Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zonta D21 20110521

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zonta D21 20110521

 1. 1. MSN   Google   mera.    Zonta  &  sociala  medier   Sociala  medier  är  här  för  a5  stanna  –   hur  kan  vi  använda  dem?  
 2. 2. Anne-­‐Lie  Lokko  
 3. 3. Webb   Google   Blogg  LinkedIn   45  min   Facebook   Bambuser   Twi5er   YouTube  
 4. 4. Digitalt  infödda  
 5. 5. Digitala  invandrare   r   ts  m öjlighete t  för  interne  mo-aglighe om  a7tyd   nn e  och  en det  handlar  Öppet  si e  om  ålder   inthandlar  
 6. 6. På  en  bestämd  plats  
 7. 7. På  en  obestämd  plats  
 8. 8. Få  kanaler  blir  flera  
 9. 9. Sociala  Medier  e-  sä-  a-  kommunicera  Sweden  Social  Web  Camp.  En  unconference  om  den  sociala  webben.  Med  tält,  bastuflo5e  och  får.  Och  en  egen  ö.  Tjärö.  SSWC13-­‐15  augusY  2010    
 10. 10. Några  milstolpar  2000  Lunarstorm  2001  Wikipedia  2003  LinkedIn  2003  Second  Life  2004  Facebook   Harvard  (2006  alla)  2004  flickr  2005  YouTube  2006  twi5er  
 11. 11. Den  som  använder  sociala  medier   Söker   Sprider   Bedömer   Rekommenderar   Diskuterar  
 12. 12. Nätverk,  media,  micro,  posiYonering…     Flickr,  Picassa   Sociala   Facebook   Sociala  MEDIA   YouTube   LinkedIn   SlideShare   NÄTVERK   nätverk   SpoYfy   Social   Gowalla   4square   HEMSIDA   POSITIONERING   FB  Places   &  BLOGG   Pearltrees   Sociala   Delicious   Sociala  MICRO   Twi5er   BOKMÄRKE   nätverk   Yammer   Google   SÖK  
 13. 13. Zonta  sociala  media  
 14. 14. Gör  det  enkelt  a5  dela  
 15. 15. Blogg  
 16. 16. www.facebook.com  
 17. 17. Inga  psedonymer  
 18. 18. Facebook  -­‐  Sverige  –  50% loggar in varje dag–  130 vänner i genomsnitt–  60 kopplingar i genomsnitt mellan sidor, event etc.–  Ca 70 användarskapade objekt dvs en statusuppdateringar, bildpublicering etc görs per månad/per användare
 19. 19. ”Gillar”  du  Zonta?  
 20. 20. Klubben  på  FB  
 21. 21. Skriv  något…        Kommentera…  
 22. 22. Event  
 23. 23. Places  (platser)  •  ”checka  in”  på  lokaler/platser  som   har  motsvarande  sida  på  FB  •  Se  vilka  vänner  som  befinner  sig  i   närheten.    
 24. 24. Facebook  Deals  
 25. 25. Skapa  en  sida  
 26. 26. Twi5er  
 27. 27. Twi5er  
 28. 28. @ZontaIntl  
 29. 29. Twi5ersök  
 30. 30. YouTube  
 31. 31. Flickr  
 32. 32. Flickr  
 33. 33. LinkedIn  
 34. 34. Googla  
 35. 35. Googla  bilder  
 36. 36. Back  to  basics  •  Vilken  målgrupp  vill  du  nå?  •  Vad  har  du  för  budskap?  •  Vad  har  du  för  mål?  
 37. 37. Social  media  plan  •  Facebook  udda  veckor  måndag  och  onsdag  •  Facebook  jämna  veckor  Ysdag  och  torsdag  •  Bloggen  varje  onsdag  inklusive  bild   Månad   Ak?vitet   Sociala  media   Övrigt   Jan   Månadsmöte   FB,  twi5er,  blogg   Utskick,  hemsida,  e-­‐post   Feb   Årsmöte   FB,  twi5er,  blogg   hemsida,  e-­‐post   Mars   Månadsmöte   FB,  twi5er,  blogg   hemsida,  e-­‐post   April   Månadsmöte   FB,  twi5er,  blogg   hemsida,  e-­‐post   Styrelsemöte   hemsida,  e-­‐post   Maj   Månadsmöte   FB,  twi5er,  blogg   hemsida,  e-­‐post   Juni   Sommarmingel   FB,  twi5er,  blogg   Annons  i  på  nätet,   Hemsida   Juli   Convent   FB,  twi5er,  blogg   Tidning,  Brev  
 38. 38. Det  finns  inga  experter  •  Utvecklingen  går  fort  •  Uporskande  aqtyd  •  Just  do  it!   •   Don’t  waste  any  more  Yme.  NASA  •   Du  lär  dig  under  Yden  •   Lär  av  av  andra   •  se  goda  exempel  
 39. 39. Kontaktuppgiter  Anne-­‐Lie  Lokko  Telefon      0708-­‐37  13  23    E-­‐post      anne-­‐lie@lokkomoYon.se  Hemsida    www.lokkomoYon.se  Twi5er    @lokkomoYon  Facebook  lokkomoYon  
 40. 40.  TACK!  

×