Successfully reported this slideshow.
2 nd Week of Advent
Parish Announcements
Holy Mass  Glimpse of Faith
Mass Intentions
2 nd Week of Advent
Entrance Song Balang Araw
<ul><li>1.  Balang araw, ang liwanag matatanaw ng bulag; Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina </li></ul>
<ul><li>2.  Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi; Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. </li></ul>
<ul><li>Koro:  Aleluya, aleluya. Narito na’ng Manunubos, luwalhatiin ang Diyos! </li></ul>
Greeting
PENITENTIAL RITE Lord have mercy! Christ have mercy! Lord have mercy!
Liturgy Of The Word
<ul><li>1 st READING </li></ul><ul><li>Baruch 5:1-9 </li></ul><ul><li>The Word of the Lord! </li></ul><ul><li>Thanks be t...
<ul><li>RESPONSORIAL PSALM </li></ul><ul><li>The Lord has done great things for us; we are filled with joy. </li></ul>
<ul><li>The Word of the Lord! </li></ul><ul><li>Thanks be to God </li></ul>
Gospel Acclamation Aleluya
<ul><li>Aleluya ! (2x)  Ikaw, </li></ul><ul><li>Panginoon, ang </li></ul><ul><li>Siyang Daan, ang Buhay at ang Katotoh...
The Gospel of the Lord! Praise to you, Lord Jesus Christ!
Homily
Profession Of Faith
<ul><li>I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, </li></ul><ul><li>...
<ul><li>He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate was...
<ul><li>died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and </li><...
<ul><li>seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy...
<ul><li>Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the </li></ul>
<ul><li>resurrection of the body, and life everlasting. Amen. </li></ul>
<ul><li>PRAYERS OF THE FAITHFUL </li></ul><ul><li>Lord, graciously hear us! </li></ul>
Offertory Song Kapuri-puri Ka
<ul><li>1. Kapuri -puri Ka, D’yos Amang, lumikha ng lahat. Sa Iyong kagandahang-loob, narito ang </li></ul>
<ul><li>aming maiaalay. </li></ul><ul><li>Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing...
<ul><li>nagbibigay- buhay.  </li></ul><ul><li>KORO: Kapuri-puri ang Poong Maykapal, </li></ul><ul><li>ngayon at magpak...
<ul><li>Priest:  Pray, brethren.. </li></ul><ul><li>All:  May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise...
<ul><li>Priest:  Lord we are nothing without you……..We ask this through Christ our Lord. </li></ul><ul><li>All:  Amen </...
<ul><li>Priest:  The Lord be with you. </li></ul><ul><li>All:  And also with you. </li></ul><ul><li>Priest:  Lift up yo...
<ul><li>Priest:  Let us give thanks to the Lord our God. </li></ul><ul><li>All:  It is right to give Him thanks and prai...
Holy, Holy Santo, Santo
<ul><li>Santo! Santo! Santo! </li></ul><ul><li>Panginoong Diyos! </li></ul><ul><li>Napupuno ang langit at lupa ng kadaki...
<ul><li>Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! </li></ul>
<ul><li>Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! </li></ul><ul><li>Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! </li></ul>
CONSECRATION
Acclamation Sa Krus Mo
<ul><li>Sa krus Mo at pagkabuhay, </li></ul><ul><li>Kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, </li></ul><ul><li...
<ul><li>Poong Hesus naming mahal, </li></ul><ul><li>Ngayon at magpakailanman. </li></ul>
DOXOLOGY <ul><li>DOXOLOGY </li></ul><ul><li>Priest:  Through Him, with Him and in Him. In the unity of the Holy Spirit al...
<ul><li>glory and honor is Yours, Almighty Father, forever and ever. </li></ul>
AMEN <ul><li>Amen, Amen, Amen, Amen, </li></ul><ul><li>Amen, Amen, </li></ul><ul><li>A---amen! </li></ul>
Our Father Ama Namin
<ul><li>Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo. Dito sa lupa ...
<ul><li>para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin </li></ul>
<ul><li>Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. </li></ul>
<ul><li>At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya Mo kami sa lahat ng masama. </li></ul>
<ul><li>Priest:  Deliver us…. </li></ul><ul><li>All:  Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan at Kapurihan, ngayon a...
Sign Of Peace
Lamb Of God Kordero Ng Diyos
<ul><li>Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, </li></ul><ul><li>Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin...
<ul><li>Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.  </li></ul>
<ul><li>Kordero ng Diyos na nag-aalis </li></ul><ul><li>Ng mga kasalanan ng sanlibutan, </li></ul><ul><li>Ipagkaloob mo po...
<ul><li>Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed. </li></ul>INVITATION TO COMMUNION
<ul><li>To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle. </li></ul>COMMUNION ANNOUNCEMENT
Communion Huwag Kang Mangamba
<ul><li>Koro 1:  H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata...
<ul><li>Minamahal kita, minamahal kita. </li></ul><ul><li>1. Tinawag kita sa ‘yong pangalan. Ikaw ay Akin magpakailanman...
<ul><li>Ako ang Panginoon mo at Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos. </li></ul>
<ul><li>Koro 1:  H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata...
<ul><li>Minamahal kita, minamahal kita. </li></ul><ul><li>2. Sa tubig kita’y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako an...
<ul><li>At Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos. </li></ul><ul><li>Koro 2:  H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasama...
<ul><li>Saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. </li></ul>
PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
<ul><li>O Sacred Heart of Jesus* the reality of our deeply wounded and broken country * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF ...
<ul><li>impels us to respond with new urgency * </li></ul><ul><li>to the most pressing problems of our times. * </li></...
<ul><li>We are a broken people.* Our hearts are fragmented * and we are discouraged.* </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF T...
<ul><li>We need Your Heart, O Lord,* as we seek to be made whole.* </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
<ul><li>Rooted in our faith in You and love for our country, * we want to participate in Your work of transformation * </...
<ul><li>of persons, families, organizations , and society. * Through the transforming power of the love of Your Heart, * <...
<ul><li>we draw a new dynamism, a strong inspiration, a fire,* which can change and transfigure our lives* </li></ul>PRAYE...
<ul><li>as individuals and as a nation. * (Please pause for a specific intention).  Love of the Heart of Jesus, * give u...
<ul><li>Wisdom of the Heart of Jesus,* teach us to pray and to act * with hope and charity at all times. Amen! * </li></u...
<ul><li>Sacred Heart of Jesus, </li></ul><ul><li>have mercy on us!* </li></ul><ul><li>Immaculate Heart of Mary, pray for...
Concluding Rite
Recessional Song Magpasalamat Kayo Sa Panginoon
<ul><li>1. Magpasalamat kayo sa Panginoon, </li></ul><ul><li>Na S’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. </li></ul>
<ul><li>S’ya’y gumawa ng buwan at mga bitwin, </li></ul><ul><li>Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasal...
<ul><li>sa kanyang mga biyaya at awa. </li></ul><ul><li>2. Magpasalamat kayo sa Panginoon, </li></ul>
<ul><li>Dahil sa kagandahang loob Nya’y magpakailan man </li></ul><ul><li>At pagpalain ang Diyos habambuhay, </li></ul>
<ul><li>Na S’yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin. </li></ul>
<ul><li>Koda:  </li></ul><ul><li>O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa <...
<ul><li>sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. </li></ul>
2 nd Week of Advent
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2nd Sunday Of Advent Year C

1,329 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2nd Sunday Of Advent Year C

 1. 1. 2 nd Week of Advent
 2. 2. Parish Announcements
 3. 3. Holy Mass Glimpse of Faith
 4. 4. Mass Intentions
 5. 5. 2 nd Week of Advent
 6. 6. Entrance Song Balang Araw
 7. 7. <ul><li>1. Balang araw, ang liwanag matatanaw ng bulag; Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2. Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi; Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Koro: Aleluya, aleluya. Narito na’ng Manunubos, luwalhatiin ang Diyos! </li></ul>
 10. 10. Greeting
 11. 11. PENITENTIAL RITE Lord have mercy! Christ have mercy! Lord have mercy!
 12. 12. Liturgy Of The Word
 13. 13. <ul><li>1 st READING </li></ul><ul><li>Baruch 5:1-9 </li></ul><ul><li>The Word of the Lord! </li></ul><ul><li>Thanks be to God </li></ul>
 14. 14. <ul><li>RESPONSORIAL PSALM </li></ul><ul><li>The Lord has done great things for us; we are filled with joy. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>The Word of the Lord! </li></ul><ul><li>Thanks be to God </li></ul>
 16. 16. Gospel Acclamation Aleluya
 17. 17. <ul><li>Aleluya ! (2x) Ikaw, </li></ul><ul><li>Panginoon, ang </li></ul><ul><li>Siyang Daan, ang Buhay at ang Katotohanan. </li></ul><ul><li>Aleluya ! </li></ul>
 18. 18. The Gospel of the Lord! Praise to you, Lord Jesus Christ!
 19. 19. Homily
 20. 20. Profession Of Faith
 21. 21. <ul><li>I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, </li></ul><ul><li>His only Son, our Lord. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate was crucified, </li></ul>
 23. 23. <ul><li>died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and </li></ul>
 24. 24. <ul><li>seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the </li></ul>
 26. 26. <ul><li>resurrection of the body, and life everlasting. Amen. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>PRAYERS OF THE FAITHFUL </li></ul><ul><li>Lord, graciously hear us! </li></ul>
 28. 28. Offertory Song Kapuri-puri Ka
 29. 29. <ul><li>1. Kapuri -puri Ka, D’yos Amang, lumikha ng lahat. Sa Iyong kagandahang-loob, narito ang </li></ul>
 30. 30. <ul><li>aming maiaalay. </li></ul><ul><li>Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing </li></ul>
 31. 31. <ul><li>nagbibigay- buhay. </li></ul><ul><li>KORO: Kapuri-puri ang Poong Maykapal, </li></ul><ul><li>ngayon at magpakailanman. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Priest: Pray, brethren.. </li></ul><ul><li>All: May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Priest: Lord we are nothing without you……..We ask this through Christ our Lord. </li></ul><ul><li>All: Amen </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Priest: The Lord be with you. </li></ul><ul><li>All: And also with you. </li></ul><ul><li>Priest: Lift up your hearts. </li></ul><ul><li>All: We lift them up to the Lord. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Priest: Let us give thanks to the Lord our God. </li></ul><ul><li>All: It is right to give Him thanks and praise. </li></ul>
 36. 36. Holy, Holy Santo, Santo
 37. 37. <ul><li>Santo! Santo! Santo! </li></ul><ul><li>Panginoong Diyos! </li></ul><ul><li>Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo! </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! </li></ul><ul><li>Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! </li></ul>
 40. 40. CONSECRATION
 41. 41. Acclamation Sa Krus Mo
 42. 42. <ul><li>Sa krus Mo at pagkabuhay, </li></ul><ul><li>Kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, </li></ul><ul><li>Iligtas Mo kaming tanan! </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Poong Hesus naming mahal, </li></ul><ul><li>Ngayon at magpakailanman. </li></ul>
 44. 44. DOXOLOGY <ul><li>DOXOLOGY </li></ul><ul><li>Priest: Through Him, with Him and in Him. In the unity of the Holy Spirit all </li></ul>
 45. 45. <ul><li>glory and honor is Yours, Almighty Father, forever and ever. </li></ul>
 46. 46. AMEN <ul><li>Amen, Amen, Amen, Amen, </li></ul><ul><li>Amen, Amen, </li></ul><ul><li>A---amen! </li></ul>
 47. 47. Our Father Ama Namin
 48. 48. <ul><li>Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo. Dito sa lupa </li></ul>
 49. 49. <ul><li>para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya Mo kami sa lahat ng masama. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Priest: Deliver us…. </li></ul><ul><li>All: Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan at Kapurihan, ngayon at magpakailan man, ngayon at magpakailan man. </li></ul>
 53. 53. Sign Of Peace
 54. 54. Lamb Of God Kordero Ng Diyos
 55. 55. <ul><li>Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, </li></ul><ul><li>Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin. </li></ul>
 56. 56. <ul><li>Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin. </li></ul>
 57. 57. <ul><li>Kordero ng Diyos na nag-aalis </li></ul><ul><li>Ng mga kasalanan ng sanlibutan, </li></ul><ul><li>Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed. </li></ul>INVITATION TO COMMUNION
 59. 59. <ul><li>To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle. </li></ul>COMMUNION ANNOUNCEMENT
 60. 60. Communion Huwag Kang Mangamba
 61. 61. <ul><li>Koro 1: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata </li></ul>
 62. 62. <ul><li>Minamahal kita, minamahal kita. </li></ul><ul><li>1. Tinawag kita sa ‘yong pangalan. Ikaw ay Akin magpakailanman </li></ul>
 63. 63. <ul><li>Ako ang Panginoon mo at Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos. </li></ul>
 64. 64. <ul><li>Koro 1: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Minamahal kita, minamahal kita. </li></ul><ul><li>2. Sa tubig kita’y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon </li></ul>
 66. 66. <ul><li>At Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos. </li></ul><ul><li>Koro 2: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. </li></ul>
 68. 68. PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 69. 69. <ul><li>O Sacred Heart of Jesus* the reality of our deeply wounded and broken country * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 70. 70. <ul><li>impels us to respond with new urgency * </li></ul><ul><li>to the most pressing problems of our times. * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 71. 71. <ul><li>We are a broken people.* Our hearts are fragmented * and we are discouraged.* </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 72. 72. <ul><li>We need Your Heart, O Lord,* as we seek to be made whole.* </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 73. 73. <ul><li>Rooted in our faith in You and love for our country, * we want to participate in Your work of transformation * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 74. 74. <ul><li>of persons, families, organizations , and society. * Through the transforming power of the love of Your Heart, * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 75. 75. <ul><li>we draw a new dynamism, a strong inspiration, a fire,* which can change and transfigure our lives* </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 76. 76. <ul><li>as individuals and as a nation. * (Please pause for a specific intention). Love of the Heart of Jesus, * give us courage and patience. * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 77. 77. <ul><li>Wisdom of the Heart of Jesus,* teach us to pray and to act * with hope and charity at all times. Amen! * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 78. 78. <ul><li>Sacred Heart of Jesus, </li></ul><ul><li>have mercy on us!* </li></ul><ul><li>Immaculate Heart of Mary, pray for us! * </li></ul>PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 79. 79. Concluding Rite
 80. 80. Recessional Song Magpasalamat Kayo Sa Panginoon
 81. 81. <ul><li>1. Magpasalamat kayo sa Panginoon, </li></ul><ul><li>Na S’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. </li></ul>
 82. 82. <ul><li>S’ya’y gumawa ng buwan at mga bitwin, </li></ul><ul><li>Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat </li></ul>
 83. 83. <ul><li>sa kanyang mga biyaya at awa. </li></ul><ul><li>2. Magpasalamat kayo sa Panginoon, </li></ul>
 84. 84. <ul><li>Dahil sa kagandahang loob Nya’y magpakailan man </li></ul><ul><li>At pagpalain ang Diyos habambuhay, </li></ul>
 85. 85. <ul><li>Na S’yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin. </li></ul>
 86. 86. <ul><li>Koda: </li></ul><ul><li>O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa </li></ul>
 87. 87. <ul><li>sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. </li></ul>
 88. 88. 2 nd Week of Advent

×