Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The muslims

252 views

Published on

Is a very power of the muslims and culture

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

The muslims

  1. 1. QUÈ HEM APRÉS, A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA, DELS MUSULMANS ???
  2. 2. El món tècnic: <ul><li>Les columnes: De secció cilíndrica i sense base amb àbacs sobre capitells, aquets es caracteritzen en la seva altura i solien estar profusament ornamentats influenciats per les regions que havien envaït, tenien forma d’imposta o sortints d’arcs a quatre cares en forma de piràmide truncada i invertida. </li></ul><ul><li>Els arcs: Tenen forma ovalada subjectats per les columnes. Són bastant alts i de diversos colors. Sempre estan perfectament alineats per que en tot moment entre llum. </li></ul>
  3. 3. Filòsofs musulmans
  4. 4. Cultius propis de ells
  5. 5. Sistema de regadiu Els musulmans utilitzaven un sistema de regadiu molt curios, ya que ho van crear per tal de aprofitar més l’aigua. Son uns canals que pasen per tots el llocs del pobles i ciutats per aquets canals va igua de muntanyes o manantials. Hi han tres tipus: + Da’ndi: son llargs tunels escabats (qanats) a la terra pero on l’aigua recorre molts quilometres, l’aigua flueix durant tot l’any. Els qanats estan marcats per una serie de furats per agafar l’aigua (com els pozos). +Aini: serveix per derivar l’aigua d’un manantial,alguns cops d’aigua calenta. +Ghiayl: canal que pren un petit canal d’aiguaen les capes superiors de un “lecho” de un rio.

×