Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuỗi cung ứng số

327 views

Published on

Chuỗi cung ứng số, xu hướng tất yếu của tương lai

Published in: Business
 • Be the first to comment

Chuỗi cung ứng số

 1. 1. BDO Services overview DIGITAL SUPPLY CHAIN CHUỖI CUNG ỨNG SỐ Bạn bắt đầu từ đâu? Le Ngoc Quang 08/2018 Where should begin?
 2. 2. BDO Services overview Page 2 KINH DOANH TRONG THỜI ĐẠI SỐ Chuỗi cung ứng số Cung ứng thế hệ mới Chuyển đổi số NỘI DUNG
 3. 3. BDO Services overview Page 3 KINH DOANH ĐANG THAY ĐỔI Hành vi mua hàng Hành động bán hàng Mục tiêu marketing Hệ thống quản trị Kỹ năng con người Tầm nhìn mới
 4. 4. BDO Services overview XUNG QUANH TA Page 4 BDO: Key slides 2017 CONFIDENTIAL Chính phủ điện tử Thương mại điện tử Thuế điện tử Ngân hàng điện tử Hoá đơn điện tử Tài liệu, chứng từ điện tử Doanh nghiệp thông minh Hợp đồng thông minh Phân phối thông minh
 5. 5. BDO Services overview Page 5 CUNG ỨNG DỊCH VỤ
 6. 6. BDO Services overview Page 6 THỜI ĐẠI SỐ
 7. 7. BDO Services overview Page 7 Kinh doanh trong thời đại số CHUỖI CUNG ỨNG SỐ Cung ứng thế hệ mới Chuyển đổi số
 8. 8. BDO Services overview Page 8 CHUỖI CUNG ỨNG TIÊU CHUẨN Nhà cung cấp • Đặt hàng • Kho vận • Hàng hoá Công ty • Cân đối đơn hàng • Kho vận • Hàng hoá • Công nợ Khách hàng • Đơn hàng • Xuất hàng • Thanh toán
 9. 9. BDO Services overview Nhà cung cấp • Đặt hàng • Kho vận • Công nợ Công ty • Cân đối đơn hàng • Kho vận • Cân đối tồn Nhà phân phối • Đơn hàng • Kho vận • Kiểm kê Đại lý • Đơn hàng • Bán hàng • Kho vận Bán lẻ • Đơn hàng • Bán hàng • Kho Page 9 CHUỖI PHÂN PHỐI ASM Giám sát BH Nhân viên BH
 10. 10. BDO Services overview Page 10 HỆ SINH THÁI CHUỖI CUNG ỨNG Nhà cung cấp •Đặt hàng •Kho vận •Công nợ Công ty •Cân đối đơn hàng •Kho vận •Cân đối tồn Nhà phân phối •Đơn hàng •Kho vận •Kiểm kê Đại lý •Đơn hàng •Bán hàng •Kho vận Bán lẻ •Đơn hàng •Bán hàng •Kho Người tiêu dùng •Biết SP •Tìm kiếm •Phản hồi Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động CRM Social CRM Automatic e-documents Mobile apps ASM Giám sát BH Nhân viên BH
 11. 11. BDO Services overview Page 11 BẢN ĐỒ PHÂN PHỐI Dữ liệu trực tuyến Thông tin tập trung Thời gian ngắn nhất Khoảng cách ngắn nhất Đo đạc chính xác Lợi ích tối đa
 12. 12. BDO Services overview Page 12 MỤC TIÊU CỦA MỖI BƯỚC TRƯỞNG THÀNH Quy trình xuyên suốt Hệ thống phân phối và ứng dụng ERP DMS + Social CRM + BI… tích hợp với ERP Bản đồ trực tuyến cung ứng sản phẩm Tương tác với người tiêu dùng
 13. 13. BDO Services overview Page 13 Kinh doanh trong thời đại số Chuỗi cung ứng số CUNG ỨNG THẾ HỆ MỚI Chuyển đổi số
 14. 14. BDO Services overview Page 14 CHUỖI CUNG ỨNG XÃ HỘI Kết nối (hợp tác) Địa điểm (cộng đồng) Quản trị (trí tuệ) Thông tin (truyền thông) CRM Social CRM Mobile apps ERP Sales outsource DMS Social Sales Shipment share Sales share
 15. 15. BDO Services overview Page 15 SỰ TIẾN HOÁ CỦA CHUỖI CUNG ỨNG Chuỗi cung ứng xã hội **** Hệ sinh thái PP *** Ứng dụng mobile Đồng bộ hoá Hợp tác ERP Social CRM Dự báo Đặt gần nhất Người tiêu dùng phản hồi Quản trị Chuỗi phân phối ** Ứng dụng mobile Đồng bộ hoá ERP Dự báo Tự động đặt hàng Quản trị Chuỗi cung ứng * Ứng dụng mobile ERP Dự báo Quản trị Dự báo Quản trị Dự báo = 30% Bán hàng tăng * Dự báo = 50% Bán hàng tăng ** Dự báo = 70% Bán hàng tăng *** Dự báo = 90% Bán hàng tăng ****
 16. 16. BDO Services overview Page 16 ĐẾN ĐÍCH THẾ NÀO?
 17. 17. BDO Services overview Page 17 Kinh doanh trong thời đại số Chuỗi cung ứng số Cung ứng thế hệ mới CHUYỂN ĐỔI SỐ
 18. 18. BDO Services overview Page 18 BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Ví dụ “quy hoạch đô thị”… Ý CHÍ KIẾN TRÚC
 19. 19. BDO Services overview Page 19 CẤU TRÚC CỦA DOANH NGHIỆP SỐ DOANH NGHIỆP 4.0 Con người năng lực và kỹ năng Quy trình logic hoạt động Giải pháp trí tuệ và công nghệ Quản trị hệ thống tổ chức NỀN TẢNG CẤU TRÚC VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Dữ liệu = Tự động + Phân tích + An ninh
 20. 20. BDO Services overview Page 20 KẾT QUẢ CỦA “CHUYỂN ĐỔI SỐ” Đổi mới các hoạt động Tăng hiệu quả sản xuất & kinh doanh Đột phá trong kinh doanh Tốc độ đáp ứng sự thay đổi nhanh Hệ thống nhân sự phát triển đồng bộ Năng lực cạnh tranh nhảy vọt
 21. 21. BDO Services overview Page 21 MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ Bạn đang ở đâu và cần đến đâu Hoàn hảo Cao cấp Ứng dụng CNTT toàn diện. Đo đạc hiệu suất, luôn kiểm soát chất lượng và có thể tự kiểm toán các hoạt động Trung cấp Ứng dụng CNTT trọng yếu. Quản trị tập trung tất cả các quy trình và tuân thủ ở mức độ nhất định Sơ cấp Ứng dụng CNTT rời rạc. Có quy trình cho mỗi hoạt động và tuân thủ mức độ tối thiểu Cơ sở Nhận biết về các biện pháp quản trị nhưng còn đang lộn xộn IT Có ứng dụng rời rạc ECM, ERP, CRM… Tích hợp và kết nối Dữ liệu lớn và tương tác
 22. 22. BDO Services overview BẠN SẴN SÀNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG?
 23. 23. BDO Services overview CÁM ƠN VÀ CHÚC BẠN THÀNH CÔNG! Contact BDO Audit Co Ltd. 20th, ICON4 Tower, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội Phone: +84 (024) 37833911 Hotline Director of Advisor: Lê Ngọc Quang – 0904344010 – quang.le@bdo.vn General director: Mai Lan Phương – 0913236134 – phuong.mai@bdo.vn Page 23

×