Successfully reported this slideshow.

Info sec foss-mandate-migration-nov-2013-

575 views

Published on

Bài trình bày tại Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên ngày 15/11/2013 và Đại học Mở, Hà Nội, ngày 16/11/2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Info sec foss-mandate-migration-nov-2013-

 1. 1. AN NINH THÔNG TIN & XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SANG PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ” ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN, NGÀY 15/11/2013 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Nội dung 1. Một số trích dẫn đáng lưu ý 2. Phần mềm độc hại 3. Tấn công mạng từ Trung Quốc 4. Chương trình gián điệp PRISM của NSA 5. NSA & GCHQ phá an ninh Internet 6. NSA, GCHQ & các mục tiêu kinh tế 7. Phạm vi gián điệp của NSA & GCHQ 8. Một số hình ảnh về Việt Nam 9. Mở thì mới an ninh!!! 10. Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM 11. Khuyến cáo và gợi ý chính sách 12. Thông điệp tóm tắt
 3. 3. 1. Một số trích dẫn đáng lưu ý
 4. 4. 2. Phần mềm độc hại
 5. 5. 3. Tấn công mạng từ Trung Quốc
 6. 6. 4. Chương trình gián điệp của NSA
 7. 7. 5. NSA & GCHQ phá an ninh Internet
 8. 8. 6. NSA, GCHQ & các mục tiêu kinh tế
 9. 9. 7. Phạm vi gián điệp của NSA, GCHQ
 10. 10. 8. Một số hình ảnh về Việt Nam
 11. 11. 8. Một số hình ảnh về Việt Nam
 12. 12. 8. Một số hình ảnh về Việt Nam
 13. 13. 8. Một số hình ảnh về Việt Nam
 14. 14. 8. Một số hình ảnh về Việt Nam
 15. 15. 9. Mở thì mới an ninh!!!
 16. 16. 10. Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM
 17. 17. 11. Khuyến cáo & gợi ý chính sách Global sharing programme
 18. 18. Thông điệp: Thách thức càng lớn Cơ hội càng to và không phải lúc nào cũng có Bài học từ chương trình giám sát của NSA: Nói: 'bản quyền hợp pháp để sử dụng phần mềm nguồn đóng' chỉ là sự lừa dối người sử dụng của Microsoft và các hãng phần mềm nguồn đóng, sở hữu độc quyền tương tự. Xem Điều 7, Luật Sở hữu trí tuệ để loại bỏ các sản phẩm đó? Chiến lược CNTT Việt Nam hướng tới năm 2020 cần có mục: 'hướng tới làm chủ công nghệ bằng việc loại bỏ phần mềm nguồn đóng, sở hữu độc quyền, trước hết là loại bỏ hoàn toàn hệ điều hành Windows, cả ở máy trạm và máy chủ'!!! Mục tiêu làm chủ được công nghệ, cả phần cứng, phần mềm, phần dẻo với công nghệ mở → các cộng đồng công nghệ mở của Việt Nam cùng phát triển & không tách rời khỏi các cộng đồng công nghệ mở thế giới! Tư duy không chịu chuyển đổi, viện đủ mọi lý do để không làm, trốn tránh trách nhiệm, cần được chấn chỉnh bằng chế tài Xin cảm ơn. Hỏi đáp

×