Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Buletin Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia        Memperkasakan        Edisi 3/4 2010		   ...
sambungan	  Justeru itu, Kementerian Belia Dan Sukan melalui Pelan        c)	 Meningkatkan pembangunan dan penyel...
Cetusan Ketua Pengarang - BELIA DAN INDUSTRI SUKANApabila negara bertambah maju, elemen    hiliran yang berkaitan denga...
INDUSTRI KONVENSIONAL VS INDUSTRI SUKAN      Industri Konvensional                         ...
Ulasan Buku Pilihan                          Online Survey        Tajuk	   :	  Pembang...
Program DialogBersama Pemimpin Pelajar danAhli Jawatan Kuasa PersatuanUniversiti MalayaInstitut Penyelidikan Pembangunan B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Edisi iii-sept-2010

543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edisi iii-sept-2010

 1. 1. Buletin Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia Memperkasakan Edisi 3/4 2010 Fakta ISSN 2180 - 4044 www.ippbm.gov.my RESEARCH INDUSTRI SUKAN DISSEMINATION OF INFORMATIONPENJANA EKONOMI NEGARASejak bermulanya tamadun manusia, sukan telah menjadi terbesar dan yang paling pesat membangun. Dalam satu kajiansatu kegiatan rekreasi dan riadah dalam kehidupan manusia yang telah dijalankan oleh Sports Business Journal melaporkansejagat. Namun kini, sukan tidak lagi hanya mendukung fungsi bahawa nilai industri sukan di Amerika Syarikat pada tahuntradisinya iaitu menyihatkan tubuh badan atau mengisi masa 2008 sahaja telah bernilai USD 213 billion iaitu lebih dua kalilapang malah sudah menjadi suatu wadah untuk mengaut ganda daripada industri kenderaan dan tujuh kali ganda lebihkeuntungan lumayan melalui industri yang bersifat komersial besar daripada industri perfileman”.di samping mampu ‘menjual’ nama sesebuah negara di pentasdunia. Perkara ini telah dibuktikan apabila penganjuran sukan- Laporan kajian tersebut juga telah menyatakan bahawasukan antarabangsa telah menjadi sumber ekonomi kepada pendapatan yang diperolehi oleh Amerika Syarikat dalamsesebuah negara. industri sukan mengikut beberapa sektor-sektor adalah seperti berikut: Tidak ramai di kalangan masyarakat Malaysia menyedari bahawa industri sukan adalah satu industri yang besar nilai a) Sektor pengiklanan mencatat USD 30.86 billion;serta impaknya dan telah mula berkembang di negara kita. b) Sektor endorsmen mencatat USD 1.1 billion; c) Sektor peralatan/pakaian/kasut mencatat USD 33.86 billion;Industri sukan ini bukan sahaja berkaitan dengan d) Sektor pembangunan kelengkapan mencatat USD 3.35 bilion;industri pembuatan produk yang berkaitan sukan NETWORKING e) Sektor internet mencatat USD 927 juta;semata-mata tetapi turut melibatkan pelbagai f) Sektor produk berlesen mencatat USD13.9 billion;komponen lain termasuklah dari segi perkhidmatan, g) Sektor hak penyiaran mencatat USD 7.7billion;perubatan, sains sukan, pelancongan dan lain-lain h) Sektor perkhidmatan professional mencatat USD 17.5 billion;yang berteraskan atlet, masyarakat dan aktiviti i) Sektor perbelanjaan penonton mencatat USD 32.06 billion; j) Sektor penajaan mencatat USD 10 billion;sukan itu sendiri. k) Sektor perubatan mencatat USD 14.7bilion; Sepertimana yang telah dinyatakan oleh YB Menteri Belia l) Sektor perjalanan mencatat USD 19.27billion;dan Sukan Malaysia, YB Dato’ Ahmad Shabery Cheek dalam m) Sektor multimedia mencatat USD 2.2billion, danMajlis Perasmian KISMAS 2009, “di Amerika Syarikat (AS) n) Sektor pengurusan mencatat USD 25.85 billion.industri sukan merupakan antara salah satu industri yang bersambung Ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir ~ Abdullah Ibnu Abbas ~
 2. 2. sambungan Justeru itu, Kementerian Belia Dan Sukan melalui Pelan c) Meningkatkan pembangunan dan penyelidikan (R&D)Strategik KBS 2010-2015 telah meletakkan industri sukan sebagai yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan sukanteras strategik kelima kementerian yang mana “pembangunan melalui penyediaan insentif yang sesuai;industri sukan sebagai penjana ekonomi negara”. Antara langkah d) Mempertingkatkan pemasaran dan promosi produk danstrategik untuk membangunkan sukan sebagai satu industri perkhidmatan sukan tempatan dan;seperti yang termaktub dalam Pelan Strategik KBS 2010-2015 e) Mempertingkatkan pelancongan sukan melalui lebihadalah seperti berikut: banyak penganjuran acara di peringkat antarabangsa.a) Menggalakkan badan-badan sukan, badan bukan kerajaan Oleh itu, adalah diharapkan agar industri sukan di Malaysia (NGO) dan swasta mewujudkan persekitaran yang sesuai dapat merangsang dan menyumbangkan sesuatu kepada bagi pembangunan industri sukan; pertumbuhan ekonomi negara terutamanya dalam Keluaranb) Mempertingkatkan pengeluaran produk dan perkhidmatan Dalam Negara Kasar (KDNK) dan mampu meningkatkan Gross sukan untuk penggunaan tempatan dan eksport; National Income (GNI) selaras dengan Model Ekonomi Baru (MEB). Oleh: Zulfadhli Abd. AzizINDUSTRI SUKAN DI MALAYSIAPada asasnya, industri sukan adalah telah dianjurkan dalam pelbagai peringkat dalam mengawal pasaran domestik dangabungan kumpulan perniagaan termasuklah di peringkat antarabangsa pada masa yang sama turut menghadapiyang bukan sahaja menghasilkan seperti yang telah disenaraikan di atas, masalah dalam memahami pasaran luarproduk berkaitan sukan bahkan turut namun sehingga kini kita tidak mempunyai negara. Syarikat kecil mengalami masalahmelibatkan pelbagai komponen termasuk sebarang data mengenainya secara khusus dalam menjalankan inovasi, penyelidikanperkhidmatan, perubatan, sains sukan, dan mengakibatkan kesukaran dalam dan pembangunan produk sukan keranapelancongan dan lain-lain yang berteraskan menentukan nilai industri sukan yang mereka tidak mempunyai pendapatanatlet, masyarakat dan aktiviti sukan itu sebenar di Malaysia. Penganjuran sukan yang cukup untuk mengaji para pakarsendiri di mana sasaran yang utama adalah berprestij seperti ini mampu merangsang untuk melakukannya. Masalah-masalahuntuk menjana keuntungan (Aminuddin pertumbuhan ekonomi dan menyumbang lain adalah kekurangan peluang untukYusof & Parilah Mohd Shah, 2008). Oleh kepada keluaran kasar dalam negara mendapatkan rangkaian hubunganitu, untuk mencapai matlamat industri (KDNK) serta mampu menjana pulangan dalam perniagaan, terlibat dalam pasaransukan, kerjasama daripada pelbagai sektor dan meningkatkan Gross National Income asing dan mendapatkan kelebihan dalamdiperlukan seperti sektor media, sektor (GNI) per kapita daripada USD7,000 hubungan dengan projek sukan mega,perniagaan dan sektor politik. kepada USD15,000 menjelang tahun 2020 para atlit dan agensi sukan kerajaan. (Kementerian Belia Sukan, 2010). Industri sukan wujud apabila Oleh yang demikian, pelbagai adanya penganjuran yang berprestij, Berdasarkan kajian yang telah inisiatif telah dijalankan oleh yang mana mampu menjana dilakukan oleh Aminuddin Yusof dan Kementerian Belia dan Sukan pendapatan sesebuah negara. Parilah Mohd Shah (2008), mereka demi meningkatkan pertumbuhan menyatakan bahawa industri sukan di industri sukan serta meningkatkanSebagai contoh penganjuran sukan di luar Malaysia mempunyai beberapa ciri-ciri profesionalisme pengurusannegara seperti Piala Dunia di Afrika Selatan yang berbeza daripada negara lain. Ciri-ciri industri sukan di Malaysia.(2010) dan Brazil (2014); Sukan Asia ke-16 tersebut adalah seperti industri sukan didi Guangzhou, China (2010); the 7th Asian Malaysia masih baru dan kurang diketahui Sebagai contoh menganjurkanWinter Games di Almaty, Kazakhstan; Euro umum iaitu selepas 10 tahun barulah sukan Konvensyen Industri Sukan (KISMAS),2012 Football Championships di Poland dipertimbangkan sebagai sebuah industri. Ekspo Perdagangan Industri Sukandan Ukraine; dan 2014 Winter Olympics di Manakala untuk perniagaan pelbagai (SITE), Malaysia Sport Trade and GolfSochi, Russia. Di Malaysia negara kita turut produk atau perkhidmatan sukan hanyalah Expo (MSTGE), Persidangan Meja Bulatmampu menganjurkan pelbagai temasya terdiri daripada saiz perniagaan yang kecil Industri Sukan dan pembinaan Makmalsukan di peringkat antarabangsa, seperti dan sederhana seperti contoh perkilangan Industri Sukan. Di samping itu, perananSukan Komanwel XVI 1998; Perlumbaan produk sukan, sukan pelancongan, media, swasta juga penting dalam bersama-samaFormula Satu Petronas Malaysian GP; dan pembinaan fasiliti sukan. membangunkan industri sukan negara.Perlumbaan Motosikal Grand Prix Dunia; Syarikat pengeluar mahupun pembekalMonsoon Cup; Le Tour de Langkawi dan Seterusnya majoriti syarikat- produk atau perkhidmatan sukan diFormula Future. syarikat di Malaysia hanya terlibat Malaysia harus menjalinkan hubungan dengan penjualan barangan atau lebih erat dengan pengeluar/pembekal “Di Amerika Syarikat (AS), industri sukan produk sukan, tetapi mereka tidak produk atau perkhidmatan sukan darimerupakan antara industri yang terbesar menjadi sebahagian daripada luar negara bagi memperkembangkandan yang paling cepat membangun. Dalam industri sukan yang umum. dan meningkatkan mutu produk Malaysiasatu kajian yang telah dijalankan oleh ke luar negara. Dengan adanya kerjasamaSports Business Journal melaporkan nilai Kebanyakan syarikat lebih menjurus ke daripada pelbagai pihak, ianya bolehindustri sukan di Amerika Syarikat pada arah perkilangan produk sukan, pembinaan membantu menggalakkan perkembangantahun 2008 bernilai USD 213 billion iaitu atau pelancongan. sukan dan membuka minda masyarakatlebih dua kali ganda daripada industri bahawa sukan adalah satu industri yangkenderaan dan tujuh kali lebih besar Ancaman terbesar kepada industri besar impaknya dalam meningkatkandaripada industri perfileman”. (Dato’ Ahmad sukan di Malaysia adalah saingan daripada pendapatan negara.Shabery Cheek, KISMAS 2009). Walaupun di produk jenama luar negara (antarabangsa).Malaysia terdapat pelbagai acara sukan yang Syarikat tempatan sering mengalami risiko Oleh: Dymphna J. Lingkayan
 3. 3. Cetusan Ketua Pengarang - BELIA DAN INDUSTRI SUKANApabila negara bertambah maju, elemen hiliran yang berkaitan dengan basikal. ekonomi yang mempunyai pasaran danpelancongan, penjagaan kesihatan dan Penambahan kedai-kedai menjual, pulangan yang munasabah. Belia harussains sukan mula mendapat tempat di membaiki dan mempromosikan pelbagai bersedia dalam memantapkan diri denganpersada perniagaan. Pertalian antara jenama yang berkaitan dengan basikal akan pengetahuan yang mendalam terhadapproduk, pengeluar penyedia perkhidmatan memberi kesan terhadap ekonomi mereka sesuatu sukan dan mula memilih dandan pengguna dalam bidang pelancungan, yang terlibat dan seterusnya memberi merancang aktiviti sukan yang diminatirekreasi dan sukan dilihat begitu saling kesan berganda kepada ekonomi negara. dan seterusnya melihat nilai ekonomimempengaruhi. Pada masa kini sektor Begitu juga dengan permintaan terhadap yang boleh didapati sebelum memutuskanpelancongan telah diiktiraf sebagai salah bulu tangkis, dewan, raket, jaring dan bentuk penglibatan ke dalam jenis sukansatu sub-sektor yang mampu mengerakkan kasut sukan akan meningkat seandainya tersebut. Pertumbuhan dan perkembanganekonomi negara. Bilangan pelancong yang terdapat promosi dan pendedahan melalui Industri Sukan yang akan menyaksikandatang dan jumlah wang yang dibelanjakan kejohanan yang berterusan dilakukan penjanaan ekonomi akan lebih meriahketika melancong telah memberi kesan terhadap sukan badminton. Peningkatan apabila semakin ramai belia yang terlibatpositif kepada pertumbuhan ekonomi. kesemua aktiviti yang berkaitan dengan dalam industri ini. Penglibatan sebagai sukan ini telah membuktikan bahawa penganjur, pemberi khidmat sokongan, Salah satu sub-sektor yang kini mula aktiviti sukan mampu menjadi sub-sektor pengeluar, pembekal, peruncit pelbagaimenonjolkan peranannya dalam menjana ekonomi sebagai salah satu Industri yang produk sukan, penyedia prasarana atauekonomi negara adalah sukan. Promosi bakal menjana pendapatan negara. kontraktor prasarana sukan, pegawaigaya hidup cergas dan sihat, pendedahan teknikal, pegawai media dan sokongankepada aktiviti sukan antarabangsa dan Kesemua kemajuan dan transformasi teknikal penyiaran serta pengiklanan. Beliapertambahan bilangan generasi muda pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan juga boleh terlibat sebagai penyelenggaratelah menimbulkan minat pelbagai pihak sukan akan mewujudkan peluang ekonomi dan baik pulih peralatan sukan.samada pengeluar produk, penyedia yang besar kepada belia. Setiap aktivitiperkhidmatan ataupun pengguna untuk hiliran sama ada sebagai pengeluar, Industri Sukan adalah peluang barusaling memenuhi keperluan masing- penyedia khidmat atau pengendali untuk belia meningkatkan tahap ekonomimasing. Pendedahan terhadap kejohanan prasarana sukan mampu memberi peluang diri dan keluarga.lumba basikal misalnya telah menambah dan nilai ekonomi yang sangat luasminat masyarakat untuk berbasikal sama kepada belia untuk diterokai. Kini, sudahada sebagai rekreasi atau bersukan yang sampai masanya Belia Malaysia melihatakhirnya akan meningkatkan permintaan penglibatan dalam bersukan sebagai Zakariah Md. Samdan peluang terhadap semua akitiviti salah satu usaha ke arah pemantapan Ketua Pegawai Operasi IPPBM careers in the sports industrySidang Redaksi Mapping out career in the sports industry has been described by some as a full time job in itself. Since many of the jobs in this field are rarely found within traditional jobPenaung postings or newspapers, it is necessary for interested students to become familiar withYB. Dato’ Ahmad Shabery Bin Cheek some of the sectors that make up this diverse and interdisciplinary area.Menteri Belia dan Sukan Malaysia Typically, when one think of career in the sports industry, one may think of thePenasihat select few who are employed as professional athletes or comprise a select number of individuals that assume high profile positions within management of professionalKetua Pegawai Eksekutif teams. While these jobs do exit, openings in these roles are few and remain highlyKetua Pengarang competitive, requiring many years of related experience within a particular field.Hj. Zakariah Md. Sam However, there are many other opportunities that can be found within both the public and private sector that offer sports enthusiast a place in this dynamic industry.Ketua Editor The sports industry is very interdisciplinary and can be divided into manyNadya Shaffinaz Bajuri segments, some of which include:Sidang RedaksiSuraya Sulaiman • Sport Media - Marketing, Broadcasting, Sport Writing, Public RelationsZul Fadhli Abd Aziz • Sports Team - Coach, Instructor, Referee, Athletic Director etc. in highMastura Mohamad Administration school, colleges, universities and professional teamsShariffah MamatShahhanim Yahya • Sports Related - Stadium and Sports Facilities Operations, Sporting GoodsNor Hamidah Hamzah - Engineering and Equipment, Electronic Games and Computer-assistedNuurul Mizaan Ya’cob Training Devices (Product Development and Design)Dymphna J. Lingkayan • Sports - Sports Rehabilitation & Orthopedics, Athletic Training,Publisiti Medicine Sports Nutrition, Sport PsychologistRaja Shahida Raja HassanAriffin Abdul Rahman • Sport – Other - Sports Management & Finance, Sports Laws, Sports Statistics, Retail & Wholesale Operations, Sport WritingSila hantarkan sebarang komendan pertanyaan anda kepada SOURCES: MIT Global Education & Career Development Centre http://career.mit.eduinfo@ippbm.gov.my Disunting oleh: Shariffah Mamat
 4. 4. INDUSTRI KONVENSIONAL VS INDUSTRI SUKAN Industri Konvensional INDUSTRI SUKAN Produk industri biasa boleh digunakan pada Produk industri sukan mempunyai jangkahayat pendek (short shelf-life) dan bila-bila masa. Contoh: kereta diguna pada masa itu juga (on site). Contoh: perlawanan bola sepak. Produk industri konvensional mempunyai had Kegunaan produk industri sukan sangat terhad. Contohnya stadium hanya gunaan yang tidak begitu terbatas. boleh menampung sebilangan penonton sahaja dan padang bola sepak di dalam stadium tersebut yang boleh menampung jumlah yang lebih kecil. Produk industri biasa biarpun mempunyai Produk industri sukan sangat bergantung kepada elemen kemanusiaan elemen kemanusiaan itu seperti kereta yang (human element) seperti perasaan yang dikongsi bersama semua menimbulkan rasa bangga kepada pemiliknya peminat bolasepak negeri Perak apabila pasukan kesayangan mereka namun pemasar kereta tersebut tidaklah begitu berjaya mara ke perlawanan akhir dan seterusnya menjuarai Liga Perdana bergantung kepada sentimen yang sama untuk 2000 hingga menyebabkan kesemua 25,000 tiket ke perlawanan akhir memastikan penjualan keretanya laris. itu habis dijual. Industri konvensional sangat bermotifkan Industri sukan biarpun keuntungan juga adalah satu matlamat, namun kerap komersial dan keuntungan. kali matlamat sebenar sesuatu acara sukan dijalankan adalah lebih bersifat bukan keuntungan. Contoh: penganjuran Sukan Paralimpiad Rantau Pasifik (FESPIC) 2006 yang sangat tinggi dari segi kos, namun ia masih penting kerana dapat membuka ruang keterlibatan lebih ramai atlit kurang upaya. Faktor dan elemen luaran walaupun penting Oleh kerana elemen dalaman seperti natijah sesuatu acara itu hampir tetapi tidaklah mempunyai pengaruh yang besar mustahil ditafsir maka elemen luaran sangat diambil berat. Contoh: cuaca industri sukan konvensional. dan bagaimana caranya untuk mengadakan sesuatu acara walaupun terdapat gangguan semulajadi seperti itu. Ini adalah kerana faktor luaran seperti cuaca itu sangat mempengaruhi kualiti produk sukan yang bakal disajikan kepada pengguna hingga boleh menurunkan tahap keseronokan penonton.Sumber: Megat Ahmad Kamaluddin Megat Daud et. al. (2009), Disunting oleh: Nadya Shaffinaz BajuriPembangunan Akademik Sukan: Pemangkin Industri Sukan di Malaysia.Geran Penyelidikan Ippbm 2009Tajuk Kajian : Kajian Penglibatan Belia dan Masyarakat Dalam SukanPenulis : Prof. Madya Dr. Aminuddin bin Yusof et. alKajian ini adalah satu kajian deskriptif perbezaan umur dari segi aktiviti sukan masyarakat dalam aktiviti KBS. Dapatanberbentuk tinjauan sampel melalui dan kegiatan fizikal. Golongan belia kajian menunjukkan faktor penguasaansoal selidik untuk mendapatkan data remaja (15-18) paling aktif bersukan kemahiran seperti keinginan membentukkebangsaan yang melibatkan penduduk dan terdapat penurunan aktiviti sukan kecergasan fizikal dan menjadi aktifberumur 15 tahun ke atas sebagai pada umur dewasa. Masyarakat Cina merupakan motif paling dominanresponden kajian. Tujuan kajian adalah didapati paling kurang aktif bersukan mengapa masyarakat remaja danuntuk mengenal pasti status dan corak atau melibatkan diri dalam aktiviti dewasa melibatkan diri dalam aktivitipenglibatan rakyat Malaysia dalam fizikal berbanding kaum lain. sukan. Sementara itu, halanganaktiviti sukan berdasarkan demografi struktur dari segi aspek kemudahanseperti jantina, umur, bangsa, negeri didapati paling dominan menghalangdan kawasan tempat tinggal. Kajian ini belia remaja daripada bersukan. Wanitajuga meneliti penglibatan masyarakat dewasa juga didapati menghadapiMalaysia dalam aktiviti sukan dan halangan struktur, interpersonal danrekreasi anjuran Kementerian Belia intrapersonal yang lebih tinggi daripadadan Sukan (KBS). Selain itu motif golongan lelaki.penglibatan masyarakat Malaysia dalamaktiviti sukan serta halangan bersukan Dapatan kajian diharap dapatjuga dikaji dalam penyelidikan ini. membantu pihak terlibat mengenal Dari aspek aktiviti fizikal pula, pasti segmen populasi yang memerlukan Sampel kajian terdiri dari 3,545 peratus masyarakat dewasa Malaysia intervensi aktiviti fizikal atau sukansubjek dari semua negeri di Malaysia dan yang aktif melakukan aktiviti fizikal serta membuat strategi baru yang lebihbeberapa penempatan populasi khas. dalam seminggu rendah secara efektif bagi meningkatkan penglibatanDapatan kajian menunjukkan terdapat keseluruhan (34%). Seterusnya dapatan belia dan masyarakat dalam sukan. Iniperbezaan jantina dari segi masa menunjukkan hanya 22% masyarakat secara keseluruhannya akan membawabersukan dan kegiatan fizikal. Golongan belia remaja aktif melakukan aktiviti kepada penggubalan polisi atau dasar danperempuan remaja dan dewasa kurang fizikal. Peratus masyarakat yang terlibat implementasi yang efektif bagi memastikanmelakukan aktiviti sukan dan kegiatan dengan aktiviti KBS juga rendah (13%) budaya sukan dan amalan gaya hidupfizikal berbanding lelaki. Dapatan dan kajian ini mengenal pasti beberapa sihat dapat diwujudkan di kalangan beliakajian juga menunjukkan terdapat kekangan yang menghalang penyertaan dan masyarakat di Malaysia. Disunting oleh: Shahhanim Yahya
 5. 5. Ulasan Buku Pilihan Online Survey Tajuk : Pembangunan Belia Abad ke 21: Selari dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, Isu dan Cabaran Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Institut Penulis : Norbaya Ahmad et. al. Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) telah Penerbit : Universiti Putra Malaysia Tahun : 2009 mengambil inisiatif menjalankan kajian secara online. Kajian ini telah mula dilaksanakan pada Jun 2009. Sehingga Ogos 2010, sebanyak 6 kajian secara online telah selesai dilaksanakan. Kajian yang terlibat adalah seperti berikut:-Buku Pembangunan Belia Abad Ke-21: Isu dan Cabaran iniadalah satu bahan bacaan yang ditulis oleh pengkaji sains sosial • Kajian Mat Rempit vs Samseng Jalananyang arif serta berminat dengan isu dan cabaran yang dihadapigenerasi belia kontemporari di Malaysia. Umum mengetahui, • Kajian Impak Sisipan Yo!transformasi sosial yang berlaku dalam negara pada abad ke-21 • Kajian Mengenalpasti Tahap Kebimbangan Belia ini telah memberikan implikasi yang besar kepada gaya fikir dan Terhadap Isu Jenayah di Malaysiagaya hidup generasi belia. Justeru itu, penerbitan buku ini sangat • Kajian Online Keberkesanan Program Rakan Mudabertepatan sebagai siri bacaan umum bagi masyarakat Malaysia • Kajian Online Kualiti Hidup Belia Siri 1khususnya dalam mendapatkan gambaran realiti yang dihadapioleh generasi belia pada masa kini. Sebahagian besar penulisan • Kajian Pendapat Awam Isu Semasa Persepsi Belia dalam buku ini adalah berasaskan kepada hasil penemuan kajian Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMRsaintifik serta analisis empirikal yang berkaitan pembangunanbelia sekaligus menjadikan buku ini juga bersesuaian untuk Responden kajian yang terlibat dalam kajian ini akandijadikan rujukan oleh para akademik, pelajar universiti dan menerima emel jemputan penyertaan kajian dan satupembuat dasar. Diharap buku ini dapat membuka minda url disediakan bagi membolehkan responden membuatpembaca dalam menghayati, memahami dan merealisasikan capaian terhadap borang soal selidik. Pada asasnya,pembangunan belia positif di Malaysia. responden kajian merupakan pendaftar e-Belia. Namun, pemilihan responden kajian adalah berdasarkan kepada Tajuk : Psikologi Sukan : Konsep Dalam kesesuaian topik kajian yang dijalankan. Latihan dan Pengajaran Sukan Penulis : Mohd Sofian Omar Fauzee Bagi menghargai penyertaan kajian ini, pihak Penerbit : Utusan Publications & Distributors IPPBM menyediakan ganjaran berbentuk topup kredit. Sdn. Bhd. Kemudian, satu emel kod topup akan dihantar kepada Tahun : 2002 mereka setelah kajian ini selesai dijalankan. Sehingga kini, sambutan terhadap kajian agakPsikologi Sukan : Konsep Dalam Latihan dan Pengajaran Sukan memberangsangkan dan kaedah kajian ini secara langsungmerupakan buku yang menerangkan konsep psikologi sukan membantu memperkasakan aktiviti penyelidikan IPPBM.dengan pemahaman yang selari serta mengandungi konsep- Platform ini juga akan di tambah baik dari semasa kekonsep utama dalam latihan dan pengajaran. Buku ini telah semasa mengikut keperluan dan kesesuaian kajian.diubahsuai agar perbincangan konsep-konsep yang diutarakanlebih mudah difahami dan memenuhi citarasa para pembaca daripelbagai peringkat umur dan bidang. Buku ini sesuai menjadi Rajah 1: Laman Kajian Mengenalpasti Tahap Kebimbanganrujukan para graduan, guru, pegawai sukan, pelajar, atlet dan Belia Terhadap Isu Jenayah di Malaysiasesiapa sahaja yang berminat dengan psikologi sukan. Tajuk : Helping Adolescents and Adults to Build Self-Esteem Penulis : Deborah Plummer Penerbit : Jessica Kingsley Publishers Tahun : 2005 Rajah 2 : Laman Kajian Kualiti Hidup Belia Siri 1A healthy level of individual self-esteem is the foundation foremotional, physical and social well-being. People who valuethemselves and who recognize their own skills are likely to livefulfilling and rewarding lives and will tend to attract genuineliking and respect from others. Conversely, low levels of self-esteem have been linked with such personal and social concern asschool failure, depression, social anxiety, violence and substanceabuse. Helping Adolescents and Adults to Build Self-Esteem isvery simple, practical and innovative ideas for supporting the Oleh: Nor Hamidah Hamzahdevelopment and maintenance of healthy self-esteem. Thesebooks are suitable for work with individuals and with groups, “ Action istothe foundational keyand will prove an indispensable aid to building self-esteem inadolescents and adults. all success. Buku-buku tersebut boleh diperolehi di Pusat Sumber IPPBM. ~ Pablo Picasso ~ ”
 6. 6. Program DialogBersama Pemimpin Pelajar danAhli Jawatan Kuasa PersatuanUniversiti MalayaInstitut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM)telah mengambil langkah mendekatkan pemimpin beliakepada YB Menteri Belia dan Sukan Malaysia, YB. Dato’ AhmadShabery Cheek dengan mengadakan Program Dialog BersamaPemimpin Pelajar Dan Ahli Jawatankuasa Persatuan. Programyang diadakan di Rumah Universiti, Universiti Malaya telahdisertai oleh seramai 78 orang peserta yang terdiri daripadaAhli Jawatankuasa Persatuan Universiti Malaya dan jugapemimpin pelajar dari universiti terpilih. Program ini adalah bertujuan untuk mengeratkanhubungan diantara pemimpin negara dan pelajar IPT bagimelahirkan pemimpin belia yang berpersonaliti dan mempunyaiaura kepimpinan yang unggul. Mereka ini perlu diberipendedahan awal dengan isu-isu semasa di dalam mahupunluar negara secara mendalam yang merangkumi aspek sosial, Semasa sesi dialog bersama YB Menteri Belia dan Sukanekonomi, fizikal pembangunan serta politik negara. Selain ini, ramai peserta berpeluang untuk bertanya lebih lanjutdaripada itu, peserta juga diberi pendedahan beberapa berkenaan dengan isu-isu pembangunan belia dan kepimpinanpanduan cara yang bijaksana untuk menangani permasalahan di kalangan pelajar IPT. Di samping itu, mereka juga dapatpembangunan negara berdasarkan pengalaman YB Menteri memberikan pandangan masing-masing untuk dikongsibagi menjamin pembangunan negara supaya dapat dicapai bersama dalam memantapkan pembangunan belia itu sendiridengan sukses. demi pembangunan negara ke arah negara maju. PERSIDANGAN MEJA BULAT SIRI 1/2010: “INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA; SOROTAN LITERATUR” Program Persidangan Meja Bulat siri 1/2010 merupakan satu pendekatan yang diusahakan oleh pihak Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) untuk membincangkan isu-isu penyelidikan yang memberi fokus kepada industri sukan di Malaysia. Program tersebut telah diadakan pada 7 September 2010 bertempat di Hotel Marriott, Putrajaya. Program ini telah mendapat kerjasama dengan Bahagian Industri Sukan, Kementerian Belia dan Sukan dan juga Institut Sukan Negara (ISN). Seramai 51 orang terlibat dalam persidangan tersebut, dimana melibatkan ahli akademik daripada Institut Pengajian Awam seluruh Malaysia dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Belia dan Sukan. Persidangan meja bulat pada kali ini membincangkan topik utama iaitu Industri Sukan Di Malaysia: Sorotan Literatur.Sebagai pembuka acara, En. Mohamad bin Salleh dari Bahagian Industri Sukan telah memberi taklimat berkenaan IndustriSukan kepada semua yang hadir. Persidangan ini telah melibatkan 5 orang pembentang yang mengemukakan hasil dapatankajian mereka berkaitan Industri Sukan. Para pembentang adalah terdiri daripada Y.Bhg. Tan Sri Prof. Emeritus Dr. Khoo KayKim (Universiti Malaya) dengan pembentangan berkaitan “Sejarah Sukan di Malaysia”, Y.Bhg. Prof. Madya Dr. Aminudin BinYusof (Universiti Putra Malaysia) dengan pembentangan bertajuk “Malaysia Sport Industry: Issues and Challenges”, Encik MegatAhmad Kamaluddin Bin Megat Daud (Universiti Malaya) membentangkan tajuk “Industri Sukan di Malaysia: Profil, Peranan danKepentingan”. Selain daripada itu, Puan Wirdati Bt. Mohd Radzi (Universiti Malaya) yang juga bertindak sebagai moderator telahmembuat pembentangan bertajuk “The Structure Of The Sport Industry: A Literature Review” dan Puan Salomi Bt. Hj. Shaaridaripada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) membentangkan tajuk “Pembangunan Industri Bola Sepak di Malaysia”. Penganjuran persidangan meja bulat ini yang membincangkan isu berkaitan Industri Sukan di Malaysia bertujuan untukmendapatkan satu gambaran yang jelas terhadap industri tersebut. Maklumat hasil perbincangan dari persidangan tersebutdigunakan untuk makmal Industri Sukan yang diadakan bermula pada 22 September 2010 sehingga 29 Oktober 2010. Melaluiusaha perkongsian idea, maklumat dan kepakaran di antara Pegawai Kanan KBS, ahli penyelidik-penyelidik sosial dan ahliakademik yang aktif ia dapat memberi input yang berguna bagi pembangunan Industri Sukan di Malaysia dan dibincangkan didalam Makmal Industri Sukan untuk di ambil tindakan sewajarnya. Sesungguhnya usaha menjadikan Industri Sukan sebagai satufokus dalam pembangunan ekonomi negara amat signifikan dalam pembangunan sosial dan belia itu sendiri. Oleh: Suraya Sulaiman

×