Almi Ljunga Park i Sävsjö

Anne-Lie Lokko
Anne-Lie LokkoFöreläsare
Sociala	
  media	
  
Anne-­‐Lie	
  Lokko	
  
Olika	
  uppdrag	
  
•  Företagarna	
  
  –  Organisa9on	
  
  –  Event,	
  Sponsoravtal,	
  Ak9viteter	
  
•  SYSteam	
  
  –  Test	
  mm	
  
•  ALMI	
  
  –  Vård	
  och	
  omsorg	
  
  –  Mentor	
  eget	
  företag	
  
Och	
  posi9onering	
  
Webb	
  


        Google	
           Blogg	
  
LinkedIn	
                       Facebook	
  
      Streama	
            TwiIer	
  


              YouTube	
  
Marknadsplan	
  
•   Hur	
  du	
  ska	
  marknadsföra	
  diI	
  företag.	
  
•   Konkret	
  
•   Korta	
  och	
  långsik9ga	
  mål	
  
•   Beskriv	
  affärsidé	
  
•   Definiera	
  företagets	
  målgrupp	
  
•   Analysera	
  nuläget.	
  
   –  SWOT,	
  konkurrenter,	
  trender	
  
•  Ak9viteter	
  och	
  kampanjer	
  	
  
Marknadsföring	
  
•  Förpackning	
  av	
  produkt/Tjänst	
  i	
  sig	
  
   –  Pris,	
  Tillgänglighet	
  
•   Brev,	
  E-­‐post	
  
•   Telefon	
  
•   Broschyr,	
  Annons,	
  Press	
  
•   Radio,	
  TV	
  
•   Telefonkatalog,	
  branschkatalog	
  
•   Mässa	
  
•   Visitkort	
  
•   Presentreklam	
  
•   Event,	
  nätverk,	
  mingla	
  ,	
  lunch,	
  aw..	
  
Digitalt	
  infödda	
  
Digitala	
  invandrare	
  
På	
  en	
  bestämd	
  plats	
  
På	
  en	
  obestämd	
  plats	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Sociala	
  Medier	
  
e,	
  sä,	
  a,	
  kommunicera	
  
Sweden	
  Social	
  Web	
  Camp.	
  En	
  unconference	
  om	
  den	
  sociala	
  webben.	
  
Med	
  tält,	
  bastufloIe	
  och	
  får.	
  Och	
  en	
  egen	
  ö.	
  Tjärö.	
  SSWC13-­‐15	
  augus9	
  
2010	
  	
  
Några	
  milstolpar	
  
2000	
  Lunarstorm	
  
2001	
  Wikipedia	
  
2003	
  LinkedIn	
  
2003	
  Second	
  Life	
  

2004	
  Facebook	
    Harvard	
  (2006	
  alla)	
  


2004	
  flickr	
  

2005	
  YouTube	
  
2006	
  twiIer	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Den	
  som	
  använder	
  sociala	
  medier	
  

 Söker	
  
 Sprider	
  
 Bedömer	
  
 Rekommenderar	
  
 Diskuterar	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Back	
  to	
  basics	
  
•  Vilken	
  målgrupp	
  vill	
  du	
  nå?	
  
•  Vad	
  har	
  du	
  för	
  budskap?	
  
•  Vad	
  har	
  du	
  för	
  mål?	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Nätverk,	
  media,	
  micro,	
  posi9onering…	
  	
  
                                               Flickr,	
  Picassa	
  
   Sociala	
      Facebook	
                    Sociala	
  MEDIA	
    YouTube	
  
            LinkedIn	
                               SlideShare	
  
  NÄTVERK	
                                nätverk	
       Spo9fy	
     Social	
  
            Gowalla	
  
            4square	
  
                      HEMSIDA	
  
 POSITIONERING	
     FB	
  Places	
    &	
  BLOGG	
  

                                                Pearltrees	
  
                                      Sociala	
       Delicious	
  
 Sociala	
  MICRO	
    TwiIer	
  
                                     BOKMÄRKE	
  
  nätverk	
       Yammer	
                                          Google	
  
                               SÖK	
  
Hemsida/Webbplats	
  
•   Centrum	
  för	
  digital	
  närvaro	
  
•   Snabbuppladdad	
  
•   Struktur,	
  navigering	
  
•   Content	
  is	
  the	
  king	
  
•   SEO	
  
   –  9tel,	
  beskrivning	
  och	
  URL	
  för	
  en	
  sida	
  
•  Dela	
  –	
  länkar…	
  
Gör	
  det	
  enkelt	
  aI	
  dela	
  
Blogg	
  
•  ca	
  400.000	
  svenskar	
  	
  som	
  bloggar	
  
•  1,5	
  miljoner	
  svenskar	
  läser	
  bloggar	
  varje	
  
  vecka.	
  
                            43	
  142	
  besök/	
  vecka	
  
www.facebook.com	
  
•  Grundades	
  i	
  februari	
  2004	
  
•  Mark	
  Zuckerberg	
  m.fl.	
  
•  I	
  mars	
  2011	
  hade	
  Facebook	
  mer	
  än	
  600	
  
  miljoner	
  ak9va	
  användare	
  
•  Ca	
  4	
  243	
  360	
  svenska	
  konton	
  registrerade	
  
Inga	
  psedonymer	
  
Facebook	
  -­‐	
  Sverige	
  
–  50% loggar in varje dag
–  130 vänner i genomsnitt
–  60 kopplingar i genomsnitt mellan sidor,
  event etc
–  Ca 70 användarskapade objekt dvs en
  statusuppdateringar, bildpublicering etc
  görs per månad/per användare
Åldersfördelning	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Places	
  (platser)	
  
•  ”checka	
  in”	
  på	
  lokaler/platser	
  som	
  
  har	
  motsvarande	
  sida	
  på	
  FB	
  
•  Se	
  vilka	
  vänner	
  som	
  befinner	
  sig	
  i	
  
  närheten.	
  	
  
Facebook	
  Deals	
  
Skapa	
  en	
  sida	
  
Annonsera	
  
TwiIer	
  
•   2006	
  
•   microblogg,	
  140	
  tecken	
  i	
  eI	
  meddelande	
  
•   Tweet	
  =	
  meddelande	
  
•   Followers	
  
•   175	
  miljoner	
  reg.	
  användare	
  sep	
  2010	
  
•   Reg,	
  i	
  eget	
  namn	
  och	
  eller	
  företagets	
  
•   Foto,	
  Bio,	
  Länk	
  9ll	
  hemsida	
  
Kundsupport	
  
Nyhetskanal	
  
Vad	
  som	
  händer	
  i	
  branschen?	
  
•  Följ	
  nyckelpersoner	
  
•  Välj	
  vilka	
  termer	
  du	
  vill	
  ha	
  koll	
  på.	
  
•  Välj	
  eI	
  verktyg	
  
   –  MoniIer,	
  TweetDeck,	
  …	
  
Skriv	
  en	
  tweet	
  
Svara	
  på	
  en	
  tweet	
  
•  Svara	
  offentligt	
  på	
  eI	
  publicerat	
  tweet	
  med	
  
  @användarnamn	
  
Retweet	
  (RT)	
  
•  Återposta	
  eI	
  tweet/	
  länk	
  ”Retweet”	
  
•  RT@	
  och	
  användarnamnet	
  följt	
  av	
  tweetet	
  
#hashtag	
  	
  	
  ämnese8ke,	
  
Söka	
  på	
  eI	
  ämne,	
  följa	
  en	
  
konversa9on	
  eller	
  tagga	
  eI	
  ämne	
  
genom	
  aI	
  skapa	
  en	
  Hashtag:	
  ”#”	
  följt	
  
av	
  (utan	
  mellanslag)	
  9teln	
  på	
  ämnet	
  
Direkt	
  -­‐	
  privat	
  
•  D	
  ceciliaodman	
  
•  Skicka	
  eI	
  direkt	
  meddelande	
  9ll	
  en	
  ”follower”	
  
  som	
  måste	
  också	
  följa	
  dig	
  
#t	
  -­‐	
  Facebook	
  -­‐	
  Selec9ve	
  TwiIer	
  
Unfollow	
  
TwiIrare	
  
•  Engagerade	
  i	
  
  lokalsamhället	
  
•  Låg	
  tolerans	
  
•  Ny	
  teknik	
  
•  Nyhetssökande	
  
•  Sprider	
  
•  Bedömer	
  
•  Rekommenderar	
  
•  Diskuterar	
  
Några	
  twiIer9ps	
  
•  Lyssna	
  först	
  
  –  Sök	
  på	
  ord	
  som	
  är	
  relevanta	
  för	
  er	
  
•  HiIa	
  branschfolk,	
  följ	
  dem	
  
  –  Följ	
  upp	
  diskussioner	
  
•  Etablera	
  egna	
  ämnesexperter	
  
  –  Kunniga	
  &	
  kan	
  kommunicera	
  
•  Organisa9on	
  
  –  Vem	
  gör	
  vad	
  
  –  Hur	
  hanteras	
  9ps,	
  klagomål	
  
Budskap	
  på	
  95	
  tecken	
  	
  
FOR	
  SALE:	
  
BABY	
  SHOES	
  
NEVER	
  WORN	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
YouTube	
  
Streama	
  
Flickr	
  
Flickr	
  
tag	
  
LinkedIn	
  
LinkedIn	
  
Googla	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Googla	
  bilder	
  
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Almi Ljunga Park i Sävsjö
Social	
  media	
  plan	
  
•  Facebook	
  udda	
  veckor	
  måndag	
  och	
  onsdag	
  
•  Facebook	
  jämna	
  veckor	
  9sdag	
  och	
  torsdag	
  
•  Bloggen	
  varje	
  onsdag	
  inklusive	
  bild	
  
 Månad	
     Ak8vitet	
        Sociala	
  media	
       Övrigt	
  
 Jan	
      Månadsmöte	
       FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    Utskick,	
  hemsida,	
  e-­‐post	
  
 Feb	
      Årsmöte	
        FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    hemsida,	
  e-­‐post	
  
 Mars	
      Månadsmöte	
       FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    hemsida,	
  e-­‐post	
  
 April	
     Månadsmöte	
       FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    hemsida,	
  e-­‐post	
  
        Styrelsemöte	
                     hemsida,	
  e-­‐post	
  
 Maj	
      Månadsmöte	
       FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    hemsida,	
  e-­‐post	
  
 Juni	
      Sommarmingel	
      FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    Annons	
  i	
  på	
  nätet,	
  
                                   Hemsida	
  
 Juli	
      Convent	
        FB,	
  twiIer,	
  blogg	
    Tidning,	
  Brev	
  
Det	
  finns	
  inga	
  experter	
  
•  Utvecklingen	
  går	
  fort	
  
•  Uxorskande	
  aytyd	
  
•  Just	
  do	
  it!	
  
  •  	
  Don’t	
  waste	
  any	
  more	
  9me.	
  NASA	
  
•  	
  Du	
  lär	
  dig	
  under	
  9den	
  
•  	
  Lär	
  av	
  av	
  andra	
  
  •  se	
  goda	
  exempel	
  
•   Börja	
  privat,	
  bygg	
  diI	
  eget	
  varumärke	
  
•   SäI	
  mål	
  	
  
•   Lär	
  dig	
  använda	
  verktygen.	
  
•   Lär	
  dig	
  den	
  sociala	
  koden,	
  hur	
  kommunicerar	
  
   man.	
  Vad	
  irriterar,	
  vad	
  uppskaIas?	
  
•   Vad	
  vill	
  kunderna	
  veta?	
  
•   Vad	
  får	
  inte	
  komma	
  ut?	
  
•   Vilka	
  ska	
  skriva	
  och	
  i	
  vilka	
  kanaler?	
  
•   Vad	
  är	
  målet	
  med	
  respek9ve	
  kanal?	
  
•   Följ	
  upp,	
  mät,	
  korrigera	
  
 TACK!	
  
1 of 73

Recommended

Introduktion sociala medier by
Introduktion sociala medier Introduktion sociala medier
Introduktion sociala medier Anne-Lie Lokko
976 views59 slides
Sociala media för Mentor eget företag by
Sociala media för Mentor eget företagSociala media för Mentor eget företag
Sociala media för Mentor eget företagAnne-Lie Lokko
983 views36 slides
SoMe museum by
SoMe museumSoMe museum
SoMe museumAnne-Lie Lokko
436 views63 slides
Sociala medier som Facebook i offentlig verksamhet by
Sociala medier som Facebook i offentlig verksamhetSociala medier som Facebook i offentlig verksamhet
Sociala medier som Facebook i offentlig verksamhetAnne-Lie Lokko
594 views49 slides
Zonta D21 20110521 by
Zonta D21 20110521Zonta D21 20110521
Zonta D21 20110521Anne-Lie Lokko
946 views47 slides
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106 by
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106Kajsa Hartig
529 views86 slides

More Related Content

What's hot

Confex HT 2011 by
Confex HT 2011Confex HT 2011
Confex HT 2011Annika Lidne
242 views149 slides
Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc... by
Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc...Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc...
Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc...Pia K Töre-Wallin
798 views22 slides
Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer by
Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationerFenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer
Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationerKaj Arnö
763 views40 slides
Konsten att bli synlig by
Konsten att bli synligKonsten att bli synlig
Konsten att bli synligOscar Höglund
365 views43 slides
Sociala medier för marknads- och ekonomichefter - handout by
Sociala medier för marknads- och ekonomichefter - handoutSociala medier för marknads- och ekonomichefter - handout
Sociala medier för marknads- och ekonomichefter - handoutAnnika Lidne
241 views37 slides
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012 by
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012Christian Kamhaug
535 views40 slides

What's hot(11)

Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc... by Pia K Töre-Wallin
Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc...Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc...
Våga vara dig själv - inspirationsföreläsning om kreativ marknadsföring i soc...
Pia K Töre-Wallin798 views
Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer by Kaj Arnö
Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationerFenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer
Fenomenet sociala medier och vad det betyder för finlandssvenska organisationer
Kaj Arnö763 views
Sociala medier för marknads- och ekonomichefter - handout by Annika Lidne
Sociala medier för marknads- och ekonomichefter - handoutSociala medier för marknads- och ekonomichefter - handout
Sociala medier för marknads- och ekonomichefter - handout
Annika Lidne241 views
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012 by Christian Kamhaug
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012
Sociala medier SAS Webbstrategidagarna 26 apr 2012
Christian Kamhaug535 views
Kallkritik socmed gymnasiebibl12webb by Hanna Johansson
Kallkritik socmed gymnasiebibl12webbKallkritik socmed gymnasiebibl12webb
Kallkritik socmed gymnasiebibl12webb
Hanna Johansson516 views
Så lyckas ditt företag i sociala medier by Petter Knutsson
Så lyckas ditt företag i sociala medierSå lyckas ditt företag i sociala medier
Så lyckas ditt företag i sociala medier
Petter Knutsson637 views
Kallkritik socmed regionbibl12-webb by Hanna Johansson
Kallkritik socmed regionbibl12-webbKallkritik socmed regionbibl12-webb
Kallkritik socmed regionbibl12-webb
Hanna Johansson326 views

Viewers also liked

What are we fighting for? by
What are we fighting for?What are we fighting for?
What are we fighting for?Matthew Huish
433 views8 slides
Ranmoi wordpress com by
Ranmoi wordpress comRanmoi wordpress com
Ranmoi wordpress comBuu Dang
420 views28 slides
Commerce Based on Ethical Economics by
Commerce Based on Ethical EconomicsCommerce Based on Ethical Economics
Commerce Based on Ethical EconomicsMatthew Huish
239 views6 slides
Oficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJS by
Oficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJSOficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJS
Oficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJSPedro Neto
143 views39 slides
What is my sexual orientation? by
What is my sexual orientation?What is my sexual orientation?
What is my sexual orientation?Matthew Huish
326 views8 slides
Sociala medier med Lokko & Ödman by
Sociala medier med Lokko & ÖdmanSociala medier med Lokko & Ödman
Sociala medier med Lokko & ÖdmanAnne-Lie Lokko
967 views45 slides

Viewers also liked(20)

What are we fighting for? by Matthew Huish
What are we fighting for?What are we fighting for?
What are we fighting for?
Matthew Huish433 views
Ranmoi wordpress com by Buu Dang
Ranmoi wordpress comRanmoi wordpress com
Ranmoi wordpress com
Buu Dang420 views
Commerce Based on Ethical Economics by Matthew Huish
Commerce Based on Ethical EconomicsCommerce Based on Ethical Economics
Commerce Based on Ethical Economics
Matthew Huish239 views
Oficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJS by Pedro Neto
Oficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJSOficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJS
Oficina de Confecção de Anais Eletrônicos com o Sistema OJS
Pedro Neto143 views
What is my sexual orientation? by Matthew Huish
What is my sexual orientation?What is my sexual orientation?
What is my sexual orientation?
Matthew Huish326 views
Sociala medier med Lokko & Ödman by Anne-Lie Lokko
Sociala medier med Lokko & ÖdmanSociala medier med Lokko & Ödman
Sociala medier med Lokko & Ödman
Anne-Lie Lokko967 views
Resembling God: Part 3 - Absolute Obedience by Matthew Huish
Resembling God: Part 3 - Absolute ObedienceResembling God: Part 3 - Absolute Obedience
Resembling God: Part 3 - Absolute Obedience
Matthew Huish326 views
How can true father continue living with me? by Matthew Huish
How can true father continue living with me?How can true father continue living with me?
How can true father continue living with me?
Matthew Huish152 views
Ss 2012.05.06 the lisbon resolution - who are we by Matthew Huish
Ss 2012.05.06 the lisbon resolution - who are weSs 2012.05.06 the lisbon resolution - who are we
Ss 2012.05.06 the lisbon resolution - who are we
Matthew Huish225 views
Sin #4 - Exposing Salvation by Matthew Huish
Sin #4 - Exposing SalvationSin #4 - Exposing Salvation
Sin #4 - Exposing Salvation
Matthew Huish215 views
Info bio-edward-olive-photographer-weddings-portraits-commercial-english by Edward Olive
Info bio-edward-olive-photographer-weddings-portraits-commercial-englishInfo bio-edward-olive-photographer-weddings-portraits-commercial-english
Info bio-edward-olive-photographer-weddings-portraits-commercial-english
Edward Olive1.5K views
Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011 by Buu Dang
Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011
Phuluc 62 2011_tt_bnnptnt_14092011
Buu Dang441 views
Quyết định của bộ trưởng bộ thủy sản by Buu Dang
Quyết định của bộ trưởng bộ thủy sảnQuyết định của bộ trưởng bộ thủy sản
Quyết định của bộ trưởng bộ thủy sản
Buu Dang763 views
ảNh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn đến hiệu quả chăn nuôi ... by Buu Dang
ảNh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn đến hiệu quả chăn nuôi ...ảNh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn đến hiệu quả chăn nuôi ...
ảNh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn đến hiệu quả chăn nuôi ...
Buu Dang1.4K views

Similar to Almi Ljunga Park i Sävsjö

Ekerum0129 by
Ekerum0129Ekerum0129
Ekerum0129Anders Barkewall
372 views42 slides
Sociala medier by
Sociala medierSociala medier
Sociala medierPer Pegard
302 views29 slides
Sociala medier by
Sociala medierSociala medier
Sociala medierJohan Groth
752 views77 slides
Ljugarbänken på anabola - Sociala medier för Almi by
Ljugarbänken på anabola - Sociala medier för AlmiLjugarbänken på anabola - Sociala medier för Almi
Ljugarbänken på anabola - Sociala medier för AlmiCatharina Wilma Östlund
356 views33 slides
Föredrag TRR - Är sociala medier framgångsreceptet? by
Föredrag TRR - Är sociala medier framgångsreceptet?Föredrag TRR - Är sociala medier framgångsreceptet?
Föredrag TRR - Är sociala medier framgångsreceptet?Catharina Wilma Östlund
273 views35 slides
Grafiska akademien - sociala medier by
Grafiska akademien - sociala medierGrafiska akademien - sociala medier
Grafiska akademien - sociala medierAlexandra Bylund
147 views33 slides

Similar to Almi Ljunga Park i Sävsjö(20)

Sociala medier by Per Pegard
Sociala medierSociala medier
Sociala medier
Per Pegard302 views
Kortedala världssäljarna by Annika Mayer
Kortedala världssäljarnaKortedala världssäljarna
Kortedala världssäljarna
Annika Mayer319 views
Föreläsning för easyFair - intro till sociala medier by Fredrik Pallin
Föreläsning för easyFair - intro till sociala medierFöreläsning för easyFair - intro till sociala medier
Föreläsning för easyFair - intro till sociala medier
Fredrik Pallin491 views
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn by Linda Björck
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedInLinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
LinkedIn - hjälper dig till en bra profil på LinkedIn
Linda Björck1.5K views
Sociala Medier Konkret by Saraohman.se
Sociala Medier KonkretSociala Medier Konkret
Sociala Medier Konkret
Saraohman.se367 views
Sociala medier för marknadschefer by Annika Lidne
Sociala medier för marknadscheferSociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadschefer
Annika Lidne323 views
Vårda Ditt eget varumärke med Sociala Medier by Robert Bengtsson
Vårda Ditt eget varumärke med Sociala MedierVårda Ditt eget varumärke med Sociala Medier
Vårda Ditt eget varumärke med Sociala Medier
Robert Bengtsson1.1K views
Sociala medier för informationschefer by Annika Lidne
Sociala medier för informationscheferSociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationschefer
Annika Lidne277 views
Bygg ditt varumärke i Linkedin och hitta rätt jobb by Annica Thorberg
Bygg ditt varumärke i Linkedin och hitta rätt jobbBygg ditt varumärke i Linkedin och hitta rätt jobb
Bygg ditt varumärke i Linkedin och hitta rätt jobb
Annica Thorberg607 views
Kindbo Marknadsföring & Kommunikation - Idétorka - hitta innehåll till hems... by Eva Synnergren
Kindbo Marknadsföring & Kommunikation -  Idétorka - hitta innehåll till hems...Kindbo Marknadsföring & Kommunikation -  Idétorka - hitta innehåll till hems...
Kindbo Marknadsföring & Kommunikation - Idétorka - hitta innehåll till hems...
Eva Synnergren584 views

Almi Ljunga Park i Sävsjö

 • 3. Olika  uppdrag   •  Företagarna   –  Organisa9on   –  Event,  Sponsoravtal,  Ak9viteter   •  SYSteam   –  Test  mm   •  ALMI   –  Vård  och  omsorg   –  Mentor  eget  företag  
 • 5. Webb   Google   Blogg   LinkedIn   Facebook   Streama   TwiIer   YouTube  
 • 6. Marknadsplan   •  Hur  du  ska  marknadsföra  diI  företag.   •  Konkret   •  Korta  och  långsik9ga  mål   •  Beskriv  affärsidé   •  Definiera  företagets  målgrupp   •  Analysera  nuläget.   –  SWOT,  konkurrenter,  trender   •  Ak9viteter  och  kampanjer    
 • 7. Marknadsföring   •  Förpackning  av  produkt/Tjänst  i  sig   –  Pris,  Tillgänglighet   •  Brev,  E-­‐post   •  Telefon   •  Broschyr,  Annons,  Press   •  Radio,  TV   •  Telefonkatalog,  branschkatalog   •  Mässa   •  Visitkort   •  Presentreklam   •  Event,  nätverk,  mingla  ,  lunch,  aw..  
 • 10. På  en  bestämd  plats  
 • 11. På  en  obestämd  plats  
 • 16. Sociala  Medier   e,  sä,  a,  kommunicera   Sweden  Social  Web  Camp.  En  unconference  om  den  sociala  webben.   Med  tält,  bastufloIe  och  får.  Och  en  egen  ö.  Tjärö.  SSWC13-­‐15  augus9   2010    
 • 17. Några  milstolpar   2000  Lunarstorm   2001  Wikipedia   2003  LinkedIn   2003  Second  Life   2004  Facebook   Harvard  (2006  alla)   2004  flickr   2005  YouTube   2006  twiIer  
 • 19. Den  som  använder  sociala  medier    Söker    Sprider    Bedömer    Rekommenderar    Diskuterar  
 • 21. Back  to  basics   •  Vilken  målgrupp  vill  du  nå?   •  Vad  har  du  för  budskap?   •  Vad  har  du  för  mål?  
 • 23. Nätverk,  media,  micro,  posi9onering…     Flickr,  Picassa   Sociala   Facebook   Sociala  MEDIA   YouTube   LinkedIn   SlideShare   NÄTVERK   nätverk   Spo9fy   Social   Gowalla   4square   HEMSIDA   POSITIONERING   FB  Places   &  BLOGG   Pearltrees   Sociala   Delicious   Sociala  MICRO   TwiIer   BOKMÄRKE   nätverk   Yammer   Google   SÖK  
 • 24. Hemsida/Webbplats   •  Centrum  för  digital  närvaro   •  Snabbuppladdad   •  Struktur,  navigering   •  Content  is  the  king   •  SEO   –  9tel,  beskrivning  och  URL  för  en  sida   •  Dela  –  länkar…  
 • 25. Gör  det  enkelt  aI  dela  
 • 26. Blogg   •  ca  400.000  svenskar    som  bloggar   •  1,5  miljoner  svenskar  läser  bloggar  varje   vecka.   43  142  besök/  vecka  
 • 27. www.facebook.com   •  Grundades  i  februari  2004   •  Mark  Zuckerberg  m.fl.   •  I  mars  2011  hade  Facebook  mer  än  600   miljoner  ak9va  användare   •  Ca  4  243  360  svenska  konton  registrerade  
 • 29. Facebook  -­‐  Sverige   –  50% loggar in varje dag –  130 vänner i genomsnitt –  60 kopplingar i genomsnitt mellan sidor, event etc –  Ca 70 användarskapade objekt dvs en statusuppdateringar, bildpublicering etc görs per månad/per användare
 • 32. Places  (platser)   •  ”checka  in”  på  lokaler/platser  som   har  motsvarande  sida  på  FB   •  Se  vilka  vänner  som  befinner  sig  i   närheten.    
 • 36. TwiIer   •  2006   •  microblogg,  140  tecken  i  eI  meddelande   •  Tweet  =  meddelande   •  Followers   •  175  miljoner  reg.  användare  sep  2010   •  Reg,  i  eget  namn  och  eller  företagets   •  Foto,  Bio,  Länk  9ll  hemsida  
 • 39. Vad  som  händer  i  branschen?   •  Följ  nyckelpersoner   •  Välj  vilka  termer  du  vill  ha  koll  på.   •  Välj  eI  verktyg   –  MoniIer,  TweetDeck,  …  
 • 41. Svara  på  en  tweet   •  Svara  offentligt  på  eI  publicerat  tweet  med   @användarnamn  
 • 42. Retweet  (RT)   •  Återposta  eI  tweet/  länk  ”Retweet”   •  RT@  och  användarnamnet  följt  av  tweetet  
 • 43. #hashtag      ämnese8ke,   Söka  på  eI  ämne,  följa  en   konversa9on  eller  tagga  eI  ämne   genom  aI  skapa  en  Hashtag:  ”#”  följt   av  (utan  mellanslag)  9teln  på  ämnet  
 • 44. Direkt  -­‐  privat   •  D  ceciliaodman   •  Skicka  eI  direkt  meddelande  9ll  en  ”follower”   som  måste  också  följa  dig  
 • 45. #t  -­‐  Facebook  -­‐  Selec9ve  TwiIer  
 • 47. TwiIrare   •  Engagerade  i   lokalsamhället   •  Låg  tolerans   •  Ny  teknik   •  Nyhetssökande   •  Sprider   •  Bedömer   •  Rekommenderar   •  Diskuterar  
 • 48. Några  twiIer9ps   •  Lyssna  först   –  Sök  på  ord  som  är  relevanta  för  er   •  HiIa  branschfolk,  följ  dem   –  Följ  upp  diskussioner   •  Etablera  egna  ämnesexperter   –  Kunniga  &  kan  kommunicera   •  Organisa9on   –  Vem  gör  vad   –  Hur  hanteras  9ps,  klagomål  
 • 49. Budskap  på  95  tecken    
 • 50. FOR  SALE:   BABY  SHOES   NEVER  WORN  
 • 69. Social  media  plan   •  Facebook  udda  veckor  måndag  och  onsdag   •  Facebook  jämna  veckor  9sdag  och  torsdag   •  Bloggen  varje  onsdag  inklusive  bild   Månad   Ak8vitet   Sociala  media   Övrigt   Jan   Månadsmöte   FB,  twiIer,  blogg   Utskick,  hemsida,  e-­‐post   Feb   Årsmöte   FB,  twiIer,  blogg   hemsida,  e-­‐post   Mars   Månadsmöte   FB,  twiIer,  blogg   hemsida,  e-­‐post   April   Månadsmöte   FB,  twiIer,  blogg   hemsida,  e-­‐post   Styrelsemöte   hemsida,  e-­‐post   Maj   Månadsmöte   FB,  twiIer,  blogg   hemsida,  e-­‐post   Juni   Sommarmingel   FB,  twiIer,  blogg   Annons  i  på  nätet,   Hemsida   Juli   Convent   FB,  twiIer,  blogg   Tidning,  Brev  
 • 70. Det  finns  inga  experter   •  Utvecklingen  går  fort   •  Uxorskande  aytyd   •  Just  do  it!   •   Don’t  waste  any  more  9me.  NASA   •   Du  lär  dig  under  9den   •   Lär  av  av  andra   •  se  goda  exempel  
 • 71. •  Börja  privat,  bygg  diI  eget  varumärke   •  SäI  mål     •  Lär  dig  använda  verktygen.   •  Lär  dig  den  sociala  koden,  hur  kommunicerar   man.  Vad  irriterar,  vad  uppskaIas?  
 • 72. •  Vad  vill  kunderna  veta?   •  Vad  får  inte  komma  ut?   •  Vilka  ska  skriva  och  i  vilka  kanaler?   •  Vad  är  målet  med  respek9ve  kanal?   •  Följ  upp,  mät,  korrigera