Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infobiz isms alapok

1,153 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infobiz isms alapok

 1. 1. Az információbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe
 2. 2. Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS) fogalma Az ISMS bevezetése előnyei Az ISMS struktúrája (BS 7799 szerint) 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 2
 3. 3. Az információ fogalma Adat = ismeretelem (Oxford szótár) Információ = értelemmel bíró adat (MSZ EN ISO 9000:2001) 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 3
 4. 4. A védelem aktualitása Az információ ÉRTÉK Jó lépések, döntések, üzleti sikerek, stb. alapja Hiánya, nem megfelelősége, a bizalmasság sérülése komoly gondokat okozhat Fenyegetéseknek, veszélyeknek van kitéve VÉDENI KELL! 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 4
 5. 5. Információhordozók Telefon- Személyes Számítógép központok beszélgetések beszélgetések Dokumentumok munkahelyek, papírok informatikai oszt. fóliák PC, WS, DSS Microfish, Faxtekercsek, Laptop, … Notebook Nyomtató, Hálózatok, fax, Adathordozók LAN telex, WAN teletex 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 5
 6. 6. A védelem felállításának kérdései 1. Mit kell védenünk? – a védendő értékek feltérképezése 2. Mitől? – a külső / belső fenyegetettségek, kockázatok azonosítása 3. Hogyan? – a fizikai / logikai védelem, szabályozók meghatározása „NINCS TELJES BIZTONSÁG, CSAK OPTIMÁLIS, MÉG ELFOGADHATÓ BIZTONSÁGI SZINT” 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 6
 7. 7. Az információ biztonsága jelentése Bizalmasság, annak biztosítása, hogy az Bizalmasság információ csak az arra felhatalmazottak számára legyen elérhető. Sértetlenség (integritás), az információk és a feldolgozási módszerek teljességének és pontosságának megőrzése. Rendelkezésre állás, annak biztosítása, hogy a állás felhatalmazott felhasználók mindig hozzáférjenek az információkhoz és a kapcsolódó értékekhez, amikor szükséges. 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 7
 8. 8. Veszélyforrások Megveszte- Szakképzet- Szabályzat- getés lenség Bosszúállás Katasztrófa lanság Fizikai Vírus, illeték- behatolás Személyek (külső+belső) telen szoftver Épület, számítóközpont, installáció Üzemzavar T szerverszoba V á Hardver+hálózat i Villámcsapás p l Szakszerűtlen á Rendszerszoftver l tervezés r Alkalm. sw. á Illetéktelen a m m rácsatlakozás v Szakszerűtlen e Adat é üzemeltetés, l d Doku Adath. l e Illetéktelen karbantartás á Dokum. Adath. l hozzáférés t Dokum. Adathord. e Beszerzési á m s Tűz- és Légkondi- politika hiánya vagyonvédelem cionálás Illetéktelen használat, másolás Dokumentáció- hiány, illetékte- len használat Tűz, illetéktelen behatolás Túlmelegedés 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 8
 9. 9. A lehetséges károk Közvetlen károk: Adatvesztés, az adatok visszaállításának költségei Rendszerleállás, kiesések az üzleti folyamatokban Hardver és szoftverkárok, helyreállítási költségek Vállalati információk illetéktelen kezekbe jutása Közvetett károk: Vevői bizalom megrendülése Vállalati imázs romlása Dolgozói elégedetlenség 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 9
 10. 10. Az információbiztonság szintjei Ad hoc, „tűzoltás”, utólagos intézkedések Szigetmegoldások egyedi problémákra Bizonyos műszaki szabványoknak való megfelelés Logikusan átgondolt rendszer Információbiztonsági irányítás szabvány szerint Konkrét igényekre épül Átgondolt, megtervezett Teljes körű Felügyelt, kontrollált, auditált Az egyes témák foglalkozási mélysége megfelel a téma súlyának, jelentőségének 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 10
 11. 11. Az információbiztonsági irányítási rendszer előnyei Felkészülve, a problémák előre láthatók. A költségek racionalizálhatók. Az informatikai beruházások megalapozottan indokolhatók. A folyamatok optimalizálása révén a hatékonyság fokozható. Gyorsabb reagálás a piaci változásokra. Nincsenek meglepetések, fel lehet készülni a külső / belső fenyegetettségekre, ha ismerjük őket. A projektek az előre meghatározott kereteken belül végződnek. A külső, illetve a belső szabályozóknak meg lehet felelni. A cégérték növekedik, az imázs és a hírnév megvédhető. 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 11
 12. 12. A rendszerépítés lépései 1. Vezetői jóváhagyás a rendszer kialakítására 2. Tanácsadó szervezet kiválasztása 3. Projektszervezet létrehozása 4. A feladatok ütemezése 5. Oktatások 6. Helyzetfelmérés 7. Információbiztonsági politika meghatározása 8. Információs érték és vagyonleltár 9. Kockázatértékelés 10. Szervezet, szabályok, dokumentáció kialakítása 11. Próbaműködés indítása, rendszer bevezetése 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 12
 13. 13. A BS 7799 szabvány követelményei 1. Információvédelmi politika 2. Védelmi szervezet 3. Az információvagyon osztályozása és kezelése 4. Személyekkel kapcsolatos védelem 5. Fizikai és a környezeti védelem 6. Kommunikáció és működés irányítása 7. Hozzáférés szabályozása 8. Rendszerek fejlesztése és karbantartása 9. Folyamatos működés biztosítása 10. Megfelelőség 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 13
 14. 14. Az ISMS dokumentumai az információbiztonsági politika, politika az ISMS alkalmazhatósági nyilatkozata, nyilatkozata a információbiztonsági irányítási kézikönyv, kézikönyv a kockázat elemzési és kezelési eljárás szabályozása (ez lehet a kézikönyv integrált részei is), az üzleti folytonossági terv és a katasztrófa utáni visszaállítási terv (BCP = business continuity plan és a DRP = disaster recovery plan), a szükséges folyamatok eljárási utasításai (ezek lehetnek a kézikönyv integrált részei is), egyéb szabályok vagy előírások, előírások a szükséges feljegyzések és bizonylatok formanyomtatványai. formanyomtatványai 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 14
 15. 15. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 2005 Dr. Horváth Zsolt - Az információbiztonság alapjai 15

×