Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prácticas electrónica analógica

1,344 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prácticas electrónica analógica

 1. 1. ELECTRÒNICA ANALÒGICACOMPONENTS I CIRCUITS ELECTRÒNICS BÀSICS PRÀCTIQUES DE TALLER IES Cap de Llevant Departament de Tecnologia
 2. 2. COMPONENTS ELECTRÒNICS Resistències • Fixes • Variables • Potenciòmetres • Variables amb la temperatura (NTC’s i PTC’s) • Variables amb la llum (LDR) Condensadors • Fixes • Variables Diodes Transistors • pnp • npn
 3. 3. RESISTÈNCIES
 4. 4. DIVISOR DE TENSIÓAmb l’ajuda del programa de simulació Crocodrile, construeix el següent circuit.Substitueix el valor de les resistències segons indica la taula següent i anota lestensions l’intensitat. R1 (Ω) R2 (Ω) V1 (V) V2 (V) I (A) 1k Ω 1k Ω 1k Ω 2k Ω 1k Ω 5k Ω 4.5k Ω 4.5k Ω1. Cóm són les tensions quan les resistències són de mateix valor?2. Cóm és la tensió V2 quan R2 és el doble de R1?3. I si és cinc vegades més grossa?4. Cóm diries que varia el valor de la tensió que hi ha a una resistència en funció del valor d’aquesta?5. Cóm varia l’intensitat al augmentar el valor de les resistències?6. Quina funció té el circuit?
 5. 5. DIVISOR DE CORRENTAmb l’ajuda del programa de simulació Crocodrile, construeix el següent circuit.Substitueix el valor de les resistències segons indica la taula següent i anota lesintensitats. R1 (Ω) R2 (Ω) I1 (A) I2 (A) I (A) 1k Ω 1k Ω 1k Ω 2k Ω 1k Ω 5k Ω 4.5k Ω 4.5k Ω1. Cóm són les intensitats quan les resistències són de mateix valor?2. Cóm és l’intensitat I2 quan R2 és el doble de R1?3. I si és cinc vegades més grossa?4. Cóm diries que varia el valor de l’intensitat que circula per una resistència en funció del valor d’aquesta?5. Cóm varia l’intensitat al augmentar el valor de les resistències?6. Quina funció té el circuit?
 6. 6. EL DÍODE
 7. 7. PROTECCIÓ DE LED’SAmb l’ajuda del programa de simulació Crocodrile, construeix el següent circuit.Substitueix el valor de la resistèncias segons indica la taula següent i anota elsresultats. R1 (Ω) I (A) VR (V) VD (V) Llum? 330 Ω 10 Ω 130 Ω 1k Ω1. Per què creus que s’ha il·luminat i per què s’ha col·locat una resistència de 330 Ω en sèrie amb el LED?2. Què ocorre si quan el valor de R és petit?3. I quan és gros?4. Cóm diries que varia el valor de l’intensitat que circula pel diode en funció del valor de la tensió que hi ha en ell VD?5. Cóm varia l’intensitat al augmentar el valor de les resistències?6. Quina funció té la resistència en aquest el circuit?
 8. 8. EL TRANSISTOR
 9. 9. MOTOR ACCIONAT PER LLUMAmb l’ajuda del programa de simulació Crocodrile, construeix el següent circuit ambun guany de 200 al transistor. Varia el grau d’iluminació del LED segons indica la taulasegüent i anota els resultats. RLED (Ω) I B(A) Ic (A) VBE (V) gira? 1 MΩ 400 Ω1. Quan gira el motor? Per què?2. Per què creus que quan no s’il·lumina al màxim el motor no gira?3. Quina és la relació entre els corrents de base i de col·lector quan gira el motor? I quan val VBE?4. Cóm diries que varia el valor de l’intensitat que circula pel col·lector en funció del valor de la tensió VBE?5. Quina funció té el transistor en aquest el circuit?
 10. 10. EL CONDENSADOR
 11. 11. CÀRREGA I DESCÀRREGA D’UN CONDENSADORAmb l’ajuda del programa de simulació Crocodrile, construeix el següent circuitinicialment amb el selector com indica la figura i anota els valors inicials de lesmagnituds a la taula. Després canvia la posició del selector durant uns segons fins quela tensió al condensador sigui 9V (observa com canvia) anotant els nous valors. Tornaa canviar-lo de posició i observa com canvia la tensió al diode anotant els nous valors. selector V C(V) ILED (A) VLED (V) llum? inicial intermitja final1. Per què inicialment no hi ha llum al LED?2. Hi ha llum a la segona posició del selector? Per què? Què fa el condensador?3. Hi ha llum a la segona posició del selector? Per què? Què fa ara el condensador?4. El LED sil·lumina durant molt de temps? Cóm és la llum? Per què?5. Cóm diries que varia el valor de la tensió VLED als processos de càrrega i descàrrega?6. Quina funció tenen les resistències?
 12. 12. CIRCUIT PER RETARDAR LENCESA D’UN LLUMAmb l’ajuda del programa de simulació Crocodrile, construeix el següent circuitinicialment amb l’interruptor obert i anota els valors inicials de les magnituds a lataula. Després tanca l’interruptor i observa com canvia la tensió al condensador,anotant els nous valors. selector V C(V) IRL (A) Ibomb (A) llum? obert tancat1. Per què inicialment no hi ha llum a la bombeta?2. Hi ha llum inmediatament en tancar l’interruptor? Per què? Què fa el condensador?3. Hi ha llum al cap d’uns segons en tancar l’interruptor? Per què? Què fa el condensador?4. Quant triga la bombeta en fer llum?5. Quina funció té la resistència?

×