întâi, doi şi trei. A doua parte a activității a constituit-o expoziţia de cizmuliţe pentru cadouri, desenate de ceilalţi elevi ai clasei a III- a, care nu au participat la concursul de întrebări şi de un recital de poezii închinate Sfântului Nicolae şi anotimpului de iarnă, susţinut tot de elevii talentaţi ai învăţământului primar. Partea a treia a fost cea mai aşteptată de copii deoarece atunci şi-au făcut apariţia „Ajutoarele Sfântului Nicolae‟. „Ajutoarele Sf. Nicolae‟ a fost gândită ca o activitate filantropică a elevilor din liceul nostru (clasa a IX-a A) prin alcătuirea unor cadouri de Sfântul Nicolae pentru elevii ciclului primar a școlii noastre. Inovaţia acestei activităţi stă în faptul că nici un cadou nu a fost identic cu celălat, fiecare elev al clasei organizatoare alcătuind cadoul din orice obiecte neperisabile care încap -o cutie de pantofi. Liceenii au împărţit cadourile frumos împachetate şi dăruite din inimă tuturor elevilor clasei a III-a, mai ales că micilor daruri nu li se cunoşteau destinatarii de dinainte. Astfel, elevii clasei a IX- a A s-au făcut nu doar modele de urmat pentru colegii lor ci şi binefăcători ai copiilor, asemeni Sfântului Nicolae în viaţa sa pământească. „Tinerii si Biserica ‟ o altă activitate desfășurată în această zi de sărbătoare a fost o dezbatere cu elevii clasei a IX- a A și preotul paroh Florea Bogdan, ce a avut ca punct de plecare un filmuleţ prezentat de un psiholog american liceenilor din SUA. Prof. Mircea Roxana Maria
 10. 10. 10 Au trecut 8 ani de școală cu atâtea lecții lucrări teze și concursuri. Mărturisim cu regret că timpul parcă s-a comprimat , grăbindu-ne parcă zborul spre alte zări. Zâmbim la clipele dătătoare de lumină: la prima poezie și serbările din grădiniță, la scenetele binecunoscute dintre greiere și furnică ce ne-au colindat anii preșcolari cât și clasele primare. Ne amintim de doamnele educatoare care ne-au îndrumat pașii mărunți tot înainte și gândirea spre lumina cunoașterii, de durerosul moment din clasa a IV-a în care a trebuit să ne luăm rămas bun de la doamnele și domnii învățători care ne-au învățat, pe lângă multe altele, să scriem și să citim. Am pornit în clasa a V-a într-o călătorie plină de peripeții, surprize și bucurii spre desăvârșirea noastră ca oameni. A fost greu să ne despărțim de clasele primare, dar eram și curioși și bucuroși de noile experiențe ce ne așteptau. Am fost când temători, când curajoși, când cuminți, când mai neastâmpărați, când lăudați...când certați. Încet, încet ...aproape fără să ne dăm seama ...am crescut. Martori și sprijin a creșterii noastre armonioase au fost toți profesorii ce ne-au vegheat cu dragoste și responsabilitate educația. Ne-am simțit ocrotiți și îndrumați. Am trăit emoții și clipe minunate. Am fost veseli și jucăuși. I-am bucurat pe părinți cu premiile noastre, cu zâmbetul nostru, cu ambițiile și visele noastre. Am explorat lumi noi...am călătorit, am fost curioși, am trăit magia sărbătorilor, am înțeles că adolescența deschide un nou anotimp al vieții noastre: anotimpul speranței. Vă rugăm să ne iertați pentru toate năzbâtiile, obrăzniciile, neîmplinirile, pentru toate eventualele momente de dezamăgire pe care vi le-am pricinuit. Dumneavoastră, dascălii sunteți misionari veritabili trimiși să semene lumină și scântei , să modeleze caractere. E obositor să fii alături de copii fiindcă trebuie să te cobori la nivelul lor, să te pleci, să te înclini, să te încovoi, să te faci mic dar cel mai mult te obosește faptul că ești obligat să ajungi la înălțimea sentimentelor, să te întinzi, să te alungești, să te ridici pe vârfurile picioarelor ca să nu-i rănești și să le frăngi aripile. Pentru că ați făcut toate astea pentru noi vă mulțumim sincer! Pentru că ați înțeles tot, pentru că v-ați încăpățânat să nu ne lăsați de unde am plecat, pentru că ați avut infinita răbdare de a clădi zi de zi, oră de oră, binele și frumosul în noi... Vă mulțumim! Elevii claselor a VIII-a A, B promoția 2013
 11. 11. 11 Gaudeamus igitur, Nimic nu este mai emoționant decât Gaudeamus igitur, momentul în care își iau zborul elevii cărora Juvenes dum sumus; te-ai învățat să le veghezi pașii, nesiguranțele și Post jucundam juventutem, certitudinile, micile năzbâtii dar și reușitele. Post molestam senectutem Cu fiecare generație pe care o vezi crescând, Nos habebit humus! ca profesor, mai pierzi o bucățică de suflet. Și speri de fiecare dată ca acea bucățică să rămână Vivat academia, păstrată în sufletele copiilor în care ai investit Vivat profesores, lucruri măsurabile cum ar fi timpul, știința, note, Vivat membrum quodlibet, diversele resurse materiale, dar mai ales cele Vivant membra quaelibet, nemăsurabile: emoțiile, dragostea, speranța. Sempre sin in flore! De fiecare dată când te desparți de o clasă căreia i-ai călăuzit pașii se crează un gol despre care nu crezi că se va mai umple vreodată dar…vin alte generații, în a căror educație trebuie să te implici 100% , alte minți ce trebuie modelate, alte suflete de care te atașezi și în care îți pui de fiecare dată speranța unui viitor mai frumos, mai bun. Cu toate aceste sentimente a trebuit să mă confrunt și eu, din nou, la sfârșitul anului școlar 2012/2013 când mi-am luat la revedere de elevii clasei a VIII-a A cărora le-am fost dirigintă.
 12. 12. 12 Mărturisesc că dacă nu ar fi fost atât de multe lucruri de pus la punct pentru organizarea orei festive și a banchetului de sfârșit de gimnaziu, precum și gândul la examenul prin care curând trebuiau să-l susțină elevii, poate emoțiile despărțirii iminente m-ar fi copleșit. Împreună cu elevii claselor a VIII-a A și a VIII-a B am pregătit cu emoție ora festivă unde elevii și-au luat rămas bun de la cadrele didactice ce le-au fost alături de-a lungul anilor, în fața cărora au prezentat cântece, poezii și piese de teatru. Au fost de asemenea premiați atât elevii, prin acordarea diplomelor de absolvenți, dar și profesorii pentru implicarea fiecăruia în educația lor. Întreg momentul a fost unul emoționant, ce s-a lăsat cu lacrimi în amândouă taberele. Elevii au primit și albumele generației în care cadrele didactice și-au scris urările și speranțele de bine pentru fiecare elev în parte. A urmat banchetul mult așteptat unde toată lumea s-a distrat de minune. Toți participanții au dansat și s-au bucurat de ultimele clipe împreună ca grup, fiecare gândindu-se la drumul propriu ce îl va urma. Drum bun în viață elevii mei! Îmi doresc mult ca atunci când drumurile noastre se vor intersecta (dacă se vor mai intersecta) să vă gasesc fericiți și împliniți ! Asta ar fi o certificare a faptului că nu am greșit atunci când am crezut în voi. Prof. : Nastasă Oana CLASA a VIII-a A 1. ABABEI ADELIN –DANIEL 2. ABABEI ANA 3. ACATRINEI VLAD 4. AILENEI VLADUT 5. BÂRLADEANU SERGIU GABRIEL 6. CHIPARUS GEORGE 7. DODOLOI BIANCA PETRONELA 8. DOLOI BIANCA GEORGIANA 9. FILIP VLADUT 10. GRIGORAS EDUARD DANIEL 11. MARDAR STEFAN 12. MORARU VASILE VLADUT 13. PINTILIE GHEORGHE 14. PRICOP CATALINA ELENA 15. RAVEICA ADELINA CRISTINA 16. RAVEICA FLORIN CONSTANTIN 17. SAVA CONSTANTIN 18. SLABU MADALINA ANDREEA 19. STAMATE MARIAN COSTEL 20. STATE MARINELA 21. TINCU GEORGIANA 22. TUDURACHE BIANCA RAMONA 23. VIERIU BIANCA 24. VIERIU LOREDANA COSTELA 25. VRABIE MADALINA ANDREEA DIRIGINTE: NASTASA OANA CLASA a VIII-a B 1. AGAPE DANIELA 2. CALUGARICI ALIN 3. COZMIUC GABRIELA 4. DASCALESCU MIHAELA 5. DODAN BOGDAN 6. DONEA MIHAI 7. DULCIANU GENOVEVA 8. DULCIANU IONELA 9. ILIE PETRONELA 10. IORDACHE LILIANA 11. IORDACHE MADALINA LACRAMIOARA 12. MARGARINT EMANUEL PAUL 13. PANAITE ANDREEA MADALINA 14. PADURARU IONUT 15. PETROI STEFAN ALEXANDRU 16. POPA MIHAELA IONELA 17. ROTUNDU DANIEL 18.ROTUNDU DAVID 19. ROTUNDU IONUT 20.SBINGU FLORENTINA 21. SOPONARU VALENTIN DIRIGINTE: ALEXA GHEORGHE
 13. 13. 13 Toamna anului 2013. O toamnă lungă, cu zile reci, dar frumoase. Timp suficient pentru a aduna din natură frunze de culori și forme diferite precum și alte materiale necesare orelor de educație tehnologică. Elevii clasei a III-a, de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță", Șcheia, au hotărât ca în acest anotimp frumos și bogat să adune semințe, flori, frunze, să le preseze iar pe 26 octombrie să le aducă la școală pentru a realiza diferite lucrări. Cu câtă bucurie au adus elevii materialele adunate! Ce varietate și frumusețe de frunze! Fiecare elev se mândrea cu colecția adunată. S-au remarcat elevii: Vieriu Alin-Ionuț, Vieriu Andreea-Cristinela, Raveica Mălina Roxana, State Lucian, Mardar Gabriela, Ștefan Călin, Neamțu Alexandru, Grigoraș Andreea, Panaite Alina. Grupați pe echipe, cu materialele necesare pregătite, elevii s-au pus pe treabă. Au realizat lucrări deosebite. Cele mai reușite au fost selectate pentru concursul „Magii toamnei" precum „ Balerina" , „Foșnet de codru" , „Toamnă aurie" iar restul lucrărilor au fost expuse în clasă, la panoul expozițional. Cea mai aplaudată a fost „Zâna Toamnă", frumos împodobită cu materiale din natură de Raveica Mălina-Roxana. Toți elevii au participat cu entuziasm la această activitate. Înv. Bordeianu Ana
 14. 14. 14 Ziua Limbilor Europei Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenția publicului asupra importanței învățării limbilor străine și să îi sensibilizeze cu privire la existența și valorea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor. Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei, se sărbătorește Ziua limbilor vorbite. În Europa se vorbesc 23 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară. Mesajul principal pe care îl transmite Ziua limbilor este următorul: Limbile străine stimulează afacerile, pentru că angajații cu competențe lingvistice, care constituie o achiziție valoroasă pentru angajator, facilitează vânzările în alte țări, iar persoanele care își caută un loc de muncă și, în același timp, învață o limbă străină, își îmbunătățesc șansele de angajare.
 15. 15. 15
 16. 16. 16 Informații culese de : Prof. Bucătaru Geanina Nicoleta
 17. 17. 17 Evenimentul a fost sărbătorit de milioane de persoane din 45 de ţări participante. În Europa, au fost organizate sute de activităţi de celebrare a diversităţii noastre lingvistice şi de încurajare a învăţării limbilor străine. Pentru a face încă un pas înainte şi pentru că limbile stau la baza construcţiei europene, din această iniţiativă a luat naştere Ziua Europeană a Limbilor. Elevii ZELoși de la Liceul Tehnologic “Nicolae Bălăuță”, au răspuns ,,prezent" la activitățile desfășurate cu ocazia acestei zile, sub îndrumarea doamnelor. prof. Pleșca Claudia, Bucătaru Geanina și Voroneanu Veronica. După o scurtă prezentare a semnificației zilei, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au participat la un concurs de cultură generală. Aceștia au prezentat eseuri cu tema „Graiul limbilor străine” și au compus scurte poezii cu această temă. S-au întrecut apoi în desene cu tema „Steaguri europene”, iar cel mai așteptat moment a fost înălțarea baloanelor cu salutul în diferite limbi, în curtea școlii. Prof. Pleșca Claudia
 18. 18. 18 27 septembrie este Noaptea Cercetătorilor. Se sărbătoreşte în aceeaşi seară în peste 300 de oraşe din Europa. 27 septembrie: știința evadează din laboratoare Pe 27 septembrie 2013, ştiinţa a evadat din laboratoare în centrul Iaşului. Experimente spectaculoase, conferinţe despre marile mistere ale universului şi concursuri trivia pentru participanţi - toate acestea au avut loc la "Noaptea cercetătorilor", un eveniment organizat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Evenimentul, al cărui scop a fost să promoveze cercetarea în rândul publicului larg, s-a desfăşurat simultan în peste 300 de oraşe din Europa. În România, acesta a avut loc în Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Craiova şi Cluj, în locaţii din centrele oraşelor şi din campusurile universitare. Profesori şi studenţi de la universitatea ieşeană, cercetători şi voluntari au fost prezenţi la Palas Mall, îndemnând publicul să înţeleagă ştiinţa dincolo de ecuaţii şi formule. Participanţii au fost invitaţi să genereze energie prin dans, să producă singuri fulgere sau să îşi facă fotografii amuzante în infraroşu. Fiecare experiment a fost însoţit de explicaţii prietenoase despre fenomenele fizice sau chimice care stau la baza efectelor spectaculoase. Organizată la începutul anului şcolar, manifestarea s-a adresat în primul rând elevilor, preşcolarilor, părinţilor şi bunicilor, dar şi publicului larg, cu sau fără cunoştinţe avansate din domeniul ştiinţelor. Experimentele cu laseri, plasmă, azot lichid, vulcani artificiali, gravitaţie, sunet şi lumină: toate acestea au putut fi văzute în afara laboratoarelor la Noaptea Cercetătorilor, pe 27 septembrie. În decursul unei seri, în Iași, București, Timișoara, Craiova Cluj-Napoca şi alte şapte oraşe din România au avut loc activități în care știința s-a dezvăluit publicului în cele mai neconvenționale moduri. De la aplicații practice și experimente chimice spectaculoase, la discuții interactive despre spațiul cosmic, laseri, schimbările climatice, chimia din corpul
 19. 19. 19 uman și sângele artificial. Desfășurat simultan în peste 300 de orașe, evenimentul „Noaptea cercetătorilor” își propune să scoată știința din laboratoare și să îi implice pe participanți, drept pentru care organizatorii au inclus în program numeroase sesiuni de experimente științifice spectaculoase. În Iași, experimentele evadate din laborator au ales să se refugieze în Parcul Palas, acolo unde au putut fi văzute începând cu ora 16.00. Grupurile de tineri au descoperit cum arată viaţa la -200 grade Celsius și propriul corp fotografiat în infraroșu, au creat fulgere spectaculoase şi au aflat câte becuri pot aprinde pedalând pe bicicletă. De la ora 19.00, în Cărtureşti Palas, cercetătorii locali au încercat să răspundă la întrebări precum “există viaţă în spaţiu?”, “de ce ardeii iuţi sunt şi fierbinţi”, “vom putea vreodată să ne încărcăm telefonul mobil fără nici un cablu?” şi vă vor spune „tot ce nu ştiaţi că nu ştiţi despre lumină”. Locaţie: Parcul Palas Ora: 16.00 – 24.00  Cum arată viaţa la -200 grade Celsius? Experimente cu azot lichid  Laser show & informațiile pe care le culegem din atmosferă cu ajutorul laserului  Harta căldurii corpului (fotografii în infraroșu)  Stăpânul fulgerelor: descărcări spectaculoase  Câte camere poți lumina de pe o bicicletă?  Roci și substanțe fluorescente  Cum se sparge lemnul cu o minge de ping pong  Observații astronomice & alte experimente  Poftim? Erori în percepţia auditivă şi vizuală  Cum circulă informaţia prin fibra optică: reflexia totală internă  Vezi cum erupe un vulcan  Aprinde o făclie fără sursă de foc  Afli ce se întâmplă cu jeleul în stomacul tău La aceast eveniment a luat parte și un grup de 20 de elevi ai școlii noastre însoțiți de doamnele profesoare Cârlan Alina, Nastasa Oana, Nastasă Loredana, Resmeriță Anca, Simion Elena și Vlad Lavinia. Elevii au rămas impresionați de experimentele
 20. 20. 20 prezentate, fiind interesați de ceea ce au văzut, punând întrebări și lăsăndu-se să fie parte a experimentelor efectuate. Fiecare a fost cucerit de câte un experiment. „Experimentele au fost foarte interesante. Era o cască pe care o purtam pe cap și dacă mă striga cineva din partea dreaptă eu auzeam în partea stângă. Mai era și o bicicletă pe care pedalm și produceam energie electrică ce aprindea o serie de beculețe. Cu cât pedalam mai mult și mai cu forță cu atât se aprindeau mai multe beculețe și luminau mai tare." Năvădaru Darius – clasa a V-a A „Mi-a plăcut experimental în care eu puneam degetul pe un glob și mi se punea pe nas un bec care se aprindea. Mi-au plăcut și mașinuțele care funcționau pe baza panourilor solare atașate." Vieriu Daniel – clasa a V-a A „ Mi s-a părut interesant modul cum mi s- au luat amprente, modelele pentru structura atomului și a ADN-ului. Mă bucur că am putut vedea și câteva din gazele rare precum și experimentele cu azot lichid care făceau casante fel de fel de lucruri." Mardare Cristian –clasa a VI-a B
 21. 21. 21 9 octombrie – Ziua Holocaustului – În ziua de 9 octombrie 2013, elevii claselor a VII-a A, B îndrumați de doamna profesoară Rusu Simona Geanina, au participat la o activitate educativă, dedicată comemorării victimelor Holocaustului. Elevii au fost împărțiți pe grupe și au avut de comentat și interpretat critic anumite documente care tratează problematica Holocaustului, de exprimat opinii personale despre tragedia Holocaustului, de realizat planșe cu diferite imagini care atestă ororile nazismului, de vizionat filme didactice cu scopul de a recunoaște asemănările și diferențele dintre sine și celălalt, dintre persoane, dintre grupuri. Prin această activitate s-a căutat cultivarea anumitor valori morale și atitudini în rândul elevilor, precum: înțelegerea, acceptarea și respectarea diversității etnice, religioase și culturale; aprecierea demnității umane; respingerea stereotipiilor; consecvență comportamentală în raport cu un set de valori asumate; conștientizarea impactului oricărei forme de discriminare instituțională și non-instituțională. Elevii au conștientizat faptul că nu se poate construi o țară democratică, integrată în Europa fără cunoașterea și acceptarea valorilor eterne: munca, adevărul, libertatea, umanismul, familia, sacrificiul, onoarea, responsabilitatea, eroismul, sinceritatea, prietenia, iubirea, altruismul, virtutea, dar și al valorilor contemporane care se alătură celor eterne: toleranța, interculturalitatea, alteritatea, democrația, civismul, drepturile omului, protecția persoanei, concilierea religiilor. Holocaustul, reprezintă un capitol trist de istorie pe care adolescenții de astăzi, viitorii cetățeni ai unei Europe democratice, lipsită de prejudecățile xenofobe și rasiale trebuie să-l învețe încă de pe băncile școlii. Numai cunoscând și studiind un asemenea capitol, faptele de atunci nu se mai pot repeta. Redăm, mai jos, câteva din documentele pe care elevii le-au interpretat critic și câteva fotografii care atestă interesul manifestat de elevi pentru problematica Holocaustului: D.I. În programul regimului nazist a figurat și „soluția finală”, adică exterminarea evreilor din Europa. Ea a fost pusă în aplicare și a provocat circa 6 milioane de victime, ucise în lagăre de exterminare sau moarte în urma
 22. 22. 22  Sosirea evreilor în lagărul morții: „Vagoanele pot fi descărcate. Comandantul transportului predă SS–istului documentele Ele conțin numărul trenului, numele și datele de naștere ale tuturor evreilor...Pe rampă domnește haosul...În special, sunt separați bărbații de femei. Se derulează scene de despărțire cutremurătoare...” (Mărturia unui membru SS) privațiunilor. Acest genocid este cunoscut sub numele de „Holocaust” (termen folosit pentru jertfele arse în întregime în Iudeea antică) și „Shoah” (catastrofă, în ebraică). D.II. În multe dintre țările ocupate sau controlate de Reich, evreii au fost obligați să poarte ca semn distinctiv „steaua lui David”. Ei au fost victimele unor pogromuri (acțiuni spontane sau încurajate de autorități, vizând exterminarea evreilor). D.III. Mihail Sebastian, Jurnal, 1935-1944. „Marți, 18 august 1942 Nu 20, ci 30 lei costă pâinea pentru evrei. Pentru noi înseamnă 1000 lei pe lună mai mult, ceea ce reprezintă ceva în bietele noastre socoteli de gospodărie. Dar pentru marea calicime evreiască este o nenorocire. Și totuși, câtă vreme suntem încă acasă totul e suportabil.(…) Duminică, 23 august 1942 Nimic nou pe fronturi. Săptămâna încheiată astăzi ne-a adus trei măsuri antisemite: pâine scumpă, biciclete confiscate și – alaltăieri – interzicerea de a avea servitori începând de la 1 octombrie. Neliniștitor e faptul că se stabilește un fel de serie, în care noi măsuri de oprimare devin automate. Te întrebi ce va urma.” D.IV. În ianuarie 1942, la o întâlnire a liderilor național socialiști, s-a luat hotărârea aplicării soluției finale în ceea ce privește evreii. „Soluția finală” era de a-i extermina pe toți evreii din Europa. În acest scop au fost construite lagăre de exterminare la Auschwitz, Majdanek, Treblinka și în alte locuri. Lagărele de exterminare constituiau destinația finală pentru evreii deportați din întreaga Europă. Victimele erau transportate în vagoane de marfă. Pe drum, din cauza lipsei de alimente, apă și de îngrijiri medicale, numeroși oameni mureau. La sosire, avea loc trierea: cei sănătoși erau obligați să muncească până când mureau de epuizare, de boală sau de foame. Cei care nu mai puteau munci erau uciși în camerele de gazare. Morții erau arși în crematorii.
 23. 23. 23 Grup de evrei aduși la Auschwitz În curând va avea loc trierea: copiii vor fi despărțiți de mamele lor..... D.V. În centrul politicii sociale a naziștilor se afla problema rasială și, prin extindere, cea a antisemitismului. Ura obsesivă a lui Hitler față de evrei a reprezentat cea mai consistentă și dominantă temă a carierei sale politice. Traducere unor astfel de idei în practica politică însemna declanșarea unor boicoturi economice, a legilor rasiale, a violenței și pogromurilor de inspirație guvernamentală și, în cele din urmă, grozăviile împușcăturilor în masă și a camerelor de gazare. D.VI. Un capitol negru al ideologiei național – socialiste poate fi sintetizat într- una din poruncile biblice maltratate: „Să ucizi”! Să-i ucizi: pe cei slabi, pe cei bolnavi, pe cei bătrâni, pe cei neputincioși; să-i ucizi: pe cei incapabili de muncă, pe cei nedoriți. Să-i ucizi: pe cei ce mănâncă degeaba. Așa sună legea internă de partid. Noul catehism al lui Bormann nu cunoaște noțiunea de milă; în „concepția” lui Rosenberg mila și iubirea nu sunt altceva decât „o mocirlă morală”. „Groaznica imagine a SS-istului asistând la smulgerea dinților, a medicului care înfinge seringa cu acul ucigător în trupurile unor oameni lipsiți de apărare – ea este un rezultat și un simbol al acelui „mister al sângelui nordic, care înlocuiește și depășește vechile sacramente”, cum explica Rosenberg. D.VII. Auschwitz-Fabrica morții Fabrica morții a funcționat la Auschwitz 2 – Birkenau în barăcile I-III și crematoriile K II-IV unde s-a aplicat „Soluția finală”. Inițial naziștii erau destul de ineficienți: evreii se dezbrăcau în barăci de lemn, apoi trebuiau să alerge la camerele de gazare, apoi se ridica problema transportului cadavrelor. Treptat s- au eficientizat prin apariția K II-IV, care în august 1944 lucrau câte 24 ore/zi, în
 24. 24. 24 tranșe ce durau câte 3 ore, având posibilitatea să omoare câte 2500-2800 oameni deodată. Etapele execuției erau: 1.Dezbrăcarea într-un coridor lung de 30 m și cu înălțimea de 1,5 m. Dezbrăcarea totală era menită să-i umilească și să-i facă să se simtă vulnerabili. Apoi erau întâmpinați de un grup format din prizonieri evrei. 2.Intrau la subsol în camerele de gazare, unde se așteptau la dezinfecție. După ce se dădea drumul la Zyclon B (acid cianhidric cristalizat) se pare că dura 6-8 minute până mureau, răstimp în care se luptau pentru a supraviețui. În acest timp, echipe formate tot din prizonieri evrei sortau hainele, urmând a fi trimise în Germania. Hainele, cele bune, erau furate de SS, celelalte erau duse în Germania în transporturi uriașe și date în ordinea stării lor oamenilor partidului sau vândute. 3.La 30 minute după gazare, alte echipe formate din prizonieri evrei duceau cadavrele la lift, și apoi la crematorii. Aici erau deposedate de dinții de aur și ultimele bijuterii. 4.Cadavrele erau introduse câte 3 în crematorii și incinerate timp de 45 minute. Oasele care nu se carbonizau erau zdrobite cu maiul de către alte echipe formate tot din prizonieri evrei. Apoi cenușa era aruncată în râurile din jur. Pentru SS-iști era profitabil să lucreze aici pentru că se puteau îmbogăți rapid. 40% din ”venituri” erau furate înainte de a fi trimise în Germania. D.VIII. Cutremurătoare sunt declarațiile celor care au supraviețuit în aceste cetăți ale groazei. Dintre ele face parte și fotoreportera franceză Claude Vaillant-Couturier, deputată în Adunarea Constituantă și cavaler al Legiunii de Onoare. Aceasta relatează: „În curte zăceau mormane de cadavre și din timp în timp vedeai că la baza grămezilor, sub celelalte cadavre, mai mișcă câte o mână sau un cap încercând să se elibereze. Vreo muribundă, care încerca să iasă la
 25. 25. 25 lumină, să trăiască mai departe. La blocul 25 colcăiau prin curte șobolani, mari cât pisicile, mușcau din cadavre și se repezeau chiar și la muribunzii care nu mai aveau putere să-i gonească.” Prof. Rusu Simona Geanina
 26. 26. 26 Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranţilor irlandezi din Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deşi în unele ţări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' Even, numele sărbătorii creştine a tuturor sfinţilor, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în ţările unde predomină creştinismul occidental — catolic şi protestant, deoarece în aceste culte creştine, ziua tuturor sfinţilor este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul cioplit, care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje şi colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o ameninţare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte ţări Halloween este serbat prin parade şi carnavaluri. Povestea spune că, în această zi, de 31 octombrie, spiritele persoanelor care au murit în ultimul an se întorc pe pământ în căutarea unor corpuri vii pentru a le poseda pe perioada anului viitor, aceasta fiind singura speranță de a avea o viață după moarte. Celții considerau că toate legile spațiului și timpului sunt suspendate în această zi, permițându-le spiritelor să interacționeze cu cei vii. Cei vii nu doreau să fie posedați. Astfel, în noaptea de 31 octombrie, sătenii stingeau focurile din casele lor, pentru a le fi frig și pentru a deveni astfel nedoriți. Aceștia se îmbrăcau în tot felul de costume caraghioase și participau la parade gălăgioase în cartierul lor, încercând să fie cât mai distructivi posibil pentru a speria spiritele ce veneau în căutarea celor vii. Desigur că există şi un mit în spatele acestui obiect care trebuie să fie în fiecare casă în noaptea de Halloween. Acest mit izvorăşte dintr-o veche legendă irlandeză, care spune că a fost odată un fermier bătrân şi avar numit Jack Zgârcitul. Acesta era zgârcit, cartofor şi avea un temperament foarte urât.
 27. 27. 27 Unul dintre cele mai populare mituri de Halloween este, în mod sigur, cel legat de felinare sculptate în dovleci, numite de americani “Jack-o-lantern”. Aceste felinare erau făcute la început din napi, pentru ca apoi să se folosească dovlecii. Se spune că el a pacălit diavolul să se caţere într-un copac şi apoi l-a prins acolo sculptând o cruce pe trunchiul copacului. Diavolul, înfuriat, pentru a se râzbuna l-a blestemat pe bâtrânul Jack să cutreiere pentru totdeauna pământul, fără să poată intra vreodată în iad sau în rai. Singurul lucru pe care i l-a îngăduit diavolul a fost să poarte cu el un felinar sculptat într-un dovleac care să îi lumineze calea. “Trick or treat” este un fel de “ne daţi sau nu ne daţi”, însă spre deosebire de tradiţia românească, unde colindătorii cântă sau susţin un ritual anume, cum este Steaua, aici copiii trebuie doar să fie costumaţi şi să meargă din casă în casă, strângând cât mai multe dulciuri de prin vecini. O altă semnificaţie pentru “Trick or treat” vine din tradiţiile irlandeze care aveau loc la venirea iernii, la 1 noiembrie. Cum anul era împărţit la ei în două anotimpuri, vara şi iarna, se credea că odată intraţi în anotimpul frigului, spiritele celor morţi se întorc pe pământ şi iau în stăpânire trupurile celor de aici. În această noapte zânele bune se deghizau în oameni sărmani care mergeau din uşă în uşă pentru a cere ajutor. Cei milostivi erau răsplătiţi pentru fapta lor bună, iar cei care le refuzau aveau parte de răzbunarea acestora.  DOVLEACUL Originile sale se trag din tradiţii irlandeze vechi de secole. Una dintre tradiţiile vechi irlandeze este cea a cioplirii dovlecilor, sub forma unor capete de monştri. O lumânare aprinsă este aşezată în interior, astfel încât chipul cioplit să capete o față demonică.
 28. 28. 28  LILIECII Asocierea liliecilor cu Halloween-ul s-a făcut într- un mod absolut firesc, având în vedere caracteristicile acestor mamifere, singurele de altfel care se hrănesc cu sânge. Liliecii sunt animale nocturne, care trăiesc în spații precum peșterile, clădirile abandonate, criptele, etc. Au fost astfel văzuți ca reprezentanți ai răului, însoțitori ai vrăjitoarelor și vampirilor, care se transformau tocmai pentru a-și lua zborul și a putea circula ușor pe timp de noapte.  VRĂJITOARELE Femeile care practicau magia, deținatoare de puteri supranaturale, vrăjitoarele sunt simboluri predilecte ale Halloween-ului. Acest lucru se explică prin teama pe care o inspirau, precum și prin faptul că în noaptea de Halloween se credea ca puterile supranaturale ale acestora sunt mult mai mari decât de obicei.  FANTOMELE ŞI SCHELETELE Nălucile sunt simboluri universale ale morţilor. Scheletul și osemintele simbolizează rămăşiţele pământeşti ale celor plecați dintre noi. Și cum Samhain, vechea sărbatoare irlandeză, era festivalul morților, a fost normală apariția acestor simboluri. Se credea că în acea noapte cei morți hoinăreau pe pământ, în călătoria lor către lumea de apoi. Ca să puncteze această sărbătoare elevii școlii noastre, coordonați de doamnele profesoare Bucătaru Geanina, Nastasă Oana și Voroneanu Veronica, au organizat o paradă a costumelor de Haloween și o expoziție de dovleci
 29. 29. 29 decorați. Atât costumele cât și dovlecii cei mai interesanți au fost premiați. Elevii și-au dat toată silința în alcătuirea costumelor distrându-se pe cinste. Cu siguranță a fost o activitate pe gustul lor pe care nu o vor uita prea curând și pe care vor vrea să o repete și în anii ce vor veni. Drept dovadă stau fotografiile atașate. Prof. Nastasă Oana
 30. 30. 30 Învățătorii claselor I-IV de la Șcheia împreună cu părinții și elevii au desfășurat această activitate având ca scop dezvoltarea dragostei și a admirației față de personajele pozitive din basme, desene animate, filme dar și a sentimentelor de respingere față de personajele negative. Pentru început s-a stabilit un juriu format din elevi ai claselor V-VIII precum și din părinți desemnați de aceștia din rândul spectatorilor. Pe rând, elevii costumați din fiecare clasă, au intrat în pielea diferitelor personaje și și-au prezentat în fața spectatorilor și juriului costumul purtat. Unora dintre concurenți li s-au solicitat răspunsuri la diferite întrebări puse de juriu. După parada costumelor, au fost stabilite următoarele premii:
 31. 31. 31 Clasa I: Premiul I –Păduraru Denisa, Mardar Ioana; Premiul II – Vieriu Amalia, Vieriu Armando; Clasa a II-a: Premiul I- Vieriu Adi, Raveica Luciana, Vieriu Olesia; Premiul II – Grigoraș Robert, Grigoraș Sebastian, Șurpanu Gabriel; Premiul III – Filip Florin, Ocheană Dănuț; Clasa a III-a: Premiul I -Ștefan Călin, Vieriu Alin, Vieriu Andreea; Premiul II – Neamțu Alexandru, Mardare Gabriela; Premiul II- Ocheană Vasile, Lupu Costel; Mențiune- Raveica Mălina; Clasa a IV-a : Premiul I –Raveica Emanuela, Ababei Ramona, Vieriu Eusebiu; Premiul II – Sbângu Alexandru, Trufanda Laura, Munteanu Florin; Premiul III – Adăscăliței Daciana, Vieriu Denisia; Mențiune – Popa Neculai, Grigoraș Andrei. Activitatea s-a încheiat cu muzică și dans. Înv. Bordeianu Ana, Costea Doina, Slabu Maricica, Țugulia Costică
 32. 32. 32 ÎN EXCURSIE „Sâmbătă, 9 noiembrie 2013, am plecat în excursie împreună cu mai mulţi copii de la şcoală şi trei domnişoare profesoare. Prima oprire am făcut-o la Cetatea Neamţului. Acolo am fost întâmpinaţi de un ghid care ne-a prezentat locul şi ne-a povestit câteva lucruri despre cetate și despre cei care au trăit acolo acum câteva sute de ani. După ce am vizitat cetatea, am mers la Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humuleşti, unde am avut ocazia să vedem alte lucruri frumoase şi interesante, într-un peisaj fermecător. Am vizitat Rezervaţia de zimbri „Dragoş – Vodă”, după care ne-am îndreptat cu paşi repezi spre Fălticeni. Aici am vizitat Muzeul Apelor. Ultima oprire a fost la Suceava, obiectivele vizitate din acest oraş fiind: Muzeul de Istorie, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi Planetarium-ul. Vremea a fost caldă, traseul uşor şi foarte interesant. A fost o excursie minunată pentru că am aflat multe lucruri interesante, dar ne-am şi distrat!” Gavril Alexandra – clasa a VI-a A „Este o dimineață frumoasă de toamnă, soarele nici nu răsărise când eu și cu câțiva colegi așteptam cu nerăbdare sosirea microbuzului. Pe la ora opt deja eram pe drum dornici de a vedea și cunoaște locuri noi. Mi-a plăcut tare mult locul copilăriei lui Creangă. Totul era desprins dintr-o poveste; lipsea numai copilul cu părul bălai care trăia fericit și fără griji.
 33. 33. 33 Alt loc impresionant a fost la Planetarium unde am avut senzația că zburăm printre stele și planete. Ajunși la Cetatea Neamțului am intrat într-o altă lume iar locul ne-a făcut să ne întoarcem în timp. Aici ne aștepta sala tronului, locul unde istoria și-a pus amprenta, intrările secrete pline de mister, temnița și biserica, locul de rugăciune și de liniște sufletească al strămoșilor noștri. Zimbrăria a fost și ea un punct de atracție unde am descoperit că natura trebuie să fie protejată iar animalele să le considerăm prietenii noștri. Această zi a fost pentru mine o experiență frumoasă pe care aș vrea să o mai repet
 34. 34. 34 pentru că mi-am îmbogățit bagajul de cunoștințe cu lucruri nemaipomenite. Am descoperit ce țară frumoasă avem!” Bordeianu Cocea Carina Sorana – clasa a V-a A “Este seara zilei de sâmbătă, 9 noiembrie 2013. Astăzi am fost în excursie pe traseul Iaşi - Tg. Neamţ – Fălticeni - Suceava şi retur. Pe parcursul traseului am vizitat mai multe obiective, dar dintre toate mie mi-a plăcut cel mai mult la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii de la Suceava unde am văzut animale împăiate şi animale vii. Cel mai mult m-a surprins faptul că am văzut o şopârlă-cameleon. Al doilea obiectiv în topul preferinţelor mele a fost Muzeul Apelor din Fălticeni unde am văzut foarte mulţi peşti, dar şi alte specii marine cum ar fi un pui de rechin, scoici, melci şi altele. Tot aici am văzut şi o reprezentare a planetei Pământ şi a Lunii. Cel de-al treilea obiectiv preferat de mine a fost Planetarium-ul unde am aflat multe lucruri folositoare pentru şcoală şi unde am văzut reprezentări ale cometelor şi planetelor. Şi celelalte obiective vizitate au fost interesante, dar mie mi-au plăcut în mod deosebit acestea. A fost o excursie foarte interesantă şi frumoasă, care sper să se repete!” Ciubotariu Oana Letiția- clasa a VI-a A
 35. 35. 35 “Eu , Ina, Paula, sora mea și alți copii înt-o zi frumoasă de toamnă am mers în excursie. Cu ele m-am distrat pe cinste. Am fost până la Suceava. Ne-au însoțit doamna dirigintă Nastasă Oana, doamna profesoară Băbuță Monica și alte doamne profesoare. Am vizitat o cetate veche unde am fost prin multe încăperi spectaculoase. Am fost și la Zimbrărie unde am văzut păuni, urs, zimbri, cerbi și alte animale. Mi-a plăcut și la Muzeul de Istorie din Suceava și la Muzeul Apelor din Fălticeni. “ Mardar Ioana Denisa – Clasa a V-a A “ Sâmbătă am fost în excursie cu școala. Am reușit să trecem prin toate locurile pe care ni le-am propus adică: Cetatea Neamț, Humulești, Zimbrăria, Muzeul Apelor din Fălticeni, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe ale Naturii din Suceava, Planetarium. Dintre toate acestea mi-a plăcut cel mai mult la Cetatea Nemțului și la Planetarium unde m-aș mai duce de câte ori aș avea ocazia. La Cetate mi-a plăcut fântâna în care aruncai bani și îți puneai o dorință. La Planetarium mi-a plăcut cum era pictat înăuntru. Excursia a fost minunată și aș mai merge încă de vreo zece ori! “ Vasilache Paula Adelina –clasa a V-a A
 36. 36. 36 IARNA ȘI FRUMUSEȚILE EI Magia iernei Este ajunul Crăciunului și ninge peste sat. Se aud, printre case cântecele vântului de iarnă. Văzduhul cerne steluțe argintii, împodobind casele cu mantii albe, strălucitoare. Iarna este anotimpul cel mai geros și friguros dar e plin de frumesețe. Afară este frig și totul e acoperit sub zăpada albă și pufoasă. Câmpurile sunt pustii. Neaua strălucește de parcă ar fi presărată cu diamante, iar geamurile sunt pictate cu chiciură. Pe sub streșinile caselor atârnă țurțuri de gheață de parcă ar vrea să ne cânte melodiile crivățului. Pe crengile copacilor dezbrăcați de frunze doar câte o pasăre mai zboară din când în când tulburându-le nemișcarea. Pe deal, copiii veseli și îmbujorați se dau cu săniuța și fac oameni de zăpadă. Mâinile atotcuprinzătoare și lucioase ale iernei au încojurat derdelușul copiilor. Oamenii de zăpadă parcă s-au însuflețit încântându-i pe copii. De aceea copiii parcă nu se mai îndură să plece acasă. Dar obosiți de atâta joacă au trebuit să-și ia la revedere de la derdeluș și oamenii de zăpadă. Adorm fericiți cu gândul la o nouă zi de iarnă și la sărbătorile acesteia: Nașterea Domnului, Anul Nou,Boboteaza… La miezul nopții tot satul e cuprins de o liniște adâncă. Afară plutesc în liniștea albă a iernii, fulgii de nea care se așează tăcuți peste covorul de zăpadă deja format. Ninge atât de frumos încât s- ar putea spune că realitatea a devenit o poveste de iarnă minunată. Ninge…ninge fără oprire, ca-n basme! State Alexandra- clasa a VI-a A Moș Crăciun Moș Crăciun cu barba albă Moș Crăciun cu traista plină Cobori iarăși pe lumină Prin hornul căsuței noastre. Noi te așteptăm cu casa plină Cu vechi colinde te întâmpinăm, Iar tu te furișezi în taină Nelăsând urme pe zăpada fină. Tu colinzi și anul acesta Ca un bătrânel bun ce ești Toți copii te așteaptă Cu cântece și povești.
 37. 37. 37 Nașterea Domnului Sfânta sărbătoare a Nașterii Domnului este cea mai importantă și mai admirată de toți oamenii. Crăciunul este chemarea către iubire a lui Dumnezeu către oameni, sărbătoare a bunătății lui Dumnezeu pentru oameni care prin fiul său Isus Hristos îi salvează pe aceștia din sclavia păcatului. Sfânta Evanghelie ne îndeamnă ca în noaptea Sfântă a Nașterii să simțim în inimile noastre o tainică chemare de a porni cu cugetul pe urmele magilor de la Răsărit, cu ochii ațintiți spre steaua călăuzitoare spre Betleem, unde S-a născut Hristos. Acolo în peșteră, în ieslea cea săracă, Pruncul nou-născut a venit pe pământ să sfințească pe om și să-l facă sălaș dumnezeiesc. Ailenei Elena Mihaela-clasa a VI-aA De Crăciun Este iarnă. Norii suri au acoperit bolta albastră. Ei își lasă roiul uriaș de fluturi peste sat. Albinele albe roiesc îmbrăcând totul cu o haină imaculată. Este un peisaj uimitor și o atmosferă de sărbătoare cu frumoasele colinde îngânate de copii. Sărbătorile Crăciunului Sărbătoarea cea mai dragă Care este așteptată E Crăciunul cel pe care Îl sărbătoream odată. În trei zile de Crăciun Toți se odihnesc și spun Că această sărbătoare E o bucurie mare Pentru copii și adulți Pentru bătrâni ...pentru mulți. Ce-o sărbătoresc cu drag În a anului nou prag. Lefter Malvina- clasa a VI-a A
 38. 38. 38 Mergând din casă-n casă, acestia vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos. Ei cântă colinde precum „ Steaua sus răsare‟ , „ Trei crai de la răsărit‟ , „Sus la poarta raiului‟ și altele. În case toți copiii mici îi ajută pe părinți să împodobească bradul de Crăciun. Ei folosesc globulețe multicolore, ghirlande strălucitoare și beteală argintie. Eu și sora mea împodobim bradul cu podoabe ecologice pe care le-am făcut la școală cu mânuțele noastre îndemânatice. La fel ca toți copiii, în aceste momente înălțătoare ne gândim la cei sărmani și-i ajutăm dăruindu-le din puținul nostru. Nu ne rămăne decat să îl așteptăm nerăbdători pe Moș Crăciun! Raveica Emanuela – clasa a IV-a Seara magică Maria Preacurata Maria Nevinovata În staulul vitelor La căldura aburilor. A născut pe pruncul sfânt Ce-l-avem cu toții-n gând, Pe însuși fiul lui Dumnezeu, Ca să ne ferească de rău. Trei magi de la răsărit Cu aur, smirnă și tămâie au venit Lui Iisus să i se închine Sufletele să ne-aline. Raveica Emanuela – clasa a IV-a
 39. 39. 39 Bucuria Crăciunului “Fără daruri, Crăciunul nu este Crăciun.” Louisa May Alcott Crăciunul este celebrat din antichitate pentru a marca naşterea lui Iisus, devenind de-a lungul anilor o sărbătoare prin excelenţă a familiei, marcată de obiceiuri precum: colindele, împodobitul bradului şi darurile Moşului, mult aşteptate de copiii din întreaga lume. Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, să primești, să dăruiești pentru a aduce fericire. Elevii școlii noastre participanți la proiectul - Lumea noastră plină de culoare, au confecționat cu această ocazie daruri pentru copii din școlile din Poieni, jud. Suceava și Tichilești, jud. Brăila. Fiecare copil din clasa a V-a A, îndrumat de doamna profesoară Nastasă Oana, a confecționat câte un cadou pentru un copil școlile menționate și a primit la rândul lui un dar confecționat de alt elev. Astfel ei au dăruit dar au și primit, încât prin intermediul acestei activități au putut trăi ambele bucurii. Cadourile au fost expediate prin poștă copiilor din celelalte sate. Elevii noștri au realizat penare frumos colorate și ornate pentru a le dărui celorlalți copii și au lucrat la ele cu dăruire și mult drag. Nu mică le-a fost bucuria când au primit la rândul lor darurile din celelalte județe. Astfel , în urma acestei activități s-au mai îmbogățit cu câte un calendar pentru anul 2014 realizat de elevii din Brăila cu desene frumoase realizate chiar de ei iar de la elevii din Suceava au primit câte o ramă fotografică cu fotografia lor frumos decorată. Dar cel mai mult și-au îmbogățit sufletele . Prof. Nastasă Oana
 40. 40. 40 În aşteptarea vacanţei, a sărbătorilor de iarnă , deci şi a lui Moş Crăciun, am mers să aducem un zâmbet şi o bucurie copiilor cu care viața nu a fost atât de generoasă, la o familie din sat, pentru a le dărui câte ceva din puţinul nostru. Pentru aceasta ne-am pregătit cu multă dăruire şi responsabilitate, din timp, cu jucării și dulciuri. Copilașii, de vârste diferite, au fost foarte încântați de darurile primite, iar noi ne-am bucurat de bucuria lor. Colectivul clasei a XI-a B, împreună cu dirigitele, profesor Dima Elena
 41. 41. 41 Pentru a forma atitudini pozitive ale elevilor față de ceea ce-i înconjoară și pentru realizarea unei noi forme de colaborare între profesori, elevi, părinți, din medii diferite de rezidență, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță" Șcheia, județul Iași a încheiat un proiect de parteneriat cu Școala Gimnazială „Titu Maiorescu" Iași în perioada octombrie 2013-iunie 2014. Astfel, pe 5 decembrie 2013, elevii de la Șcheia au plecat în vizită la Iași, la partenerii lor, pentru a se cunoaște. Aici s-au desfășurat mai multe activități la care s-au implicat învățători, elevi, bibliotecar, părinți. Sub deviza „Cunoaște-ți aproapele" elevii au făcut cunoștință, și-au schimbat adrese și s-au împietrenit. La momentul „Școala mea, școala ta" elevii de la Șcheia au vizitat mai multe săli de clasă, laboratoare, cancelaria, sala de sport, cabinetul medical și cel psihologic, sala de festivități și biblioteca. La bibliotecă elevii clasei a III-a de la Școala Șcheia au prezentat un mic program artistic, recitând versuri din scriitorii studiați. Plăcut impresionată a rămas doamna bibliotecară când micuții au cerut informații despre Școala „Titu Maiorescu", despre numărul de volume din bibliotecă, dacă există cărți pentru clasele I-IV etc. Cel mai așteptat moment a fost cel intitulat „Și eu pot fi Moș Nicolae !" Adunați în sala de clasă a elevilor de la clasa a III-a F, grupurile de elevi implicați în proiect au desfășurat o activitate comună de Educație tehnologică, în cadrul căreia au colorat, decupat, lipit și asamblat diverse figurine și le-au afișat în clasă. În timpul lucrului elevii au ascultat colinde, iar la sfîrșitul orei, s-au întrecut răspunzând la întrebările ce aveau ca temă „ Moș Nicolae- prietenul copiilor" . Momentul culminant a fost când a început oferirea darurilor. O bucurie generală i-a
 42. 42. 42 cuprins pe toți. Elevii din Iași au și început să împodobească bradul din clasă cu ornamentele primite și să-și umple penarele confecționate de partenerii lor primite în dar cu ce aveau mai de preț. Elevii de la Șcheia erau fericiți că au primit dulciuri, jucării, cărți și rechizite. Cel mai mult s- au bucurat de carnețelele primite unde și-au și scris adresele de e-mail ale prietenilor din Iași. Lăudabil a fost faptul că elevii din Iași au trimis daruri substanțiale și copiilor nevoiași. Activitatea s-a încheiat cu afișarea impresiilor scrise pe post-it-uri pe un panou unde trona omul de zăpadă și cizma lui Moș Nicolae. Pentru ca ziua de 5 decembrie 2013 să rămână de neuitat, elevii de la Șcheia au vizitat Complexul Palas din Iași. Înv. Bordeianu Ana Înv. Bordeianu Sandu
 43. 43. 43 Doina de Mihai Eminescu De la Nistru pân' la Tisa Tot românul plânsu-mi-s-a, Că nu mai poate străbate De-atâta străinătate. Din Hotin şi pân' la mare Vin muscalii de-a călare, De la mare la Hotin Mereu calea ne-o aţin; Din Boian la Vatra-Dornii Au umplut omida cornii, Şi străinul te tot paşte De nu te mai poţi cunoaşte. Sus la munte, jos pe vale Şi-au făcut duşmanii cale, Din Sătmar pân' în Săcele Numai vaduri ca acele. Vai de biet român săracul! Îndărăt tot dă ca racul, Nici îi merge, nici se-ndeamnă, Nici îi este toamna toamnă, Nici e vară vara lui, Şi-i străin în ţara lui. De la Turnu-n Dorohoi Curg duşmanii în puhoi Şi s-aşează pe la noi; Şi cum vin cu drum de fier Toate cântecele pier, Zboară păsările toate De neagra străinătate; Numai umbra spinului La uşa creştinului. Îşi dezbracă ţara sânul, Codrul - frate cu românul - De secure se tot pleacă Şi izvoarele îi seacă - Sărac în ţară săracă! Cine-au îndrăgit străinii, Mâncă-i-ar inima câinii, Mânca-i-ar casa pustia, Şi neamul nemernicia! Ştefane, Măria ta, Tu la Putna nu mai sta,
 44. 44. 44 Las' arhimandritului Toată grija schitului, Lasă grija sfinţilor În sama părinţilor, Clopotele să le tragă Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă, Doar s-a-ndura Dumnezeu, Ca să-ţi mântui neamul tău! Tu te-nalţă din mormânt, Să te-aud din corn sunând Şi Moldova adunând. De-i suna din corn o dată, Ai s-aduni Moldova toată, De-i suna de două ori, Îţi vin codri-n ajutor, De-i suna a treia oară Toţi duşmanii or să piară Din hotară în hotară - Îndrăgi-i-ar ciorile Şi spânzurătorïle! Elevii claselor I-IV de la școala noastră îndrumați de doamna învățătoare Costea Doina au sărbătorit cei 164 de ani de la nașterea marelui nostru poet prezentând un montaj artistic de cântece și poezii . De asemenea s-a organizat o expoziție de desene cu tema „Eminescu - poet nepereche". Înv. Costea Doina
 45. 45. 45 EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ - CONCURS „ANELISSE” DE REVISTE ŞCOLARE ŞI MATERIALE PUBLICITARE EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ - CONCURS „ANELISSE” DE REVISTE ŞCOLARE ŞI MATERIALE PUBLICITARE din data de 28 august 2013 cu Asociaţia „Vasile Pogor” în calitate de organizator în parteneriat cu Facultatea de Arte Vizuale şi Design de la Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi şi instituţia parteneră a fost realizată în beneficiul studenţilor, elevilor şi preşcolarilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Lucrările participante la concurs sunt importante pentru promovarea valorilor culturale și științifice în școală și comunitate, creșterea performanței în educarea tinerei generații. OBIECTIVE: 1. Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la expoziţia- concurs, sintetizarea şi promovarea celor mai importante informaţii generate de lucrările prezentate. 2. Educarea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea ştiinţelor, culturii şi artelor de orice fel, educarea gustului estetic. 3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi înţelegerii informaţiilor transmise în condiţii obişnuite de expunere a lucrărilor, expuneri de carte, reviste în locuri publice etc. 4. GRUP ŢINTĂ: preşcolarii, elevii, studenţii şi cadrele didactice care activează în instituţii şcolare din România. 5. ACTIVITĂŢI: Expoziţie de reviste, Web-uri, publicaţii şi materiale publicitare. La această invitație am dat și noi curs înscriindu-ne la concurs cu numărul 8 al revistei noastre școlare „Ani de școală‟ și spre bucuria noastră am obținut premiul I la secțiunea „Reviste școlare – Colegii+Licee+SAM-uri”, concurând alături de 71 de publicații din toată țara. Revista școlii noastre a fost și expusă în Parcul Copou din Iași unde trecătorii au putut să o răsfoiască . Prof. Nastasă Oana
 46. 46. 46 Concursul de matematică “Olimpic pentru o Zi “ Ediția a XI-a În ziua de 19 octombrie 2013, la Școala Gimnaziala "Titu Maiorescu"- Iași s-a desfășurat Concursul de Matematica "Olimpic pentru o zi", faza județeană. Echipajul școlii noastre a fost coordonat de către prof. Nastasă Oana și a avut următoarea componență: Panaite Victor Ben – clasa a V-a C, Popa Alexandra- clasa a V-a A, Soponaru Laura – clasa a VI-a B și Andriesei Alexandru – clasa a VIII-a A. Chiar dacă anul acesta nici unul din participanți nu a reușit să câștige vreun premiu însăși participarea la un asemenea concurs este o realizare și constituie o experiență benefică pentru fiecare dintre elevii care au participat. Prof. Nastasă Oana
 47. 47. 47 "Cu Europa...la joaca – EuroScolarul Elevii claselor a II- a, a III-a și a IV-a de la Liceul Tehnologic “Nicolae Bălăuță” din Șcheia, îndrumați de doamnele învățătoare Bordeianu Ana și Costea Doina și domnul învățător Țugulia Costică, au participat la acest concurs internațional unde au obținut rezultate frumoase și experiențe folositoare.
 48. 48. 48 Concursul Şcolar Naţional COMPER ediția 2013-2014 se adresează elevilor din clasa pregătitoare şi clasele I-VIII din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi private din ţară, din mediul urban şi rural şi din alte ţări în care se predă în limba română. Şcoala românească a format de-a lungul timpului mari personalităţi ale lumii, în ştiinţă, artă, tehnologie, sport, fie că au trăit sau trăiesc în România sau în altă ţară. Performanţele lor excepţionale s-au născut din competenţele dobândite în anii de studiu şi reprezintă o carte de vizită impresionantă a învăţământului românesc. Secţiuni: - COMPER-COMUNICARE, pentru Limba şi literatura română (aria curriculara "Limbă şi comunicare") - COMPER-MATE2000, pentru Matematică (aria curriculara "Matematică şi ştiinţe"). Calendarul concursului: ETAPA I: ComPer-Comunicare: 27 noiembrie 2013 ComPer-Mate 2000: 4 decembrie 2013 ETAPA II: ComPer-Comunicare: 30 aprilie 2014 ComPer-Mate 2000: 7 mai 2014 ETAPA III (NAŢIONALA) - Doar pentru clasele I-VIII: ComPer-Comunicare: 4 iunie 2014 ComPer-Mate 2000: 6 iunie 2014 La acest concurs au participat și unii elevi ai școlii noastre îndrumați fiind de doamnele învățătoare Bordeianu Ana, Costea Doina, Slabu Maricica, domnul învățător Țugulia Costică și doamnele profesoare Nastasă Oana, Resmeriță Anca și Simion Elena.
 49. 49. 49 Concursul național „ Piciul" Elevii claselor a III-a și a IV-a de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță " Șcheia au participat și anul acesta la acest concurs, îndrumați fiind de doamnele învățătoare Bordeianu Ana și Costea Doina. Acest concurs este unul extrem de atractiv pentru elevi deoarece pe lângă subiectele propriu-zise care sunt date într-o revistă realizată pentru fiecare clasă în parte, există și o probă de abilități practice unde elevii au șansa de a-și demonstra priceperea practică dar se și distrează realizînd obiecte folositoare. Anul acesta de exemplu au avut de confecționat un suport pentru creioane sub formă de caracatiță.
 50. 50. 50 “Lumea noastrĂ plinĂ de culoare” Așa se numește proiectul interjudețean ce are ca parteneri Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță‟, din comuna Șcheia, județul Iași, Şcoala Gimnazială Poieni, din comuna Udeşti, judeţul Suceava și Școala Gimnazială Tichilești, din județul Brăila. Scopul proiectului propus este acela de a stimula interesului elevilor pentru cunoaşterea valorilor tradiţionale şi universale. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 1. dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi lucru în echipă; 2. înţelegerea pluralismului mondial în ceea ce priveşte similitudini şi diferenţe; 3. întărirea toleranţei şi a respectului reciproc; 4. valorificarea potenţialului creativ al elevilor. REZULTATE AŞTEPTATE În urma derulării proiectului se aşteaptă:  antrenarea unui număr mare de elevi, profesori, alte persoane implicate în educaţie, în activităţi extraşcolare care să contureze creativitatea şi libera iniţiativă, să formeze valori şi atitudini necesare unui bun cetăţean;  îmbunătăţirea performanţelor individuale şi colective ale copiilor şi ale cadrelor didactice;  eficientizarea comunicării şcoală- părinţi- autoritate locală ca entitate rurală;  implicarea cu mai multă responsabilitate a familiei elevilor în susţinerea bunei desfăşurări a procesului de învăţământ;  dezvoltarea capacităţii de comunicare interumană. Motto ,,Omul de cultură este acela care cu puterile sale sau cu puterile altora transformă mereu haosul în cosmos.” (L. Blaga) Astăzi relaţiile dintre ţări şi culturi se dezvoltă fără încetare. Călătoriile, schimbul comercial, turismul, congresele ştiinţifice sau profesionale multiplică ocaziile de contact între culturi. Fiecare ţară are o identitate culturală şi acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante care o deosebeşte de celelalte. Fiecare ţară are scriitorii săi de valoare, sculptori, pictori, oameni care au făcut descoperiri în mai multe domenii. Marea diversitate culturală constituie un avantaj unic de încurajare a cetăţenilor să exploateze beneficiile bogatei noastre moşteniri culturale şi şansele de a învăţa tradiţii culturale diferite.
 51. 51. 51 Începând cu anii 90, recomandările politicilor educaţionale internaţionale au inclus, ca scop major, educaţia pentru cetăţenie democratică, sub diverse titluri. Demersul a fost şi este susţinut de acţiunile şi documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Consiliului Europei care califică educaţia ca prioritate absolută, din perspectiva necesităţii adecvării finalităţilor educaţionale la o societate dinamică, autentic democratică şi a cerinţei de corelare a politicilor educaţionale la nivel modial. Propunerile avansate vizează atingerea şi racordarea sistemelor de învăţământ la standarde universale unitare. O preocupare majoră a şcolii noastre este promovarea cooperării între instituţiile educaţionale, a schimbului de informaţii şi a exemplelor de bune practici. Elevii zilelor noastre trebuie să înţeleagă multiculturalismul păstrând identitatea naţională, să promoveze toleranţa, solidaritatea, egalitatea, respectul ceea ce înseamnă să devină cetăţeni responsabili. Proiectul reflectă ideea educaţiei pentru cultură, civilizaţie românească şi străină. Antrenarea elevilor în activităţile proiectului va conduce la dezvoltarea creativităţii, a spiritului de iniţiativă şi a personalităţii acestora. “Existăm temporar prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce suntem şi dăruim.”
 52. 52. 52 Perle....geografice 1. „Munţii Scoţiei şi Munţii Scandinaviei sunt munţi de vârsta a doua.” 2. „Harta este o instituţie specială pentru călătorie.” 3. „Atlasul este o carte ştiinţifică a Pământului, creată de oameni.” 4. „Cel mai important podiş din Asia este podişul ideologic.” 5. „Cea mai importantă apă curgătoare din România este fluviul Nil.” Culese de prof. Băbuță Monica 6. „ Opinia mea este o structură medicală pe care profesorii îi ajută să învețe mult și să ajungă metodist” Simularea Evaluării Naționale 7. ,,- Doamnă, mă scuzați că am întârziat,dar dacă tot am ajuns, mă lăsați să trec în bancă? ” 8. ,,Elevul: - Doamnă, eu nu am caietul la mine pentru că am trecut gârla și l-am scăpat în apă... Prof.: -Eu cred că nu ți-ai făcut tema... Elevul: -Da, doamnă,și eu cred... ” Culese de prof. Pleșca Claudia
 53. 53. 53 În numărul acesta al revistei noastre vă propun un model de exercițiu interdisciplinar pentru testarea de la clasa a VI-a, testare ce reprezintă un tip nou de examen și de aceea am considerat că este binevenită o asemenea inițiativă. Precizez că exercițiile prezentate aici reprezintă doar o treime din întregul test dat ca model pentru examenul de Matematică și științe, acest test fiind deja aplicat la clasele a VI-a din școlile pilot acum doi ani. Delta Dunării În Delta Dunării trăiesc numeroase specii de mamifere printre care: vidra, mistrețul, bizamul, nurca, iepurele, vulpea și câinele enot. Vulpea are membre scurte, cele din față având cinci degete, iar cele din spate, numai patru. Lungimea corpului este cuprinsă între 110 cm și 130 cm. Vulpea adultă poate ajunge până la o masă de 10 kg și are o viteză maximă de deplasare de 50,4 km/h. Speranța medie de viață este de 12 ani, în captivitate, și de 3 ani până la 5 ani, în libertate. 1. Scrie două mărimi fizice și două unități de măsură identificate în text. 2. Calculează distanța pe care aleargă vulpea cu viteza maximă în timp de 2 minute. 3. Vulpea prezintă adaptări ale dentiției la modul de hrănire. Precizează modul de hrănire a vulpii și două adaptări ale dentiției la acest mod de hrănire. 4. Se realizează două grupe de vulpi. Numărul total al degetelor de la membrele din față ale vulpilor din prima grupă este egal cu numărul total al degetelor de la membrele din spate ale vulpilor din a doua grupă. Care este cel mai mic număr de acest fel? 5. Se realizează un studiu pe un eșantion format din 250 de vulpi. 30% dintre ele au vârsta mai mare de 4 ani, din rest au vârsta între 1 an și 4 ani, iar restul sunt pui. Determină numărul puilor din eșantion. Prof. Nastasă Oana
 54. 54. 54 CUPRINS Școala Șcheia ……………………………………………………………………….…3 Rămas bun gimnaziu … Bun venit liceu ……………………………… ……………..10 Toamna aurie ………………………………………………………………………… 13 Ziua limbilor europei …………………………………………………………………14 27 septembrie, Noaptea Cercetătorilor ………………….…………………………..18 9 octombrie – Ziua Holocaustului ……………………………………………...……21 Halloween …………………………………………………………………………….. 26 Parada costumelor ………………………………………..…………………………. 30 În excursie ……………………………………………………………………………..32 Iarna și frumusețile ei ………………………………………………………………. 36 Bucuria Crăciunului……………………………………………………….………….39 Bucură un suflet de copil ……………………………………………………………. 40 De la sat, către oraș ……………………………………………………………………41 Eminescu …………………………………………………………………………..….. 43 Expoziția națională concurs Anelisse ………………………………………………..45 Concursul de matematică - Olimpic pentru o zi ………………………………..…..46 Cu Europa la . . . joacă – Euroșcolarul ………………………………………...…… 47 Comper …………………………………………………………………………….…. 48 Concursul național „Piciul” ………………………………………………………… 49 Lumea noastră plină de culoare …………………………………………………… 50 Perle ……………………………………………………………………..…………… 52 Ascuțitoarea de minți ……………………………………………………………….. 53
 55. 55. Ani de școală Revistă editată de Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță‟ Șcheia FEBRUARIE 2014

×