Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Update Senioren

2,811 views

Published on

Senioren online

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Online Update Senioren

 1. 1. Online update senioren Peter R. Wiegman – Het Media Loket
 2. 2. Inhoud <ul><li>Inzoomen op de doelgroep </li></ul><ul><ul><li>Algemeen </li></ul></ul><ul><ul><li>Als marketingdoelgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Als mediadoelgroep </li></ul></ul><ul><li>In relatie tot internet </li></ul><ul><ul><li>Gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Frequentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Websites </li></ul></ul>
 3. 3. De vijftigplussers
 4. 4. De piramides van 2005 en 2025
 5. 5. Een aantal feiten over senioren <ul><li>Lage mobiliteit </li></ul><ul><ul><li>60% wil niet meer verhuizen </li></ul></ul><ul><li>Hoge activiteit (vooral tot 75 jaar) </li></ul><ul><ul><li>Reizen/cultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewegen </li></ul></ul><ul><ul><li>Media/TV </li></ul></ul><ul><li>Financiële rijkdom </li></ul><ul><ul><li>Meer dan 50% van het particulier vermogen is in handen van 55+-ers </li></ul></ul>
 6. 6. Angst voor seniorenmarketing
 7. 7. Kansen! <ul><li>Renske van Kooij, uitgever van Zin en Midi: </li></ul><ul><ul><li>“ Vergrijzing is een kans. Toon een beetje realiteitszin en stop met die eenzijdige focus op jongeren en boodschappers.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ 50-plussers hebben meer vrije tijd dan wij. Ze beschikken over levenservaring en vaak zitten ze er financieel warmpjes bij. En wat belangrijk is: ze weten te genieten van het leven.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ In 2025 bestaat 43 procent van onze bevolking uit mensen ouder dan 50 jaar en zij hebben 80 procent van het besteedbaar inkomen te verdelen.” </li></ul></ul>
 8. 8. Spelregels bij 50+-reclame Bron: Adformatie, 27 juli 2006 <ul><li>Niet teveel prikkels in één uiting </li></ul><ul><li>Ouderen zijn ochtendmensen </li></ul><ul><li>Ogen zijn slechter (vermijd kleine details) </li></ul><ul><li>Op zoek naar positieve emoties en gevoelig voor vrolijke kleuren </li></ul>
 9. 9. Typologieën Bron: Expertisecentrum 50+
 10. 10. Typologieën en mediagebruik <ul><li>Behoudende zorgzamen: </li></ul><ul><ul><li>Radio en dagbladen </li></ul></ul><ul><li>Oudere afwachtenden: </li></ul><ul><ul><li>lage mediaconsumptie. </li></ul></ul><ul><li>Stoere prijsbewusten: </li></ul><ul><ul><li>Vooral nieuw(ere) media. Geen belangstelling voor print. </li></ul></ul><ul><li>Jongere ruimdenkers: </li></ul><ul><ul><li>Internet is de belangrijkste mediabron. Televisie kijken of radio luisteren doet deze groep relatief weinig. </li></ul></ul><ul><li>Vrijgevochten voorlopers: </li></ul><ul><ul><li>Zware mediaconsumptie. Alle media. </li></ul></ul>Bron: Expertisecentrum 50+
 11. 11. Nog een indeling <ul><li>Oudere Jongeren (18%) </li></ul><ul><ul><li>bestaat vooral uit mannen en is gemiddeld 52 jaar. </li></ul></ul><ul><li>Golden Girls (18%) </li></ul><ul><ul><li>gemiddeld 58 jaar en een gemiddeld inkomen </li></ul></ul><ul><li>Eenzelvigen (25%) </li></ul><ul><ul><li>gemiddeld 62 jaar, zeeën van tijd waar niets mee gedaan wordt </li></ul></ul><ul><li>Wereldse Genieter (18%) </li></ul><ul><ul><li>62 jaar, heel actief en veel te besteden </li></ul></ul><ul><li>Geranium Genieters (21%) </li></ul><ul><ul><li>69 jaar, actief binnenshuis en sociaal. </li></ul></ul>Bron: Intomart GfK in opdracht van Mediaplus en Plusmagazine
 12. 12. Geranium genieters . . . Bron: www.jurgenwinkler.nl
 13. 13. Senioren en internet (1) <ul><li>Computervrees </li></ul><ul><li>Computer van kinderen </li></ul><ul><li>Praktische startmotieven </li></ul><ul><ul><li>Tekstverwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Email </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie zoeken </li></ul></ul><ul><li>Uitleg kinderen te snel </li></ul><ul><li>Kinderen zijn wel helpdesk </li></ul><ul><li>Internet vergroot sociaal gevoel </li></ul>Bron: SCP 19 september 2007
 14. 14. Senioren en internet (2) <ul><li>Kwantitatief </li></ul><ul><ul><li>Gebruikspenetratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Surftijd per week </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet vs. andere media </li></ul></ul><ul><ul><li>Online activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Websites </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alle websites </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Top 10 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selectiviteit </li></ul></ul></ul>STIR Establishment Survey STIR Webmeter
 15. 15. Internetpenetratie
 16. 16. Surftijd per week
 17. 17. Internet vs. andere media
 18. 18. Online activiteiten Praktische startmotieven
 19. 19. Websites <ul><li>Drie doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>Totaal 13+ </li></ul></ul><ul><ul><li>13-34 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>45-64 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>65+ </li></ul></ul><ul><li>Alle websites </li></ul><ul><li>Top tien </li></ul><ul><li>Selectiviteit </li></ul>
 20. 20. Alle websites in STIR
 21. 21. Top 10 bereik 13+ Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 22. 22. Top 10 bereik 13-34 jaar Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 23. 23. Top 10 bereik 45-64 jaar Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 24. 24. Selectiviteit top 10, 13-34 jaar Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 25. 25. Selectiviteit top 10, 45-64 jaar Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 26. 26. Geslacht x leeftijd (1) top 10 bereik Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 27. 27. Geslacht x leeftijd (2) top 10 selectiviteit Bron: STIR Webmeter, augustus 2007
 28. 28. Samenvatting <ul><li>Senioren grootste en snelst groeiende leeftijdsgroep </li></ul><ul><li>Seniorenmarketing biedt wel degelijk kansen </li></ul><ul><ul><li>Onderscheid naar senioren en medioren </li></ul></ul><ul><ul><li>Juiste benadering </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderscheid naar typologieën </li></ul></ul><ul><li>Steeds meer senioren online </li></ul><ul><ul><li>Groei door instroom onliners en uitstroom offliners </li></ul></ul><ul><ul><li>Online senioren net zo actief als junioren </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel andere activiteiten en websites </li></ul></ul>
 29. 29. Hartelijk dank voor uw aandacht!

×