Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edu-security-foss-references

1,501 views

Published on

Trình bày nhân dịp Lễ ký kết Pha 3 dự án OpenRoad tại Đại học Dân lập Hải Phòng ngày 04/04/2014

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Edu-security-foss-references

  1. 1. DANH SÁCH THAM CHIẾU CÁC PMTDNM TRONG 2 LĨNH VỰC GIÁO DỤC & AN NINH NHÂN LỄ KÝ KẾT PHA 3 DỰ ÁN OPENROAD ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG, NGÀY 04/04/2014 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/blogs/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
  2. 2. Các lựa chọn cho giáo dục Danh sách 82 PMTDNM sử dụng trong giáo dục đào tạo nước Anh, bản cập nhật ngày 03/01/2014. 1. E-Learning: Moodle, Sakai CLE, Apereo OAE, Canvas, Gibbon. 2. Chụp bài giảng/Podcast: OpenCast Matterhorn, CamStudio, Audacity, . 3. Giảng trực tuyến/Webinar/dự ở xa: OpenMeetings, BigBlueButton, . 4. Dòng Video: MediaGoblin, Plumi, Kaltura.; 5. Tạo nội dung tương tác: Xerte. 6. Tác giả sách điện tử: Apache OpenOffice, LibreOffice, NeoOffice, Sigil, TeX và các tùy biến. 7. Quản lý sách điện tử: Calibre. ; 8. Tác giả cộng tác: Etherpad, Gobby, Owncloud Documents. 9. Đánh giá cao cấp: Rogō (trước kia là TouchStone). ; 10. Hồ sơ điện tử: Mahara. 11. Phần mềm bảng trắng tương tác: OpenSankoré. ; 12. Quản lý lớp học: iTALC. 13. Hệ thống thư viện tích hợp: Koha, LibLime Koha, OpenBiblio. 14. Đọc danh sách: LORLS. ; 15. Quản lý bộ sưu tập số: Islandora. ; 16. Ứng dụng di động cho sinh viên: Molly. ; 17. Kiến trúc chuyên nghiệp: Archi. 18. Hệ thống thông tin quản lý/Hồ sơ sinh viên: A1 Academia, SchoolTool, OpenStudent. 19. Công cụ âm nhạc: Audacity, Ardour, Rosegarden, Hydrogen, MuseScore, Gregorio, Ubuntu Studio, 64 Studio, Musix. 20. Sản xuất phim/truyền thông: KDEnlive, PiTiVi, Blender, Avidemux, OpenShot, Cinerella-cv. 21. Sân khấu/Kịch: Q Light Controller, Soundboard, Celtx, Fountain. 22. Nghệ thuật/Nhiếp ảnh: The GIMP, Darktable, UFRaw, Inkscape. 23. Thiết kế và công nghệ: Scribus, Blender, QCAD, LibreCAD, FreeCAD. 24. Điện toán: Eclipse, NetBeans, MonoDevelop, Scratch, Ruby, Python, PHP, Lazarus. 25. Tâm lý học: PsyScope, PEBL. ; 26. Các chủ đề về địa lý: gvSIG Educa, GRASS GIS, JUMP GIS. 27. Thiết kế kỹ thuật: Open Circuit Design. 28. Nghiên cứu tín ngưỡng: The SWORD Project, Zekr Qur’an. 29. Thống kê toán học: R Commander, SageMath (http://oss.ly/5b, http://oss.ly/5c, http://oss.ly/5d).
  3. 3. Các công cụ an ninh Danh sách 75 PMTDNM sử dụng làm công cụ an ninh thông tin: 1. Chống spam: ASSP, MailScanner, SpamAssassin, SpamBayes, P3Scan, ScrolloutF1. 2. Chống virus: ClamAV, ClamTK, ClamWin Free Antivirus. 3. Sao lưu: Amanda, Areca Backup, Bacula, Clonezilla, FOG, Partimage. 4. Trình duyệt: Chromium, Firefox, Tor. 5. Bổ sung cho trình duyệt: Web of Trust (WOT), PasswordMaker. 6. Xóa dữ liệu: BleachBit, Eraser, Wipe, Darik's Boot and Nuke. 7. Chống mất dữ liệu: OpenDLP, MyDLP 8. Mã hóa: AxCrypt, Gnu Privacy Guard, GPGTools, gpg4win, PeaZip, Crypt, NeoCrypt, LUKS/ cryptsetup, FreeOTFE, TrueCrypt. 9. Hệ điều hành: BackTrack Linux, EnGarde Secure Linux, Liberté Linux, LPS, NetSecl, SELinux, Tails, Whonix. 10. Điều tra pháp lý: The Sleuth Kit/ Autopsy Browser 11. Gateway / Thiết bị quản lý các mối đe dọa thống nhất: Untangle Lite, ClearOS, Endian Firewall Community, Sophos UTM Home Edition. 12. Dò tìm thâm nhập trái phép: Open Source Tripwire, AFICK. 13. Tường lửa mạng: IPCop, Devil-Linux, IPFire, Turtle Firewall, Shorewall, Vuurmuur, m0n0wall, pfSense, Vyatta 14. Giám sát mạng: Wireshark, Tcpdump/ libpcap, WinDump/WinPcap. 15. Phá mật khẩu: Ophcrack, John the Ripper, PDFCrack. 16. Quản lý mật khẩu: KeePass Password Safe, KeePassX, Password Safe, WinSCP, FileZilla. 17. Xác thực người sử dụng: WiKID. 18. Lọc web: DansGuardian. 19. Trình khóa phần mềm gián điệp: Nixory.
  4. 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. http://oss-watch.ac.uk/resources/ossoptionseducation 2. http://vnfoss.blogspot.com/2013/04/75-ung-dung-nguon-mo-e-thay-cac-phan.html Cảm ơn! LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/ http://letrungnghia.mangvn.org/blogs/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/

×