Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oer direction-mar.2016

277 views

Published on

Bài trình bày tại Viện Đại học Mở ngày 13/03/2016 nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập khoa CNTT

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oer direction-mar.2016

 1. 1. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG & PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LÊ TRUNG NGHĨA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ MỞ (RDOT) BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Nội dung 1. Lợi ích 2. Nguy cơ - thách thức 3. Bắt đầu từ đâu? Tài liệu tham khảo về OER
 3. 3. 1. Lợi ích của OER Vì sao nên sử dụng các tài nguyên giáo dục mở (OER)? [19][23] OER có lợi cho các trường học, đặc biệt là chúng giúp: Gia tăng sự bình đẳng: Tất cả các sinh viên có sự truy cập tới các tư liệu học tập chất lượng cao với nội dung thích hợp & cập nhật nhất vì các OER có thể được phân phối tự do cho bất kỳ ai. Tiết kiệm tiền - Việc chuyển sang các OER cho phép các trường học tái mục đích tiền đầu tư cho các sách giáo khoa tĩnh vào các nhu cầu cấp bạch khác, như việc đầu tư vào việc chuyển sang học tập số. Trong một vài khu trường, việc thay thế chỉ một cuốn sách giáo khoa đã làm cho hàng chục ngàn USD sẵn sàng cho các mục đích khác. Giữ cho nội dung thích hợp và chất lượng cao - các cuốn sách giáo khoa truyền thống bị lỗi thời vĩnh viễn, ép các khu trường tái đầu tư phần đáng kể ngân sách của họ vào việc thay thế chúng. Các điều khoản sử dụng các OER cho phép các nhà giáo dục duy trì chất lượng và sự thích hợp các tư liệu của họ thông qua các cập nhật liên tục. Trang bị cho các giáo viên - Các OER trang bị cho các giáo viên như những nhà chuyên nghiệp sáng tạo bằng việc trao cho họ khả năng tùy biến thích nghi các tư liệu học tập để đáp ứng được các nhu cầu của các sinh viên của họ mà không vi phạm các luật bản quyền.
 4. 4. 2. Nguy cơ - thách thức Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với giáo dục Việt Nam trong vòng 10 năm nữa, nếu: 1. Các học sinh - sinh viên Việt Nam, sống ở Việt Nam, tham gia học trong các khóa học mở, sách giáo khoa mở và OER của Mỹ và thế giới bằng tiếng Việt? 2. Có bao nhiêu học sinh - sinh viên Việt Nam học theo cách như vậy? 3. Các giáo viên & cơ sở giáo dục mọi cấp học của Việt Nam sẽ như thế nào? Nguồn: https://www.merlot.org/merlot/index.htmNguồn: http://tech.ed.gov/open-education/go-open-districts/
 5. 5. 3. Bắt đầu từ đâu? 1. Thay đổi chính sách của nhà trường, của khoa theo hướng tạo thuận lợi cho ứng dụng và phát triển OER với sự cho phép của cấp quản lý cao nhất. Chính sách OER của Đại học Edinburgh - Vương quốc Anh Chính sách OER của Đại học Nam Phi - Cộng hòa Nam Phi
 6. 6. 3. Bắt đầu từ đâu? 2. Tìm các mẫu điển hình quốc tế trong ứng dụng và phát triển OER, phù hợp với cơ sở giáo dục của bạn. Tài nguyên Giáo dục Mở: Triển vọng của châu Á 10 ví dụ của các quốc gia ở châu Á về ứng dụng và phát triển OER, như của Đại học Mở Wawasan - Malaysia hay Đại học Mở IGNOU - Ấn Độ...
 7. 7. 3. Bắt đầu từ đâu? 3. Nâng cao nhận thức cho các giáo viên về cấp phép mở cho tư liệu dạy học - Có nhiều hệ thống giấy phép tư liệu mở, phổ biến nhất là Creative Commons (CC) và GNU General Free Document License (GFDL). - CC có 4 yếu tố tùy chọn → 6 loại giấy phép cơ bản với mức độ tự do khác nhau. - 6 giấy phép CC nằm giữa miền công cộng và All Rights Reserved. - Có các công cụ tự động cấp phép CC http://www.openaccesstextbooks.org/cc_tool/license _generator.html http://creativecommons.org/choose/ Ví dụ tạo OER và kết hợp các giấy phép.
 8. 8. 3. Bắt đầu từ đâu? 4. Tìm kiếm và ứng dụng OER hiện đang có sẵn - Có nhiều site chuyên dụng cho việc tìm kiếm các dạng OER khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện, web. - Có site có hàng trăm đường liên kết tới các OER và sách giáo khoa mở. - Site MERLOT có các OER - đa ngôn ngữ cho các trường đại học → có tiếng Việt.Nguồn: https://www.merlot.org/merlot/index.htm Nguồn:http://search.creativecommons.org https://openeducationalresources.pbworks.com/w/ page/25228307/OER%20Myths Nguồn: http://edtechpost.wikispaces.com/OER+Dynamic+Search+Engine Nguồn: http://www.jorum.ac.uk/ Nguồn: http://xpert.nottingham.ac.uk/ Nguồn: http://www.temoa.info/ Nguồn: https://www.oercommons.org/ Nguồn: http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/ Nguồn: http://www.ocwfinder.org/
 9. 9. 3. Bắt đầu từ đâu? 5. Tham gia các hoạt động có liên quan tới OER ở Việt Nam OER@University RoadShow 2016 do một số đơn vị đồng phối hợp tổ chức
 10. 10. Tài liệu tham khảo về OER 1. Dạy học trong kỷ nguyên số, Tony Bates, 2015 2. OER và các thực tiễn sư phạm trong giáo dục đại học... ROER4D, 2015 3. Làm thế nào để tăng cường OER, Free Education Alliance, 2015 4. Các chỉ dẫn về OER trong giáo dục đại học, UNESCO & COL, 2015 5. Chỉ dẫn cơ bản về tài nguyên giáo dục mở (OER), UNESCO & COL, 2015 6. Chiến lược Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) 2014-2016, ĐH Nam Phi, 2014 7. Rà soát lại mới nhất các vấn đề chất lượng có liên quan tới OER, 2014 8. Triển vọng về chính sách và các thực tiễn của châu Á, OER Asia, 2012 9. Tài liệu sổ tay dữ liệu mở. v.1.0.0, Quỹ Tri thức Mở, 2012 10. Chỉ dẫn về OER trong giáo dục đại học, UNESCO, 2011 11. Chỉ dẫn cơ bản về OER, Neil Butcher, UNESCO, 2011 12. Chính sách phát triển và sử dụng OER ở Ghana, ĐH KNUST, 2010 13. Ảnh hưởng của sử dụng OER lên việc dạy và học, Trung tâm Nghiên cứu OER, 2015 14. Báo cáo bằng chứng OER 2013-2014, Trung tâm Nghiên cứu OER, 2014 15. Học từ tiếp cận của TESS-India về bản địa hóa OER xuyên khắp các bang của Ấn Độ, 2014 16. Vai trò của bản địa hóa OER trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác tri thức..., 2014 17. MDDE 622: Tính mở trong giáo dục. 18. Bộ Giáo dục Mỹ phát động chiến dịch khuyến khích các trường học #GoOpen với ER, 29/10/2015 19. Giáo dục Mở trên Website của Bộ Giáo dục Mỹ hoặc bản sang tiếng Việt dịch ở đây. 20. Hứa hẹn năm 2012 về sách giáo khoa truy cập mở: Mô hình để thành công, 2012 21. OER trong ngôn ngữ của riêng bạn, theo cách của bạn, LangOER, 2015 22. Tính mở ảnh hưởng tới giáo dục đại học như thế nào, UNESCO IITE, 2014 23. Các công nghệ trong giáo dục đại học, UNESCO IITE, 2014 24. Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở, Blogger Lê Trung Nghĩa
 11. 11. Cảm ơn! https://www.facebook.com/groups/OER.VN/ Hỏi đáp LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

×