Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentac..damian

  • Login to see the comments

Presentac..damian

  1. 1. CONTAMINACIÓN LUMINICA
  2. 2. A contaminación lumínica é toda luz que se escapa fora da zona que queremos que ilumine e por tanto desaprobeitase esa enerxía luminosa que ademáis ten efectos perxudiciais para o medio ambiente
  3. 3. -Uso de iluminarias que debido o seu mal diseño ou a sua colocación deixan escapar parte da enerxía lumínica -- Excesiva iluminación -- Unha zona excesivamente iluminada provoca que as zonas veciñas tendan a imitala
  4. 4. -Derroxe enerxético -Deslumbramento -Intromisión na vida privada das persoas -Dificulta e xega a impedir a visión do ceo estrelado
  5. 5. SOLUCIÓNS A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA A lámpara nunca deberá sobresair da boca do reflector
  6. 6. SOLUCIÓNS A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA O cristal de cerre debe ser plano e transparente
  7. 7. SOLUCIÓNS A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA A boca do reflector debe orientarse sempre cara o chan
  8. 8. Mediante o apagado de algunhas luces que moitas veces son innecesarias debido a transito nulo de persoaas por esa zona e unha medida que contribue a reducir os gastos de enerxía e a reducir a contaminación

×