Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Quy trình vận hành các module       Mua      (Purchase)        Tồn      (Inventory)        ...
Quy trình vận hành hàng hóa vật tư                  Nhà cung cấp                    ...
Quy trình vận hành hàng hóa vật tư thương mại điện tử                                 Nhà...
Quy trình vận hành sản xuất                                Danh mục            ...
Quản lý số seri và quy trình bảo hànhVòng chuyển động của hàngHóa đơn mua                         ...
CRM - Quy trình marketing                 Danh mục                 Khách hàng      ...
CRM - Quy trình chăm sóc khách hàng            Khách hàng                    Ngưng    ...
Quy trình vận hành luồng tiền             Nhà cung cấp                Dự báo        Tr...
Quy trình vận hành luồng kế toán          Phiếu nhập         Hóa đơn mua                ...
Quy trình vận hành luồng công việc và nhân sự Dữ liệu nhân viên                    Thông số      ...
Quy trình quản lý Tài sản cố định  Nhà cung cấp   Hóa đơn mua                          Catal...
Quy trình vận hành luồng văn bản văn phòng                Công văn đến                   ...
Quy trình vận hành luồng quản lý công việc            Cần thiết           thẻ công việc       ...
Mô hình hoạt động mạng    Kết nối đơn giản    Kết nối Cluster                   Kết nối nhiều c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quy trình RVX

5,343 views

Published on

Quy trình hoạt động của giải pháp RVX Manager http://quantridoanhnghiep.biz

Published in: Business

Quy trình RVX

 1. 1. Quy trình vận hành các module Mua (Purchase) Tồn (Inventory) Động cơ Catalog Bán trung tâm hàng hóa (Sales) Quỹ (Treasury) Catalog Bạn hàng Tài sản Lõi (Fixed assets) Trung tâm Nhân sự xử lý Quản trị (HR) chương trình Sản xuất (manufacture) Dữ liệu Tiêu thụ Động cơ mặc định (consumption) báo cáoKế toán Khối Bảo hành quyết định Báo cáo trên di động CRM Bảng POS điều khiển trên di động Cung ứng ERP trên di động Kế hoạch Dự án Hợp đồng Office Module khác
 2. 2. Quy trình vận hành hàng hóa vật tư Nhà cung cấp lựa chọn Đặt hàng mua Nhận hàng đổi Hàng vào Gửi nhà CCHóa đơn mua Qui trình Phiếu nhập Sửa chữaPhiếu nhập Hóa đơn mua Đổi ngay Thẻ công việc Số seri Tổng kho (ticketing) Kiểm tra Sản xuất Lắp ráp/Biến đổi Phiếu Tiêu thụ nội bộ nhận BH Tiêu thụ dịch vụ Phiếu chuyển kho Kiểm tra Kho kinh doanh Số seri Đặt hàng Báo giá Bảo hành đến Phiếu xuất Qui trình Hóa đơn bánHóa đơn bán Số seri Phiếu xuất Ra khỏi cty Khách hàng
 3. 3. Quy trình vận hành hàng hóa vật tư thương mại điện tử Nhà cung cấp Đặt hàng mua Danh mục Hàng hóa Hàng vào Tồn Hóa đơn mua Qui trình Phiếu nhập Website Thương lựa chọn mại điện tử Nhận hàng đổi Hóa đơn Danh mụcPhiếu nhập mua hàng hóa Gửi nhà CC Số seri Tổng kho Khách hàng Sửa chữa Phiếu chuyển kho Phiếu đặt Đổi ngay Kho kinh doanh Thẻ công việc Yes Kiểm tra No (ticketing) hàng tồn Đặt hàng Báo giá Confirm Kiểm tra Hóa đơn Thanh toán PhiếuPhiếu xuất Qui trình nhận BH bán Online Kiểm traHóa đơn Số seri Phiếu xuất bán Số seri Ra khỏi cty Bảo hành đến Khách hàng
 4. 4. Quy trình vận hành sản xuất Danh mục Hàng hóa/vật tư Đơn đặt hàng Dự báo nhu cầu Tổng hợp Định mức NVL lượng cầu Mua hàng Định mức thay thế Kế hoạch sản xuấtYêu cầu mua NVL Hoạch định Tồn kho vật tư Định mức quy trình Hoạch định Phân xưởng Kho NVL hoạt động Nguồn nhân lực Phiếu xuất kho Lệnh sản xuất Nguồn máy mócKho Tại xưởng Quy trình Thành phẩm Phiếu tiêu thụ Bán thành phẩm Phiếu quy trình Kho Phế liệu Kiểm soátKiểm kê tức thì Phiếu giao SP Đóng gói Kho SP
 5. 5. Quản lý số seri và quy trình bảo hànhVòng chuyển động của hàngHóa đơn mua Hóa đơn bán Số seri (+) Số seri (-) Phiếu nhập Phiếu xuất Số seri (+) Số seri (-) Chuyển kho Chuyển kho Vào Số seri (+/-) Số seri (+/-) Ra Sản xuất Số seri (-/+)Vòng chuyển động của bảo hànhNhà cung cấp Khách hàng Số seri (-) Số seri (+) Gửi đi bảo hành Nhận bảo hành Số seri (-) Số seri (+) Ra Chuyển kho Vào Số seri (+/-) Chuyển kho Vào Số seri (-/+) Ra Chú thích Sửa chữa Vòng đầu Số seri (+/-) Vòng quay lạiVòng chuyển động ngắn của bảo hành Giải quyết ngay Nhà cung cấp Khách hàng Số seri (-) Số seri (+) Gửi đi bảo hành Nhận bảo hành Số seri (-) Số seri (+) Chuyển kho Số seri (+/-) Sửa chữa Giải quyết với Số seri (-/+) nhà cung cấpnếu không giải quyết nội bộ được Giải quyết nội bộ Sửa chữa Số seri (+/-)
 6. 6. CRM - Quy trình marketing Danh mục Khách hàng cập nhật tự động Danh sách 6 trạng thái cơ bản Danh bạ (Agenda) Lãnh đạo Hình ảnh marketing Tìm kiếm Card visit thu thập Định nghĩa chiến dịch Định nghĩa FAQ 5. Thu thập Lựa chọn/ Chỉ định Thẻ công việc (ticketing) 4. Đang liên lạc Thực hiện Campaign Campaign Khách hàng email 1 tự liên hệ Campaign điện thoại 3. Tiềm năng Call Center/ Phản hồi Ghi trả lời 2 2. Thương thảo Update FAQ Báo giá Campaign 3 SMS 0. Hoạt động Campaign Bán hàng sự kiện... 4 Không hóa đơn (khoảng thời gian) Báo cáo Hóa đơn bán 5 1. Ngưng Thống kêChú ý:Tình trạng từ “Hướng tới” đến “Khách hàng” chỉ đi một chiều, không đi lùi.“Khách hàng” và “Ngưng” đi 2 chiều theo tiêu chí định sẵn.
 7. 7. CRM - Quy trình chăm sóc khách hàng Khách hàng Ngưng (đã mua hàng) Danh sách 5 Danh bạ Bán hàng (Agenda) Card visit Chăm sóc khách hàng Lựa chọn campaign Nhận liên hệ Liên hệ (contacted) (contact) Định nghĩa chiến dịch Định nghĩa Hóa đơn bán FAQ Trả lời Ghi trả lời Lựa chọn PP Thẻ công việc (ticketing) 1 Campaign Thực hiện email Campaign Bộ phận nhận giải quyết Campaign điện thoại 2 Call Center/ Phản hồi Ghi trả lời Báo cáo Update FAQ 3 Thống kê Báo giá Campaign SMS 4Điểm để đánh giá kết quả Campaign Bán hàngcông việc hỗ trợ khách hàng sự kiện...Được cập nhật bằng trung bình
 8. 8. Quy trình vận hành luồng tiền Nhà cung cấp Dự báo Trả tiền chi Đặt mua hàng Phân bổ Thu nhập Chiết khấu hóa đơn tài chính Lãi tiền gửiHóa đơn mua + Phí ngân hàng - Ủy nhiệm Ngân hàng chi Ủy nhiệm thu Chuyển tiền (+/-) Lựa chọn Quỹ tiền mặtHóa đơn bán Quỹ tiền mặt Phân bổ Chi phí hóa đơn Chiết khấu tài chính Dự báo Đặt hàng Trả tiền thu khách Khách hàng
 9. 9. Quy trình vận hành luồng kế toán Phiếu nhập Hóa đơn mua Sổ cái nhập tay Phiếu chuyển Vào sổ (post) Phiếu xuấtĐịnh khoản mặc định Hóa đơn bán Setup Sổ cáiCông thức TSCĐchứng từ Hủy sổ (unpost) Tiền lương Tiền lưu hành Sổ chi tiết Sản xuất Tiêu thụ nội bộ Cân đối tài khoản Chi phí Phân tích Mẫu tài chính phân tích TC Mẫu Chỉ số chỉ số TC tài chính Mẫu Báo cáo báo cáo TC tài chính
 10. 10. Quy trình vận hành luồng công việc và nhân sự Dữ liệu nhân viên Thông số lương Chức vụ Tham số lươngNghề nghiệp Loại bảo hiểmPhòng ban Loại NHÂN hợp đồng VIÊN Địa điểm Loại nghỉ Hợp đồng lao động Loại nghỉ ốm Đào tạo Lương Hoa hồng Thưởng Tính lương Phạt Nghỉ và nghỉ phép Nghỉ ốm Bảng lương Thuế Khai thuế Kế toán
 11. 11. Quy trình quản lý Tài sản cố định Nhà cung cấp Hóa đơn mua Catalog Loại TSCĐ Lớp TSCĐ TSCĐ Phiếu chuyển Địa điểm TSCĐKhấu haotuyến tính TSCĐ mớiKhấu hao chậm Phương phápKhấu hao TSCĐ nhanh đang dùng dở Chuyển TSCĐ Điều chỉnh Khấu hao TSCĐ hàng tháng Thanh lý TSCĐ Kế toán
 12. 12. Quy trình vận hành luồng văn bản văn phòng Công văn đến Văn thư Loại bỏ Trình lãnh đạo Gửi trả lại Số hóa + TT + Lưu trữ Thông báo Phân bổ lãnh đạo bộ phậnCông việc Dừng lại ởphát sinh Bộ phận khâu lưu trữ tiếp nhận Lãnh đạo phân công, phân quyền Bộ phận ký nhận Bộ phận tiến hành, soạn thảo, trình... Lưu trữ tập trung Email trực tiếp Lãnh đạo Thẻ công việc file (PDF) phê chuẩn (ticketing) Bút phê In, trình ký Metadata Văn thư Tìm lại Số hóa + TT Email + Lưu trữ Fax Công văn đi
 13. 13. Quy trình vận hành luồng quản lý công việc Cần thiết thẻ công việc N Bỏ qua (ticket)? Y Danh mục Tạo thẻ CV Phân tích công việc và hạn cuối Phân công N Phân công đúng Lãnh đạo YPhân công tiếp Thực hiện Nhắc việc Nhắc tới hạn N Hoàn thành Kiểm tra Y Hỏng việc/ Kết thúc hết hạn-dừng
 14. 14. Mô hình hoạt động mạng Kết nối đơn giản Kết nối Cluster Kết nối nhiều clusterKết nối clutser và đồng bộ hóa CSDL

×