Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OpenRoad presentation-march-2015

633 views

Published on

Bài trình bày nhân sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ OpenRoad Pha 4 tại Đại học Thăng Long, Hà Nội, ngày 06/03/2015.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

OpenRoad presentation-march-2015

 1. 1. HỆ THỐNG NỀN TẢNG CỘNG TÁC MỞ OPENROAD LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ OPENROAD PHA 4 ĐẠI HỌC THĂNG LONG, HÀ NỘI, 06/03/2015 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ MỞ BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. NỘI DUNG 1. Giới thiệu chung - lịch sử ra đời 2. Hệ thống nền tảng mở hướng tới hành chính điện tử 3. Công cụ xúc tác để xây dựng cộng đồng nguồn mở 4. Thành phần của Chương trình Chia sẻ Toàn cầu 5. Các công việc đã và đang thực hiện 6. Tiềm năng hợp tác với OpenRoad 7. Hướng phát triển tiếp của OpenRoad
 3. 3. 1. Giới thiệu chung - lịch sử ra đời - 1 - OpenRoad - Dự án hợp tác nghị định thư giữa Bộ KHCN & Đại học Carnegie Mellon Úc (CMU-A), giai đoạn 2012-2013: * Hội thảo 3 miền 07/2012: Công nghệ mở - Xu thế và triển vọng * MoU 4 bên tham gia Pha 1: Chuyển giao công nghệ Openray - OpenRoad, tại Đại học Hoa Sen 17/12/2012 * MoU 9 bên tham gia Pha 2: Xây dựng hệ thống Đăng nhập Duy nhất (SSO) cho OpenRoad, tại Đại học Hoa Sen 03/06/2014 * Hướng tới mở rộng hợp tác với Joinup của EC (Ủy ban châu Âu). * Cuộc học 3 bên tại Brussels, 21-22/10/2013. * MoU 16 bên tham gia Pha 3: Tích hợp Hạ tầng Khóa Công khai (PKI) & các ứng dụng giáo dục vào OpenRoad, tại ĐH DL Hải Phòng, 04/04/2014. - Quyết định 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở (RDOT) ra đời. - Thỏa thuận hợp tác 3 bên RDOT - DIGIT (EC) - OTF (CMU-A), tháng 7 và 9/2014 * MoU 22 bên Pha 4: Tích hợp tiếp SSO, PKI, OpenPGP, mở 2 hướng mới: dịch vụ công & kế toán nguồn mở, ĐH Thăng Long, 06/03/2015.
 4. 4. 1. Giới thiệu chung - lịch sử ra đời - 2 - Đặc thù của OpenRoad * Hướng tới mô hình phát triển đúng toàn cầu, có ngược lên dòng trên * Mã nguồn đặt trên GitHub: https://github.com/Openroadvietnam * Tất cả các tư liệu dự án có giấy phép tư liệu tự do CC BY hoặc CC BY SA * Hướng tới tài nguyên giáo dục mở OpenRoad (OpenRoad's OER) * Xây dựng cộng đồng các lập trình viên, nòng cốt là các trường đại học * Xây dựng cộng đồng những người sử dụng - Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA). * Tích hợp hệ thống SSO, PKI và các ứng dụng nền tảng cơ bản. * Cộng đồng OpenRoad hướng tới cộng đồng toàn cầu, không chỉ VN. Toàn cầu hóa, với phát triển công nghệ mở, có nghĩa là cộng đồng nguồn mở Việt Nam phát triển cùng và không tách rời khỏi cộng đồng nguồn mở thế giới!
 5. 5. 2. Hệ thống nền tảng mở hướng tới HCĐT
 6. 6. 3. Xúc tác xây dựng cộng đồng nguồn mở ▲ Cộng đồng FOSS Hệ sinh thái FOSS ▼
 7. 7. 4. Thành phần của chương trình Global Sharing Programme Với công nghệ mở: Toàn cầu hóa có nghĩa là cộng đồng nguồn mở Việt Nam phát triển cùng và không tách rời khỏi cộng đồng nguồn mở thế giới!
 8. 8. 5. Các công việc đã và đang thực hiện - 1 - Về tổ chức các ban? Hay các nhóm chuyên môn? * Ban điều hành: Bộ KHCN, Trung tâm NC&PT Quốc gia về Công nghệ Mở * Ban Kỹ thuật * Ban Truyền thông & Vận hành cổng * Ban Dịch vụ & Sản phẩm cho người dùng đầu cuối - Về các công việc tích hợp hệ thống: * Pha 1: Nhận chuyển giao công nghệ phần mềm lõi OpenRoad - Drupal * Pha 2: Drupal, Zimbra, OBM, Alfresco với OpenLDAP qua CAS → SSO * Pha 3: Tích hợp PKI, bổ sung thêm thành phần: Koha, Dspace & Moodle * Xây dựng thành công SSO ở Pha 2 là cơ sở cho thành công của tích hợp PKI ở Pha 3: Xác thực - Ký điện tử - Mã hóa & giải mã dữ liệu * Pha 4: Tiếp tục tích hợp SSO/PKI qua CAS, sử dụng OpenPGP-GnuPG. - OpenRoad trên trực tuyến: * https://github.com/Openroadvietnam * http://openroad.vn/ * Các hội thảo kỹ thuật thường kỳ giữa các thành viên OpenRoad
 9. 9. - Đặc biệt: * Đóng góp NLDT cho dự án Zimbra, được thừa nhận, sử dụng toàn cầu. * Dự án thành phần có khả năng mở rộng sang nước bạn. - Các đại học: * Thành lập các CLB PMTDNM, kết nối với VFOSSA * * Lựa chọn dự án thành phần cụ thể để sử dụng và để các CLB PMTDNM hoạt động, nhân lực 1 đại học có thể tham gia vài dự án trong OpenRoad * Xây dựng cộng đồng lập trình viên theo MoU ** * Xây dựng & chia sẻ thư viện tư liệu OpenRoad - tiền đề của OER * Đưa FOSS vào giảng dạy trong chương trình chính; chứng chỉ kỹ năng * Tham gia các hoạt động chung của OpenRoad, VFOSSA - Các công ty: * Chuyển giao cách làm FOSS cho các đại học ** * Liên kết giữa các công ty và đại học trong OpenRoad * * Thực hiện các công việc theo MoU và theo phân công ở các Ban ** * Mã nguồn, tư liệu, phát hành phiên bản, ngược lên dòng trên * 5. Các công việc đã và đang thực hiện - 2
 10. 10. 6. Tiềm năng hợp tác với OpenRoad - 1 Giữa các thành viên trong cộng đồng OpenRoad và với các đối tác bên ngoài là rất lớn nếu các dự án thành phần của OpenRoad được phát triển đúng theo mô hình FOSS thế giới và nếu các thành viên chủ động tích cực khai thác các lợi thế của cộng đồng OpenRoad. * Hợp tác bên trong OpenRoad: hình thành các nhóm chuyên môn: ** Thư điện tử; ** Bảo mật; ** Huấn luyện - đào tạo; ** Thư viện - OER.
 11. 11. 6. Tiềm năng hợp tác với OpenRoad - 2 Các biên bản ghi nhớ hợp tác của Trung tâm NC&PT quốc gia về Công nghệ Mở (RDOT) - Bộ KHCN với: 1. Trung tâm Công nghệ Mở của Úc - New Zealand (OTF) và Cục CNTT của Ủy ban châu Âu (DIGIT-EC) 2. Tập đoàn LinAgora, cộng hòa Pháp 3. Công ty D&L và Thư viện QG Lào.
 12. 12. 7. Hướng phát triển tiếp của OpenRoad Dự kiến OpenRoad giai đoạn 2015-2016 - Hiện thực hóa hợp tác với các đối tác nước ngoài của RDOT - Triển khai thí điểm các thành quả của OpenRoad - Các nhóm hợp tác trong OpenRoad - Thí điểm chương trình huấn luyện huấn luyện viên (Training Trainers) - Xây dựng các CLB PMTDNM ở các đại học trong OpenRoad - Xây dựng cộng đồng lập trình viên: Giáo viên dẫn dắt sinh viên - Các hoạt động cộng đồng: với VFOSSA, Trung tâm đào tạo PMNM - Dự kiến OpenRoad Pha 5: Khi nào? Ở đâu? Cảm ơn sự đóng góp của các thành viên cộng đồng OpenRoad!

×