ПЛАСТИКА Зошто да се грижиме околу
1. Колку време  треба  за пластично  шише  или  пластична кеса  да се разгради ? <ul><li>450  год  до  1000 г...
Richard Thompson, морски биолог  на  Универзитетот  од Plymouth врзуваше  пластични кеси  и ги истовараше  во океа...
2. Колку време  треба  за пластичен  рибарски конец  (monofilament)  да се разгради ? На рибарски конец  му треба...
3. Кога  производството на  пластика почна 1930s Тоа значи  дека  пластиката, како што знаеме  егзистира само  окол...
4. Колку  од произведената пластика се уште постои денес? 97% од  вкупната  пластика некогаш произведена се уште пос...
5. Од што е пластиката произведена ? Пластиката е произведена  од нафта
Нафтата  е необновлив  извор ова значи  дека еден ден  нафтата  ќе  исчезне ( веројатно по половина век ) на нафтат...
Нафтата предизвикала МНОГУ  ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
Нафтата предизвикала МНОГУ  ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
6. Дали е потешко да  се рециклира пластиката  од други материјали ? Вистина бидејќи има неколку различни типови  Секо...
7. Колку различни класификации  на пластика има ? Американската Асоцијација на Пластична Индустрија  разви  стандард н...
PET or PETE  Polyethylene terephthalate Производи ? пластични  шишиња за пиење полиестерни влакна
 
HDPE   полиетилен со висока густина  Производи ? Пластични кеси  цевки за наводнување   Пластични  кофи , буриња ...
 
PVC Polyvinyl chloride  Производи ?  цевки  целофан други шишиња
 
LDPE or PLDPE  полиетилен со ниска густина  Производи ? лосион и паста за заби (туби)  Други кеси
 
PP or PPE Polypropylene  Производи ? Магарин кутија туби за сенф сламки за пиење  капачиња од минерални пијалоци
 
 
PS  Polystyrene заедничко име : стиропор (пена)  Производи ? Картони за јајца стиропор чаши пластичен прибор за јадењ...
 
Друго  Сите други пластики   Производи ? Пластини чаши Повторно употребливи шишиња за пиење шишиња за бензин 7
 
8. Дали постои џиновски куп од ѓубре воглавно составено од 2 800 000 тони (3 мил.тони-САД) пластичен отпад на дното од Ти...
 
Ова место е наречено : Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре или Источна Дамка со Ѓубре или Пацифички Ѓубрен Вртлог
Колку е голем Тексас? Колку е голем Тексас ? Texas = 696,241 km² (268,820 sq mi) Колку е голем Тексас x 2? Texas² = Голе...
Неколку Препораки 537,640 mi² 1,392,482 km² Тексас ² т.е. Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре 268,820 mi² 696,241 km² Тек...
М атематика: <ul><li>Околу 55 Македони и може да се вклопат во оваа област </li></ul><ul><li>Речиси двојно повеќе од Ба...
 
 
 
Како Големата Ѓубрена Дамка е создадена? Прво Бидејќи употребата на пластика има свои предности
Предностите на пластиката <ul><li>Отпорна на хемикалии  </li></ul><ul><li>Пластиката во голема мера е отпорна на хемикали...
Предностите на пластиката <ul><li>Електричен и термички Изолатор </li></ul><ul><li>Пластиката е добар изолатор, затоа се к...
Предности на пластиката <ul><li>Пружа безбедност и хигиенска заштита на предметите </li></ul><ul><li>за пакување на храна ...
Предности на пластиката <ul><li>Со лесна тежина  </li></ul><ul><li>Полесни се од било кој транспортен материјал, со што с...
Предности на пластиката <ul><li>Цврстина  </li></ul><ul><li>Пластиката не само што е отпорна на хемикалии, исто така е от...
Предности на пластиката <ul><li>Може да има различни облици </li></ul><ul><li>Пластиката може да се обликува на различни н...
Предности на пластиката <ul><li>Може да се користи во производството  </li></ul><ul><li>Висока можност и способност за ко...
Како настанала Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре ? Второ Бидејќи пластичниот отпад го фрламе во океан  
“ Не е застрашувачко за Арктички пловен објект да плови низ парчиња остар мраз, освен доколку тоа што околу нив плута се з...
 
Во 1975год. Националната академија на САД, проценила дека сите пловни објекти заедно испуштаат  3.63 million kg ( 8 mill...
 
Денес , нови истражувања покажаа дека морските трговци бесрамно пловат и ослободуваат пластични отпадоци во големина на ...
Пресметано  6.35 милијарди kg (14 billion lbs) од ѓубре , повеќето пластичен отпад се фрла во океаните секој ден .
 
Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре  на дното на океанот изнесува  2.7 милиони тони (3t .мил. САД ) на пластика
Има 6 X повеќе пластика на дното на океаните одколку планктони на океанската површина  =
Проценето е дека околу  100  000  крајбрежни животни  изумреле минатата година како резултат на отпадоците што се фрла...
На крајбрежјето на Африка луѓето ја собираат пластични кеси и од нив плетат капи и шалови  Просечно собираат околу 30,00...
ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ?
ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ? <ul><li>Секогаш рециклирај ја пластиката </li></ul><ul><li>Во спротивно ќе остане на некое поле ...
ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ? <ul><li>Кога рециклираш пластични шишиња  </li></ul><ul><li>СЕКОГАШ ОТСТРАНУВАЈ ГО КАПАЧИЊАТА <...
<ul><li>Н е придонесувајте кон создавање на диви депонии и користете ги кантите и контејнерите за одпад. </li></ul>ШТО МО...
Како Дивите Депонии Влијаат На Тебе Maj  2010 год. Кратово
Диви Депонии во Кратово 4993 m 2 Стара Мусала 4019 m 2 Во близина на Јокширски Мост 3076 m 2 Паркот Карши бавча  2394 m...
Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост <ul><li>На ул. Глигор Пазавански (под Радин мост), се пронајдени две помали де...
Депонии во близина на Аргулички и Буреков Мост Баба Карина Река Манцева Река Радин Мост Сарајска Река
Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост
Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост
Паркот карши бавча <ul><li>Паркот Карши бавча е лоциран во должина на Сарајска река . </li></ul><ul><li>Дивата депонија п...
Депонија во Паркот Карши бавча Баба Карина Река Манцева Река Радин Мост Сарајска Река
Паркот Карши бавча
Паркот Карши бавча
Паркот Карши бавча
Стара Мусала <ul><li>Најголемата дива депонија е лоцирна во рамките на Стара Мусала, со површина од  4993 m 2 </li></ul>...
Депонии во Стара Мусала Табачка Река Стара Мусала Јоркширски Мост Амамски Мост Чаршиски Мост Шајка Саат Кула
Стара Мусала
Стара Мусала
Стара Мусала ЖИВИНА
Во близина на Јокширски Мост <ul><li>Табачка река поминува низ центарот на градот и со себе го повлекува целото ѓубре кое ...
Депонија во близина на Јокширски мост  Табачка Река Стара Мусала Јоркширски Мост Амамски Мост Чаршиски Мост Шајка Саат Кула
Во близина на Јокширски Мост
Во близина на Јокширски Мост
Во близина на Автобуска Станица <ul><li>Табачка река се спојува со Сарајска река во близина на хотелот Кратис формирајки ј...
Во близина на Автоб. Станица Дрнев Мост Кратовска Река Бучка Пазар Автобуска станица
Во близина на Автоб. Станица
Кошари Маала <ul><li>Кошари маала е лоцирана во северниот дел од градот,над царина маала. </li></ul><ul><li>Во нејзина бл...
Кошари Маала Митко Пенџуклиски Кочо Рацин
Кошари Маала
Мерак Маала  <ul><li>Во западниот дел од градот во рамките на Мерак маала е детектирана дива депонија со површина од 1550...
Мерак Маала  Добра Вода Кратовска Река ул. Гоце Делчев ул. Вера Јоциќ ул. Лазар Софијанов Стадион
Мерак Маала
<ul><li>Кај дивите депонии лоцирани кај Аргулички и Буреков мост, како и во Мерак маала, постојат контејнери за одпадоци. ...
Резултати <ul><li>Кај останатите локации од диви депонии не е утврдено постоење на канти за одпадоци . </li></ul><ul><li>...
Акумулации на Ѓубре <ul><li>Бидејки сите депонии се во близина на реки, тоа предизвикува слевање на ѓубрето во истите. <...
Акумулации на Ѓубре
 
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Акумулации на Ѓубре
Позитивни инфромации <ul><li>Во ЛЕАП се споменати : </li></ul><ul><ul><li>Табачка маала </li></ul></ul><ul><ul><li>метеоро...
Табачка Маала <ul><li>ВЕК утврди дека Табачка маала се испостави како значително чиста </li></ul><ul><li>Вклучувајки ги па...
Табачка Маала
метеоролошката станица  <ul><li>Кај метеоролошката станица сега постои градба, што укажува на факот дека тој празен прост...
градежната работилница  <ul><li>Површината околу градежната работилница во поново време делува чисто, што укажува на факт...
Улогата врз з дравјето <ul><li>Постоењето на дивите депонии укажуваат на фактот дека свеста на луѓето е на значително нис...
Здравјето <ul><li>Денеска, повеќето од отпадоците кои се депонираат содржат пластика, метал или опасни хемикалии.  </li><...
Здравјето <ul><li>Потребно е од 450 д o 1000 години за целосно разградување на пластиката . </li></ul><ul><li>Процесот...
Здравјето <ul><li>Пластиката содржи хемикалии кои го пореметуваат ендокриниот систем ( phthalates and bisphenol A (BPA) ) ...
Здравјето <ul><li>Хемикалиите од пластиката го мамат телото да мисли дека се хормони . </li></ul><ul><li>Ваквата ситуациј...
Препораки <ul><li>Се надеваме дека овие податоци ќе бидат сфатени сериозно од страна на јавноста . </li></ul><ul><li>Жите...
Препораки <ul><li>Да продонесеме кон намалување на депониите кои постојат во близина на Аргулички и Буреков мост, Мерак и ...
Препораки <ul><li>Користење на кантите за рециклиран и селектиран отпад (ПЕТ амбалажа), бидејки пластиката е најштетниот о...
Препораки <ul><li>За местата каде се лоцирани поголемите диви депонии, поставување на повеќе контејнери кои ќе ги задовола...
Препораки <ul><li>ВЕК порачува зголемување на бројот на контејнерите и кантите за селектиран одпад низ градот. </li></ul><...
Користени материјали: <ul><li>1 Kumar, Shristi et al. 2007. Diversity and effectiveness of tropical mangrove soil microf...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plastic and Illegal Dumping MK

1,248 views

Published on

Published in: Education, Lifestyle, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plastic and Illegal Dumping MK

 1. 1. ПЛАСТИКА Зошто да се грижиме околу
 2. 2. 1. Колку време треба за пластично шише или пластична кеса да се разгради ? <ul><li>450 год до 1000 год !!!! </li></ul><ul><li>На депонија или во океан </li></ul>
 3. 3. Richard Thompson, морски биолог на Универзитетот од Plymouth врзуваше пластични кеси и ги истовараше во океанот, после една година откри дека може да носи прехранбени продукти во истите кеси .
 4. 4. 2. Колку време треба за пластичен рибарски конец (monofilament) да се разгради ? На рибарски конец му треба 600 год да се разгради ... плус убива илјадници морски животни секој ден
 5. 5. 3. Кога производството на пластика почна 1930s Тоа значи дека пластиката, како што знаеме егзистира само околу 80 год .
 6. 6. 4. Колку од произведената пластика се уште постои денес? 97% од вкупната пластика некогаш произведена се уште постои денес ! Другите 3% се запалени ; инаку се уште би постоиле исто така !
 7. 7. 5. Од што е пластиката произведена ? Пластиката е произведена од нафта
 8. 8. Нафтата е необновлив извор ова значи дека еден ден нафтата ќе исчезне ( веројатно по половина век ) на нафтата и требало милиони години да се формира од мртви растенија и животни
 9. 9. Нафтата предизвикала МНОГУ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
 10. 10. Нафтата предизвикала МНОГУ ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
 11. 11. 6. Дали е потешко да се рециклира пластиката од други материјали ? Вистина бидејќи има неколку различни типови Секој тип треба да биде рециклиран одделно
 12. 12. 7. Колку различни класификации на пластика има ? Американската Асоцијација на Пластична Индустрија разви стандард на маркирање за да помага на потрошувачите да ги идентификуваат и сортираат типовите на платиката во 7 класификации. Има околу 50 различни групи на пластики , со 100s на различни варијации . Сите типови на пластика се повторно употребливи .
 13. 13. PET or PETE Polyethylene terephthalate Производи ? пластични шишиња за пиење полиестерни влакна
 14. 15. HDPE полиетилен со висока густина Производи ? Пластични кеси цевки за наводнување Пластични кофи , буриња , и канти шишиња ( сретства за чистење )
 15. 17. PVC Polyvinyl chloride Производи ? цевки целофан други шишиња
 16. 19. LDPE or PLDPE полиетилен со ниска густина Производи ? лосион и паста за заби (туби) Други кеси
 17. 21. PP or PPE Polypropylene Производи ? Магарин кутија туби за сенф сламки за пиење капачиња од минерални пијалоци
 18. 24. PS Polystyrene заедничко име : стиропор (пена) Производи ? Картони за јајца стиропор чаши пластичен прибор за јадење стиропор чинии
 19. 26. Друго Сите други пластики Производи ? Пластини чаши Повторно употребливи шишиња за пиење шишиња за бензин 7
 20. 28. 8. Дали постои џиновски куп од ѓубре воглавно составено од 2 800 000 тони (3 мил.тони-САД) пластичен отпад на дното од Тихи Океан, со големина како два Тексаса. ДА
 21. 30. Ова место е наречено : Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре или Источна Дамка со Ѓубре или Пацифички Ѓубрен Вртлог
 22. 31. Колку е голем Тексас? Колку е голем Тексас ? Texas = 696,241 km² (268,820 sq mi) Колку е голем Тексас x 2? Texas² = Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре = 1,392,482 km² (537,640 sq mi)
 23. 32. Неколку Препораки 537,640 mi² 1,392,482 km² Тексас ² т.е. Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре 268,820 mi² 696,241 km² Тексас 291,639 mi² 756,572 km² Вкупна територија на Балкан 4,212 mi² 10,908 km² Косово 5,019 mi² 13,812 km² Црна Гора 9,779 mi² 25,713 km² Македонија 11,100 mi² 28,748 km² Албанија 19,767 mi² 51,197 km² Босна и Херцеговина 21,831 mi² 56,542 km² Хрватска 34,116 mi² 88,361 km² Србија 42,823 mi² 110,910 km² Бугарија 50,949 mi² 131,990 km² Грција 92,043 mi² 238,391 km² Романија sq miles sq km земји
 24. 33. М атематика: <ul><li>Околу 55 Македони и може да се вклопат во оваа област </li></ul><ul><li>Речиси двојно повеќе од Балканот би можеле да се вклопуваат во оваа област </li></ul><ul><li>Тоа е речиси двојно повеќе од Македонија, Грција, Бугарија, Албанија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Романија заедно ! </li></ul>
 25. 37. Како Големата Ѓубрена Дамка е создадена? Прво Бидејќи употребата на пластика има свои предности
 26. 38. Предностите на пластиката <ul><li>Отпорна на хемикалии </li></ul><ul><li>Пластиката во голема мера е отпорна на хемикалии . </li></ul><ul><li>Сите течности(хемикалии) кои ги имаме дома, доаѓаат во пластични пакувања . </li></ul>
 27. 39. Предностите на пластиката <ul><li>Електричен и термички Изолатор </li></ul><ul><li>Пластиката е добар изолатор, затоа се користи за покривање на електрични жици, ел. апарати, машини и тн . </li></ul><ul><li>Пластиката не е добар проводник на топлина, затоа е добра при одржување на работите топли или ладни . </li></ul>
 28. 40. Предности на пластиката <ul><li>Пружа безбедност и хигиенска заштита на предметите </li></ul><ul><li>за пакување на храна </li></ul><ul><li>Релативно е ефтина за произведување </li></ul><ul><li>а ние сакаме да купуваме продукти кои се ефтини </li></ul>
 29. 41. Предности на пластиката <ul><li>Со лесна тежина </li></ul><ul><li>Полесни се од било кој транспортен материјал, со што се намалува потребата од користење на гориво при транспорт. </li></ul><ul><li>Пластиката се користи во базичната структура во вселенските станици исто така и во автомобилската индустрија. </li></ul>
 30. 42. Предности на пластиката <ul><li>Цврстина </li></ul><ul><li>Пластиката не само што е отпорна на хемикалии, исто така е отпорна на вода и притисок. </li></ul><ul><li>пластиката е издржлива и лесна, не р ' ѓосува и нагризува. </li></ul><ul><li>Пластиката има голема трајност. </li></ul>
 31. 43. Предности на пластиката <ul><li>Може да има различни облици </li></ul><ul><li>Пластиката може да се обликува на различни начини </li></ul><ul><li>Од тенки фибер влакна, шишиња, до делови за потребите во авто индустијата </li></ul><ul><li>Од пластиката може да се направат многу тенки чаршави/фолии </li></ul><ul><li>Друга пластика пак моше да се искористи за обликување на чаши </li></ul>
 32. 44. Предности на пластиката <ul><li>Може да се користи во производството </li></ul><ul><li>Висока можност и способност за користење во различни технички потреби . </li></ul><ul><li>Со менување на хемиската структура на пластиката, таа може да се искористи во насока на задржување на свежината на храната, па до површини кои се отпорни на куршуми. </li></ul><ul><li>Ова ја прави пластиката различна од другите материјали . </li></ul>
 33. 45. Како настанала Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре ? Второ Бидејќи пластичниот отпад го фрламе во океан 
 34. 46. “ Не е застрашувачко за Арктички пловен објект да плови низ парчиња остар мраз, освен доколку тоа што околу нив плута се застрашувачки пластични чаши, шишиња, заплеткани рибарски мрежи, парчиња полиетиленски пакувања, лименки, рибарски конец, искористени балони, филмски ленти , млитави пластични кеси кои се спротивставуваат на брановите .” - Captain Moore
 35. 48. Во 1975год. Националната академија на САД, проценила дека сите пловни објекти заедно испуштаат 3.63 million kg ( 8 million lbs) пластика на годишно ниво.
 36. 50. Денес , нови истражувања покажаа дека морските трговци бесрамно пловат и ослободуваат пластични отпадоци во големина на 639,000 пластични контејнери СЕКОЈ ДЕН !!!
 37. 51. Пресметано 6.35 милијарди kg (14 billion lbs) од ѓубре , повеќето пластичен отпад се фрла во океаните секој ден .
 38. 53. Големата Пацифичка Дамка од Ѓубре на дното на океанот изнесува 2.7 милиони тони (3t .мил. САД ) на пластика
 39. 54. Има 6 X повеќе пластика на дното на океаните одколку планктони на океанската површина =
 40. 55. Проценето е дека околу 100 000 крајбрежни животни изумреле минатата година како резултат на отпадоците што се фрлаат во океаните .
 41. 56. На крајбрежјето на Африка луѓето ја собираат пластични кеси и од нив плетат капи и шалови Просечно собираат околу 30,000 кеси месечно .
 42. 57. ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ?
 43. 58. ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ? <ul><li>Секогаш рециклирај ја пластиката </li></ul><ul><li>Во спротивно ќе остане на некое поле во наредните 450 до 1000 години </li></ul>
 44. 59. ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ? <ul><li>Кога рециклираш пластични шишиња </li></ul><ul><li>СЕКОГАШ ОТСТРАНУВАЈ ГО КАПАЧИЊАТА </li></ul><ul><li>затоа што </li></ul><ul><li>тогаш се полесно кршливи </li></ul><ul><li>зафаќаат помалку простор </li></ul>
 45. 60. <ul><li>Н е придонесувајте кон создавање на диви депонии и користете ги кантите и контејнерите за одпад. </li></ul>ШТО МОЖЕШ ТИ ДА НАПРАВИШ?
 46. 61. Како Дивите Депонии Влијаат На Тебе Maj 2010 год. Кратово
 47. 62. Диви Депонии во Кратово 4993 m 2 Стара Мусала 4019 m 2 Во близина на Јокширски Мост 3076 m 2 Паркот Карши бавча 2394 m 2 Во близина на Автобуска Станица 1829 m 2 Кошари Маала 1550 m 2 Мерак Маала 330 m 2 Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост Г олемина Диви Д епонии
 48. 63. Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост <ul><li>На ул. Глигор Пазавански (под Радин мост), се пронајдени две помали депонии протегајки се помегу Аргулички и Буреков мост со површина од 330 m 2 . </li></ul><ul><li>Депонијата под Буреков мост се слева во Манцева река . </li></ul><ul><li>Депонијата под Аргулички мост се слева цо Бабакарина река . </li></ul><ul><li>Овие две реки ја создаваат Сарајска река токму во близина на депониите . </li></ul>
 49. 64. Депонии во близина на Аргулички и Буреков Мост Баба Карина Река Манцева Река Радин Мост Сарајска Река
 50. 65. Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост
 51. 66. Во близина на Аргулички Мост и Буреков Мост
 52. 67. Паркот карши бавча <ul><li>Паркот Карши бавча е лоциран во должина на Сарајска река . </li></ul><ul><li>Дивата депонија покрива најголем дел од паркот слевајки се во реката, покривајки површина од 3076 m 2 . </li></ul><ul><li>Депонијата настанува како резултат на неконтролираното фрлање на одпад од страна на младите кои се чести посетители во паркот. </li></ul><ul><li>Најголем процент од одпадот го сочинуваат пластичните остатоци. </li></ul>
 53. 68. Депонија во Паркот Карши бавча Баба Карина Река Манцева Река Радин Мост Сарајска Река
 54. 69. Паркот Карши бавча
 55. 70. Паркот Карши бавча
 56. 71. Паркот Карши бавча
 57. 72. Стара Мусала <ul><li>Најголемата дива депонија е лоцирна во рамките на Стара Мусала, со површина од 4993 m 2 </li></ul><ul><li>Огромни количини на ѓубре од Стара Мусала се протегаат до текот на Табачка река </li></ul><ul><li>Преку одпадоците не само што се загадуваат реките туку и животинскиот свет кој опстојува во близина на нив. </li></ul><ul><li>А истата таа живина со сигурност ќе се најде на маркетот за храна (јајца или месо) </li></ul>
 58. 73. Депонии во Стара Мусала Табачка Река Стара Мусала Јоркширски Мост Амамски Мост Чаршиски Мост Шајка Саат Кула
 59. 74. Стара Мусала
 60. 75. Стара Мусала
 61. 76. Стара Мусала ЖИВИНА
 62. 77. Во близина на Јокширски Мост <ul><li>Табачка река поминува низ центарот на градот и со себе го повлекува целото ѓубре кое се фрла низ течението, почнувајки од Јоркширски мост . </li></ul><ul><li>Како шти е споменато во ЛЕАП, постои дива депонија лоцирана помеѓу Чаршиски и Јокширски Мост. </li></ul><ul><li>ВЕК исто така откри депонија во близина на Амамски Мост формирајки го втората по големина депонија со површина од 4019 m 2 . </li></ul>
 63. 78. Депонија во близина на Јокширски мост Табачка Река Стара Мусала Јоркширски Мост Амамски Мост Чаршиски Мост Шајка Саат Кула
 64. 79. Во близина на Јокширски Мост
 65. 80. Во близина на Јокширски Мост
 66. 81. Во близина на Автобуска Станица <ul><li>Табачка река се спојува со Сарајска река во близина на хотелот Кратис формирајки ја Кратовска река која се движи кон западниот дел на градот . </li></ul><ul><li>Другата поголема депонија се наоѓа во близина на Автобуската станица со површина од 2394 m 2 </li></ul><ul><li>Во ЛЕАП се споменати акумулации на ѓубре нз должината на Кратовска река, но реалноста покажува дека во близина на Автобуската станица е најголема концентрацијата на ѓубре, распространета по падините на Кратовска река. </li></ul>
 67. 82. Во близина на Автоб. Станица Дрнев Мост Кратовска Река Бучка Пазар Автобуска станица
 68. 83. Во близина на Автоб. Станица
 69. 84. Кошари Маала <ul><li>Кошари маала е лоцирана во северниот дел од градот,над царина маала. </li></ul><ul><li>Во нејзина близина постои дива депонија чија површина изнесува 1829 m 2 . </li></ul><ul><li>Потокот кој поминува низ оваа мала се слева во Кратовска река (близу Силекс канцеларија), а со тоа ѓубрето се раздвижува низ течението на реката. </li></ul>
 70. 85. Кошари Маала Митко Пенџуклиски Кочо Рацин
 71. 86. Кошари Маала
 72. 87. Мерак Маала <ul><li>Во западниот дел од градот во рамките на Мерак маала е детектирана дива депонија со површина од 1550 m 2 . </li></ul><ul><li>Депонијата се наоѓа во близина на фудбалскиот стадион, каде заради стрмнината на теренот, ѓубрето лесно се слева во падините на Кратовска река . </li></ul>
 73. 88. Мерак Маала Добра Вода Кратовска Река ул. Гоце Делчев ул. Вера Јоциќ ул. Лазар Софијанов Стадион
 74. 89. Мерак Маала
 75. 90. <ul><li>Кај дивите депонии лоцирани кај Аргулички и Буреков мост, како и во Мерак маала, постојат контејнери за одпадоци. </li></ul><ul><li>Ова не доведува до заклучок дека Општината Кратово ги има препознаено како добри локации за поставување на контејнери и превенирање од понатамошно депонирање. </li></ul><ul><li>Меѓутоа реалноста (постоечката депонија) покажува дека: </li></ul><ul><li>-сеуште се фрла ѓубре на депониите, или </li></ul><ul><li>-дека веќепостоечката не е санирана </li></ul>Резултати
 76. 91. Резултати <ul><li>Кај останатите локации од диви депонии не е утврдено постоење на канти за одпадоци . </li></ul><ul><li>Пронајдени се многубројни мали диви депонии низ територијата на Кратово. </li></ul><ul><li>Предходно наведените се седум најголеми депонии на територијата, кои сеуште (за жал)се користат од населението </li></ul><ul><li>Единствената депонија која не беше спомената во ЛЕАП е депонијата во рамки на Паркот карши бавча. </li></ul>
 77. 92. Акумулации на Ѓубре <ul><li>Бидејки сите депонии се во близина на реки, тоа предизвикува слевање на ѓубрето во истите. </li></ul><ul><li>Собирајќи податоци на терен, дојдовме до сознание дека дека низводно како резултат на слевање на ѓубрето во реките, постојат 39 точки на акумулација на ѓубре. </li></ul><ul><li>Точките ги претставуваат најголемите акумулации за ѓубре . </li></ul>
 78. 93. Акумулации на Ѓубре
 79. 95. Акумулации на Ѓубре
 80. 96. Акумулации на Ѓубре
 81. 97. Акумулации на Ѓубре
 82. 98. Акумулации на Ѓубре
 83. 99. Акумулации на Ѓубре
 84. 100. Акумулации на Ѓубре
 85. 101. Акумулации на Ѓубре
 86. 102. Акумулации на Ѓубре
 87. 103. Акумулации на Ѓубре
 88. 104. Акумулации на Ѓубре
 89. 105. Акумулации на Ѓубре
 90. 106. Акумулации на Ѓубре
 91. 107. Позитивни инфромации <ul><li>Во ЛЕАП се споменати : </li></ul><ul><ul><li>Табачка маала </li></ul></ul><ul><ul><li>метеоролошката станица </li></ul></ul><ul><ul><li>столарската работилница на Силекс </li></ul></ul>
 92. 108. Табачка Маала <ul><li>ВЕК утврди дека Табачка маала се испостави како значително чиста </li></ul><ul><li>Вклучувајки ги патиштата и течението на реката . </li></ul><ul><li>Реонот наречен плажа исто се покажа заштитен од ѓубре </li></ul>
 93. 109. Табачка Маала
 94. 110. метеоролошката станица <ul><li>Кај метеоролошката станица сега постои градба, што укажува на факот дека тој празен простор е искористен, а со тоа и луѓето се спречени од користење на истиот за фрлање на одпад </li></ul>
 95. 111. градежната работилница <ul><li>Површината околу градежната работилница во поново време делува чисто, што укажува на фактот дека повеќе не се користи за депонирање </li></ul>
 96. 112. Улогата врз з дравјето <ul><li>Постоењето на дивите депонии укажуваат на фактот дека свеста на луѓето е на значително ниско ниво, како и запознаеноста од последиците по човековото здравје и врз животната средина од постоењето на депониите . </li></ul><ul><li>До пред педесетина години составот на одпадот кој се депонирал бил на база на природни, разградливи материи. Доколку биле фрлени на депонија или во река, негативниот ефект бил значително помал. </li></ul>
 97. 113. Здравјето <ul><li>Денеска, повеќето од отпадоците кои се депонираат содржат пластика, метал или опасни хемикалии. </li></ul><ul><li>Основниот состав на пластиката е нафтата . Што значи постоење на хемикалии кои се штетни по здравјето. </li></ul>
 98. 114. Здравјето <ul><li>Потребно е од 450 д o 1000 години за целосно разградување на пластиката . </li></ul><ul><li>Процесот на разградување е различен во зависност дали се наоѓа на почва или во вода . 1 </li></ul><ul><li>Со декомпозирањето ослободува опасни хемикалии кои се мешаат со почвата и водата. </li></ul>
 99. 115. Здравјето <ul><li>Пластиката содржи хемикалии кои го пореметуваат ендокриниот систем ( phthalates and bisphenol A (BPA) ) . 2 </li></ul><ul><li>Ендокриниот систем има функција да го регулира нивото на хормоните во човечкиот организам . </li></ul>
 100. 116. Здравјето <ul><li>Хемикалиите од пластиката го мамат телото да мисли дека се хормони . </li></ul><ul><li>Ваквата ситуација може да предизвика појава на рак на градите и простата, невробихејвиорални проблеми, репродуктивни абнормалности, кардиоваскуларни пореметувања, дијабетес итн . 3,4 </li></ul>
 101. 117. Препораки <ul><li>Се надеваме дека овие податоци ќе бидат сфатени сериозно од страна на јавноста . </li></ul><ul><li>Жителите на Кратово не треба да се заштитат од појава на здравствени проблеми предизвикани од дивите депонии. </li></ul><ul><li>Употребата на контејнерите, кантите за одпадоци, кантите за селектиран отпад, нека бидат примарниот избор за ослободување од ѓубрето . </li></ul>
 102. 118. Препораки <ul><li>Да продонесеме кон намалување на депониите кои постојат во близина на Аргулички и Буреков мост, Мерак и Кошари маалите, користејки ги кантите за отпадоци кои се наоѓаат во нивна близина. </li></ul>
 103. 119. Препораки <ul><li>Користење на кантите за рециклиран и селектиран отпад (ПЕТ амбалажа), бидејки пластиката е најштетниот отпад кој постои во околината. </li></ul><ul><li>Градот располага со канти за селектиран пластичен отпад, кои се поставени низ целиот град. Затоа вложете малку труд и ослободете се од отпадот на местата кои се означени за него. </li></ul>
 104. 120. Препораки <ul><li>За местата каде се лоцирани поголемите диви депонии, поставување на повеќе контејнери кои ќе ги задоволат потребите на населението кое живее во околината. А воедно и ќе ги спречат од „одржување“ на депонијата. </li></ul>
 105. 121. Препораки <ul><li>ВЕК порачува зголемување на бројот на контејнерите и кантите за селектиран одпад низ градот. </li></ul><ul><li>Со селектирањето на одпадот се овозможува подигање на свеста кај населението за истиот за неговото влијание, а од друга страна ја олеснува и работата на собирачите на селентираниот одпад . 5 </li></ul>
 106. 122. Користени материјали: <ul><li>1 Kumar, Shristi et al. 2007. Diversity and effectiveness of tropical mangrove soil microflora on the degradation of polythene carry bags. Revista de Biologia Tropical/International Journal of Tropical Biology and Conservation 55, 777-786. ISSN-0034-7744 </li></ul><ul><li>2 Koch, Holger M., and Antonia M. Calafat. 2009 Human body burdens of chemicals used in plastic manufacture. Philosphical Transactions of the Royal Society Biological Sciences 364, 2063-2078. (doi:10.1098/rstb.2008.0208) </li></ul><ul><li>3 Thompson, Richard C. et al. 2009 Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends. Philosphical Transactions of the Royal Society Biological Sciences 364. 2153-2166. (doi:10.1098/rstb.2009.0053) </li></ul><ul><li>4 Vogel, Sarah A. 2009. The Politics of Plastics: The Making and Unmaking of Bisphenol A &quot;Safety&quot;. American Journal of Public Health 99, S559–S566. (doi:10.2105/AJPH.2008.159228) </li></ul><ul><li>5 Strange, Kit. 2003. Overview of Waste Management Options: Their Efficacy and Acceptability. Environmental and Health Impact of Solid Waste Management Activities: issues in Environmental Science and Technology. 48. </li></ul>

×