Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL POBLAMENT
2- Observa les fotografies i identifica-hi els element o les
característiques dels poblaments rural i urbà re...
•
•
•
•

Cuines amples.
Amplis corredors externs i patis interns.
Armaris de rebost grans
Espai per a ferramentes o aparel...
Si, pero no son tan inportants com la principal.
15- Què és l'àrea d'influencia d'una ciutat
Es l'entorn geogràfic amb el ...
a) Es troba al centre o a la perifèria?
Es troba a la perifèria.
b) Hi ha cap vida de comunicació que conecte la zona indu...
2.Escriu en el teu quadern una relació dels edificis o les
construccions històriques que s'esmenten en el text.
Edificis: ...
-Àrea metropolitana: Esta formada per un nucli urbà.
-Plànol urbà: És la representació gràfica de la distribució dels
espa...
La compacta està al nord i la disgregada es troba al sud.
9- Copia aquestes columnes en el teu quadern i relaciona amb
fle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El poblament

575 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El poblament

  1. 1. EL POBLAMENT 2- Observa les fotografies i identifica-hi els element o les característiques dels poblaments rural i urbà respectivament. Poblament rural: Predominen les activitats agràries, els edificis no son tant alts i els carrers son més menuts i no té tantes vies de comunicació com el urbà Poblament urbà: Hi ha un gran nombre d'habitants, té una gran extenció, també hi ha grans edificis i avingudes i té grans vies de comunicació 3- Quines diferències hi ha entre el poblament concertat i el dispers? En el concentrat estan tots els habitatges en un nucli i en el dispers estan per tot el camp. 4- Investiga com és la vida en una granja i explica-ho en el teu quadern. Segons diuen la vida en la granja es molt dura, molta gent s'alça a les sis del mati per veure si algun animal està malalt o embaraçat. 8- Investiga i escriu en el teu quadern una casa de camp caracterìstica de la teua comunitat autònoma. Explica amb quin material està contruïda i com són els tancaments. Pots il·lustrar l'explicació amb una fotografia o un dibuix. Característiques d'una casa de camp. • La majoria té un estil d'arquitectura vernàcula. • Construides amb materials autòctons.
  2. 2. • • • • Cuines amples. Amplis corredors externs i patis interns. Armaris de rebost grans Espai per a ferramentes o aparells propis del camp. 9- Observa la graella. Com ha evolucionat la població urbana del món? Ha anat creixent poc a poc. 12- Esmenta el nom de tres funcions que pot exercir una ciutat i explica en què consisteix cada una. Funció residencial: És una activitat característica de totes les ciutats i predomina en els habitatges etc. Funció industrial: Abans la indústia estava dins de la ciutat, ara a la actualitat es localitzen a les afores. Funció cultural: L'exerceixen a les ciutats en les quals hi ha centres educatius. 13- Imagina que has de visitar Florència; cerca informació i escriu en el teu quadern monuments històrics i artístics que podries visitar. Monuments històrics: Palazzo Vecchio, Puertas del Baptisteiro de Florència, Baptisteiro de San Juan. Monuments artístics: La cúpula de la catedral de Florencia, Logia dei Lanzi, Font de Neptú. 14- Una ciutat pot tenir diverces funcions? Per qué?
  3. 3. Si, pero no son tan inportants com la principal. 15- Què és l'àrea d'influencia d'una ciutat Es l'entorn geogràfic amb el qual té relació. 16- Què és una xarxa urbana? És un conjunt de nuclis urbans jerarquizats i relacionats entre si. 19-Identifica les àrees en què està dividida la teua ciutat o la que hi haja més a prop; localitza cada zona en un planol. Roig: Centre Blau: Àrees industrials Verd: Zones verdes Groc: Àrea subordinada 20- Ara localitza'n l'area industrial i respon a les preguntes:
  4. 4. a) Es troba al centre o a la perifèria? Es troba a la perifèria. b) Hi ha cap vida de comunicació que conecte la zona industrial amb la resta de la ciutat? Si que hi ha. 21- Què és la contaminació acústica? Com es produeix? És el soroll exesiu de les ciutats, produïda pel transit terrestre. 22-Quins problemes relacionats amb el subminitrament d'aigua afecten a les ciutats? La sequera i la cualitat 23- Quan es produeixen les hores punta a les ciutats? Es produeix una densitat de trànsit elevada. 24- Quina relació tenen les circumval·lacions amb el transport urbà? Per a que cuan es forma molt de transit es construeixen unes vies anomenades circumval·lacions. 25- Fes una investigació sobre un nucli rural que coneges. Escriune en el teu quadern el resultat, tenint en compte els resultats següents: Es d'area costanera, Llig i comenta 1.Quina àrea de la ciutat creus que descriu el text? En quines dades et fonamentes per identificar aquesta zona? El casc antic, per què en el segon parraf diu que no es troben habitualment escuts nobiliaris.
  5. 5. 2.Escriu en el teu quadern una relació dels edificis o les construccions històriques que s'esmenten en el text. Edificis: L'edifici de la carnicería, la font monumental Construccuions històriques: L'antiga presó de la ciutat, el castell 29- Observa el mapa i explica quina ciutat domina a l'interior peninsular. Quines són les ciutats mmés poblades de les regions insulars? Madrid, Madrid i Zaragosa 32- Anomeneu dues ciutats valencianes en què predomine cadauna d'aquestes funcions: cultural, politicoadministrativa i turística. Valencia i Castelló Activitats finals 1-Defineix els termes següents: -Poblament: -Paisatge rural: És un po -Camí rural: Permeten la comunicació entre els núclis de població i entre aquests i les àrees cultivades. -Poblament concertat: Els habitatges s'agrupen i formen nuclis de població. -Agrociutat: És un poble gran en el qual hi ha diversos serveis i elements urbans, les activitata principals són l'agricultura i la ramaderia -Poblament urbà: És el resultat d'un procés de concentració de persones en ciutat.
  6. 6. -Àrea metropolitana: Esta formada per un nucli urbà. -Plànol urbà: És la representació gràfica de la distribució dels espalls edificats i els espalls lliure d'duna ciutat. -Cortijo: Són cases disgregads, per contra, es localitzen al sud 2- Quins criteris permeten diferencuiar el poblament urbà del rural? Elpoblament urbà és el resultat d'un procés de concentració de persones, i el poblament rural es distingex en tres tipus, el poblament dispers, el poblament concertat i el poblament intercalar. 3- Segons la distribució de la població, quin tipus de poblament rural hi ha? Podriem tindre un poblament concertat, un poblament dispers i un poblament intercalar 5- Obseva la fotografia i explica si correspon a un poble concentart o radial. És una població concentrat per què el habitatges s'agrupen iformen nuclis de població. 6- A quines àrees geogrèfiques corresponen les cases de camp fetes de fusta? Quins materials fan servir per a contruir habitatges a l'horta de València? Es troben al nord, les contrueixen de fang. 7- Quin tipus de poblament rural predomina a Espanya? Quines diferències hiha entre el poblament del sud i el del nord de la peninsula? A Espanya hi predomina el poblament urbà, que el poblament del nord es rural i el poblament del sud és urbà. 8- Quina diferència hi ha entre una casa rural compacta i una disgregada? Ontrobem aquest tipus d'habitatge?
  7. 7. La compacta està al nord i la disgregada es troba al sud. 9- Copia aquestes columnes en el teu quadern i relaciona amb flexes les edificacions del poblament dispers amb la definició corresponent. Conjunt molt reduït de cases de camp, Acompanyat d'altres edificis Complementaris. Casa de camp Llogaret Edifici aïllat (a vegadesamb Construccions auxiliars al voltant) en què resideixen persones i es duen a terme activitats agrìcoles i ramaderies. Mas Unitat de població inferior a un poble, que aplega cases i altres edificis auxuliars (graners, estables, etc.). També hi ha algun Carrer i elements d'ús comú (font, ermites, Camins, pous...)

×