Successfully reported this slideshow.

Pc4 life thainguyen-22032014

475 views

Published on

Bài trình bày tại hội thảo PMTDNM trong chương trình PC's for Life ngày 22/03/2014 tại Nhà Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pc4 life thainguyen-22032014

  1. 1. PMTDNM Ở VIỆT NAM TẠI SAO CẦN! HỘI THẢO PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ CHƯƠNG TRÌNH PC'S FOR LIFE THÁI NGUYÊN, NGÀY 22/03/2014 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/blogs/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
  2. 2. 1. Nhà nước có cần làm chủ các HTTT của mình không? - Dựa vào Windows có làm chủ được không? KHÔNG, 100% KHÔNG CÓ CÁCH GÌ! - Dựa vào nguồn mở (CNM, PMTDNM, chuẩn mở...) có làm chủ được không? CÓ THỂ, NẾU … LÀM ĐÚNG & CÓ NĂNG LỰC 2. Nhà nước có cần khuyến khích sáng tạo trong CNTT không? - Dựa vào Windows có sáng tạo được không? ÍT, ĂN SẴN LÀ CHÍNH! - Dựa vào nguồn mở có được không? VÔ BIÊN, LÀ BẢN CHẤT CỦA NGUỒN MỞ! 3. Vai trò của nhà nước trong CNTT là gì? NGƯỜI SỬ DỤNG & NGƯỜI RA CHÍNH SÁCH DẪN DẮT XÃ HỘI 4. Cho tới ngày hôm nay, nhà nước làm gì với phần mềm ở VN? - ƯU TIÊN CHO M$, BỐ THÍ CHO NGUỒN MỞ → KHÔNG CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ? - CÂU HỎI ĐƠN GIẢN: BAO NHIÊU TIỀN ĐÃ CẤP CHO NGUỒN ĐÓNG/MỞ? 5. Muốn phát triển nguồn mở, nhà nước nên làm gì? SỬ DỤNG & TUÂN THỦ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ! 6. Để tuân thủ mô hình nguồn mở, cần làm gì? (a) CỘNG ĐỒNG TRƯỚC, CÔNG NGHỆ SAU (b) MỞ LÀ MẶC ĐỊNH, ĐÓNG CHỈ KHI CẦN; (c) CỘNG ĐỒNG NGUỒN MỞ VN PHÁT TRIỂN CÙNG VÀ KHÔNG TÁCH RỜI KHỎI CỘNG ĐỒNG NGUỒN MỞ THẾ GIỚI! - TOÀN CẦU HÓA 7. Điều gì cần làm ngay? → BẮT ĐẦU TỪ GIÁO DỤC (GD) - GD SỬ DỤNG WINDOWS LÀ GD ĂN CẮP BẢN QUYỀN & TIẾP TAY CHO GIÁN ĐIỆP NƯỚC NGOÀI → GD BÁN NƯỚC & PHẢN QUỐC! - GD SỬ DỤNG NGUỒN MỞ LÀ GD ĐỂ HIỂU BIẾT & LÀM CHỦ VỚI CÁC SÁNG TẠO TỪ CÁC NHU CẦU LÀM CHỦ ĐÓ! 8. Ai chịu trách nhiệm việc hơn 5 triệu/12 triệu máy tính VN chạy Windows XP? 9. Ai chịu trách nhiệm sau 5 năm nữa hợp tác giữa Bộ GDĐT & M$?
  3. 3. ĐÓ LÀ THÁCH THỨC KHỦNG KHIẾP MÀ VN PHẢI VƯỢT QUA! ĐÓ LÀ CƠ HỘI TUYỆT VỜI NẾU VN VƯỢT QUA ĐƯỢC! NẾU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỒNG LÒNG! Cảm ơn! LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/blogs/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

×