Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Søkekurs kunstfag bachelor

139 views

Published on

Søkekurs for bachelorstudenter, kunstfag

Published in: Education
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Søkekurs kunstfag bachelor

 1. 1. Søkestrategier og kildebruk Lone Bak, Universitetsbiblioteket i Agder
 2. 2. Søkestrategier og kildebruk Lone Bak, Universitetsbiblioteket i Agder
 3. 3. Universitetsbiblioteket i Agder 3 Innhold • Om UB • Hva trenger jeg til bacheloroppgaven? • Informasjonsbehovet melder seg… • Søkestrategier • Litt om oppgaveskriving • Referanser og litteraturliste
 4. 4. Universitetsbiblioteket i Agder 4 Om universitetsbiblioteket (UB) • 2 avdelinger • 600.000 bøker • 50.000 tidsskrifter • 3000 DVDer • Åpningstider • Utlånsreglement • Fagansvarlige bibliotekarer
 5. 5. Universitetsbiblioteket i Agder 5 Hva trenger jeg? • Pensum • UB har 1-2 eksemplarer av pensumlitteratur • Litteratur til oppgaven • Bøker, artikler, websider • Hjelp til riktig kildebruk • Referanser og litteraturlister
 6. 6. Informasjonsbehovet melder seg… Men først: • Har du avgrenset problemstillingen din? • Tips til avgrensinger: • Geografi • Tidsperspektiv • Kjønn • Alder • mm. Universitetsbiblioteket i Agder 6
 7. 7. Universitetsbiblioteket i Agder 7 Litteratur til bacheloroppgaven – hvor skal man begynne? • Søket har 3 faser: • Oversikt • Dybde • Aktualitet
 8. 8. Oversikt • Begynn å google! • Få en oversikt over emneordene som dukker opp • Se i leksika og ordbøker • Bruk gjerne synonym-ordbøker for å finne alternative emneord • Notér stikkord og lag mindmaps Universitetsbiblioteket i Agder 8
 9. 9. Presise søk - søkestrategier • Gå systematisk til verks • Boolske operatorer: OG / ELLER / IKKE • Søke på emneord Universitetsbiblioteket i Agder 9
 10. 10. Universitetsbiblioteket i Agder 10 Gå systematisk til verks! Bruk søkeskjema for å forberede søket Nøkkelord på norsk Synonymer på norsk Nøkkelord på engelsk Synonymer på engelsk
 11. 11. Universitetsbiblioteket i Agder 11 Nøkkelord på norsk Synonymer på norsk Nøkkelord på engelsk Synonymer på engelsk Kvinner Billedkunstner Norden Kjønn …… Bildekunstner Kunstmaler Skandinavia Norge Sverige Danmark Women Painter Nordic countries Female Pictorial artists Scandinavia Norway Sweden Denmark «Kvinnelige billedkunstnere i Norden»
 12. 12. Universitetsbiblioteket i Agder 12 Søkestrategier – boolske operatorer •OG/AND billedkunstner OG kvinner •ELLER/OR billedkunstner ELLER maler •IKKE/NOT Skandinavia IKKE Sverige
 13. 13. Søkestrategier - trunkering Universitetsbiblioteket i Agder 13 • Trunkering med stjerne * åpner for flere endelser av søkeord og gir flere treff • For eksempel: kunst* -> kunstner kunstkritikk kunsthistorie mm.
 14. 14. Aktualitet • Løft oppgaven din inn i nåtiden! • Hva debatteres? • Hvordan omtales saken? • Må brukes som kilder til nåtiden, ikke fakta. • I A-tekst finner du norske avisartikler Universitetsbiblioteket i Agder 14
 15. 15. (Bibsys) Universitetsbiblioteket i Agder 15 • Samarbeid mellom alle norske fag- og forskningsbibliotek • Bestill det vi ikke har • Fornye lån
 16. 16. Universitetsbiblioteket i Agder 16 Klikk på Lokaliser ->
 17. 17. Dewey-systemet i biblioteket 0 Generelle emner 1 filosofi 2 Religion 3 Samfunnsvitenskap 4 Språk 5 Naturvitenskap og matematikk 6 Teknologi (anvendt vitenskap) 7 Kunst og underholdning 8 Litteratur og litteraturvitenskap 9 Geografi, historie http://youtu.be/NHiUQb5xg7A Universitetsbiblioteket i Agder 17
 18. 18. 7 Kunst deles inn i 10 undergrupper: 700 KUNST 710 OMRÅDEPLANLEGGING OG LANDSKAPSARKITEKTUR 720 ARKITEKTUR 730 PLASTISK KUNST. SKULPTUR 740 TEGNEKUNST OG KUNSTHÅNDVERK 750 MALERKUNST 760 GRAFISKE KUNSTARTER 770 FOTOGRAFI 780 MUSIKK 790 FRITIDSAKTIVITETER, UNDERHOLDNING, IDRETT OG SPORT Universitetsbiblioteket i Agder 18
 19. 19. 720 Arkitektur deles videre inn i undergrupper: 720 Arkitektur, generelt 720.92 Arkitekter 720.94 Arkitektur, Europa 720.948 Arkitektur, Norden 720.9481 Arkitektur, Norge Universitetsbiblioteket i Agder 19
 20. 20. Fagsider • Anbefalinger til relevante ressurser Universitetsbiblioteket i Agder 20
 21. 21. Universitetsbiblioteket i Agder 21 Oppgaveskriving • Bruk Viko (ntnu) – hjelper for oppgaveskriving • Problemformulering • informasjonskilder • finne bøker • finne artikler • bruke internett • kildekritikk • skrive oppgave http://www.ntnu.no/viko/
 22. 22. Kildekritikk Universitetsbiblioteket i Agder 22 • Hvem? • Hva? • Hvorfor? • Hvordan? • Hvor? • Når?
 23. 23. Hvem? • Hvem er forfatteren? • Forsøk å google ham/henne • Er han/hun tilknyttet en institusjon? • Har han/hun utdannelse innen feltet? • Har han/hun publisert andre ting? Universitetsbiblioteket i Agder 23
 24. 24. Hva? •Hva er det du har funnet? •En bok? •En artikkel? •En blogpost? •En nettside? Universitetsbiblioteket i Agder 24
 25. 25. Hvorfor? • Hvorfor har forfatteren skrevet denne teksten? • Vil han/hun: • Informere? • Problematisere? • Overbevise? • Selge? • Har forfatteren baktanker? Universitetsbiblioteket i Agder 25
 26. 26. Hvordan? • Hvordan er teksten fremstilt? • Nøytral? • Objektiv? • Subjektiv? • Nøyaktig? • Troverdig? Universitetsbiblioteket i Agder 26
 27. 27. Hvor? • Hvor er teksten publisert? • På nettet? • Populærvitenskapelig tidsskrift? • I fagfellevurdert tidsskrift? • Avis/ukeblad? Universitetsbiblioteket i Agder 27
 28. 28. Når? Universitetsbiblioteket i Agder 28 • Når er teksten publisert? • Er den fortsatt aktuell for din problemstilling? • Har det kommet nye lovendringer eller lignende som gjør den utdatert?
 29. 29. Universitetsbiblioteket i Agder 29 Referanser og litteraturliste • Hvordan referere til kilder i oppgaven • Hvordan lage en liste over all litteraturen du har brukt i oppgaven http://youtu.be/tEwDEhyA2oE
 30. 30. Universitetsbiblioteket i Agder 30 Direkte sitat Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt” (Aanesland og Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..
 31. 31. Universitetsbiblioteket i Agder 31 Lengre direkte sitater Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt. Disse tallene kan skjule det som skjer i mindre lokalsamfunn innenfor en kommune (Aanesland og Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..
 32. 32. Universitetsbiblioteket i Agder 32 Parafraser En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater. Det kan ofte være enklere å bruke slike omskrivinger fremfor sitater, fordi du da kan tilpasse teksten slik at den passer inn i din egen tekst.
 33. 33. Universitetsbiblioteket i Agder 33 Parafraser Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland og Holm, 2002, s. 84) Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..
 34. 34. Universitetsbiblioteket i Agder 34 Henvisninger • Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune…
 35. 35. Universitetsbiblioteket i Agder 35 Litteraturliste/referanseliste • Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven • Alfabetisk etter etternavn (Harvard/APA) • Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste. • Vær konsistent med oppsettet
 36. 36. Universitetsbiblioteket i Agder 36 Litteraturliste – eksempel: • Bok Etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver. Eksempel: Havaldnes, S (1910) Samfunnsøkonomiske problemstillinger (2. utg.) Oslo: Aschehoug
 37. 37. Universitetsbiblioteket i Agder 37 Litteraturliste – eksempel: • Tidsskriftartikkel Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Eksempel: Kjellsen, T og Iversen, J (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster. Flo & Fjære, 29(3), 65-89.
 38. 38. Universitetsbiblioteket i Agder 38 Litteraturliste – eksempel: • Websider Forfatter/redaktør, Initial. (År)Tittel i kursiv. Hentet [dato] fra: [url]. Eksempel: Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. Hentet 1. april 2010 fra http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32.
 39. 39. Universitetsbiblioteket i Agder 39 Litteraturliste – eksempel: • Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (2004). Arbeidslivsutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. (NOU 2004: 5). Oslo: Statens forvaltningstjeneste. • Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. Hentet 1. april 2010 fra http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32 • Havaldnes, S (1910) Samfunnsøkonomiske problemstillinger (2. utg.) Oslo: Aschehoug • Kjellsen, T og Iversen, J (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster. Flo & Fjære, 29(3), 65-89
 40. 40. Kildekompasset.no Universitetsbiblioteket i Agder 40

×