Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oer basics-sep.2016

133 views

Published on

Bài trình bày trong chương trình OER@University RoadShow 2016 tại Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng ngày 08/09/2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oer basics-sep.2016

 1. 1. OER@UNIVERSITY ROADSHOW 2016 GIỚI THIỆU TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ - OER (OPEN EDUCATION RESOURCES) LÊ TRUNG NGHĨA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ MỞ (RDOT) BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Nội dung 1. Khái niệm cơ bản về OER 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở 3. Khía cạnh công nghệ của OER 4. Tìm kiếm & ứng dụng OER 5. Ảnh hưởng của OER 6. Khía cạnh tài chính của OER 7. Các dự án OCW - OER trên thế giới 8. Kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam 9. Chiến lược OER Tài liệu tham khảo về OER
 3. 3. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 1 1. “MỞ” - ngữ cảnh giáo dục: sự truy cập, tài nguyên và thực hành, có nghĩa là việc chia sẻ và tham chiếu tới sự loại bỏ các rào cản lối vào. Nó không nhất thiết có nghĩa là “tự do” theo nghĩa là không có bất kỳ chi phí nào. [6] 2. GIÁO DỤC MỞ - các cơ hội giáo dục nên là sẵn sàng cho tất cả những người học. Việc tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mở có liên quan tới việc tạo ra các tư liệu, dữ liệu học tập và các cơ hội giáo dục sẵn sàng mà không có các hạn chế được các luật bản quyền, các rào cản truy cập, hoặc các hệ thống sở hữu độc quyền đặt ra làm cho thiếu tính tương hợp và hạn chế sự trao đổi thông tin một cách tự do. [19] 3. TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER) - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC ĐƯỢC CẤP PHÉP MỞ: là các tư liệu học tập có thể được sử dụng cho việc dạy, học và đánh giá mà không có chi phí. Chúng có thể được sửa đổi và được phân phối lại mà không vi phạm các luật bản quyền. [19] Mở, Giáo dục mở và OER... có nguồn gốc từ triết lý của PMTDNM!
 4. 4. Sơ đồ khái niệm rút gọn về OER. Xem sơ đồ đầy đủ tại [17]: https://mdde.wikispaces.com/MDDE+622+Openness+in+Education 1. Khái niệm cơ bản về OER - 2
 5. 5. Các khía cạnh của tính mở [17] Ảnh hưởng của tính mở tới giáo dục đại học [22] 1. Hiểu về tính mở 2. Hiểu về 'MỞ' trong giáo dục 3. Tính mở ảnh hưởng như thế nào tới thực hành của việc dạy và học? 4. Ảnh hưởng của tính mở lên nghiên cứu 5. Ảnh hướng của tính mở lên chính sách giáo dục đại học 6. Kết luận ◄ 1. Khái niệm cơ bản về OER - 3
 6. 6. Lịch sử OER 1. Khái niệm cơ bản về OER - 4
 7. 7. - VOER có ở Việt Nam từ 2005 - Sau 10 năm hoạt động, có 22.755 module, 509 bộ sưu tập, 5.376 tác giả - Connexions Rhaptos là công cụ xuất bản mở gốc của Đại học Rice (Mỹ) được tùy biến với tên là Hanoi Spring. - The Vietnam Foundation quản trị URL: http://voer.edu.vn/ URL: http://www.fetp.edu.vn/vn/hoc-lieu-mo-fetp/hoc-lieu-mo-fetp/ - FETP-OCW có ở Việt Nam từ 2002 - Sau 13 năm hoạt động, có 15.000 tài liệu của 21 môn học chương trình đào tạo thạc sỹ 2 năm về chính sách công. - Tác giả nhận xét: Hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đã chậm trễ trong việc nắm bắt xu thế của OCW - OER. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 5
 8. 8. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 6 Vì sao nên sử dụng các tài nguyên giáo dục mở (OER)? [19][23] OER có lợi cho các trường học, đặc biệt là chúng giúp: Gia tăng sự bình đẳng: Tất cả các sinh viên có sự truy cập tới các tư liệu học tập chất lượng cao với nội dung thích hợp & cập nhật nhất vì các OER có thể được phân phối tự do cho bất kỳ ai. Tiết kiệm tiền - Việc chuyển sang các OER cho phép các trường học tái mục đích tiền đầu tư cho các sách giáo khoa tĩnh vào các nhu cầu cấp bạch khác, như việc đầu tư vào việc chuyển sang học tập số. Trong một vài khu trường, việc thay thế chỉ một cuốn sách giáo khoa đã làm cho hàng chục ngàn USD sẵn sàng cho các mục đích khác. Giữ cho nội dung thích hợp và chất lượng cao - các cuốn sách giáo khoa truyền thống bị lỗi thời vĩnh viễn, ép các khu trường tái đầu tư phần đáng kể ngân sách của họ vào việc thay thế chúng. Các điều khoản sử dụng các OER cho phép các nhà giáo dục duy trì chất lượng và sự thích hợp các tư liệu của họ thông qua các cập nhật liên tục. Nâng cao năng lực cho các giáo viên - Các OER trang bị cho các giáo viên như những nhà chuyên nghiệp sáng tạo bằng việc trao cho họ khả năng tùy biến thích nghi các tư liệu học tập để đáp ứng được các nhu cầu của các sinh viên của họ mà không vi phạm các luật bản quyền.
 9. 9. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 7 5 nguyên tắc cơ bản của OER và xuất bản mở [1] 1. Sử dụng lại: mức cơ bản nhất về tính mở. Mọi người được phép sử dụng tất cả hoặc một phần tác phẩm cho các mục đích của riêng họ (ví dụ, tải về video giáo dục để xem vào thời gian rỗi); 2. Phân phối lại: mọi người có thể chia sẻ tác phẩm với những người khác (ví dụ, gửi một bài báo số bằng thư điện tử cho đồng nghiệp); 3. Làm lại: mọi người có thể tùy biến thích nghi, sửa đổi, dịch, hoặc thay đổi tác phẩm (ví dụ, lấy một cuốn sách tiếng Anh và dịch nó sang tiếng Việt); 4. Pha trộn: lấy 2 hoặc nhiều tài nguyên đang tồn tại và kết hợp chúng để tạo ra 1 tài nguyên mới (ví dụ, lấy các bài giảng tiếng nói từ khóa học này và kết hợp chúng với các slide từ khóa học khác để tạo ra tác phẩm phái sinh mới); 5. Giữ lại: Không có các hạn chế quản lý các quyền số - DRM (Digital Rights Management); nội dung là của bạn để giữ, bất kể bạn là tác giả, giáo viên hay sinh viên đang sử dụng tư liệu. Mở, Giáo dục mở và OER... có nguồn gốc từ triết lý của PMTDNM!
 10. 10. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 8 Vai trò của thư viện & thủ thư trong các sáng kiến OER [2]
 11. 11. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 9 Các lĩnh vực cần sự tinh thông của các thủ thư cho OER [2]
 12. 12. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 10 Phân tích SWOT về các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của OER [6] Ví dụ của trường Đại học Nam Phi [6] ▲. Xem thêm Phụ lục 8 của [5]
 13. 13. 1. Khái niệm cơ bản về OER - 11 Các dạng giáo dục mở [1] 1. Tài nguyên giáo dục mở (OER); 2. Giáo dục cho tất cả: giáo dục phổ thông, cao đẳng và đại học tự do hoặc chi phí rất thấp sẵn sàng cho bất kỳ ai trong 1 quyền tài phán đặc thù, thường trước hết được cấp vốn nhà nước; 3. Truy cập mở tới các khóa học hoặc chương trình giáo dục: có hoặc không có tín chỉ; 4. Sách giáo khoa mở: SGK trên trực tuyến là tự do cho người học sử dụng. 5. Nghiên cứu mở: → tài liệu nghiên cứu sẵn sàng trực tuyến, tải về tự do; 6. Dữ liệu mở: dữ liệu được mở ra cho bất kỳ ai để sử dụng, sử dụng lại, và phân phối, chỉ tuân theo, nhiều nhất, yêu cầu ghi công và chia sẻ. [1], [9] Mở, Giáo dục mở và OER... có nguồn gốc từ triết lý của PMTDNM!
 14. 14. 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở – 1 2.1. Hệ thống giấy phép của PMNM – 1 1. Cả PMTDNM và PMNĐ đều cung cấp cho NSD một giấy phép. Trong khi giấy phép của PMNĐ (EULA) thường có nội dung để cấm đoán NSD, thì các giấy phép của PMTDNM lại thường làm điều ngược lại. 2. Có hơn 70 loại giấy phép PMNM và chúng đều phải tuân thủ định nghĩa hoặc của PMTD từ Quỹ phần mềm tự do - FSF (Free Software Foundation), hoặc của PMNM từ Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative). 3. CAL (Contributer Agreement License): Khi có nhiều người đóng góp mã nguồn cho một dự án PMTDNM, mỗi người đóng góp có thể sẽ ký thỏa thuận với công ty hoặc quỹ đứng sau PMTDNM đó. Có thỏa thuận nhượng lại bản quyền, có thỏa thuận khẳng định bản quyền. 4. Có 4 quyền tự do cơ bản của PMTDNM: (1) Tự do sử dụng; (2) Tự do phân phối; (3) Tự do sửa đổi; (4) Tự do phân phối lại bản được sửa đổi. 5. PMTDNM có 2 loại giấy phép chính: (1) Dễ dãi và (2) Copyleft.
 15. 15. Các giấy phép dễ dãi (Permissive) 1. Đưa 4 quyền tự do tới lập trình viên → lập trình viên có quyền cấp phép đóng hoặc mở cho các mã của tác phẩm phái sinh của mình! 2. Nổi bật nhất trong họ này là BSD 3. Sản phẩm thường mang giấy phép BSD khi được cấp vốn từ nhà nước → tiền của người đóng thuế trả về dịch vụ cho người đóng thuế! 4. Nhiều giấy phép khác trong họ này: Apache, MIT, Zope Public license... FREE SOFTWARE FOUNDATION Các giấy phép Copyleft 1. Đưa 4 quyền tự do tới tận NSD → lập trình viên phải cấp phép mở cho các mã của tác phẩm phái sinh của mình → phần mềm luôn là mở! 2. Nổi bật nhất trong họ này là GPL 3. Là các giấy phép của dự án GNU (GNU is Not Unix) → ám chỉ GNU là dự án hệ điều hành tự do, không giống như UNIX không tự do. 4. Các giấy phép copyleft: GPL, GFDL, LGPL, AGPL, MPL v1.1, ... 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở – 2 2.1. Hệ thống giấy phép của PMNM – 2
 16. 16. Với 2 giấy phép PMNM không tương thích nhau, thì việc sao chép mã nguồn của chương trình này sang chương trình khác sẽ vi phạm ít nhất 1 trong 2 giấy phép đó! Xem thêm: http://www.gnu.org/licenses/license-list.html KHÔNG TƯƠNG THÍCH ▼ GIẤY PHÉP CỦA KOHA: GPLv3 TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA 2 GIẤY PHÉP 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở – 3 2.1. Hệ thống giấy phép của PMNM – 3
 17. 17. 1. Xuất xứ: Tài liệu là một phần không thể thiếu của chương trình như theo Luật SHTT của TBN. Tài liệu cần có cùng mức tự do với phần mềm. Bất kỳ lúc nào có thay đổi trong chương trình thì cũng có thay đổi trong tài liệu. 2. Tài liệu chương trình thường không có định dạng, hoặc ở dạng văn bản thô, để không bị phụ thuộc vào bất kỳ trình soạn thảo nào, công ty nào. 3. Phổ biến: 2 hệ thống giấy phép tư liệu mở: GNU General Free Document Licence (GFDL) và Creative Commons (CC). 4. Vô số: văn bản, ảnh, âm thanh, multimedia... có giấy phép CC. 5. Bảo vệ quyền SHTT dễ dàng hơn trong kỷ nguyên số: cả cho người sáng tạo và người sử dụng. 6. Sử dụng trong giáo dục. 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở – 4 2.2. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở – 1
 18. 18. Có 6 loại giấy phép CC tiêu chuẩn: 1. Ghi công - (BY) 2. Ghi công - Chia sẻ tương tự (BY-SA) 3. Ghi công - Phi thương mại (BY-NC) 4. Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự (BY-NC-SA) 5. Ghi công - Không có phái sinh (BY-ND) 6. Ghi công - Phi thương mại - Không có phái sinh (BY-NC-ND) Có 4 yếu tố tùy chọn: 1. Ghi công - Bắt buộc 2. Phi thương mại 3. Không có phái sinh 4. Chia sẻ tương tự Tải về: Tờ rơi có nội dung của 6 giấy phép Creative Commons tiêu chuẩn! 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở – 5 2.2. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở – 2
 19. 19. Mức độ tự do của các giấy phép CC khác nhau - Một số khái niệm: 1. Không giữ lại quyền gì No Rights Reserved 2. Giữ lại một số quyền Some Rights Reserved 3. Giữ lại tất cả các quyền All Rights Reserved Phạm vi công cộng Tính tương thích của các giấy phép CC khác nhau: Giống như với tính tương thích của các giấy phép phần mềm nguồn mở, 2 OER mang các giấy phép không tương thích với nhau thì không thể pha trộn vào nhau để tạo ra sản phẩm phái sinh hợp lệ được! 2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở – 5 2.2. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở – 3
 20. 20. 3. Khía cạnh công nghệ của OER - 1 - Các nền tảng & công cụ chuyên dụng cho OER là đa dạng, tiến hóa nhanh, liên tục. Lựa chọn nền tảng & công cụ OER cần phù hợp với nhu cầu của (các) cơ sở. [5], [8] - Chỉ các định dạng và các chương trình mở mới có thể đảm bảo khả năng sử dụng và áp dụng OER không bị hạn chế và độc lập với các nền tảng ở mức kỹ thuật. Phần mềm có ý định là OER hoặc sẽ được phát triển và sử dụng để tạo ra và sử dụng OER phải được cấp phép thích đáng như là phần mềm tự do hoặc phần mềm nguồn mở. [3]
 21. 21. - Kịch bản sử dụng ER và OER là khác nhau hoàn toàn: vòng lặp kiểm tra - sửa; sử dụng - tích hợp - tái mục đích. - Tạo ra OER chỉ là điểm khởi đầu. - Bản địa hóa là vấn đề không dễ, là cơ bản cho các nước không nói tiếng Anh, đặc biệt quan trọng cho Việt Nam. - Nhiều dự án bản địa hóa trên thế giới: TESSA, TESS-India, các nước châu Âu. https://openeducationalresources.pbworks.com/w/ page/25228307/OER%20Myths 3. Khía cạnh công nghệ của OER - 2
 22. 22. - Có nhiều site chuyên dụng cho việc tìm kiếm các dạng OER khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện, web. - Có site có hàng trăm đường liên kết tới các OER và sách giáo khoa mở. - Site MERLOT có các OER - đa ngôn ngữ cho các trường đại học → Rất đặc biệt.Nguồn: https://www.merlot.org/merlot/index.htm Nguồn:http://search.creativecommons.org https://openeducationalresources.pbworks.com/w/ page/25228307/OER%20Myths Nguồn: http://edtechpost.wikispaces.com/OER+Dynamic+Search+Engine Nguồn: http://www.jorum.ac.uk/ Nguồn: http://xpert.nottingham.ac.uk/ Nguồn: http://www.temoa.info/ Nguồn: https://www.oercommons.org/ Nguồn: http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/ Nguồn: http://www.ocwfinder.org/ 4. Tìm kiếm và sử dụng OER - 1
 23. 23. Các tài liệu dịch sang tiếng Việt, thông tin liên quan tới OER: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 4. Tìm kiếm và sử dụng OER - 2
 24. 24. 5. Ảnh hưởng của OER - 1 Ví dụ về 1 OER: David Wiley: 'Sử dụng OER đã dẫn tới một sự gia tăng 50 lần (nghĩa là, sự cải thiện 5.000%) trong tỷ lệ phần trăm đỗ theo từng USD. Bất kể bạn nhìn nó theo cách nào, thì đó là một sự cải thiện tận gốc rễ'. 1. Về chính sách - Open Washington, Mỹ: mô hình 3 thành phần: nghiên cứu mở (NCM), chính sách mở (CSM) và các sáng kiến mở (SKM); NCM cung cấp bằng chứng cho CSM và SKM, sau đó CSM hỗ trợ xa hơn cho SKM. - Chính sách OER: tiếp cận từ trên xuống: (a) Đưa OER vào luật như Nga và một phần như Indonesia; (b) Lãnh đạo cấp cao nhất quốc gia ủng hộ OER như Barhain và Oman; tiếp cận từ dưới lên: Brazil, Canada và Balan 2. Về chi phí - Đại học Mở Wawasan, Malaysia: (1) tư liệu sở hữu độc quyền → (2) sản xuất tư liệu đứng một mình → (3) OER bao quanh sách giáo khoa: tiết kiệm nhất - OERu: Mô hình cộng tác để tối ưu hóa tài nguyên, giảm chi phí các dịch vụ. 3. Về sự biến đổi: thay đổi tư duy về phương pháp luận dạy và học; có kênh mới để có được sự giáo dục; OER thúc đẩy tri thức như hàng hóa chung cần được chia sẻ với giấy phép mở để tất cả có khả năng học tập suốt đời.
 25. 25. Bản đồ ảnh hưởng của OER http://oermap.org/ Chưa có số liệu ► OER ở Việt Nam 2016: Việt Nam hiện đang khảo sát về OER với sự trợ giúp của UNESCO. 5. Ảnh hưởng của OER - 2
 26. 26. 6. Khía cạnh tài chính của OER ► ◄ Đã có mô hình được cho là có nhiều khả năng bền vững như của OERu. OERu hiện có 35 cơ sở tham gia ở 6 châu lục, Đông Nam Á không có ai. Các mô hình tài chính khác nhau
 27. 27. 7. Các dự án OCW - OER trên thế giới Rất nhiều sáng kiến, dự án OER trên thế giới Tài nguyên Giáo dục Mở: Chính sách, các chi phí và sự biến đổi, do UNESCO & COL xuất bản năm 2016. Tài nguyên Giáo dục Mở: Triển vọng của châu Á - OER Asia, COL. Vai trò của các thư viện và ... trong các sáng kiến OER - JISC, CETIS.
 28. 28. 8. Kịch bản giả tưởng cho giáo dục VN Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với giáo dục Việt Nam trong vòng 10 năm nữa, nếu: 1. Các học sinh - sinh viên Việt Nam, sống ở Việt Nam, tham gia học trong các khóa học mở, sách giáo khoa mở và OER của Mỹ và thế giới bằng tiếng Việt? 2. Có bao nhiêu học sinh - sinh viên Việt Nam học theo cách như vậy? 3. Các giáo viên & cơ sở giáo dục mọi cấp học của Việt Nam sẽ như thế nào? Nguồn: https://www.merlot.org/merlot/index.htmNguồn: http://tech.ed.gov/open-education/go-open-districts/
 29. 29. A. Mới nhất, năm 2016: Tài nguyên giáo dục mở: chính sách, các chi phí và sự biến đổi, UNESCO & COL B. Tuyên bố Paris, Hội nghị OER thế giới, 20-22/06/2012, UNESCO 1. Khuyến khích nâng cao nhận thức và sử dụng OER. 2. Tạo thuận lợi cho các môi trường sử dụng CNTT-TT. 3. Tăng cường phát triển các chiến lược và chính sách OER. 4. Thúc đẩy hiểu biết và sử dụng các khung cấp phép mở. 5. Hỗ trợ xây dựng năng lực vì phát triển bền vững các tư liệu học tập chất lượng. 6. Khuyến khích các liên minh chiến lược về OER. 7. Thúc đẩy PT và áp dụng OER với các ngôn ngữ & ngữ cảnh văn hóa khác nhau. 8. Thúc đẩy nghiên cứu về OER 9. Tạo thuận lợi phát hiện, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ OER. 10. Thúc đẩy cấp phép mở cho tư liệu giáo dục được tạo ra từ ngân sách nhà nước. 9. Chiến lược OER – 1 C. Bộ Giáo dục Mỹ - Chiến dịch #GoOpen, phát động 29/10/2015: 1. Khuyến khích các trường học Đi với Mở (#GoOpen) bằng các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở (OER) 2. Các tư liệu giáo dục được tạo ra bằng tiền trợ cấp của liên bang sẽ phải cấp phép mở để bất kỳ trường nào cũng truy cập được. 3. Có 10 khu trường thí điểm, mỗi trường cam kết sẽ xây dựng 1 cuốn sách giáo khoa mở vào năm 2016. [18]
 30. 30. 9. Chiến lược OER – 2 - Ngày 27/05/2016: Ủy ban châu Âu ra thông cáo báo chí về việc: 'Tất cả các bài báo khoa học sẽ truy cập được tự do tới năm 2020'. - Chương trình Khoa học Mở Horizon 2020 (H2020): 70 tỷ EUR, tới năm 2020. - Site: H2020: 80 tỷ EUR tới năm 2020.
 31. 31. 9. Chiến lược OER – 3 Chiến lược OER ở mọi cấp: [4], [10], [5], [11]: (1) Chính phủ; (2) Cơ sở giáo dục; (3) Các giáo viên; (4) Cơ sở sinh viên; (5) Cơ sở đảm bảo chất lượng. Bắt đầu từ đâu? → Định hướng ứng dụng và phát triển OER 1. Thay đổi chính sách của nhà trường, của khoa theo hướng tạo thuận lợi cho ứng dụng và phát triển OER với sự cho phép của cấp quản lý cao nhất. 2. Tìm các mẫu điển hình quốc tế trong ứng dụng và phát triển OER, phù hợp với cơ sở giáo dục của bạn. 3. Nâng cao nhận thức cho các giáo viên về cấp phép mở cho tư liệu dạy học. 4. Tìm kiếm và ứng dụng OER hiện đang có sẵn (2015: hơn 1 tỷ tư liệu CC). 5. Tham gia các hoạt động có liên quan tới OER ở Việt Nam. Chương trình OER@University Roadshow Hướng tới Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 về OER, Hà Nội, 28/09/2016.
 32. 32. Bản địa hóa OER với wikiHow
 33. 33. Tài liệu tham khảo về OER 1. Dạy học trong kỷ nguyên số, Tony Bates, 2015 2. Vai trò của các thư viện và các thủ thư trong các sáng kiến OER, 2012 3. Làm thế nào để tăng cường OER, Free Education Alliance, 2015 4. Các chỉ dẫn về OER trong giáo dục đại học, UNESCO & COL, 2015 5. Chỉ dẫn cơ bản về tài nguyên giáo dục mở (OER), UNESCO & COL, 2015 6. Chiến lược Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) 2014-2016, ĐH Nam Phi, 2014 7. Rà soát lại mới nhất các vấn đề chất lượng có liên quan tới OER, 2014 8. Triển vọng về chính sách và các thực tiễn của châu Á, OER Asia, 2012 9. Tài liệu sổ tay dữ liệu mở. v.1.0.0, Quỹ Tri thức Mở, 2012 10. Chỉ dẫn về OER trong giáo dục đại học, UNESCO, 2011 11. Chỉ dẫn cơ bản về OER, Neil Butcher, UNESCO, 2011 12. Chính sách phát triển và sử dụng OER ở Ghana, ĐH KNUST, 2010 13. Ảnh hưởng của sử dụng OER lên việc dạy và học, Trung tâm Nghiên cứu OER, 2015 14. Báo cáo bằng chứng OER 2013-2014, Trung tâm Nghiên cứu OER, 2014 15. Học từ tiếp cận của TESS-India về bản địa hóa OER xuyên khắp các bang của Ấn Độ, 2014 16. Vai trò của bản địa hóa OER trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác tri thức..., 2014 17. MDDE 622: Tính mở trong giáo dục. 18. Bộ Giáo dục Mỹ phát động chiến dịch khuyến khích các trường học #GoOpen với ER, 29/10/2015 19. Giáo dục Mở trên Website của Bộ Giáo dục Mỹ hoặc bản sang tiếng Việt dịch ở đây. 20. Hứa hẹn năm 2012 về sách giáo khoa truy cập mở: Mô hình để thành công, 2012 21. OER trong ngôn ngữ của riêng bạn, theo cách của bạn, LangOER, 2015 22. Tính mở ảnh hưởng tới giáo dục đại học như thế nào, UNESCO IITE, 2014 23. Các công nghệ trong giáo dục đại học, UNESCO IITE, 2014 24. Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở, Blogger Lê Trung Nghĩa
 34. 34. Cảm ơn! https://www.facebook.com/groups/OER.VN/ oer-vn@googlegroups.com Hỏi đáp LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

×