фотошоп цэсний тайлбар

11,806 views

Published on

0 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
596
Comments
0
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

фотошоп цэсний тайлбар

  1. 1. File - файлтай ажиллах• New Шинээр файл үүсгэх• Open хадгалсан зургаа нээх• Open as засвар хийж хадгалсан зургаа нээх• Close файлаа хаах• Save хадгалах• Save as нэрийг нь өөрчилж хадгалах• Save a copy хуулж хадгалах• Svae for Web- интернэтийн хуудас хэлбэртэй хадгалах• Revert сүүлд хадгалсан хэлбэрээ сэргээх• Place гаднаас зураг текст оруулах• Import скайнераас зураг оруулах
  2. 2. • Export зургаа экспортлох• Automate автоматаар тодорхойлолт хийх• File info файлын мэдээлэл• Page set up хуудасны тохиргоо• Print хэвлэх• Jump to Хуудас руу шууд орох• Prefrences үндсэн тохиргоо• Exit программаас гарах
  3. 3. Edit -засвар хийх• Undo Сүүлд хийсэн үйлдлээ буцаах• Cut зөөх• Copy хуулах• Copy merged нэгтгэж хуулах• Paste буулгах• Paste into дотор нь буулгах• Clear устгах• Fill обьектийн дүүргэх хэлбэрийг сонгох• Stroke шугамны хэлбэр тогтоох• Free Transform дурын өнцгөөр эргүүлэх• Transform тогтоосон өнцгөөр эргүүлэх• Define Pattem дүүргэх хэлбэрийг тогтоох• Purge түр санах ойд байгаа хэсгийг харах
  4. 4. Image -зураг• Mode өнгөний орчин• Adjust өөрчлөж тогтоох• Duplicate хуулбар үүсгэх• Apply Image зурагтай ажиллах• Calculations зурагт тооцоо хийх• Image Size зургын хэмжээ• Canvas Size дэвсгэрийн хэмжээ• Crop зургыг тайрах• Rotate Convas дэвсгэрийг эргүүлэх
  5. 5. Layer -Давхрага• New шинээр давхрага үүсгэх• Duplicate Layer хуулбар давхрага үүсгэх• Delete Layer давхрагаа устгах• Layer Options тохиргоо• Adjustment Options өөрчлөх тохиргоо• Add Layer Mask давхаргын маск хийх• Enable Layer Mask давхаргын маск харах• Group with Previous давхарга нэгтгэх• Ungroup задлах• Arrange давхрагын дараалал үүсгэх• Align Linke давхрагын эгнээ үүсгэх• Merge Layers бүх давхрагыг нэгтгэх• Merge Visible харагдаж байгаа давхрагыг нэгтгэх• Flatten Image зураг ,давхрагыг нэгтгэх
  6. 6. Select - Идэвхжүүлэх• All зургыг бүхэлд нь идвэхжүүлэх• Deselect эсрэг үйлдэл• Reselect дахиж идэвхжүүлэх• Inverse идэвхжүүлсэнээс бусдыг нь идэвхжүүлэх• Similar• Color Range идэвхжүүлэх• Feather• Modify• Grow• Transform Selection• Load Selection идвэхжүүлж хадгалсан хэсгээ сонгох• Save Selection идэвхжүүлсэн хэсгээ хадгалах
  7. 7. View- харах• New View шинээр хуулбар үүсгэх• Preview өмнөх хэсгээ харах• Gamut Warning• Zoom in томруулах• Zoom out багасгах• Fit on Screen хуудасны хэмжээгээр харах• Actual Pixels хамгийн том хэмжээгээр харах• Print Size хэвлэх хэмжээ• Hide Edges ирмэгийг нуух• Hide path хүрээг нуух• Show Rulers хэмжилтийн шугамыг харах• Hide Guides туслах шугамыг нуух• Snap to Guides туслах шугамыг хэрэглэх• Lock Guides туслах шугамын байрлалыг түгжих• Clear Guides туслах шугамаа устгах• Show Grid хүснэгтийг харах• Snap to Grid хүснэгтийг хэрэглэх
  8. 8. Window• Cascade бүх цонхоо давхарлан харах• Tile бух цонхоо зэрэг харах• Arrange Icons цонхоо харах• Close All бүх цонхоо хаах• Hide Tools хэрэгслийн цонхыг нуух• Show Navigator• Show Info мэдээллийн цонхыг харах• Show Options тохиргооны цонх харах• Show color өнгөний цонх харах• Show Swaches• Hide Brushes багсны хэлбэрийн цонхыг нуух• Show Layers давхрагын цонхыг харах• Show Channels өнгний сувгийг харах• Show Paths• Hide History зургын өөрчлөлтын түүхийг харах• Show Actions зургын бичлэгийг үзэх• Hide Status Bar тэнхлэгийн шугамыг нуух
  9. 9. Help• Help Topics сэдвийн тайлбар• How to use Help хэр өргөн хүрээтэй тайлбар харах• About Photoshop Фото шопын тухай• About Plug in нэмэлт хэсгийн тухай• Color Menegement өнгөний хувиарлалтын тайлбар• Export Transparent Image зургыг экспортлох тухай• Resize Image зургын хэмжээ - энэ талаар

×