Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Produkcja biodiesla agnieszka gawska

Kamapania Biokomponenty a Środowisko

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Produkcja biodiesla agnieszka gawska

 1. 1. <ul><ul><li>Produkcja biodiesla </li></ul></ul><ul><ul><li>dr inż. Agnieszka Gawska </li></ul></ul>
 2. 3. Założenia i dyrektywy UE 2020 rok: <ul><ul><ul><li>20 % energii pochodzić ma ze źródeł odnawialnych </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10% mają stanowić domieszki biopaliw do paliw kopalnych </li></ul></ul></ul>
 3. 4. Wskaźniki NCW na lata 2010 - 2020 Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów 2007
 4. 5. Struktura konsumpcji paliw ciekłych w 2010 r.
 5. 6. Rośliny oleiste wykorzystywane do produkcji biodiesla: <ul><li>Rzepak </li></ul><ul><li>Słonecznik </li></ul><ul><li>Len </li></ul><ul><li>Konopie </li></ul><ul><li>Soja </li></ul><ul><li>Palma kokosowa </li></ul>
 6. 7. Światowa produkcja rzepaku (mln ton) ‏
 7. 8. Zapotrzebowanie na rzepak
 8. 9. Udział powierzchni upraw przemysłowych w ogólnej powierzchni zasiewu roślin Źródło: GUS
 9. 11. Struktura zasiewu
 10. 12. Wymagania siedliskowe rzepaku: <ul><li>Wysokie wymagania pokarmowe – duże zapotrzebowanie na N i Ca; </li></ul><ul><li>Odczyn gleby: 6 - 7; </li></ul><ul><li>Wysiew nie częściej niż co 4 lata </li></ul>
 11. 13. Czynniki ograniczające areał uprawy rzepaku: <ul><li>Jakość gleby </li></ul><ul><li>niebezpieczeństwo wymarzania </li></ul><ul><li>struktura agralna </li></ul><ul><li>dopuszczalny udział w strukturze zasiewu </li></ul>
 12. 15. Produkcja rzepaku na cele techniczne: <ul><li>Wysiew odmian produktywnych - podwójnie ulepszonych (00); </li></ul><ul><li>Odpowiednia kwalifikacja i zaprawianie nasion; </li></ul><ul><li>Metoda techniczna wytłoku - różny uzysk oleju z tych samych nasion; </li></ul><ul><li>Do biodiesla należy użyć nasion o niskiej zawartości glukozynolanów; </li></ul><ul><li>Wysiew jedynie odmian bezerukowych. </li></ul>
 13. 16. Powierzchnia uprawy i zbiór rzepaku z podziałem na sektor energetyczny i spożywczy
 14. 17. Produkcja biopaliw w UE 2005r.
 15. 18. Ilość biokomponentów wytwarzanych w Polsce
 16. 19. PODZIAŁ BIOPALIW I. Biopaliwa pierwszej generacji - wytwarzane z surowców żywnościowych procesami fermentacyjnymi lub transestryfikacyjnymi; II. Biopaliwa drugiej generacji - paliwa otrzymywane z biomasy, która nie służy jako żywność lub z niejadalnych nasion roślin oleistych;
 17. 20. III. Biopaliwa trzeciej generacji - otrzymywane ze zmodyfikowanego na etapie uprawy surowca. Celem tych modyfikacji jest udoskonalenie tworzenie procesu biomasy do biopaliw; IV. Biopaliwa czwartej generacji - surowcem mogą być rośliny o zwiększonej, nawet genetycznie, asymilacji CO2 w czasie uprawy.
 18. 21. Rodzaje paliw stosowanych do silników wysokoprężnych <ul><li>Olej roślinny - spożywczy olej stosowany jako domieszka do oleju napędowego albo jako samodzielne paliwo </li></ul><ul><li>Biodiesel </li></ul>
 19. 22. Co to jest biodiesel?
 20. 23. Biodiesel to ester metylowy kwasów tłuszczowych. Powstaje w wyniku prostej reakcji chemicznej:
 21. 25. Produkcja biodiesla Podstawowe składniki: <ul><li>Olej (roślinny lub tłuszcz zwierzęcy); </li></ul><ul><li>Alkohol (metanol lub etanol); </li></ul><ul><li>Katalizator (KOH lub NaOH). </li></ul>
 22. 26. Rodzaje biodiesla ze względu na użyte surowce: <ul><li>FAME  - wytworzony z mieszaniny surowców np. oleju rzepakowego i zużytych olejów spożywczych; </li></ul><ul><li>RME - wytworzony wyłącznie z oleju rzepakowego; </li></ul><ul><li>AME - powstały ze zużytych olejów spożywczych; </li></ul><ul><li>SME - wytworzony z oleju sojowego; </li></ul><ul><li>PME - wytworzony z oleju palmowego. </li></ul>
 23. 27. Najczęściej spotykane odmiany biodiesla: <ul><li>B100 - 100% stanowią metylowe (lub etylowe) estry kwasów tłuszczowych; </li></ul><ul><li>paliwo zawierające biologiczny komponent w postaci metylowych (lub etylowych) estrów kwasów tłuszczowych. </li></ul><ul><li>- B20 (20% Biodiesla w postaci estrów </li></ul><ul><li>i 80% oleju napędowego </li></ul><ul><li>- B80 (80% Biodiesla i 20% oleju napędowego) ‏ </li></ul><ul><li>- mieszanki estrów i oleju napędowego </li></ul><ul><li>w innych proporcjach. </li></ul>
 24. 28. Produkcja biodiesla
 25. 29. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion;
 26. 30. emisja gazów - nawożenie - orka - wysiew Ziarno rzepaku skup przygotowanie magazynowanie
 27. 31. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion; 3. tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju;
 28. 33. Technologie tłoczenia oleju: <ul><li>różnią się wielkością uzysku produktu finalnego – oleju </li></ul><ul><li>1. Technologia klasyczna  </li></ul><ul><li>2. tłoczenie na gorąco – uzyskuje się olej surowy i wytłok; </li></ul><ul><li>3. tłoczenie na zimno – poprzedzona jest rozdrobnieniem nasion i podgrzaniem ich do temperatury nie wyższej niż 45 st. C. </li></ul>
 29. 34. Technologia klasyczna prasa ślimakowa olej surowy wytłok ekstrakcja olej poekstrakcyjny śruta rzepakowa
 30. 35. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion; 3. tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju; 4. rafinacja oleju; 5. transestryfikacja – czyli etap właściwej produkcji;
 31. 36. Olej rzepakowy metanol katalizator mieszanina katalityczna reaktor reakcja katalityczna odpady biodiesel biodiesel gliceryna
 32. 37. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion; 3. tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju; 4. rafinacja oleju; 5. transestryfikacja – czyli etap właściwej produkcji; 6. oczyszczanie powstałego biodiesla.
 33. 38. Żródło: Powislańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią. http://www.praze.pl/?a=static&l=pl&id=28
 34. 39. Korzyści ze stosowania biopaliw: <ul><li>ograniczenie importu ropy; </li></ul><ul><li>zmniejszenie emisji gazów; </li></ul><ul><li>obniżenie emisji dwutlenku węgla i siarki; </li></ul><ul><li>dobra biodegradowalność; </li></ul><ul><li>dobre właściwości smarne; </li></ul><ul><li>możliwość uzyskania wyższych prędkości; obrotowych i opóźnienia wtrysku; </li></ul>
 35. 40. <ul><li>mniejsza hałaśliwość silnika; </li></ul><ul><li>poprawa zapłonu, rozruchu i spalania paliwa; </li></ul><ul><li>nie zawiera węglowodorów aromatycznych (benzen, toluen); </li></ul><ul><li>obniżona zawartość siarki. </li></ul>
 36. 41. Zagrożenia wynikające ze stosowania biopaliw: <ul><li>kontrowersyjne gazy cieplarniane; </li></ul><ul><li>niszczenie lasów; </li></ul><ul><li>wzrost cen żywności </li></ul>
 37. 42. <ul><li>inwazyjność niektórych gatunków roślin; </li></ul><ul><li>zużycie dużej ilości wody; </li></ul><ul><li>wątpliwej natury ekologicznej i moralnej. </li></ul>
 38. 43. <ul><li>większe zużycie paliwa; </li></ul><ul><li>obniżenie trwałości elementów stykających się z paliwem, a wykonanych z typowych elastomerów i gum; </li></ul><ul><li>korozja pokryć lakierniczych i elementów stykających się z paliwem; </li></ul><ul><li>powstawanie szlamu blokującego filtry paliwa; </li></ul><ul><li>szybkie pogarszanie właściwości paliwa w okresie przechowywania. </li></ul>
 39. 44. <ul><li>korozja pokryć lakierniczych elementów stykających się z paliwem; </li></ul><ul><li>silne działanie korozyjne na stopy zawierające miedź; </li></ul><ul><li>tworzenie osadów blokujących filtry paliwa; </li></ul><ul><li>pogorszenie właściwości paliw podczas przechowywania. </li></ul>
 40. 45. Propozycje rozwiązania części problemów: <ul><li>dostosowanie ilości nawozów do faktycznego zapotrzebowania roślin; </li></ul><ul><li>zmiana sposobu przetwarzania biomasy na cele energetyczne – zastoswanie biopaliw II i III generacji; </li></ul><ul><li>stosowanie podgrzewanych przewodów paliwowych; </li></ul><ul><li>stosowanie dodatków do paliwa, by uniknąć problemów z rozruchem; </li></ul><ul><li>gumowe części zastąpić zamiennikami odpornymi na niekorzystne działanie biopaliw. </li></ul>
 41. 47. Dziękuję za uwagę

×