Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ELS PAISSATGES DE LA TERRA

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 35 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

More from locoserrallo (15)

Recently uploaded (20)

Advertisement

ELS PAISSATGES DE LA TERRA

 1. 1. ELS PAISATGES DE LA TERRA Unitat 2 0.-INTRODUCCIÓ Índex general 1.-ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMÀTIQUES DE LA TERRA 2. –ELS PAISATGES D’EUROPA 3. –ELS PAISATGES D’ESPANYA 4. –ELS PAISATGES DE L’ESPANYA OCEÀNICA O ATLÀNTICA 5. –ELS PAISATGES DE L’ESPANYA MEDITERRANIA 6. –ELS PAISATGES DE L’ESPANYA INTERIOR 7. –ELS PAISATGES D’ALTA MUNTANYA 8. –ELS PAISATGES DE LES ILLES CANÀRIES 1
 2. 2. 0. INTRODUCCIÓ ZONES CLIMÀTIQUES Factors determinants Característiques Altitud Tèrmiques Latitud Pluviomètriques Distància al mar Vegetació condicionen PAISATGES DE LA TERRA
 3. 3. LATITUD ALTITUD PROXIMITAT AL MAR Més calor, com més a Cada 1000 metres la El mar suavitza les prop de l'Equador. temperatura baixa 6 º temperatures. Més fred, quant més a C. A la costa, menys calor prop dels Pols. A dalt de les a l'estiu i menys fred a muntanyes fa més fred l'hivern que a les zones que a les valls o al interiors. costat del mar.
 4. 4. 1.-ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMÀTIQUES DE LA TERRA ZONA CÀLIDA ZONES TEMPERADES ZONES FREDES Fa calor tot l'any Hi ha quatre estacions Fa fred tot l'any amb diferents temperatures CLIMES CÀLIDS CLIMES TEMPERATS CLIMES FREDS Clima equatorial Clima mediterrani Clima polar Clima tropical Clima oceànic Clima d'alta muntanya Clima desèrtic Clima continental - Entre el Tròpic de - Hemisferi Nord: Entre el - Hemisferi Nord: Entre Càncer i el Tròpic de Cercle Polar Àrtic i el el Cercle Polar Àrtic i el Capricorni Tròpic de Càncer Pol Nord - Hemisferi Sud: Entre el - Hemisferi Sud: Entre el Cercle Polar Antàrtic i el Cercle Polar Antàrtic i el Pol Sud Tròpic de Capricorni - El clima d'alta muntanya es dóna en qualsevol alta muntanya
 5. 5. PAISATGES DE CLIMES CÀLIDS CLIMA CLIMA EQUATORIAL CLIMA TROPICAL CLIMA DESÈRTIC Temperatures: Temperatures: consants i Temperatures: altes i CARACTERÍS consants i altes (25°C) altes (25°C) amb amplitud tèrmica TIQUES Precipitacions: Precipitacions: estació Precipitacions: freqüents i abundants seca i humida pràcticament inexistents Desert Sabana Selva Vegetació: pràcticament VEGETACIÓ Vegetació: planura de Vegetació: exuberant, inexistent excepte als herbes altes I diversa i dividida en oasis pisos Fauna: grans herbivors i FAUNA Fauna: pràcticament depredadors Fauna: molt variada inexistent Tradicional: caça i recol·lecció Tradicional: agricultura i Tradicional: pastors Actual: explotació ramaderia tradicionals ACTIVITAT nòmades mineral i la fusta Actual: agricultura de HUMANA Problemàtica: plantacions, moderna i Actual: explotacions mineres i petrolíferes Destrucció del medi comercial natural
 6. 6. PAISATGES DE CLIMES FREDS CLIMA CLIMA POLAR CLIMA D’ALTA MUNTANYA Temperatures: consants i Temperatures: consants i CARACTERÍS baixes (menor 0°C) baixes (menor 10°C) TIQUES Precipitacions: poques i en Precipitacions: abundants i en forma de neu forma de neu a l’hivern Vegetació: distribuida en pisos Vegetació: tundra -arbustos i molsa- VEGETACIÓ taiga -boscos perennifolis I Fauna: pocs animals FAUNA preparats per protegir-se del fred.
 7. 7. 2. –ELS PAISATGES D’EUROPA PAISATGES DE CLIMES TEMPERATS CLIMA OCEÀNIC O CLIMA CLIMA MEDITERRANI CLIMA CONTINENTAL ATLÀNTIC Interior del continent, on Façana atlàntica del Costes i illes mediterrànies s’accentua. continent. La proximitat a Temperatures: estius CARACTERÍS l’oceà permet: Temperatures: contrastades; calurosos i hiverns suaus altes a l’estiu i baixes a TIQUES Temperatures: suaus tot Precipitacions: estiu sec. l’hivern l’any Precipitacions: Pluges a la tardor i freqüents i abundants Precipitacions: prinmavera concentrades a l’estiu Vegetació: boscos de fulla Vegetació: boscos de fulla VEGETACIÓ caduca (roures, faigs i perenne (alzina) molt Vegetació: taigà al Nord castanyers) i prats degradats (pins i garriga) I (bosc d’avets i vedolls) Actualment predominen els Actualment predominen els FAUNA conreus de blat, vinya i olivera Estepa al sud (praderia) conreus de blat de moro, patates, farratge.. Tradicional: agricultura i Tradicional: agricultura i Tradicional: agricultura ramaderia ramaderia ACTIVITAT Actual: paisatges molt Actual: son paisatges molt Actual: paisatges en part humanitzats, amb ciutats, HUMANA humanitzats, amb ciutats, industries i infraestructures humanitzats, amb ciutats, industries, infraestructures, industries, infraestructures, turístiques etc. etc
 8. 8. 3. –ELS PAISATGES D’ESPANYA El clima de la Península Ibèrica es caracteritza per quatre FACTORS CLIMÀTICS LATITUD DISTÀNCIA AL ALTITUD CIRCULACIÓ MAR ATMOSFÈRICA Entre els 36º i els La Península té una Espanya és el La circulació 43º de latitud Nord. forma compacta, el segón país europeu atmosfèrica general Més a prop del que fa que la en altitud mitjana és de Oest a Est tròpic que del cercle distància al mar (660m) per la polar sigui de fins 500 Km Meseta Temperatures: Temperatures: Temperatures: Temperatures: més altes al Sud i més suaus al mar i disminució en més fresques a la més suaus al Nord més contrastades a altitud costa Occidental Precipitacions: l’interior Precipitacions: Precipitacions: més importants al Precipitacions: més importants a més abundants a la nord i menors al més importants a la les àrees de costa Occidental Sud costa i en muntanya disminució cap a l’interior
 9. 9. ELS FACTORS CLIMÀTICS GENEREN CLIMES I PAISATGES D’ESPANYA PAISATGE OCEÀNIC O ATLÀNTIC PAISATGE MEDITERRANI PAISATGE D’INTERIOR PAISATGE D’ALTA MUNTANYA PAISATGE DE CANÀRIES
 10. 10. 4. –ELS PAISATGES DE L’ESPANYA OCEÀNICA O ATLÀNTICA LOCALITZACIÓ Nord i Nord-oest Peninsula. Costes del Cantàbric i Atlàntic. Clima Oceànic per la proximitat de l’Oceà Atlàntic. CLIMA Temperatura: suau a l’estiu i l’hivern (entre els 20ºC i els 10ºC) Precipitacions: Abundants tot l’any, però disminueixen a l’estiu. Natural: boscos de fulla caduca (roures, faigs, oms, àlbers) Actualment l’home ha introduït el pi i l' eucaliptus per l’explotació de VEGETACIÓ cel·lulosa. Antròpica: Agricultura i prats pel bestiar vacum. Costa: àrea més antropitzada, amb grans ciutats (Bilbao, San Sebastià, Gijon, La Corunya, Vigo, etc) i infraestructures (ports, carreteres, etc). POBLAMENT Activitats econòmiques principals: indústria, serveis i turisme. Interior: població rural i disseminada. Activitat econòmica principal: agricultura i ramaderia
 11. 11. 5. –ELS PAISATGES DE L’ESPANYA MEDITERRANIA LOCALITZACIÓ Est i Sud de la Península i Illes Balears. Costes Mar Mediterrani. Clima Mediterrani per la proximitat al Mar Mediterrani. Temperatura: calurosa a l’estiu (25º C) i suau a l’hivern (10ºC). CLIMA Precipitacions: poques i irregulars. Estius secs i plujes torrencials a la tardor i la primavera. Natural: boscos de alzina de fulla perenne. La degradació per la activitat humana fa que predomini el pi i la garriga (vegetació arbustiva baixa VEGETACIÓ amb predomini de espècies amb punxes –romaní, farigola, ginesta, etc-) Antròpica: Agricultura de secà (blat, raïm, olivera, etc) i horta. Costa: àrea molt antropitzada, ja que és la més densament poblada de la Península. Amb grans ciutats (Barcelona, València, etc) i infraestructures (ports, carreteres, etc). Les activitats turístiques han degradat molt el POBLAMENT paisatge. Activitats econòmiques principals: indústria, serveis i turisme. Interior: població rural concentrada en grans pobles. Activitats econòmiques principals: agricultura i turisme rural.
 12. 12. 6. –ELS PAISATGES DE L’ESPANYA INTERIOR A l’interior de la Península. Meseta, Depressió de l’Ebre i Depressió del LOCALITZACIÓ Guadalquivir Clima Mediterrani amb tendència continental. CLIMA Temperatura: calurosa a l’estiu (25º C) i freda a l’hivern (5ºC). Precipitacions: poques per la llunyania del mar i amb un estiu sec. Natural: boscos de alzina de fulla perenne. A les àrees de montanya pi negre (Soria, Terol, Conca) i a les mes seques l’estepa (Depressió de VEGETACIÓ l’Ebre) Antròpica: Agricultura de secà (cereals) i ramaderia ovina Àrea poc poblada i antropitzada. Poques grans ciutats (Madrid, Valladolid, Saragossa, etc). Les activitats agrícoles son les que han POBLAMENT modificat el paisatge. Àrees rurals: població rural concentrada en pobles petits i mitjans. Activitats econòmiques principals: agricultura i turisme rural.
 13. 13. 7. –ELS PAISATGES D’ALTA MUNTANYA Alta Muntanya. Pirineus, Serralades Bètiques, Sistema Ibèric, Serralada LOCALITZACIÓ Cantàbrica… Clima d’alta muntanya. CLIMA Temperatura: estiu fresc i curt i hiverns llargs i freds (-0ºC). Precipitacions: abundants tot l’any, de neu a les zones altes. Natural: disposada en pisos en funció de l’altitud - Bosc Mediterrani. Alzines 0-500 m. - Bosc de fulla caduca. Roure, faig, etc 500-1.000 m. VEGETACIÓ - Bosc de coníferes. Avets, pins 1.000-1.600 m. - Landa. Matoll 1.600-2.000 m. - Prats + 2.000 m. Àrea poc poblada pel relleu accidentat i el clima dur. Població rural dispersa o concentrada en pobles petits. POBLAMENT Activitats econòmiques principals: ramaderia, explotació forestal i actualment turisme rural.
 14. 14. 8. –ELS PAISATGES DE LES ILLES CANÀRIES Illes Canàries. Illes d’orígen volcànic situades enfront de les costes LOCALITZACIÓ atlàntiques del Nord d’Àfrica Clima subtropical àrid. Temperatura: temperatures altes tot l’any (17º-25ºC) CLIMA Precipitacions: escasses tot l’any i amb irregularitats en funció de les illes i el relleu. Absència de rius Natural: terreny àrid amb vegetació poc abundant, però amb unes característiques especials: - Gran varietat d’espècies. VEGETACIÓ - Vegetació de tipus subtropical. - Moltes espècies endèmiques: pi canari, drago, etc Antròpica: productes tropicals com el plàtan o la pinya Costa. Àrea molt poblada on es concentra la població pel fenòmen turístic POBLAMENT Interior. Pobles petits de cases blanques Activitats econòmiques principals: turisme i agricultura

×