HISTORIA DE LA INFORMATICA

1,114 views

Published on

Es un power point que trata de la historia de la informatica.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

HISTORIA DE LA INFORMATICA

 1. 1. HISTORIA DE LA INFORMATICA <ul><li>Orixes. </li></ul><ul><li>Segunda xeración. </li></ul><ul><li>Cuarta xeración. </li></ul><ul><li>Utilitarios de softwares </li></ul><ul><li>Primeira xeración. </li></ul><ul><li>Terceira xeración. </li></ul><ul><li>Quinta xeración. </li></ul>
 2. 2. Orixes <ul><li>3500 a.C. Inventase o ábaco (en Babilonia), primeira &quot;máquina&quot; para realizar cálculos. </li></ul><ul><li>1617 John Napier inventa suas variñas de numeración (o osos de Napier ). </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1621 Invención da regra do cálculo. </li></ul><ul><li>1624 Wilhelm Schickard constrúe a primeira calculadora mecánica. </li></ul><ul><li>1639 Blaise Pascal inventa e fabrica unha sumadora mecánica chamada a Pascalina . </li></ul><ul><li>1673 Gottfried Wilhelm Leibniz deseña e constrúe unha máquina mecánica para realizar cálculos aritméticos. O sistema deseñado por Leibniz se uso en anos posteriores pra fabricar calculadoras mecánicas. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1800 Tarxetas perforadas de Jacquard . </li></ul><ul><li>1822 Charles Babbage presenta o seu proxecto da máquina en diferencias, para avaliar polinomios. </li></ul>Tarxeta perforada de Jacquard.
 5. 5. <ul><li>1830 Babbage presenta as bases da informática no seu proxecto da máquina analítica, que nunca se chegou a construír </li></ul><ul><li>1854 George Boole desenrola o álxebra que leva seu nome: álxebra booleana . </li></ul><ul><li>1885 Herman Hollerith constrúe a máquina censadora o tabuladora, que por medio de tarxetas perforadas reducía o tempo ao realizar o censo. </li></ul><ul><li>1894 Leonardo Torres Quevedo presenta a sua máquina alxebraica. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1924 T. J. Watson renomea a empresa CTR, por International Business Machines (IBM) </li></ul><ul><li>1930 Vannevar Bush deseña unha máquina analóxica que resolvía ecuacións diferenciais: o Analizador Diferencial. </li></ul><ul><li>1937 Inicio da teoría da computabilidade coa discripción da máquina de Turing </li></ul>
 7. 7. PRIMEIRA XERACIÓN 1939 - 1950 <ul><li>Konrad Zuse constrúe a primeira computadora: la Z1 </li></ul><ul><li>1941 a primeira computadora funcional do mundo a Z3 de Zuse . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1946 nace a primeira computadoracon fins militares: a UNIVAC </li></ul><ul><li>1948 os laboratorios Bell crean o MODEM </li></ul><ul><li>1949 a compañía de Mauchly e Eckert constrúe unha pequena computadora: a Binac </li></ul>
 9. 9. SEGUNDA XERACIÓN 1950 - 1960 <ul><li>1952 John von Neumann fai realidade o seu sono: se pon en marcha o EDVAC </li></ul><ul><li>1952 Shannon desenrola un rato eléctrico capaz de saír dun labirinto. Primeira rede neuronal. </li></ul><ul><li>1952 Empeza a fabricación industrial e comercialización de ordenadores. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>1956 Conferencia de Darthmouth , en onde nace a intelixencia artificial </li></ul><ul><li>1960 Nace o primeiro linguaxe de programación de intelixencia artificial:o LISP </li></ul>A EDVAC
 11. 11. TERCIERA XENERACIÓN 1960 - 1975 <ul><li>1964 IBM empeza a comerciar os 360 . </li></ul><ul><li>1968 Robert Noyce e Goordon Moore fundan Intel Corporation . </li></ul><ul><li>1969 Kennet Thompson e Dennis Ritchie crean o sistema operativo UNIX, en os laboratorios AT&T. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>1971 IBM crea o disquete de 8 polgadas. </li></ul><ul><li>1972 IBM crea o disquete de 5,25 polgadas. </li></ul><ul><li>1972 Seymour Gray considera que o software podería ser mais potente nos ordenadores monoprocesadores por medio do procesamento en paralelo. Nace asi o GRAY1 </li></ul>
 13. 13. A IBM 360
 14. 14. CUARTA XERACIÓN 1975 - 1980 <ul><li>1975 Se comercializa o Altair 8800, considerado o primeiro ordenador persoal. </li></ul><ul><li>1975 Bill Gates e Paul Allen fundan MICROSOFT . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>1976 Steve Jobs e Steve Wozniac fundan la Apple Computer,Inc . </li></ul><ul><li>1977 Presentase a Apple II , o segundo ordenador persoal da historia </li></ul>APPLE II
 16. 16. QUINTA XERACIÓN 1980 <ul><li>1981 Comercializase o IBM PC . </li></ul><ul><li>1881 Microsoft presenta o sistema operativo MS-DOS ( Microsoft Disk Operating System ). </li></ul><ul><li>1981 Sony crea o disquete de 3.5 polgadas. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>1982 Aparece o primeiro clónico do IBM PC . </li></ul><ul><li>1982 Feynmann propon a mecanización cuántica como ferramenta do computador. </li></ul>IBM PC
 18. 18. <ul><li>1983 Primeiro ordenador con interface gráfico, o Lisa Apple . </li></ul><ul><li>1984 Sony e Phillips crean CD-rom para os ordenadores. </li></ul><ul><li>Microsoft anuncia Windows 1.0. </li></ul>CD-rom
 19. 19. <ul><li>1988 W.H. Sim funda Creative Labs . </li></ul><ul><li>1989 Creative Labs presenta a tarxeta de son Sound Blaster </li></ul><ul><li>1994 Shor describe un algoritmo cuántico que permitiría factorizar enteiros en tempo polinomial. </li></ul><ul><li>Se supera o teraflop en computación en paralelo. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Do 100% dos ordenadores actuais: </li></ul><ul><li>79,14% e Windows XP </li></ul><ul><li>6,63% e Windonws 2000 </li></ul><ul><li>0,9% e Windows 98 </li></ul><ul><li>3% e Windows vista </li></ul><ul><li>2% e Windows 2003 </li></ul><ul><li>3,4% e Linux </li></ul><ul><li>4,28% e Mac OS </li></ul>

×