Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karangan Naratif

34,296 views

Published on

Panduan menulis karangan naratif.
Sekolah Menengah
Kursus Ekspress dan Normal Akademik

Published in: Technology

Karangan Naratif

 1. 1. Panduan Menulis Karangan Naratif Cikgu Liyana Sekolah Menengah Coral 2008
 2. 2. Apa itu KARANGAN NARATIF? <ul><li>Berbentuk penceritaan </li></ul><ul><li>Mengajak pembaca melalui dan menghayati cerita yang disampaikan. </li></ul><ul><li>Memberikan gambaran atau menceritakan semula sesuatu peristiwa atau pengalaman yang telah dialami. </li></ul><ul><li>mempunyai penyelesaian atau penutup cerita. </li></ul>
 3. 3. Struktur Karangan: ٭ Pendahuluan ٭ Isi Karangan ٭ Penutup
 4. 4. Proses Menulis <ul><li>Aktiviti </li></ul><ul><li>Pramenulis </li></ul><ul><li>Aktiviti </li></ul><ul><li>Menulis </li></ul>
 5. 5. a) Aktiviti Pramenulis i) Memahami Tajuk ٭ Baca tajuk karangan dengan teliti. ٭ Cuba fahami kehendak soalan. ٭ Apakah pengalaman yang perlu diceritakan semula?
 6. 6. ii) Mengumpulkan Idea ٭ Fikirkan dan catat idea-idea. ٭ Pilih isi yang sesuai mengikut kehendak tajuk/soalan. ٭ Susun isi mengikut pentingnya isi tersebut dengan kehendak tajuk/soalan. ٭ Semak lakaran isi yang telah dipilih dan disusun itu. ٭ Gunakanlah lakaran biasa atau peta minda.
 7. 7. b) Aktiviti Menulis Pendahuluan <ul><li>M enarik perhatian pembaca </li></ul><ul><li>Gunakan dialog </li></ul><ul><li>Menggambarkan tempat kejadian </li></ul><ul><li>Memukau pembaca </li></ul><ul><li>Ringkas </li></ul><ul><li>Memberi impak </li></ul>
 8. 8. b) Aktiviti Menulis Isi Karangan <ul><li>Menceritakan semula peristiwa yang telah dialami </li></ul><ul><li>Pilih isi yang sesuai dan relevan </li></ul><ul><li>Pastikan setiap perenggan mengandungi satu isi dengan huraian dan contoh yang sesuai. </li></ul><ul><li>Mesti mempunyai elemen seperti suspens, konflik, penyelesaian dan penutup. </li></ul><ul><li>Mesti memperkembangkan watak, latar dan jalan cerita. </li></ul>
 9. 9. b) Aktiviti Menulis Isi Karangan <ul><li>Senaraikan pengalaman mengikut urutan cerita / kronologi </li></ul><ul><li>Setiap isi mestilah berkait antara satu sama lain. </li></ul><ul><li>Gambarkan peristiwa dalam cerita kamu dengan jelas. </li></ul><ul><li>Setiap isi mestilah berkait antara satu sama lain. </li></ul>
 10. 10. b) Aktiviti Menulis Penutup <ul><li>Berikan penjelasan tentang pengajaran dalam cerita </li></ul><ul><li>Mestilah menyelesaikan cerita </li></ul><ul><li>Dapat memberi kesan kepada pembaca </li></ul><ul><li>Dapat memberi gambaran tentang kesudahan watak, latar dan plot cerita </li></ul>
 11. 11. Aspek-Aspek Penting ٭ Maksimumkan kekuatan pancaindera : daya lihat, dengar, sentuh, hidu dan rasa dalam mengolah karangan. ٭ Gunakan kata adjektif yang dapat memberikan gambaran yang tepat. ٭ Pilihlah kosa kata yang sesuai dengan tema tajuk.
 12. 12. ٭ Tulislah dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. ٭ Pelbagaikan ayat panjang dan pendek dalam penulisan. ٭ Pastikan idea-idea yang dikemukakan berkaitan antara satu sama lain. ٭ Semak ejaan kamu.

×