Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saint Michael The Archangel Prayer

562 views

Published on

Prayer of St. Michael in Tagalog, Latin and English

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saint Michael The Archangel Prayer

  1. 1. San Miguel Arkanghel, Sancte Michael Archangele, Saint Michael the Archangel ampunin mo kami sa labanan ; Defende nos in proelio; contra Defend us in battle; at maging bantay ka nawa namin Nequitiam et insidias diaboli Be our protection against sa kalupitan at sa mga silo Esto praesidium, imperet illi deus, the wickedness and snares ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos, Supplices deprecamur; tuque, of the devil. May God rebuke him, na ipinagmamakaawa namin sa iyo, Princeps militiae caelestis We humbly pray; and do thou, at ikaw, Prinsipe ng mga Hukbo sa Langit, Satanam aliosque spiritus O prince of the Heavenly Host, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impiyerno, Malignos, qui ad perditionem by the power of God, thrust into hell si satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu, Animarum pervagantur in mundo satan and all the evil spirits na gumagala sa sanlibutan at Divina virtute in infernum, who prowl about the world nagpapahamak sa mga kaluluwa. Siya Nawa. Detrude. Amen. seeking the ruin of souls. Amen.

×