Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Your personal-learning-network-toolkit-aug.2016

113 views

Published on

Bài trình bày tại Đại học Thăng Long ngày 23/09/2016

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Your personal-learning-network-toolkit-aug.2016

 1. 1. OER@UNIVERSITY ROADSHOW 2016 BỘ CÔNG CỤ MẠNG HỌC TẬP CÁ NHÂN - MÔI TRƯỜNG CHIA SẺ VÀ HỌC TẬP CỦA BẠN LÊ TRUNG NGHĨA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ MỞ (RDOT) BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Nội dung 1. Tổng quan về các bộ công cụ mạng học tập cá nhân 2. Kịch bản Demo 3. Sơ bộ làm việc với Slide Share 4. Sơ bộ làm việc với Google Drive 5. Sơ bộ làm việc với YouTube 6. Sơ bộ làm việc với Dropbox, Mega 7. Sơ bộ làm việc với Google Photo 8. Blog như trung tâm quản lý & chia sẻ nội dung 9. Chia sẻ nội dung qua thư điện tử 10. Chia sẻ nội dung qua mạng xã hội 11. Các công cụ khác và tóm tắt
 3. 3. 1. Tổng quan - Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - Kỷ nguyên số → nếu bạn: 'Không hiện diện trên Internet = Không tồn tại' - Các bộ công cụ mạng học tập cá nhân = môi trường học tập chia sẻ - Bộ công cụ mạng học tập cá nhân → học tập & chia sẻ OER ĐƠN LẺ của bạn - Có nhiều bộ công cụ mạng học tập cá nhân khác nhau để bạn lựa chọn - Các ứng dụng trên Web hầu hết đều đồng bộ được trên máy cá nhân của bạn! → Luôn nghĩ tới việc cài đặt lên các thiết bị khác nhau và đồng bộ chúng!
 4. 4. 1. Soạn thảo bài trình chiếu cho khóa học 2. Gắn giấy phép CC cho bài trình chiếu 3. Chuyển sang dạng .PDF (không thật tốt!) 4. Đăng lên SlideShare 5. Soạn thảo tin về khóa học (Writer) 6. Chụp ảnh khóa học bằng mobile phone 7. Chia sẻ ảnh với Dropbox ở mobile phone 8. Vào máy xách tay, tải ảnh về từ Dropbox 9. Sửa ảnh trong GIMP trên máy xách tay 10. Tải lên và quản lý ảnh ở Photo 11. Chèn ảnh vào tin từ Photo 12. Đưa link của slide từ SlideShare vào tin 13. Gắn giấy phép CC cho tin về khóa học 14. Đăng tin và quản lý tin ở Blog 15. Chia sẻ tin cho mọi người qua emall 16. Chia sẻ tin qua Facebook Có nhiều cách để tạo ra, sử dụng, chia sẻ và quản lý các OER ĐƠN LẺ, kể cả các OER bạn tự tạo, kết hợp của những người khác và/hoặc BẢN ĐỊA HÓA từ tiếng Anh! Kịch bản ▼ Bộ công cụ mạng học tập của tôi ▼ 2. Kịch bản Demo
 5. 5. 3. Sơ bộ làm việc với Slide Share - Đăng ký sử dụng Slide Share: http://www.slideshare.net/ hoặc [01], [02], [03a] - Tạo tệp trình chiếu, ví dụ, bằng LibreOffice Impress, lưu ở dạng .PDF. - Đăng nhập Slide Share → nhấn Upload → chọn tệp tải lên - Điền các thông tin liên quan tới tệp tải lên → nhấn Upload. - Chọn tệp vừa tải lên; Trên ô địa chỉ của trình duyệt, chép địa chỉ tệp đó. - Sử dụng địa chỉ đó để liên kết tới tệp trình chiếu khi cần. - Trên Slide Share, có thể gắn giấy phép Creative Commons cho tệp đó! Màn hình tải tệp lên Slide Share Màn hình đăng nhập Slide Share
 6. 6. 4. Sơ bộ làm việc với Google Drive - Có tài khoản Google Mail để vào Drive! - Soạn văn bản trong LibreOffice Writer - Lưu văn bản dạng .ODT → tải lên Drive - Trên Drive, bấm chuột phải, chọn Upload files... rồi chọn tệp để tải lên. - Trên Drive, chọn tệp, bấm 'Share', điền thông tin trong hộp chia sẻ, rồi 'Send'. - Chép địa chỉ liên kết tới tệp ở ô: 'Anyone with the link can...' để liên kết tới tệp. - Hướng dẫn sử dụng Drive với ảnh: Giống bộ Office + Hệ thống tệp! Màn hình chia sẻ nội dung trên DriveMàn hình soạn thảo chung trên Drive
 7. 7. 5. Sơ bộ làm việc với YouTube - Có tài khoản Google Mail để dễ vào/sử dụng YouTube, dạy sử dụng với ảnh. - Trên YouTube, chọn My Channel, nhấn Upload để tải video của bạn lên. - Giấy phép mặc định là YouTube Standard License → đổi sang CC được: Chọn My Channel, video cần đổi → Video Manager → Edit → Advance Settings → License and rights ownership → Creative Commons Attribution → Save changes để lưu lại. - Chọn tệp vừa tải lên; Trên ô địa chỉ của trình duyệt, chép địa chỉ tệp đó. - Có thể soạn sửa video trên YouTube bằng Video Editor hoặc [01], [02] Màn hình cấp phép Creative Commons Màn hình tải tệp lên YouTube
 8. 8. 6. Sơ bộ làm việc với Dropbox - Đăng ký tài khoản Dropbox: (1) Dropbox (2) Nhấn núm Sign Up; (3) Điền vào mẫu đăng ký thông tin cá nhân của bạn; (4) Nhấn núm Sign Up. Sử dụng với ảnh. - Sử dụng Dropbox: giống như trình quản lý thư mục và tệp máy tính của bạn → có thư mục & tệp: không chia sẻ/chia sẻ với nhóm/chia sẻ công khai/được người khác chia sẻ / chia sẻ qua thư điện tử. Xem: ► Màn hình Dropbox trên Internet Màn hình Dropbox trên máy của bạn ▼Màn hình chia sẻ link của Dropbox Lấy liên kết tới thư mục/tệp ở đây ▼
 9. 9. 7. Sơ bộ làm việc với Google Photo - 1 - Vào Google Photos https://photos.google.com/ bằng tài khoản Google Mail. - Tải ảnh lên: Nhấn vào núm có hình đám mây - Tạo Album: Nhấn vào núm có dấu + để mở ra màn hình trợ giúp tạo mới các đối tượng, ví dụ, bấm vào Album để tạo ra Album mới → sang màn hình tạo mới Album → chọn các ảnh cho Album mới → nhấn 'Create' → sang màn hình của Album mới với các ảnh vừa chọn → Đặt tên cho Album mới thay cho từ Untitled → Tùy chọn Mô tả cho Album & Địa điểm cho Album → Nhấn 'Done'.
 10. 10. 7. Sơ bộ làm việc với Google Photo - 2 Làm việc với màn hình Album - Thêm ảnh - Add photos → thêm ảnh vào Album - Chia sẻ - Share: chia sẻ Album ảnh với Google+, Facebook hoặc Twitter. - Nhiều lựa chọn hơn - More options: như hình bên ►►► - Thoát: Nhấn mũi tên trên cùng bên trái màn hình để thoát.
 11. 11. 7. Sơ bộ làm việc với Google Photo - 3 Làm việc màn hình ảnh: Tương tự như với màn hình Album: - Nhiều lựa chọn hơn - More options: như hình bên ►►► - Thông tin - Info: bật/tắt khung thông tin bổ sung cho ảnh. - Sửa - Edit: để sửa ảnh, sửa xong bấm 'Done'. - Chia sẻ - Share: chia sẻ ảnh với Google+, Facebook, Twitter.
 12. 12. 8. Blog - trung tâm quản lý & chia sẻ nội dung - 1 - Kịch bản: viết bài đăng trên Blog, có kết nối tới tất cả các phần đã nêu trên. - Có tài khoản Google Mail để dễ đăng nhập và sử dụng Google Blog. - Hướng dẫn sử dụng Google Blog bằng ảnh. ▲ Blog: Bảng điều khiển: Tổng quan - Tạo Google Blog: đi tới https://www.blogger.com/ → gõ các thông tin đăng nhập → chọn 'New blog' → chọn 'Title' để đặt tên cho Blog → kiểm tra địa chỉ blog (là duy nhất trên thế giới) ở ô 'Address' → chọn hình thức 'Template' → nhấn 'Create blog' → Bảng điều điều khiển Blog sẽ xuất hiện. - Làm việc với bảng điều khiển Blog: mọi hoạt động trên Blog đều có thể điều khiển được ở đây: (1) Tổng quan - Overview; (2) Bài đăng - Posts; (3) Trang - Pages; (4) Bình luận - Comments; (5) Google +; (6) Thống kê - Statistics; (7) Bố cục - Layout; (8) Mẫu - Templates; (9) Thiết lập - Settings; - Ở bảng điều khiển, để đưa bài lên Blog, nhấn núm 'New post' (Bài đăng mới).
 13. 13. 8. Blog - trung tâm quản lý & chia sẻ nội dung - 2 - Có thể viết trực tiếp hoặc chuẩn bị trước ở Writer rồi dán vào trình soạn thảo. - Trình soạn thảo ở chế độ thông thường: gõ hoặc dán bài dạng WYSIWYG. - Nếu có các mã HTML, sau khi dán vào chế độ thông thường (Compose - Viết), hãy bật sang chế độ HTML rồi lại bật ngược trở lại chế độ thông thường (Compose - Viết) để thấy được sự thay đổi. - Chèn ảnh vào trình soạn thảo: chọn công cụ 'Chèn ảnh' rồi tìm nơi chứa ảnh cần chèn. Ví dụ: 'Chèn ảnh' → 'Từ lưu trữ Album ảnh' → chọn Album có ảnh cần chèn → chọn ảnh cần chèn → 'Thêm hình ảnh đã chọn'. Trình soạn thảo văn bản trên Blog có 2 chế độ: Thông thường và HTML
 14. 14. 8. Blog - trung tâm quản lý & chia sẻ nội dung - 3 Có rất nhiều cách quản lý nội dung trên Blog từ các tiện ích có sẵn. ▲ Quản lý bằng các danh sách theo vấn đề. ▲ Quản lý theo năm, tháng, ngày các tin bài. Quản lý theo các thẻ tag ▲ Danh sách liên kết tới các site yêu thích, các video yêu thích, ...▲ Với quyền Admin, có thể bấm vào các biểu tượng 'Chỉnh sửa' (Edit) bất kỳ lúc nào muốn thay đổi.
 15. 15. 8. Blog - trung tâm quản lý & chia sẻ nội dung - 4 Để có các cách quản lý như nêu ở slide phía trước, hãy làm như sau khi ở trong bảng điều khiển của blogger: (1) Chọn 'Bố cục - Layout'; (2) Chọn 'Thêm tiện ích - Add utilities' ở vị trí bạn mong muốn; (3) Chọn tiện ích thích hợp; (4) Điền các thông tin thích hợp với từng tiện ích được chọn. Tất cả có 27 tiện ích!
 16. 16. 9. Chia sẻ nội dung qua thư điện tử Cách dễ dàng nhất để chia sẻ nội dung qua thư điện tử, dù gửi cho một (vài) người hay cả nhóm tin, là sao chép nội dung đã có trên Blog rồi dán vào thư. Ví dụ trong hình có ảnh được lưu trong Google Photos, có liên kết tới tệp tin được lưu trên Dropbox. Khi nhấn vào ảnh, bạn sẽ thấy ảnh gốc trong Photos. Giống như khi chia sẻ nội dung trên Blog, nội dung được chia sẻ trong thư điện tử cũng có thể chứa các đường liên kết của tất cả các dạng nội dung, các dạng kho chứa như được nêu ở phần trên. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nội dung qua thời gian trong thư điện tử là khó hơn nhiều so với trên Blog vì khả năng quản lý và tìm kiếm nội dung trên Blog là tốt hơn.
 17. 17. 10. Chia sẻ nội dung qua mạng xã hội - 1 Đăng ký tài khoản Facebook: (1) https://www.facebook.com/; (2) Chọn Sign Up - Đăng ký; (3) Vào thông tin cá nhân; (4) Chọn núm Sign Up; (5) Mở thư điện tử để có thông tin xác thực; (6) Nháy liên kết trong thư để kích hoạt tài khoản. Xem đăng ký tài khoản & hướng dẫn sử dụng chi tiết Facebook bằng hình ảnh.
 18. 18. 10. Chia sẻ nội dung qua mạng xã hội - 2 Cách thường làm nhất khi chia sẻ nội dung qua mạng xã hội là viết một đoạn mô tả ngắn rồi trỏ đường dẫn tới nội dung cần chia sẻ. Cách đơn giản và hữu dụng nhất là trỏ tới nội dung với đầy đủ các liên kết có trên Blog, dù có thể trỏ tới tất cả các dạng nội dung, các dạng kho chứa như được nêu ở trên. - Tiện ích chat trên Facebook cá nhân: chọn biểu tượng chat → chọn 'new messages' → ở dòng To (gửi cho) gõ tên tài khoản của người bạn muốn chat → gõ nội dung chat ở bên dưới, nơi có dòng trắng. - Tiện ích chat trên Facebook của nhóm: sử dụng tiện ích 'Open chat' để chat cùng một lúc với tất cả các thành viên của nhóm. Rất tiện để chia sẻ. - Tiện ích Events (sự kiện) trên Facebook của nhóm: sử dụng để tạo sự kiện và mời tới dự.
 19. 19. 11. Các công cụ chia sẻ khác và tóm tắt Chỉ dẫn sử dụng với ảnh cho: - Twitter; - LinkedIn; - Google +; - Google Books; - Google Photo; - Google Hangouts; - Google NewsGroup; - Padlet; - Mega … Giúp trao đổi và chia sẻ các OER ĐƠN LẺ của bạn dễ dàng! Bộ công cụ mạng học tập cá nhân của bạn là gì? gồm các công cụ nào? Bộ công cụ mạng học tập cá nhân của tôi ▼ Có nhiều cách và nhiều công cụ sẵn có trên Internet giúp tạo ra, sử dụng, chia sẻ và quản lý các OER ĐƠN LẺ của bạn, kể cả các OER bạn tự tạo, kết hợp của những người khác và/hoặc BẢN ĐỊA HÓA từ tiếng nước ngoài!
 20. 20. Vài hướng dẫn sử dụng công cụ mạng 1. Tạo tài khoản Gmail 2. Sử dụng Google Plus (Google+) 3. Sử dụng Twitter 4. Sử dụng LinkedIn 5. Bắt đầu sử dụng Dropbox như thế nào 6. Truy cập Dropbox trên thiết bị di động 7. Tải slide trình chiếu lên SlideShare 8. Sử dụng Google Drive 9. Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây Mega 10. Tải về Google Books 11. Sử dụng Padlet 12. Google Hangouts; 13. Google NewsGroup; 14. Google Photo; 15. GIMP 16. Inkscape
 21. 21. Cảm ơn! https://www.facebook.com/groups/OER.VN/ oer-vn@googlegroups.com Hỏi đáp LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

×