Presen

346 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presen

 1. 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก<br />
 2. 2. - การบริหารงานบุคลากร สารสนเทศ-การจัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์-แวร์สำหรับศูนย์สารสนเทศ<br />
 3. 3. การบริหารงานบุคลากรสารสนเทศ<br />พัฒนาบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม<br />จัดให้บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมสัมมนา หรือกิจกรรมอบรม พัฒนาความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและมีการพัฒนา และควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงสารสนเทศ ตามที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยร้องขอ<br />
 4. 4. ตัวอย่างการอบรม<br /> -Mix & Match IT Solutions for Educational Sector Conference<br />-โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 9<br /> -Next Generation Firewall for Education<br />
 5. 5. จัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ<br />มีการจัดการองค์ความรู้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่<br />จัดหาคัดเลือกบุคลาเข้าทำงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้<br />ชื่อ เพศ อายุ<br />หน้าที่รับผิดชอบ<br />ความสามารถ<br />
 6. 6. การจัดหาซอฟท์แวร์และฮาร์แวร์สำหรับศูนย์สารสนเทศ<br />ปัจจัยด้านฮาร์แวร์ซอฟท์แวร์<br />๑. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และจำนวนผู้ใช้<br /> การให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยเกริก มีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการหลัก ได้สำรวจข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์และจำนวนผู้ใช้ พบว่า มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน/งานวิชาการและเพื่องานบริหารโดยอัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาเป็น 1: ๗ และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรเป็น ๑/๑ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 50 เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓ ปี <br />
 7. 7. ตัวอย่างการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย<br />เป็นการจัดซื้อเพื่อมารองรับระบบ E-Learning เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือมีความทันสมัย และประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอน และเป็นการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า <br />โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์รองรับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ซอฟท์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย<br />
 8. 8. ๒. การติดตั้งโปรแกรม (ซอฟท์แวร์)<br />การติดตั้งโปรแกรมคณะ/หน่วยงานต่างๆภายในมหาลัย สามารถแบ่งประเภทการติดตั้งออกเป็นระบบต่างๆดังนี้ <br /> ๒.๑ การติดตั้งโปรแกรม (ซอฟท์แวร์) บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br /> การติดตั้งโปรแกรม (ซอฟท์แวร์) บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของคณะและสาขาต่างๆ ซึ่งเน้นการเรียนการสอนของวิชาที่เปิดสอน โดยโปรแกรมที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อ อำนวยการสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง <br />
 9. 9. ๒.๒ การติดตั้งโปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน<br /> การติดตั้งโปรแกรม (ซอฟท์แวร์) บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ทั่วไป และเป็นระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้นเอง โดยจะมีทั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นภายในคณะ และระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนาระบบในสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้พัฒนาและทำหน้าที่ประสานงานการติดตั้ง <br />
 10. 10. ๒.๓ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย<br /> ๒.๓.๑ ติดตั้งไฟร์วอลล์ ช่วยป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกองค์กรและทางอินเตอร์เน็ต ไม่ให้เข้าใช้ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ภายในได้<br /> ๒.๓.๒ติดตั้งซอฟท์แวร์ ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง<br /> ๒.๓.๓ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร<br /> ๒.๓.๔มีการปรับปรุงซอฟท์แวร์<br />

×