Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Câu chuyện về font chữ

491 views

Published on

Bạn có bao giờ thắc mắc về cách thức hoạt động của phông chữ trên máy tính? Làm thế nào người ta có thể tạo ra những phông chữ khác nhau? Một câu chuyện thú vị về phông chữ sẽ giúp bạn hiểu thêm về anh bạn đã có hàng nghìn năm tuổi này. Hy vọng qua bài trình bày ngắn này bạn sẽ có thể tự tạo cho mình một bộ phông chữ hoàn chỉnh :)

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Câu chuyện về font chữ

 1. 1. Câu chuyện về FONT CHỮ Hải Trần TP. HCM - 12/2014
 2. 2. Người trình bày Trần Trương Long Hải Co-Founder BrandUp Skype: haitran.pm Email: haitran.pm@gmail.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trantruonglonghai 2
 3. 3. Nội dung chính 1. Câu chuyện Intel Clear Sans 2. Một vài khái niệm 3. Bitmap vs. Vector 4. Tự tạo font riêng – tại sao không? 5. Việt hoá font 6. Hỏi đáp & Quà tặng 3
 4. 4. Nội dung chính 1. Câu chuyện Intel Clear Sans 2. Một vài khái niệm 3. Bitmap vs. Vector 4. Tự tạo font riêng – tại sao không? 5. Việt hoá font 6. Hỏi đáp & Quà tặng 4
 5. 5. Một vài khái niệm 5
 6. 6. Một vài khái niệm 6
 7. 7. Nội dung chính 1. Câu chuyện Intel Clear Sans 2. Một vài khái niệm 3. Bitmap vs. Vector 4. Tự tạo font riêng – tại sao không? 5. Việt hoá font 6. Hỏi đáp & Quà tặng 7
 8. 8. Bitmap vs. Vector 8
 9. 9. Bitmap vs. Vector 9
 10. 10. Bitmap vs. Vector 10
 11. 11. Nội dung chính 1. Câu chuyện Intel Clear Sans 2. Một vài khái niệm 3. Bitmap vs. Vector 4. Tự tạo font riêng – tại sao không? 5. Việt hoá font 6. Hỏi đáp & Quà tặng 11
 12. 12. Font “made by me” 12
 13. 13. Nội dung chính 1. Câu chuyện Intel Clear Sans 2. Một vài khái niệm 3. Bitmap vs. Vector 4. Tự tạo font riêng – tại sao không? 5. Việt hoá font 6. Hỏi đáp & Quà tặng 13
 14. 14. Nội dung chính 1. Câu chuyện Intel Clear Sans 2. Một vài khái niệm 3. Bitmap vs. Vector 4. Tự tạo font riêng – tại sao không? 5. Việt hoá font 6. Hỏi đáp & Quà tặng 14
 15. 15. Hỏi đáp 15
 16. 16. Vui một chút 16 Font gì đây? Barcamp SaiGon
 17. 17. Vui một chút 17 Font gì đây? Barcamp SaiGon
 18. 18. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE. Xem lại slide tại đây: http://www.slideshare.net/longk4

×