TEATRO GREGO

2,315 views

Published on

Breve presentación para apoia-la explicación do teatro grego. 2º Bac. España.

Published in: Education, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • estuve leyendo algo de esta presentación
  aunque ponga que es para los de griego y latín
  algunas cosas las tuve que leer por abajo porque tenían la letra demasiado pequeña
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Aproveita ladeira montaña (// teatro romano) Orchestra circular; serve para o coro. Pequeno altar a Dionisos no centro da orchestra. A separación entre proscenio e orchestra é pequena (// teatro romano, por exemplo Itálica).
 • PERSAS de Esquilo, A TOMA DE MILETO de Frínico. CATARSE: el espectáculo (tragedia) debe producir en los espectadores sensaciones de compasión y terror, que los purifique de estas emociones, a fin de que salgan del teatro sintiéndose limpios y elevados, con una alta comprensión de los caminos de los hombres y de los dioses.
 • Actores RECITAN // coro CANTA
 • EPISODIOS: é o que hoxe en día identificamos con acción dramática.
 • MENANDRO: a súa exclusión das escolas gregas s. V d.C. impediu a súa transmisión directa. Vía papiros temos ho Díscolos (O MISÁNTROPO), e fragmentos importantes doutras (SAMIA). Modelo fundamental de Terencia en Roma. COMEDIA MEDIA. textos; poden ser exemplo as dúas últimas comedias de Aristófanes ( Asembleístas e Pluto). DATAS: 404 A.c.: fin guerras peloponeso 323 a.C.: morte Alexandre Magno 263 a.C.: ¿?
 • TEATRO GREGO

  1. 1. O TEATRO GREGO <ul>Presentación de apoio á explicación do tema O TEATRO GREGO; TRAXEDIA E COMEDIA <li>Autor: Lorenzo Fraga
  2. 2. Nivel: 2º Bacharelato
  3. 3. Asignatura: Grego II (tamén Latín II)
  4. 4. Versión: 27-08-09 </li></ul>
  5. 5. O TEATRO GREGO <ul><li>ORIXE </li><ul><li>O teatro xorde nun contexto festivo e cultual, común para traxedia e comedia (panateneas, dionisíacas)
  6. 6. O teatro xorde na polis
  7. 7. O coro é o elemento central. Vai perdendo importancia.
  8. 8. Elementos característicos: </li><ul><li>música
  9. 9. canto
  10. 10. danza </li></ul></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>O EDIFICIO </li></ul>
  12. 12. <ul><li>PÚBLICO: </li><ul><li>Composición: </li><ul><li>homes
  13. 13. mulleres
  14. 14. xente nova
  15. 15. escravos </li></ul><li>Ambiente: </li><ul><li>bullicioso </li></ul></ul></ul>
  16. 16. <ul><li>ACTORES: </li><ul><li>Tª. tradicional: </li><ul><li>cidadáns
  17. 17. un máximo de 3 </li><ul><li>máis corifeo e coro </li></ul><li>son homes
  18. 18. levan máscaras </li></ul></ul></ul>
  19. 19. <ul><li>TRAXEDIA </li><ul><li>ORIXES: </li><ul><li>Lamentos funerarios ó carón da tumba dun heroe local.
  20. 20. Cantos xocosos dos labregos con motivo dalgunha festa agraria.
  21. 21. Desenvolvemento a partir do ditirambo (Aristóteles) </li></ul><li>CARACTERÍSTICAS: </li><ul><li>A traxedia escenifica un conflicto (entre individuo e sociedade, entorno familiar ou divinidade, ou un conflicto interior).
  22. 22. Ese conflicto desenvólvese exemplarizado nun personaxe do mito grego (con algunhas excepcións).
  23. 23. Hai unha intención educadora: identificación espectador-personaxe ou conflicto > CATARSE (purificación) </li></ul></ul></ul>
  24. 24. <ul><li>ACTORES
  25. 25. CORO </li><ul><li>núcleo orixinario da traxedia > perde importancia coa consolidación do xénero.
  26. 26. canta composicións líricas: </li><ul><li>dialecto dorio
  27. 27. estrofa / antistrofa </li></ul><li>ocupa orchestra
  28. 28. función: suliña acción dramática sen facer que avance
  29. 29. compoñentes: </li><ul><li>corifeo: </li><ul><li>xefe do coro: dialoga cos actores, interven na acción marcando o ritmo da obra. </li></ul><li>coreutas (entre 12 e 18 segundo épocas) </li></ul></ul></ul>
  30. 30. <ul><li>ESTRUCTURA TRAXEDIA: </li><ul><li>prólogo
  31. 31. párodos : </li><ul><li>cantos do coro durante a entrada acompañado dun frautista. Realízase un canto lírico, danzas de avance e retroceso. </li></ul><li>episodio I </li><ul><li>diálogo entre coro e personaxes ou entre personaxes; parte máis importante por conte-la acción dramática. </li></ul><li>estásimo I </li><ul><li>parte lírica-dramática onde autor expresa ideas políticas, filosóficas, relixiosas, etc.; o coro non danza. Adoitan estar divididos en estrofas e antiestrofas. </li></ul><li>episodio II; estásimo II
  32. 32. episodio III; estásimo III
  33. 33. episodio IV
  34. 34. éxodo
  35. 35. (último estásimo / episodio final) </li></ul></ul>
  36. 36. AUTORES TRAXEDIA CLÁSICA <ul><li>ESQUILO (s. VI-V a.C.) </li><ul><li>Características: </li><ul><li>2 actores
  37. 37. coro papel fundamental
  38. 38. triloxías </li></ul><li>Obras (7/90): </li><ul><li>Os Persas
  39. 39. Os Sete contra Tebas
  40. 40. As Suplicantes
  41. 41. Prometeo Encadeado
  42. 42. Orestíada: Agamenón, As Coéforos, As Euménides </li></ul><li>Pensamento: </li><ul><li>conflictos entre ideas > conciliación vía xustiza </li></ul></ul></ul>
  43. 43. <ul><li>SÓFOCLES (s. V a.C.) </li><ul><li>Características: </li><ul><li>introduce 3º actor
  44. 44. diminúe a importancia do coro, pero incrementa o número de coreutas
  45. 45. abandona a estrutura da triloxía </li></ul><li>Obras (7/125) </li><ul><li>Edipo Rei*
  46. 46. Outras: </li><ul><li>Edipo en Colono, Antígona, Electra, As Traquinias, Filoctetes, Aiax </li></ul></ul><li>Pensamento </li><ul><li>conflictos humanos > heroe tráxico = ser humano con cualidades: </li><ul><li>soidade
  47. 47. constancia
  48. 48. dor
  49. 49. fe </li></ul></ul></ul></ul>
  50. 50. <ul><li>EURÍPIDES (s. V a.C.) </li><ul><li>Características: novedades </li><ul><li>Prólogo informativo (explicación porque moitas veces trastoca a tradición mítica)
  51. 51. Cantos líricos coro case independentes acción dramática.
  52. 52. Uso frecuente de DEVS EX MACHINA para resolve-los conflictos. </li></ul><li>Obras (17) </li><ul><li>Tema amoroso: Medea
  53. 53. Tema bélico: Andrómaca, Hécuba, Troianas
  54. 54. Tema heroico-mitolóxico: Heracles
  55. 55. Drama satírico : Cíclope </li></ul><li>Pensamento: </li><ul><li>escepticismo (< sofística)
  56. 56. humanismo; </li><ul><li>son os seres humanos os que toman as decisións
  57. 57. racionalismo nas propostas
  58. 58. teatro sicolóxico: </li><ul><li>análise de paixóns e contradiccións humanas </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  59. 59. A COMEDIA <ul><li>ORIXE: </li><ul><li>Aristóteles: cortexos fálicos en honer de Dioniosos </li><ul><li>diálogo
  60. 60. contexto relixioso </li></ul></ul></ul>
  61. 61. <ul><li>ETAPAS: </li><ul><li>COMEDIA ANTIGA (ata 404 a.C.): </li><ul><li>Tema: trátanse en clave cómica problemas que afectan á vida dos cidadáns (política)
  62. 62. Autor: Aristófanes </li></ul><li>COMEDIA MEDIA (403-323 a.C.) </li><ul><li>Non se conserva ningunha obra completa.
  63. 63. Características: </li><ul><li>desaparece PARÁBASE
  64. 64. diminúe o papel do coro
  65. 65. desaparece a crítica política </li></ul></ul><li>COMEDIA NOVA (323-263 a.C.) </li><ul><li>Temas: cousas cotiás da vida (amor, rifas familiares, etc.)
  66. 66. Argumento de enredo
  67. 67. O coro serve para dividi-la acción en actos, carece de papel estructural.
  68. 68. Autor: Menandro (342-292 a.C.)
  69. 69. MOI IMPORTANTE: esta é a comedia que teñen coma modelo os comediógrafos romanos. </li></ul></ul></ul>
  70. 70. <ul><li>ARISTÓFANES (450-385 a.C.) </li><ul><li>Contexto histórico: </li><ul><li>Guerras do Peloponeso > derrota
  71. 71. Imposición dun réxime tiránico
  72. 72. Reposición da democracia
  73. 73. Desenvolvemento da sofística </li></ul><li>Características comedia: </li><ul><li>“ se trata un problema serio de forma divertida y desenfadada” (165:GRIEGO 2 ANAYA) </li><ul><li>punto partida: problema real
  74. 74. solución: fantástica ou absurda
  75. 75. conflicto entre realidade e solución (escenas típicas) </li></ul></ul></ul></ul>
  76. 76. <ul><ul><ul><li>ESQUEMA ESTRUCTURA </li><ul><li>Prólogo
  77. 77. Párodos
  78. 78. Agón: parte básica, enfrontamento protagonista // antagonista(s)
  79. 79. PARÁBASE: o coro intervén e fala por boca do autor > ruptura da ficción dramática.
  80. 80. Escenas típicas
  81. 81. Éxodo </li></ul></ul><li>Obras: 11 comedias coservadas </li><ul><li>pacifistas: Lisístrata
  82. 82. crítica social: </li><ul><li>política: Asembleístas
  83. 83. economía: Aves
  84. 84. educación: Nubes
  85. 85. etc. </li></ul></ul></ul></ul>
  86. 86. ANEXO I: EDIPO REI <ul><li>Concepto de ironía dramática: </li><ul><li>os personaxes din e fan cousas que para eles teñen un sentido, pero que para o espectador ten outro porque coñece o desenlace final da traxedia. </li><ul><li>Edipo quere investiga-la morte de Laio e establece unha pena. Edipo non pode sospeitar que está a dicta-la súa pena. Os espectadores si. </li></ul></ul></ul>
  87. 87. BIBLIO- E WEBGRAFÍA <ul><li>BIBLIOGRAFÍA: </li><ul><li>Griego 2 Bachillerato , Navarro J. L. y Rodríguez J. M., Madrid 2003 (editorial Anaya); . 112-120, 136-147, 162-170.
  88. 88. Griego 2 Bachillerato , C. García Gual, J. Mª. Lucas, C. Morales otal, Madrid 2003 (editorial Santillana); pp. 108-113, 127-132.
  89. 89. Sófocles. Tragedias completas. J. Vara Donado(ed.), Madrid 2002 (11ª edic.) (edit. Cátedra, colec. Letras Universales); pp. 9-23.
  90. 90. El teatro griego , VV. AA., Madrid, 1985 (Cuadernos Historia 16) </li></ul></ul>

  ×