Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentac..damian

418 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

Presentac..damian

  1. 1. CONTAMINACIÓN LUMINICA
  2. 2. A contaminación lumínica é toda luz que se escapa fora da zona que queremos que ilumine e por tanto desaprobeitase esa enerxía luminosa que ademáis ten efectos perxudiciais para o medio ambiente
  3. 3. -Uso de iluminarias que debido o seu mal diseño ou a sua colocación deixan escapar parte da enerxía lumínica -- Excesiva iluminación -- Unha zona excesivamente iluminada provoca que as zonas veciñas tendan a imitala
  4. 4. -Derroxe enerxético -Deslumbramento -Intromisión na vida privada das persoas -Dificulta e xega a impedir a visión do ceo estrelado
  5. 5. SOLUCIÓNS A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA A lámpara nunca deberá sobresair da boca do reflector
  6. 6. SOLUCIÓNS A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA O cristal de cerre debe ser plano e transparente
  7. 7. SOLUCIÓNS A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA A boca do reflector debe orientarse sempre cara o chan
  8. 8. Mediante o apagado de algunhas luces que moitas veces son innecesarias debido a transito nulo de persoaas por esa zona e unha medida que contribue a reducir os gastos de enerxía e a reducir a contaminación

×