Organizational behaviour stress

415 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organizational behaviour stress

 1. 1. ORGANIZATIONALBEHAVIOUR STRESS
 2. 2. APAKAH STRESS? •Tekanan ataupun stress boleh ditakrifkan sebagai reaksi psikologi dan fizikal kepada keadaan dalaman dan / atau persekitaran yang berpanjangan yang lebih daripada keupayaan penyesuaian individu. •Biasanya istilah ini ditakrifkan dari segi keadaan dalaman dan luaran yang mampu untuk mewujudkan persekitaran yang tertekan.
 3. 3. MEMAHAMI GEJALA STRESSTekanan adalah kesan tindak balas individu terhadap faktor baru yang mengancam dalam persekitaran kerja mereka, ia mempunyai kesan tertentu pada individu iaitu : Perspektif peribadi Perspektif kesihatan Perspektif organisasi
 4. 4. PUNCA GEJALA STRESS Faktor persekitaran Faktor Organisasi Hubungan antara rakan sekerja Ciri-ciri diri sendiri Perbezaan individu Persepsi Pengalaman kerja Sokongan sosial
 5. 5. AKIBAT STRESS simptom fisiologi gejala psikologi gejala kelakuan
 6. 6. STRESS MODERATOR PERSEPSIApabila syarikat mengumumkan untukmenggunakan skim pemisahan sukarela untukmengurangkan bilangan pekerja, Ahmadmelihat ia sebagai satu peluang bagi beliauuntuk memulakan perniagaan selepasmenerima sejumlah besar wang, tetapi Muthumelihat ia sebagai ancaman yangdiberhentikan. Muthu kini berada dalamkeadaan tertekan manakala Ahmad sudahmula mengisi borang VSS.
 7. 7. PENGALAMAN KERJAAli dan Ah Thong telah berkhidmat denganSyarikat A selama 20 tahun, kini Ali telahbelajar semua teknik-teknik untuk menghadapitekanan kerana dia sendiri tahu hampir semuapekerja-pekerja lain. Sebaliknya, Ah Thong,selepas 20 tahun mula berasa bosan danmalas untuk berada di pejabat.
 8. 8. SOKONGAN SOSIALWalaupun Nancy adalah Amerika dan barusahaja tiba 2 hari lalu di Malaysia, dia tidakberasa sunyi dan terpencil kerana Malaysiabeliau bersama-pekerja mesra ke arahnya.
 9. 9. KEPERCAYAAN DI DALAM KAWALAN LOKUSAli tidak berada didalam kawalan lokus.Beliau juga berpendapat apa yang terjadipada kehidupannya ini adalah ditakdirkanbegitu dan dia tidak mempunyai kawalanke atas kehidupnya. Akibatnya, dia berasabegitu tertekan dan stress dengan dirisendiri.
 10. 10. KEUPAYAAN DIRI- Sitiadalah seorang yang menghargaihidupnya setiap hari. Beliau melihatmasalah itu dari sudut positif dan sentiasadifikirkan baik tentang kehidupan beliau.
 11. 11. PERMUSUHANShah sentiasa berasa tidak menentutentang hidupnya. Ini menjadikan diamarah dengan mudah. Akibatnya, iameningkatkan tahap tekanan.
 12. 12. MENANGANI STRESS STRATEGI CONTOH Teknik Pengurusan Masa  Membuat to-do list  Mengutamakan aktiviti harian  Membuat jadual Meningkatkan aktiviti fizikal  Joging  Beriadah / bersukan  Tidak memikirkan hal kerja Menenangkan diri buat sementara  Berkawan dengan lebih ramai Bersosial  Melakukan aktiviti beramai- ramai

×