Successfully reported this slideshow.

Innføring av Mindomo

2,298 views

Published on

Published in: Education
 • Vyrde kollega, dette var ein grundig og praktisk innføring. GODT JOBBA!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Innføring av Mindomo

 1. 1. Mindomo - Praktisk innføring av Lars Magne Mauset
 2. 2. Nybegynnar-presentasjon <ul><li>Presentasjons program </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Målgruppe </li></ul><ul><ul><li>Interesserte brukarar på nettet </li></ul></ul><ul><ul><li>Du som treng ei kjapp innføring i tankekart </li></ul></ul><ul><ul><li>Du som vil prøve Mindomo </li></ul></ul>
 3. 3. Målgruppe – Internett-brukarar <ul><li>Kva bør du ha kunnskap om for å få utbytte av denne presentasjonen: </li></ul><ul><ul><li>Tankekart </li></ul></ul><ul><ul><li>Generell kunnskap til å bruke operativsystem og kontor-applikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Fil-lagring på Internett. </li></ul></ul><ul><ul><li>...samt eit ope sinn </li></ul></ul>
 4. 4. Innføring – Tankkart <ul><li>Kva er viktig å tenkje på? </li></ul><ul><ul><li>Skal du lage eit tankekart, må ikkje sorter tankane når du skriv eit om eit emne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sortere kan du gjere seinare </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kople inn nettsider og ressursar du kjenner til eller finner. </li></ul></ul>
 5. 5. Korleis kan Mindomo hjelpe deg? <ul><li>Er det litt tungt å sortere tankar, så er Mindomo eit godt hjelpemiddel </li></ul><ul><li>Det kan hjelpe til i ei forelesing som kan vere vanskeleg å følgje </li></ul><ul><li>Det kan vere ein kjapp og fin måte å skrive stikkord. </li></ul><ul><li>Kan vere ein anna måte å presentere eit tema på. Kople inn lenkjer, bilete og videoar </li></ul><ul><li>Kan byggjast opp saman med andre </li></ul>
 6. 6. Innføring – Mindomo <ul><li>Kva bør du prioritere å lære deg: </li></ul><ul><ul><li>Prioriter å lær deg hurtigtastar </li></ul></ul><ul><ul><li>Les på Hjelp-sidene til Mindomo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikkje vere kritisk når du tenkjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorter tankekartet, etter du har tenkt! </li></ul></ul>
 7. 7. Bruk av Mindomo i undervisning <ul><li>Som student </li></ul><ul><ul><li>Raskt å få skreve ned notat frå eit nytt emne </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkretisere eit prosjektarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Oversiktleg planlegging av oppgåveskriving/ rapport </li></ul></ul><ul><li>Som lærar </li></ul><ul><ul><li>Tovegs presentasjon av emne. Får med studentane </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogleg å evaluere i etter endt emne </li></ul></ul><ul><ul><li>Notat som lett kan gis ut til studentar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan frigjør eit manus </li></ul></ul>
 8. 8. Fordeler du kan møte med bruk av Mindomo <ul><li>Fordeler </li></ul><ul><ul><li>Du kan lage gode notata ut frå få ord </li></ul></ul><ul><ul><li>Du kan lage ein ryddig prosjektarbeid ut frå ei uryddig (og ryddig) planlegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan etterkvart vere med å styrke fagforståelse, kor du kan teikne opp relasjonar inn mot tema og emne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lett å rydde i tankane i etterkant </li></ul></ul><ul><ul><li>Raskt å lage &quot;å gjere liste&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemløysing </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteringslister </li></ul></ul>
 9. 9. Utfordringar du kan møte med bruk av Mindomo <ul><li>Utfordringar </li></ul><ul><ul><li>Utforme tankar med få eller eit ord </li></ul></ul><ul><ul><li>Redselen for å ikkje skrive ned alt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tankekart kan fort bli sett på som ein useriøs leik </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er lett å vegre seg for å skrive ned tankar som ikkje passar inn eller ting to gong </li></ul></ul><ul><ul><li>Det kan bli uoversiktleg for </li></ul></ul><ul><ul><li>Du må ha ei viss trening for å kunne nytte deg av eit tankekart. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofte berre kopla opp mot språkfag </li></ul></ul>
 10. 10. Innføring – Mindomo – Oversikt Kommentar- / notat-felt Funksjonsmeny Verktymenyar Tankekartet Zoom
 11. 11. Grensesnittet til Mindomo - Filbehandling Importering og eksportering Hovudmeny Arbeidsområde Filbehandling
 12. 12. Grensesnittet til Verkty menyar – 1 Home Klipp og lim av tankar og notatar Formatering av teksten Innsetting av tankebobler, relasjonar og notatar Innsetting av symbol i tankeboblane Innsetting av lenkjer, vedlegg, multimedia og oppgåvepunkter Finn, merke og slette Home-menyen er den menyen kor du finn de mest brukte funksjonane
 13. 13. Grensesnittet til Verkty menyar – 2 Insert Innsetting av lenkjer, vedlegg, multimedia og oppgåvepunkter Innsetting av tankebobler, relasjonar og notatar Store tankeboble-ikon Innsetting av bilete Insert-menyen – Denne menyen kjem du først og fremst til å bruke ved spesielle tilfelle kor du har bruk for detaljar du ikkje finn under Home-menyen
 14. 14. Grensesnittet til Verkty menyar – 3 Format &quot;Tankeboble&quot; formatering Relasjonar mellom tankar Samhørige tankar Kart utsene Størrelse i forhold til utskrift Finn, merke og slette Format-menyen er ein viktig meny. Utsjånaden til tanke kartet sett du her
 15. 15. Grensesnittet til Verkty menyar – 5 Review Korrektur, kart-eigenskapar. Her finn du statistikk og rettar for deling Review-menyen er kanskje den menyen du kjem til å bruke mest i etterkant av tankekartet. Her kan du følgje med korleis dei du samarbeider med brukar kartet.
 16. 16. Grensesnittet til Verkty menyar – 5 View Vindauge eller fullskjerm Notat og oppgåve lister Zoom Djupa i kartet. Kan vere fin når du kjapt skal skjule punkter View-menyen er først og fremst praktisk ved store tankekart. Du kan få bruk for å få ein kjapp oversikt over mange greiner eller balansere tankekartet meir enn kva du klarer med å flytte rundt på &quot;tankebobler&quot;
 17. 17. Oversikt over snøggtastar 1 Arbeid med emne <ul><li>Innsetting av ny &quot;følgjetanke&quot;/under-emne </li></ul><ul><li>Slette tanke/emne </li></ul><ul><li>Innsetting av nytt emne </li></ul><ul><li>Innsetting av nytt emne på same nivå </li></ul><ul><li>Innsetting av nytt overliggjande emne </li></ul><ul><li>Skift namn på emne </li></ul>
 18. 18. Viktige funksjonar 1 Notat <ul><li>Notat gjer det mogleg å forklare kva du meiner med emne du har sett inn. </li></ul><ul><li>Snøggtasten er: F12 </li></ul>
 19. 19. Viktige funksjonar 2 &quot;Relationship&quot; <ul><li>&quot;Relationship&quot; er ein nyttig funksjon kor du kan knytte tankar i forskjellige greiner saman. </li></ul><ul><li>Du finn funksjonen under &quot;Home&quot; eller &quot;Insert&quot; </li></ul>
 20. 20. Viktige funksjonar 3 Lenker <ul><li>Lenker – Viss du lagar tankekart til studie eller presentasjonar, så kan det vere fint å kunne gå til relaterte nettsider </li></ul><ul><li>Lenker eller &quot;Hyperlink&quot; fins under &quot;Home&quot; og &quot;Insert&quot; </li></ul>
 21. 21. Viktige funksjonar 4 Eksportering <ul><li>&quot;Export&quot; finn du i fil-menyen oppe til venstre. I gratis utgåva kan du eksportere til bilete, tekst, rtf og pdf. </li></ul><ul><li>Det som er fint med tekst-eksport er at du får eit fint dokument med overskrifter, som du kan nytte vidare. </li></ul>
 22. 22. Viktige funksjonar 5 Oppgåve prioritering <ul><li>&quot;Task info&quot; eller oppgåve prioritering er ei oppgåve du kan nytte deg av viss du skal bruke Mindomo i eit prosjektarbeid. </li></ul><ul><li>Du kan prioritere oppgåver, setje ferdigstilling og tidsbruk </li></ul>
 23. 23. Forskjell mellom betalversjon og gratisversjon <ul><li>Betalversjon </li></ul><ul><ul><li>Vev-basert og programvare </li></ul></ul><ul><ul><li>ca 40 kr per månad </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen reklame </li></ul></ul><ul><ul><li>Uendeleg mange private tankekart </li></ul></ul><ul><li>Gratis </li></ul><ul><ul><li>Vev-basert og programvare </li></ul></ul><ul><ul><li>Kun 7 private tankekart (uendeleg mange offentlege) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reklame ved redigering og når du ser på tankekart </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikkje mogleg å lagre tankekart lokalt på ei datamaskin </li></ul></ul>
 24. 24. The End - Lukke til med tankane

×