Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decretprimaria

719 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Decretprimaria

 1. 1. DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA <ul><li>2007 </li></ul>
 2. 2. Decret de primària Estructura Preàmbul Articulat Annex 1: Competències bàsiques Annex 2: Currículums Annex 3: Horaris globals Annex 4: Horaris mínims per cicles
 3. 3. Decret de primària Preàmbul Referència a l’Estatut de Catalunya i a la Llei Justificació del Decret Contingut del Decret
 4. 4. Decret de primària Articulat Disposicions addicionals, derogatòria i finals Capítol II. Currículum Capítol III. Organització dels ensenyaments Capítol IV. Atenció a la diversitat Capítol V. Acció tutorial i orientació Capítol VI. Avaluació i promoció Capítol VII. Desenvolupament del currículum i autonomia de centres Capítol I. Disposicions de caràcter general
 5. 5. Decret de primària Articulat Capítol I. Disposicions de caràcter general Article 1. Principis generals Article 2. Finalitat Article 3. Objectius de l’educació primària Article 4. La llengua catalana, eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe Article 5. Sobre el programa d’immersió Article 6. La llengua occitana a la Vall d’Aran
 6. 6. Decret de primària Articulat Capítol II. Currículum Article 7. Currículum Article 8. Competències bàsiques
 7. 7. Decret de primària <ul><li>Estructura del currículum LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’etapa. </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’àrea i etapa. </li></ul><ul><li>Continguts. </li></ul><ul><ul><li>Procediments …. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fets …. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors …. </li></ul></ul><ul><li>Objectius terminals. </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques. </li></ul><ul><ul><li>Ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul>Estructura del currículum LOE Objectius generals de l’etapa. Competències bàsiques de l’educació obligatòria. Objectius generals de l’àrea i etapa. Competències bàsiques de l'àrea. Continguts per cicles. Criteris d’avaluació per cicles. Projecte curricular: tres nivells de concreció
 8. 8. Decret de primària Articulat Capítol III. Organització dels ensenyaments Article 9. Àrees de coneixement Article 10. Horari
 9. 9. Decret de primària Articulat Capítol IV. Atenció a la diversitat Article 11. Atenció a la diversitat
 10. 10. Decret de primària Articulat Capítol V. Acció tutorial i orientació Article 12. Principis Article 13. Organització Article 14. Actuacions dels equips docents de cicle
 11. 11. Decret de primària Articulat Capítol VI. Avaluació i promoció Article 15. Avaluació Article 16. Promoció Article 17. Avaluació diagnòstica
 12. 12. Decret de primària Articulat Capítol VII. Desenvolupament del currículum i autonomia de centres Article 18. Autonomia pedagògica dels centres Article 19. Material didàctic
 13. 13. Decret de primària Articulat Disposicions addicionals, derogatòria i finals L’ensenyament de la religió Ensenyaments impartits en llengua estrangera Centre amb una hora més de permanència de l'alumnat Derogació normativa Calendari d’aplicació
 14. 14. Decret de primària Annex 1: Competències bàsiques En relació a l’estructura del Decret, orienten la identificació dels continguts i criteris d’avaluació bàsics
 15. 15. Decret de primària Annex 2: Currículums Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengua estrangera) Coneixement del medi natural i social Educació artística Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans (cicle superior)
 16. 16. Decret de primària Annex 3: Horaris globals L’assignació horària global de les àrees de l’educació primària és la següent: Educació artística: 525 hores Annex 4: Horaris mínims per cicles Cicle inicial Educació artística: 70 hores Cicle mitjà Educació artística: 105 hores Cicle superior Educació artística: 70 hores
 17. 17. Decret de primària Calendari d’implantació L’any acadèmic 2007-2008, al cicle inicial. L’any acadèmic 2008-2009, al cicle mitjà. L’any acadèmic 2009-2010, al cicle superior.
 18. 18. Competències bàsiques <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul></ul>
 19. 19. Competències bàsiques
 20. 20. Competències bàsiques
 21. 21. Competències bàsiques
 22. 22. Competències bàsiques
 23. 23. Competències bàsiques
 24. 24. Les competències bàsiques i les àrees <ul><li>Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Continguts i criteris d’avaluació per cicle/curs </li></ul><ul><li>Competències pròpies de l’àrea </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Connexions amb altres àrees </li></ul>
 25. 25. Àrees Primària Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengua estrangera) Coneixement del medi natural i social Educació artística Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans (cicle superior) ESO (1r-3r) Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengues estrangeres) Ciències socials, geografia i hª Ciències de la naturalesa Tecnologies Educació visual i plàstica Música Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans
 26. 26. Idees força

×