Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sains tahun 5 kemandirian spesies lembaran kerja

7,602 views

Published on

KSSR SAINS TAHUN 5 KEMANDIRIAN SPESIES

Published in: Education
  • Login to see the comments

Sains tahun 5 kemandirian spesies lembaran kerja

  1. 1. Haiwan menjaga anaknya Bincangkan bagaimanakah setiap haiwan ini menjaga anaknya? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  2. 2. Nama : __________________________________ Tarikh : _________________ Kelas : ____________________ Kemandirian Spesies Lembaran 1 1. Senaraikan 2 cara haiwan membiak. 2. Padankan cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya. a) b) c) d) Cara haiwan membiak Telur-telur haiwan ini diliputi lendir Membawa anak-anaknya di dalam kantung Membawa anak-anak di belakang badan Mempunyai telur yang bercengkerang keras
  3. 3. BINCANGKAN BERSAMA RAKAN ANDA. Teliti cara-cara haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya. Kemudian, kenal pasti haiwan tersebut. 1. Bertelur dengan banyak dan menimbus telurnya di dalam pasir. 2. Bertelur di bawah permukaan daun supaya sukar dilihat musuh. 3. Mengeluarkan telur berlendir dalam bilangan yang banyak dan membentuk gumpalan. 4. Bertelur di sarang tempat yang tinggi. 5. Mengeram telurnyan sehingga menetas. 6. Menjaga dan berlingkar di sekeliling telurnya sehingga menetas. 7. Telurnya dilindungi lapisan keras dan disembunyikan di tempat gelap. Perhatikan gambar dan bincangkan bersama. Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan di bawah ini? Ramalkan apa yang akan berlaku jika haiwan itu tidak melakukan aktiviti yang ditunjukkan?

×