Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thông tin về một cơ hội kinh doanh - Nu Skin

1,509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thông tin về một cơ hội kinh doanh - Nu Skin

 1. 1. CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI NU SKIN l SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ ĐƢỢC MINH CHỨNG
 2. 2. VÌ SỰ THỊNH VƢỢNG CỦA MÌNH: Hầu nhƣ KHÔNG THỂ TIẾT KIỆM theo cách của chúng ta để có đƣợc sự thịnh vƣợng về tài chính
 3. 3. GIÁ TRỊ CỦA MỘT THU NHẬPSẢN XUẤT KHINH DOANHĐể sinh ra $5,000thu nhập hàng thángHoàn thuế 1.25%ĐÕI HỎISỐ TIỀN TIẾT KIỆM$4.8 TRIỆU!
 4. 4. Cách DUY NHẤT đểĐẠT ĐƢỢC SỰ THỊNH VƢỢNGlà XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNGKINH DOANHMà sẽ cung cấp DÕNG TIỀN MẶTdành cho bạn và những ngƣời thừakế của bạn dựa trên mộtNỀN TẢNG BỀN VỮNG LÂU DÀI
 5. 5. SỰ PHÁT TRIỂN KỶ LỤC 3 Năm Thiết Lập Thành Tích Đề rathành tích năm 2012Thành tích năm 2011Thành tích năm 2010
 6. 6. 5 ƢU ĐIỂM THEN CHỐT- Hợp Xu Hướng Thị Trường- Sản Phẩm Độc đáo & Công Nghệ Độc Quyền- Công ty Đối tác Đầy Năng Lực- Chính sách lương đã được chứng thực- Đúng thời cơ
 7. 7. Vào năm 2025, thị trƣờng chống lão hóa đƣợc tiên đoán tăng gấp 4 lần, vào năm 2025 sẽ đạt đƣợc: $1 NGHÌN TỈ DOLLAR
 8. 8. MỘT PHONG TRÀO TOÀN CẦU Riêng vào năm 2025, ngành công nghiệp chống lão hóa sẽ phát triển: 76% ở Mỹ. 73% ở Châu Âu 72% ở Nhật Bản 82% ở Châu Á/Thái Bình Dƣơng
 9. 9. CHÖNG TA CÓ CÔNG NGHỆ CHỐNG LÃO HÓAĐỘC ĐÁO, ĐƢỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ, và ĐỘC QUYỀN TRẺ HƠN – KHOẺ HƠN VÀ ĐẸP HƠN ! ageLOC ageLOC ELEMENTS ageLOC VITALITY GALVANIC SPA SYSTEM AND FUTURE SERUM AND ageLOC R2 RESET, REVIVE, RENEW - Physical Vigor - Mental Acuity - Sexual Drive ageLOC Elements HIỆU QUẢ TRỰC QUAN MỸ PHẨM THU HÖT HÀNG TIÊU DÙNG HIỆU QUẢ
 10. 10. GIẢM CÁC DẤU HIỆU LÃO HÓA NHƢ ĐÃ THẤY TRÊN FOX NEWS, TODAY SHOW, NBC, ABC, AND CBS Clear Tube Blue TubeageLOC Galvanic Spa Pre-Treat Gel ageLOC Galvanic Spa Treatment Gel Cleanser Epidermis Dirt Dermis GEL TRẮNG ( Âm) GEL XANH (Dƣơng)SAU KHI XỬ DỤNG, NHỮNG MỶ PHẨM SẺ THẨM THẤU TỐT HƠN 80% !!
 11. 11. KẾT QUẢ TRÊN MỘT NỬA MẶTĐƢỢC ĐỀU TRỊ KHÔNG ĐỀU TRỊ ĐƢỢC ĐỀU TRỊ KHÔNG ĐỀU TRỊ Sau 4 tuần điều trị, 3 lần một tuần Kết quả sau 1 lần điều trị
 12. 12. GALVANIC SPA - KẾT QUẢ TRÊN CƠ THỂ Giảm Dấu Hiệu Cellulite ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ KHÔNG ĐIỀU TRỊ KHÔNG ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ * THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ 3 THÁNG. Kết quả riêng biệt tùy theo từng trƣờng hợp.
 13. 13. KẾT QUẢ NHÌN THẤY ĐƢỢC SAU VÀI PHÖT KHÔNG ĐIỀU TRỊ ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ
 14. 14. Bƣớc đột phá của ageLOC• Mô hình cũ: Lão hóa là không thể tránh khỏi - bạn không thể làm đƣợc gì để tác động lên gen di truyền của mình• Mô hình mới: Biểu hiện của các gen liên quan đến quá trình lão hóa có thể tác động để trở lại trạng thái trẻ trung hơn 15
 15. 15. LỢI THẾ CỦA NGƢỜI ĐI TRƢỚC NGHIÊN CỨU ĐỘT PHÁ CỦA NU SKIN TẬP TRUNG TẠI NGUỒN GỐC DẪN ĐẾN SỰ LÃO HÓA LÀ GEN CỦA CHÖNG TA!! NGUỒN GỐC DẤU HIỆU ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU CỦA NU SKIN Bao gồm các trƣờng đại học lớn và LifeGen Technologies
 16. 16. TÍNH KHOA HỌC CỦA ageLOCSƠ ĐỒ MÀU NHIỆT PHÂNSỨC SỐNG BIỂU HIỆN BIỂU HIỆN VỚI TÁC ĐỘNG KHOA HỌC CỦA GEN TRẺ GEN GIÀ AGELOC CỘT THỨ 3 THỂ HIỆN CÁCH KHOA HỌC AGELOC ĐIỀU CHỈNH 92% GEN DẪN ĐẾN MỘT MÔ HÌNH THỂ HIỆN GEN TRẺ TRUNG HƠN CỘT 1 CỘT 2 CỘT 3 DÃI PHÂN MÀU NHIỆT ĐỘSỨC ÉP THẤP SỨC ÉP CAO
 17. 17. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG ageLOC KHÔNG ĐIỀU TRỊ ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ
 18. 18. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG ageLOC ĐIỀU TRỊ TĂNG SẮC TỐTRƢỚC ĐIỀU TRỊ SAU ĐIỀU TRỊ SAU ĐIỀU TRỊ (Sau 90 ngày, 2 lần mỗi ngày, với (Sau 5 tháng, , 2 lần mỗi ngày, với ageLOC ageLOC Transformation, True Face Line Transformation, True Face Line Corrector, Corrector, ageLOC Galvanic Spa và Facial ageLOC Galvanic Spa và Facial Gel 2 lần Gel 2 lần mỗi tuần) mỗi tuần) *please note that lighting difference from the Untreated to the Treated photos may make these changes appear more dramatic.
 19. 19. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG ageLOC TRƢỚC SAU 1 TUẦN SAU 6 TUẦN Trƣớc khi dùng ageLOC Sau 7 ngày dùng ageLOC Sau 6 tuần dùng ageLOC
 20. 20. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG ageLOC 6 THÁNG KHÔNG ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ (Sau 6 tháng, dùng ageLOC Transformation 2 lần/ngày và ageLOC Galvanic Spa và ageLOC Facial Gels 2 lần/tuần) Kết quả có thể khác nhau trên mỗi ngƣời.
 21. 21. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỚI AGELOCGALVANIC TRÊN CƠ THỂ KHÔNG ĐIỀU TRỊ ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ
 22. 22. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁ KỶ LỤC TRANSFORMATION: 220 TRIỆU USD GALVANIC: 220 TRIỆU USD VITALITY: 41 TRIỆU USD 481 TRIỆU USD TRANSFORMATION, GALVANIC VÀ VITALITY BÁN TỪ QUÝ 4, NĂM 2009 31% CỦA DOANH THU NĂM 2010 23
 23. 23. ageLOC™ VITALITY TÁC ĐỘNG TỪ BÊN TRONG CƠ THỂ (Sự dẻo dai, khả năng chịu đựng, sức đề kháng đối với mệt mỏi) TINH THẦN (Nhận thức, sự rõ ràng, tập trung, trí nhớ, sự tỉnh táo) SINH LÝ (Sức sống, sự ham muốn) ageLOC Vitality sử dụng công thức độc quyền các thành phần tự nhiên để trả lại cho bạn nguồn năng lƣợng trẻ trung. Không chứa các chất kích thích nhƣ ca-fe-in, gu-a-ran, taurine, ma hoàng. Công nghệ ageLOC™ dựa vào 14 bằng sáng chế và các phát minh đang chờ cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.40% suy giảm Khi chúng ta có 85% khách hàng quan tâm đến vấn đề sinhkhả năng tập trung, tuổi, khả năng sinh lý lực và thể lực của họ.tuổi từ 30-60. cũng giảm 66% đối với nữ và 37% đối với nam giới
 24. 24. SỰ LÃO HÓA CƢỚP MẤT SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TA SƠ ĐỒ SUY GIẢM NĂNG LƢỢNG TỰ NHIÊN KHI CHÚNG TA GIÀ ĐI SỰ CẢI THIỆN NĂNG LƢỢNG ĐÁNG KỂ KHI SỬ DỤNG VITALITY* Các báo cáo này chƣa đƣợc đánh giá bởi Cụcquản lý Thực phẩm và Dƣợc (FDA). Sản phẩm nàykhông nhằm mục đích để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh,hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào.
 25. 25. TÍNH KHOA HỌC CỦA ageLOCSƠ ĐỒ MÀU NHIỆT PHÂNSỨC SỐNG BIỂU HIỆN BIỂU HIỆN VỚI TÁC ĐỘNG KHOA HỌC CỦA GEN TRẺ GEN GIÀ AGELOC CỘT THỨ 3 THỂ HIỆN CÁCH KHOA HỌC AGELOC ĐIỀU CHỈNH 92% GEN DẪN ĐẾN MỘT MÔ HÌNH THỂ HIỆN GEN TRẺ TRUNG HƠN CỘT 1 CỘT 2 CỘT 3 DÃI PHÂN MÀU NHIỆT ĐỘSỨC ÉP THẤP SỨC ÉP CAO
 26. 26. NU SKIN – CÔNG TY CHỐNG LÃO HÓA HÀNG ĐẦU CÔNG TY CÓ ĐẲNG CẤP THẾ GiỚI -28 năm thành công - Dun & Bradstreet xếp hạng 5A1. - Hoạt động ở 52 thị trƣờng. - Sở hữu tài sản trên 850 triệu Mỹ Kim. - Doanh thu 2011 đạt 1.7 tỷ Mỹ Kim. - Hiện có trên 100 nhà khoa học đang làm việc. - Công khai thƣơng mại trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York (NUS). -Hơn 800 triệu Phú.Nằm Top 4 trong 100 công tyuy tín nhất trên Forbes.comĐạt giải thƣởng thƣơng mại Mỹvề công ty sáng tạo nhất 2010
 27. 27. More Than Money Nourish The Children Meals Provided by Nu Skin Distributors and Employees
 28. 28. TRỤ SỞ CHÍNH TOÀN CẦU CỦA NU SKIN
 29. 29. TRỤ SỞ CHÍNH Ở TRUNG QUỐC LỚN HƠN
 30. 30. 3 KIỂU KINH DOANH MUA HOẶC MUA NHƢỢNG XÂY DỰNG MỘT1 BẮT ĐẦU KINH DOANH RIÊNG 2 QUYỀN THƢƠNG HIỆU 3 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNGĐầu tƣ lớn về thời Tỷ lệ thành công cao hơn Thƣơng hiệu đẳng cấpgian và tiền bạc thế giới (Nu Skin) Thƣơng hiệu đẳng cấpKhả năng thất bại thế giới Hệ thống đã đƣợc chứngcao minh Hệ thống đã đƣợc chứngNguy cơ cao minh Đào tạo toàn diện Khả năng mở rộng bị giới Khả năng mở rộng không hạn bị giới hạn Đầu tƣ lớn cho việc khởi Không cần nhiều vốn động – Tiền bản quyền cao Nguy cơ ít Nguy cơ cao
 31. 31. PHÂN PHỐI MẠNG LƢỚIPHÂN PHỐI HÀNG THEO MÔ PHÂN PHỐI HÀNG THEO MÔ HÌNH TRUYỀN THỐNG HÌNH HIỆN ĐẠI Nhà sản xuất CỘNG THÊM CỬA HÀNG Quảng Cáo BÁN LẺ Tiếp Thị Khuyến mại Ngƣời tiêu dùng Ngƣời tiêu dùng
 32. 32. Thu Nhập Trung Bình Hàng Tháng 1 2 4 6 8 12 $832 $1,344 $2,681 $4,665 $10,342 $44,606K Bán Bán Bán Toàn Toàn ToànThời Gian Thời Gian Thời Gian Thời Gian Thời Gian Thời Gian CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH LÀ LỰC ĐÒN BẨY CỦA CHÚNG TA* Tiền hoa hồng thƣởng thêm đã nêu không đại diện cho lợi nhuận của một đại lý, vì họ không xem xét các chi phí phát sinh bởi một nhà phân phối trong việcthúc đẩy kinh doanh của mình. Bạn nên luôn luôn dùng sự suy xét tốt trong việc xác định số lƣợng của sản phẩm bạn mua. Chi phí của bạn cho sản phẩmkhông đƣợc vƣợt quá những gì bạn có thể đủ khả năng và những gì bạn tin rằng bạn có thể bán lại hoặc tiêu thụ trong bất kỳ tháng nào đã chọn. Đối với mộtbản tóm tắt đầy đủ thu nhập của nhà phân phối/tiền thƣởng trả cho các nhà phân phối ở tất cả các bậc trong kế hoạch Trả Lƣơng bán hàng, xin vui lòng liên hệvới công ty tại 800-487-1000 hoặc xem cuối bài trình bày này hoặc ghé thăm www.nuskinenterprises.com.
 33. 33. 730 TRIỆU USDHOA HỒNG ĐƢỢC TRẢ CHO ĐẠI LÝ ĐẠT KỶ LỤC VÀO 201136
 34. 34. THỜI GIAN ĐẠT TỚI 1 TỈ USD TRONG TIỀN HOA HỒNG NU SKIN 2.0 6 THÁNG HÔM NAY 16 THÁNG FIRST $1 BILLION PAID ĐƢỢC CHI TRẢ LẦN ĐẦU TIÊN 1 TỈ USD 13 NĂM
 35. 35. MỘT NGƢỜI MỚI SẼ TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ MỖI 5 NGÀYKhông phải tất cả các đại lý đều kiếm ra tiền. Không ai có thể đƣợc đảm bảo sự thành công nhƣ một đại lý. Để biết thông tin về hoa hồng trung bình đƣợc trả cho đạilý ở Mỹ và tỷ lệ phần trăm các đại lý kiếm đƣợc hoa hồng, xin vui lòng tham khảo tại http://www.nuskin.com/content/dam/global/library/pdf/distearnings.pdf
 36. 36. CỬA SỔ CƠ HỘI Hơn 2 tỉ USD Đƣợc chi trả cho các Đại lý hàng năm! Hơn 700 Triệu USD + Đƣợc chi trả co các Đại lý! Trang này có chứa số liêu có tầm nhìn xa mà đại diện cho mục tiêu doanh thu hàng năm trên toàn thế giới và hoa hồng. Bởi vì những con số nhƣvậy thì chỉ đơn thuần là mục tiêu doanh thu và hoa hồng, chúng chịu nhiều rủi ro và không chắc chắn. Không có đảm bảo rằng doanh thu hàng năm trên
 37. 37. Tại sao Việt Nam? • Dân số đông với 86 triệu dân đang tìm cơ hội lý tƣởng ngay bây giờ. • Nu Skin – Một Mô hình Phân phối Đã đƣợc chứng minh trên toàn châu Á, kể cả Trung Quốc rộng lớn. • Thành công ở Việt Nam là một sớm một chiều. • Hãy nắm lấy cơ hội ngàn năm một thở này!
 38. 38. Vietnam – Hãy nắm lấy Thời Cơ Lợi thế của ngƣời đi đầu 2012 2013 2014 2015
 39. 39. Vietnam – Hãy nắm lấy Thời Cơ $2.17b $1.74b $1.5b 2010 11 12 13 14 15

×