2. informe final cor maria maria reina

453 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. informe final cor maria maria reina

 1. 1. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.INFORME I DADES DE LES ENQUESTES DE MOBILITAT DEL CENTRE EDUCATIU MARIA REINA Institut Municipal d’Educació d’Olot 2010/2011 1
 2. 2. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.ÍNDEXINTRODUCCIÓ ................................................................................................. 3INFORME OBSERVACIÓ DIRECTA MARIA REINA ......................................................... 3 OBSERVACIÓ SENSE ACTIVITAT ...................................................................................5 OBSERVACIÓ AMB ACTIVITAT ..................................................................................8ENTREVISTA EQUIP DIRECTIU............................................................................. 10ENTREVISTA AMIPA ......................................................................................... 12MARIA REINA ................................................................................................. 13 DADES DE PARTICIPACIÓ ....................................................................................... 13 HÀBITS DE DESPLAÇAMENT ..................................................................................... 13 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT ............................................................................. 15 MOBILITAT A PEU .............................................................................................. 17 ACTUACIONS DE MILLORA ...................................................................................... 21DADES TOTALS DELS CENTRES D’INFANTIL I PRIMÀRIA D’OLOT .................................. 23 DADES DE PARTICIPACIÓ ....................................................................................... 23 HÀBITS DE DESPLAÇAMENT ..................................................................................... 23 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT ............................................................................. 25 MOBILITAT A PEU .............................................................................................. 26 ACTUACIONS DE MILLORA ...................................................................................... 29CONCLUSIONS ................................................................................................ 30 2
 3. 3. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.INTRODUCCIÓEn aquest document es presenta l’Informe i el Buidatge de Dades de les Enquestes de Mobilitat delscentres educatius d’educació infantil i primària d’Olot, realitzat per l’equip de Mobilitat de l’InstitutMunicipal d’Educació d’Olot (IME). Aquest estudi s’emmarca en la línia de treball iniciada el curs 2009-2010 pel Consell Escolar Municipal (CEM) des de les diverses comissions.Arran del Pacte per la Mobilitat, iniciat a Olot l’any 2003, l’Ajuntament d’Olot s’ha marcat diversosobjectius (potenciar el transport públic, impulsar els desplaçaments a peu i en bicicleta, etc) que tenencom a finalitat potenciar la mobilitat sostenible a la ciutat. Des d’aquell any, l’Ajuntament ha realitzatmillores a la ciutat per afavorir la seguretat dels vianants; entre d’altres ha donat suport al TransportPúblic d’Olot (TPO), per exemple, fent que aquest sigui compatible i eficaç en el trasllat d’alumnes alscentres educatius d’infantil, primària i secundària. Un dels objectius que es va acordar en el Pacte perla Mobilitat, era el d’avançar en les propostes que incideixen en la mobilitat. Per aquest motiu des del’IME s’ha elaborat un estudi amb la finalitat de conèixer els hàbits de mobilitat dels ciutadans d’Olot iaixí poder incidir de forma eficient en les necessitats que es puguin detectar respecte la mobilitat.L’estudi ha constat de tres eixos principals: • El Transport Públic d’Olot S’ha portar a terme un estudi en el que s’ha tingut en compte: l’estat de les parades del TPO, detectant mancances i proposant millores, l’opinió dels usuaris d’aquest servei, l’observació directa del funcionament de les diferents línies del servei, promoció del servei, etc. • Zones industrials Estudi de les zones industrials sobre l’accessibilitat a la zona, detecció de mancances i propostes de millora. Redacció i realització d’entrevistes sobre mobilitat a les principals empreses de les diferents zones industrials les quals s’han utilitzat per portar a terme un estudi comparatiu entre els horaris del Transport Públic d’Olot i els de les empreses de cada zona. L’informe d’aquests dos eixos de l’estudi s’ha lliurat als serveis tècnics de l’Ajuntament per poder esmenar les deficiències. • Estudi de mobilitat als centres educatius del municipi. Estudi d’accessibilitat i propostes de millora, entrevista sobre els hàbits de mobilitat als equips directius i les AMiPAs dels diferents centres educatius, enquestes als infants i joves del municipi per tal de conèixer els hàbits de mobilitat d’aquests i les seves famílies.Val a dir que aquest últim punt és l’eix vertebrador d’aquest informe. L’Ajuntament d’Olot, des de l’IMEamb la col—laboració de la Regidoria de Mobilitat, ha impulsat aquest estudi convençut de la necessitatde millorar la seguretat així com la mobilitat de la mainada en els desplaçaments al centre educatiu,amb l’objectiu de potenciar hàbits de mobilitat més sostenibles i assolir els objectius marcats com aCiutat Educadora.Tots els centres educatius s’han implicat activament en el procés per a que les enquestes sobre hàbitsde mobilitat fossin degudament contestades per part de familiars i alumnes. Alhora, a través d’unaentrevista personalitzada, els Equips Directius i les AMiPAs dels diversos centres educatius han aportatpropostes per millorar l’entorn immediat del centre i afavorir una mobilitat més sostenible. El resultat 3
 4. 4. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.és un estudi amb una significativa participació de les famílies i alumnes d’educació infantil iprimària. Han respòs un 58,31% del total de famílies d’Olot amb fills/es en aquestes etapes.Fent els corresponents càlculs estadístics per saber si la mostra és representativa, el resultat és quel’estudi és altament representatiu amb un error mostral inferior al 2%.La destacada participació en l’informe global (infantil, primària, secundària) per part de les famílies iels alumnes mostra el gran interès que desperta el tema de la mobilitat entre els ciutadans. A tots ells,mestres, professors, directors, pares i mares, infants i joves, agraïm la seva entrega i col—laboració en larealització de les enquestes i entrevistes.L’estudi de Mobilitat s’ha realitzat des de l’IME, responent a una clara filosofia i/o manera d’entendrela realitat social: l’educació és la via més eficaç per promoure nous hàbits de mobilitat mésresponsables, tot generant espais de debat i reflexió, realitzant activitats per prendre’n consciència,entre d’altres. El fet que les famílies amb els infants (en el cas de primària) o els joves (en el cas desecundària) responguessin una exhaustiva enquesta sobre mobilitat (indicant els hàbits dedesplaçament, els punts de risc del recorregut, etc) ha estat un exercici pedagògic i reflexiu, un pasmés encaminat cap a construir una ciutat més sostenible i responsable amb el medi ambient.Olot, com a Ciutat Educadora, assumeix que l’educació és un repte de tots, per aquest motiu, lamobilitat sostenible forma part dels seus propòsits i és un tema rellevant que s’està desenvolupant alConsell Escolar Municipal. Entre d’altres es vetlla per: • Promoure l’equilibri i l’harmonia a la ciutat. • Recuperar els carrers com a espais de convivència i intercanvi. • Incentivar hàbits més sostenibles i saludables: prioritzar la mobilitat a peu, en bicicleta o en transport públic ja que són sistemes de desplaçament més eficients, beneficiosos i tranquils. • Impulsar mesures concretes per millorar l’accessibilitat a Persones amb Mobilitat Reduïda (a partir d’ara PMR). • Educar als ciutadans en alternatives de mobilitat i fomentar la participació i la coresponsabilitat en la mobilitat sostenible.Així doncs i tenint en compte que l’educació és un repte de tots, des de l’IME s’ha treballat en xarxaper tal d’aconseguir que el present estudi reculli les opinions de tots i totes sobre el tema que ensocupa. Per això l’Equip de Mobilitat de l’IME vol agrair la participació dels diferents agents i fer constarque sense la col—laboració de l’alumnat, pares i mares, mestres i professors, equips directius delscentres educatius, AMIPAS, el Consell Escolar Municipal, la UTE TEISA-TPO, els agents de la PoliciaMunicipal, l’àrea d’Informació del Territori de l’Ajuntament d’Olot i l’empresa AssessoriaInfraestructura i Mobilitat (AIM) tot això no hagués estat possible. Moltes gràcies! 4
 5. 5. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.INFORME OBSERVACIÓ DIRECTA MARIA REINAOBSERVACIÓ SENSE ACTIVITATDilluns 30 d’Agost de 2010Després de l’anàlisi dels voltants de l’escola Maria Reina i partint de tots aquells aspectes que tenen aveure amb l’accessibilitat i la mobilitat sostenible, s’han observat les següents característiques:Les voreres que trobem en les immediateses de l’escola són força amples (av. Reis Catòlics) tot i quejust davant l’entrada de l’escola s’estreny una mica.Aquestes disposen de guals per a PMR facilitant els accessos. També, d’un semàfor que regula el trànsitmitjançant polsador. La vorera que trobem just davant de l’escola disposa d’una barana protectora.S’ha observat que no hi ha cap necessitat de disposar d’un aixopluc per als dies de pluja ja que l’escolaestà prevista amb una gran porxada i les famílies acompanyen fins a l’interior la mainada.S’ha detectat que la vorera que trobem a l’avinguda Doctor Joaquim Danés es troba en mal estat, ambsots i forats. Tampoc disposa de guals per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). 5
 6. 6. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.Pel que fa al TPO trobem una parada davant mateix de l’escola. L’estat i les propostes sobre aquestaes detallen a l’informe “Estat de les parades”.Les senyals de trànsit que trobem en aquesta zona són; senyals horitzontals i verticals de pas devianants i semàfors que regulen les cruïlles i els vianants. Trobem a faltar les senyalitzacionsverticals/horitzontals de reducció de velocitat per ser zona escolar i la de precaució zona escolar.Pel que fa als aparcaments que trobem als voltants de l’escola, cal tenir en compte que gran partd’aquests són de pagament (zona blava).Els passos de vianants que es troben als carrers Pere Llosas i Doctor Joaquim Danés han estat pintatsúltimament per tal de fer-los més visibles. A les fotografies es pot apreciar el seu estat anterior. 6
 7. 7. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina. 7
 8. 8. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina. 8
 9. 9. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.OBSERVACIÓ AMB ACTIVITATDijous 14 d’octubre de 2010Observació realitzada de les 8.30h a les 9.30h. Durant aquest període de temps s’han tingut en comptediverses premisses relacionades amb aspectes de mobilitat: El mitjà de transport predominant,aparcaments, trànsit i hàbits de mobilitat de les famílies.Pel que fa al mitjà de transport predominant observat és el cotxe particular, la majoria de pares/maresque arribaven al centre educatiu ho feien amb el cotxe familiar.Els familiars que acompanyaven els infants a l’escola a peu en són molt pocs en comparació amb els queho van fer en cotxe.El que s’ha observat respecte als aparcaments, és que pràcticament tots els cotxes que es van dirigir alcentre educatiu amb la intenció de deixar-hi la mainada aparcaven malament. Alguns, estacionaven deforma provisional a la zona blava, d’altres ho feien al lloc reservat al TPO i la resta aparcaven a lamateixa avinguda Reis Catòlics però a la banda de La Caixa de pensions, ocupant el carril destinat a lacirculació.Val a dir, que tot i aparcar malament els pares acompanyaven els seus fills fins l’interior del centre ialguns van trigar més de cinc minuts en retirar l’automòbil torbant a la circulació.Tot i ser una de les vies d’accés importants de la ciutat, no es va detectar una gran massificació decotxes. Sí que hi havia molt de trànsit i en algun moment es formava una cua de cotxes degut alsestacionaments que envaïen el carril destinat al trànsit. Tot i així en qüestió de minuts s’agilitzava lacirculació. El moment en el que es va detectar més aglomeració i més col—lapse va ser entre les 9.00h iles 9.05h.Respecte als hàbits de mobilitat dels familiars que s’han pogut observar, la majoria participen d’aquestacultura del cotxe mal entesa, en la que es posa en pràctica el fet d’aparcar de qualsevol manera davantdel lloc on es pretén anar i una falsa creença que les gestions són més ràpides amb el cotxe.Val a dir que durant el dia de l’observació, en aquest sector no s’ha observat cap oficial regulant eltrànsit de vehicles ni la circulació dels vianants. 9
 10. 10. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.ENTREVISTA EQUIP DIRECTIUPERSONA DE CONTACTE LAURA Telèfon 972 26 08 31 Data 19- 10- 2010Càrrec DIRECTORA Adreça electrònica b7008778@xtec.netDADES DEL CENTRE EDUCATIUNom del centre MARIA REINANom del barri EIXAMPLE POPULARNombre d’alumnes 150Procedència dels alumnes / barris o municipis OLOT CIUTATQuants accessos disposa el centre per permetre l’entrada i sortida d’alumnes? 2 ACCESSOSEs troben situats en el mateix carrer? SÍ (REIS CATÒLICS)Disposen de determinades restriccions horàries? SÍ. DE 7:30h a 9:00h/ DE 12:30h a13:00h/ DE14:30h a 15:00h/ DE 17:30h a 18:00hSERVEISMENJADOR – Quants alumnes es queden a dinar a l’escola? 95ACOLLIDA - Hi ha servei d’acollida? SÍMatí de 7.30h a 9.00h 15/20 alumnesTarda de 18.30h a 19.30h 5/10 alumnesACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PEL CENTRE) Activitat Horari Alumnes (nombre i edat) Dies LUDOTECA de 17:30 a 19:30 5 de P.3 a P.5 de Dill a Div MÚSICA de 17:30 a 19:00 4 de P.3 a P.5 Dilluns FUTBET de 17:30 a 19:00 11 de P.3 a P.5 Dilluns PLÀSTICA de 17:30 a 19:00 4 de P.3 a P.5 Dimarts FÚTBOL7 de 17:30 a 19:00 7 de P.5 Dimarts i Dijous PSICOMOTRICITAT de 17:30 a 19:00 5 de P.3 a P.5 DivendresACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN HORARI LECTIUEls alumnes es desplacen en autocar per realitzar activitats fora del centre? NOPROBLEMES ACTUALS EN ELS DESPLAÇAMENTS A PEULes voreres a l’entorn de l’escola disposen d’una amplada suficient per permetre el pas còmode delsalumnes i els seus acompanyants? SÍLes voreres es troben en bon estat? SIExisteixen per als vianants punts amb mala visibilitat? NOConsidereu que la senyalització és suficient, clara i es respecta? SÍ . ES TROBA A FALTAR SENYALITZACIÓDE PERILL ZONA ESCOLAR I REDUCCIÓ DE VELOCITAT. 10
 11. 11. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.PROBLEMES ACTUALS EN ELS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETAAlguns dels alumnes es desplacen en bicicleta? NO PERQUÈ SON PETITS. ALGUNS PARES (MOLT POCS) ELSPORTEN A LA BICI COM A PAQUET.PROBLEMES ACTUALS DERIVATS DE L’ÚS DEL COTXELa Policia local o els agents cívics regulen el trànsit a les hores d’entrada i sortida? NO. DES DEL’ESCOLA NO MANIFESTEN LA NECESSITAT.Existeixen problemes de congestió als accessos del centre a les hores d’entrada i sortida? SÍ. REISCATÒLICS, EN HORES PUNTES D’ENTRADA I SORTIDA PASSA A TENIR NOMÉS UN CARRIL.Hi ha problemes d’estacionament als entorns immediats del centre? SÍ.Quins són els punts més habituals? LES MESTRES COMENTEN QUE NORMALMENT AQUESTA ZONA ESTÀFORÇA PLENA DE COTXES I QUE TENEN DIFICULTAT A L’HORA D’APARCAR. MANIFESTEN QUE ELSPARES NO TENEN AQUESTA NECESSITAT I QUE EL QUE FAN NORMALMENT ES PARAR UN MOMENTDAVANT ESCOLA, DEIXAR LA CANALLA I MARXAR.En el cas que hi hagi problemes d’estacionament als entorns immediats del centre, s’han pres mesuresper solucionar el problema? DURANT UN TEMPS S’HI POSAVEN ELS MUNICIPALS I MULTAVEN ELSCOTXES MAL ESTACIONATS, PERÒ FA TEMPS QUE NO HO FAN.Existeixen punts febles en els entorns immediats a l’escola quant a la seguretat viària (velocitatexcessiva, manca de visibilitat, etc.)? NO.En els accessos immediats al centres hi ha places de càrrega / descàrrega que generen conflicte? NO.Disposeu de places d’aparcament per a vehicles dins del centre reservades al professorat? NOEl professorat ve... - a peu? 8 - en cotxe? 6ACCIONS DE MOBILITAT SOSTENIBLEL’escola realitza / participa en activitats de sensibilització per a la mobilitat sostenible? NOPERÒ DES DE L’ESCOLA TREBALLEN HÀBITS DE MOBILITAT, SENSIBILITZACIÓ I MEDI AMBIENT.GESTIÓ I COORDINACIÓ DE LA MOBILITATQuines mesures creieu que caldria adoptar per millorar l’accessibilitat dels alumnes al centre? Poc important Molt important 1 2 3 4 5Reduir el nombre de cotxesMillorar la seguretatAfavorir el bus a peu i els camins escolarsAmpliar la xarxa de carril biciAltres:Protecció de dades: La informació recollida en aquesta enquesta s’utilitzarà exclusivament dins del’àmbit de l’Ajuntament per millorar les condicions d’accés als centres educatius. 11
 12. 12. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.ENTREVISTA AMIPAData 30/10/2010 Adreça electrònica amipacordemaria@gmail.comNOM CENTRE EDUCATIU Cor de Maria-Maria ReinaPROBLEMES ACTUALS EN ELS DESPLAÇAMENTS A PEULes voreres a l’entorn de l’escola disposen d’una amplada suficient per permetre el pas còmode dels alumnes i elsseus acompanyants? no Quins trams? Tram vorera final pati Cor de Maria fins aparcamentLes voreres es troben en bon estat? síExisteixen per als vianants punts amb mala visibilitat? sí Quins? Pàrquing final pati Cor de MariaConsidereu que la senyalització és suficient i clara? noEn quins punts? Falta senyal de precaució escolaEs respecta? no En quins punts? No existeixPROBLEMES ACTUALS EN ELS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETAConsidereu que hi ha riscs en el desplaçament en bicicleta? sí. Quins?Falta senyalització. La circulació es perillosa per la gran quantitat de cotxes i carrers estretsQuè proposaríeu per millorar el desplaçament en bicicleta al centre?Millora en la senyalització de precaució escolaPROBLEMES ACTUALS DERIVATS DE L’ÚS DEL COTXEExisteixen problemes de congestió als accessos del centre a les hores d’entrada i sortida? sí noQuines són les vies més carregades? Cr. Macarnau i Cr. EsglaiersHi ha problemes d’estacionament als entorns immediats del centre? SíQuins són els punts més habituals? A tot l’entornQuines mesures proposaríeu per millorar l’estacionament de vehicles?Existeixen punts febles en els entorns immediats a l’escola quant a la seguretat viària (velocitat excessiva, mancade visibilitat, etc.)? sí Quines? Cruïlla davant bar Volcanet es caòticACCIONS DE MOBILITAT SOSTENIBLEL’AMIPA realitza / participa en activitats de sensibilització per a la mobilitat sostenible? noUs semblaria bé crear i participar en una comissió per coordinar temes de mobilitat? noGESTIÓ I COORDINACIÓ DE LA MOBILITATQuines mesures creieu que caldria adoptar per millorar l’accessibilitat dels alumnes al centre?SUGGERIMENTS I MILLORESFinalment, voleu fer algun suggeriment, comentari o afegir informació complementària en relació a la mobilitatper anar a l’escola?Protecció de dades: La informació recollida en aquesta enquesta s’utilitzarà exclusivament dins del’àmbit de l’Ajuntament per millorar les condicions d’accés als centres educatius. 12
 13. 13. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.MARIA REINADADES DE PARTICIPACIÓEn el curs escolar 2010-2011 en aquest centre hi ha un total de 143 alumnes d’infantil. Per tal deplantejar aquest estudi d’una forma pràctica i sostenible, l’equip de Mobilitat de l’Institut Municipald’Educació1 ha decidit repartir les enquestes per família i contemplar a la mateixa, el nombre degermans/es. Per tant, a primària s’han repartit 138 enquestes de les quals 76 han estat respostes.Això significa que en aquest centre educatiu la participació per famílies, que tenen fills/es en edatescolar entre 3 i 5 anys, ha estat del 55%.HÀBITS DE DESPLAÇAMENTA la figura 1, podem observar quin és el mitjà de transport més utilitzat a les anades i tornades, pelsalumnes d’infantil d’aquest Centre Educatiu. El 41% dels alumnes (70 respostes) hi va a peu, el 9% delsalumnes (16 respostes) en transport públic (TPO), el 48% dels alumnes (81 respostes) en cotxe com apassatger i el 2% dels alumnes (3 respostes) en cotxe com a passatger d’altres famílies. El què podemextreure d’aquesta gràfica és què el 48% dels alumnes d’infantil del Centre Educatiu Maria Reina, ales anades i a les tornades les fan en cotxe de la família com a passatger.Figura 1: Mitjà de transport més utilitzat. MITJÀ DE TRANSPORT MÉS UTILITZAT. ANADES/TORNADES 90 81 80 70 70 60 50 40 30 16 20 10 0 0 3 0 0 0 1 A PEU EN BICI EN BICI COM A PAQUET TPO EN COTXE EN COTXE DALTRES FAMÍLIES EN MOTO ALTRESA la següent gràfica es poden observar les anades i tornades per separat. Per un costat s’assenyalen lesanades i tornades a peu, bicicleta i TPO i per l’altre les anades i tornades en cotxe (cotxe de la famíliacom a passatger, cotxe d’altres famílies com a passatger i altres mitjans de transport). Es pot apreciara la figura 2, que a les tornades el percentatge d’alumnes que utilitzen el mitjà de transport “a peu,bicicleta i TPO” (anada: 24% dels alumnes/ tornada: 27% dels alumnes) és superior als que utilitzen elmitjà de transport “en cotxe” (anada: 26% dels alumnes/ tornada 23% dels alumnes).1 Aquest equip ha estat format des de l’IME i com a conseqüència dels Plans d’Ocupació que es vareniniciar el mes de juliol de 2010. 13
 14. 14. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.Figura 2 : Comparativa del mitjà de transport a les anades i a les tornades. MITJÀ DE TRANSPORT MÉS UTILITZAT 47 46 46 45 44 44 43 ANADA 42 TORNADA 41 40 40 40 39 38 37 A PEU, BICICLETA I TPO EN COTXEPer tal d’obtenir més informació sobre els hàbits de desplaçament dels alumnes de primària al centreEducatiu, s’ha volgut saber com hi van, si ho fan sols/es, acompanyats de germans/es i/o companys/eso bé, acompanyats/des per adults (es contemplen els viatges d’anada i tornada). Es pot observar a lafigura 3, que el 94.9% dels alumnes (150 respostes) hi van acompanyats per adults, el 5.1% dels alumnes(8 respostes) hi van acompanyats per germans/es i/o companys/es i el 0% dels alumnes (0 respostes) hivan sols/es, indiferentment del mitjà de transport utilitzat.Figura 3 : Com van els alumnes al Centre Educatiu. COM VAN? 0,0% 5,1% 94,9% SOL ACOMPANYAT PER ALTRES COMPANYS I/O GERMANS ACOMPANYAT PER ADULTSDonat que per a l’estudi de Mobilitat és interessant saber quina és la percepció que tenen els paressobre les distàncies que hi ha entre el domicili familiar i el centre Educatiu, s’ha decidit incorporar unapregunta a l’enquesta destinada a recollir-la i que permeti fer la mitjana de minuts que triguen lesfamílies en fer aquest recorregut. Val a dir que de les 76 famílies que han respòs l’enquesta, 68 hanrespòs aquesta pregunta, això significa que la dada obtinguda és molt representativa. Així doncs, el 89%dels pares enquestats manifesten que els seus fills/es triguen una mitjana d’11 minuts en fer elrecorregut domicili familiar/centre Educatiu indiferentment del mitjà de transport utilitzat. 14
 15. 15. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.MOBILITAT EN VEHICLE PRIVATDins de l’apartat de Mobilitat en vehicle privat es tenen en compte tots els alumnes que la seva famíliaels acompanya i fan el recorregut domicili familiar/centre Educatiu amb cotxe* habitualment.(*s’inclouen els mitjans de transport: en cotxe de la família com a passatger, en cotxe d’altres famíliescom a passatger, en moto com a passatger i altres). Val a dir que aquest grup fa referència al 50% delsalumnes enquestats.Les raons més freqüents pel qual els pares prefereixen acompanyar els seus fills/es en cotxe a l’escolas’exposen a la figura 4. Es pot observar que el 16% dels alumnes van en cotxe perquè és perillós a causadel trànsit (12 respostes), el 34.7% dels alumnes van en cotxe perquè viuen massa lluny del centreEducatiu (26 respostes), el 14.7% dels alumnes van en cotxe perquè tenen un germà/na més petit/a (11respostes) i el 34.7% dels alumnes van en cotxe perquè els seus pares aprofiten el viatge quanvan/tornen de la feina (26 respostes).Figura 4 : Raons més freqüents pel qual els pares acompanyen els seus fills/es en cotxe a l’Escola. PER QUÈ LACOMPANYO EN COTXE? 16,0% 34,7% 34,7% 14,7% ÉS PERILLÓS A CAUSA DEL TRÀNSIT ÉS MASSA LLUNY TÉ UN GERMÀ/NA MÉS PETIT I ELS ACOMPANYO A TOTS DOS APROFITO EL VIATGE QUAN VAIG/TORNO DE LA FEINAS’ha cregut convenient incloure una pregunta a l’enquesta per tal de conèixer els hàbits d’aparcamentde les famílies*, s’exposa a la figura 5. S’observa que el 41% de les famílies diu que no aparca sinó quepara davant de l’escola i la mainada baixa (25 respostes), el 42.6% de les famílies ha respòs que aparcamalament (26 respostes) i el 16.4% de les famílies ha respòs que aparca en lloc autoritzat (10respostes).* En aquest gràfic s’han contabilitzat famílies i no alumnes ja que s’entén que un mateix pare/mare potportar diferents infants al mateix cotxe.Figura 5: Hàbits d’aparcament de les famílies. ON APARCA? 16,4% 41,0% 42,6% NO APARCO PARO DAVANT DE LESCOLA APARCO MALAMENT APARCO EN LLOC AUTORITZAT 15
 16. 16. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.A continuació (figura 6) es presenta un plànol on s’hi contemplen aquells alumnes inclosos a l’apartat de Mobilitat en vehicle privat. En aquest s’hi detallen els recorregutsmés utilitzats pels alumnes i les seves famílies i els viatges diaris tant d’anada com de tornada a l’escola. Es pot observar que hi ha un recorregut en concret que assenyalala major quantitat de viatges diaris i per tant, el més uilitzat per les famílies i alumnes d’aquest apartat.Figura 6: Plànol dels recorreguts més utilitzats, pels alumnes que van en cotxe a les anades i tornades al/del Centre Educatiu d’infantil Maria Reina. 16
 17. 17. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.MOBILITAT A PEUDins de l’apartat de Mobilitat a peu es tenen en compte tots els alumnes que fan el recorregut domicilifamiliar/centre Educatiu a peu* habitualment. (*s’inclouen els mitjans de transport: a peu, en bicicletacom a conductor, en bicicleta com a paquet i en TPO). Val a dir que aquest grup fa referència al 50%dels alumnes enquestats.Un cop s’han recollit aquestes dades sobre la mobilitat a peu, s’ha cregut convenient demanar als paresl’opinió respecte si els seus fills/es poden fer aquest recorregut sense la companyia d’un adult. Tal icom es pot apreciar a la figura 7 el 98.8% dels alumnes (79 respostes) NO poden anar sols a l’escola i el1.3% dels alumnes (1 respostes) SÍ que poden anar sols a l’escola.Figura 7: Opinió dels pares sobre si el seu fill/a pot anar sol a l’escola. HI POT ANAR SOL? 1,3% 98,8% SI NOTenint en compte les dades que es presenten a la figura 7 i veient que la majoria d’alumnes no podenanar sols a l’escola, s’ha elaborat una gràfica (figura 8) amb les raons per les quals, els pares,consideren que els seus fills/es NO poden anar a l’escola sense la companyia d’un adult. El 59% delsalumnes (69 respostes) encara no tenen prou edat, el 18.8% dels alumnes (22 respostes) viuen massalluny del centre Educatiu, el 17.1% dels alumnes (20 respostes) no hi poden anar sols degut als perillsdel trànsit, el 2.6% dels alumnes (3 respostes) no hi poden anar sols perquè és insegur, el 1.7% delsalumnes (2 respostes) no hi pot anar perquè no està adaptat per anar a peu i el 0.9% dels alumnes (1respostes) no hi poden anar sols perquè és insegur per altres raons.Figura 8: Motius pels quals els infants no poden anar sols a l’escola. PER QUÈ NO POT ANAR SOL? 1,7% 0,9% 2,6% 17,1% 59,0% 18,8% ÉS PETIT VIVIM MASSA LLUNY DEL CENTRE ESCOLAR ÉS PERILLÓS A CAUSA DEL TRÀNSIT ÉS INSEGUR NO ESTÀ ADAPTAT PER ANAR A PEU ALTRES 17
 18. 18. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.Donat que la majoria (59%) dels alumnes d’infantil del centre Educatiu Maria Reina no poden anar aescola sols/es perquè els pares consideren que són massa petits, s’ha cregut convenient profunditzaruna mica més en aquest punt i per una banda classificar els cursos dels infants enquestats i l’edatcorresponent i per l’altra, calcular la mitjana d’edat que les famílies creuen convenient per tal que elsseus fills/es vagin sols/es a l’escola.A continuació es presenta una gràfica amb els cursos dels infants enquestats (figura 9) de P3 hi ha un26% (21 respostes), de P4 hi ha un 34% (27 respostes) i de P5 hi ha un 40% (32 respostes).Figura 9: Classificació dels alumnes per curs. CURS DELS ALUMNES ENQUESTATS 35 32 30 27 25 21 ALUMNES 20 15 10 5 0 P3 P4 P5Pel que fa a la mitjana d’edat, cal tenir en compte que aquesta s’ha calculat a partir del nombre depares (59%) que han contestat a l’enquesta què el seu fill/a NO pot anar a escola sol/a perquè és massapetit i les edats que aquests han fet constar com adequades per anar-hi sols/es. Així doncs, la mitjanad’edat resultant per anar sol/es a l’escola és de 8 anys. Edat en la que els infants poden cursar tercer oquart de primària.Per tal de tenir una mica més d’informació (figura 10) sobre el recorregut que fan els alumnes deprimària a peu, en bicicleta o en TPO (50% dels alumnes enquestats) se’ls ha demanat que d’un llistatseleccionin les característiques que compleix el seu recorregut (podien seleccionar més d’unacaracterística). El 5% dels alumnes (4 respostes) opinen que el recorregut és molt agradable, el 12%dels alumnes (10 respostes) què és bastant agradable, el 4% dels alumnes (3 respostes) què és pocagradable, el 7% dels alumnes (6 respostes) què és molt segur, el 14% dels alumnes (12 respostes) quèés bastant segur, el 1% dels alumnes (1 respostes) què és poc segur, el 7% dels alumnes (6 respostes)què és concorregut, el 6% dels alumnes (5 respostes) què és bastant concorregut, el 4% dels alumnes (3respostes) què és solitari, el 14% (12 respostes) què és curt, el 6% dels alumnes (5 respostes) què ésbastant curt, el 4% dels alumnes (3 respostes) què és llarg, el 5% dels alumnes (4 respostes) què estànet, el 7% dels alumnes (6 respostes) què està bastant net i el 4% dels alumnes (3 respostes) què estàbrut. 18
 19. 19. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.Figura 10: Opinió sobre el recorregut a peu, en bicicleta i en TPO. OPINIÓ SOBRE EL RECORREGUT CAP A LESCOLA A PEU, EN BICICLETA I TPO. 14 12 12 12 10 10 8 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 1 0 LE LE LE R R T T T RI ET G T UR T UT NE R U U U UR U AR AB TA AB AB G EG CU N G EG BR G SE SE C T AD LL LI AD SE D R AN RR T SO RA R R AN R T LT C ST O AG AN AG CO AG PO O ST NC BA M ST N T LT BA C CO O AN BA PO O C M ST T AN BA ST BATambé, s’ha cregut convenient tenir en compte els problemes habituals (figura 11) que es poden trobarels alumnes que fan el recorregut cap a l’escola a peu, en bicicleta o TPO. Aquest conjunt de dades ensajuda a determinar les mancances en quant a infraestructura i manteniment per tal de millorar laqualitat d’aquest tipus de desplaçaments. L’11% dels alumnes (4 respostes) es troben amb cotxes sobrela vorera, el 30% dels alumnes (11 respostes) assenyala que les voreres son estretes, l’11% dels alumnes(4 respostes) assenyala que les voreres estan brutes, el 14% dels alumnes (5 respostes) assenyala que hiha poc respecte als vianants, el 6% dels alumnes (2 respostes) assenyala que hi ha pocs passos devianants, el 22% dels alumnes (8 respostes) assenyala que hi ha cruïlles perilloses i el 6% dels alumnes(2 respostes) assenyala la manca d’enllumenat.Figura 11: Problemes habituals. PROBLEMES HABITUALS EN EL RECORREGUT CAP A LESCOLA A PEU, EN TPO I/O BICICLETA 12 11 10 8 8 6 5 4 4 4 2 2 2 0 COTXES SOBRE LA VORERA VORERES ESTRETES VORERES BRUTES POC RESPECTE ALS VIANANTS POCS PASSOS DE VIANANTS CRUÏLLES PERILLOSES MANCA DENLLUMENAT 19
 20. 20. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.A continuació (figura 12) es presenta un plànol on s’hi contemplen aquells alumnes inclosos a l’apartat de Mobilitat a peu. En aquest s’hi detallen els recorreguts mésutilitzats pels alumnes i les seves famílies i els viatges diaris tant d’anada com de tornada a l’escola. Es pot observar que hi ha un recorregut en concret que assenyala lamajor quantitat de viatges diaris i per tant, el més uilitzat per les famílies i alumnes d’aquest apartat.Figura 12: Plànol dels recorreguts més utilitzats, pels alumnes que van a peu al/del Centre Educatiu d’infantil, Maria Reina. 20
 21. 21. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.ACTUACIONS DE MILLORAA l’enquesta hi ha un apartat que fa referència a les Actuacions de Millora, aquest proposa la realitzaciód’un servei d’acompanyament a peu per als alumnes del centre. A banda de la proposta es demana alspares que responguin si en farien ús i s’hi estarien disposats a participar-hi acompanyant a la mainada.S’han elaborat dues gràfiques en les que es recull tant la disposició a fer-ne ús (figura 13) com ladisposició a participar en el servei (figura 14).A la pròxima gràfica podem observar que el 46.1% de les famílies (35 respostes) estarien disposades autilitzar, el 36.8% (28 respostes) NO estarien disposades i el 17.1% de les famílies (13 respostes) no hancontestat la pregunta.Figura 13: Predisposició en la utilització del servei. MARIA REINA: NOMBRE DE FAMÍLIES QUE ESTARIEN DISPOSADES A UTILITZAR EL SERVEI DACOMPANYAMENT A PEU 17,1% 46,1% 36,8% SI NO NO CONTESTAI per últim, s’exposa la gràfica que recull la predisposició en la participació dels familiars acompanyanta peu a la mainada al centre Educatiu. El 28.9% de les famílies (22 respostes) estarien disposades aparticipar, el 38.2% (29 respostes) NO estarien disposades i el 32.9% (25 respostes) no han contestat lapregunta.Figura 14: Predisposició en la participació del servei. MARIA REINA: NOMBRE DE FAMÍLIES QUE ESTARIEN DISPOSADES A PARTICIPAR EN EL SERVEI DACOMPANYAMENT A PEU 28,9% 32,9% 38,2% SI NO NO CONTESTASi comparem aquestes últimes dues gràfiques podem observar que la predisposició per part dels pares autilitzar el servei és més alta que la predisposició a participar-hi. També és cert que la dada que fareferència a la predisposició a participar com a acompanyant, és molt interessant. El fet de comptaramb la predisposició de 22 famílies suposa que hi hauria famílies suficients per satisfer la demanda. 21
 22. 22. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina. 22
 23. 23. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.DADES TOTALS DELS CENTRES D’INFANTIL I PRIMÀRIA D’OLOTDADES DE PARTICIPACIÓEn el curs escolar 2010-2011, als centres Educatius d’Olot hi ha un total de 3027 alumnes d’infantil iprimària. Per tal de plantejar aquest estudi d’una forma pràctica i sostenible, l’equip de Mobilitat del’Institut Municipal d’Educació ha decidit repartir les enquestes per família i contemplar a la mateixa, elnombre de germans/es. Per tant, a infantil i primària s’han repartit 2413 enquestes de les quals 1407han estat respostes. Això significa que en aquest a nivell de municipi la participació per famílies, quetenen fills/es en edat escolar entre 3 i 12 anys, ha estat del 58%.HÀBITS DE DESPLAÇAMENTA la figura 15, podem observar quin és el mitjà de transport més utilitzat a les anades i tornades, pelsalumnes d’infantil i primària d’Olot. El 42% dels alumnes (1708 respostes) hi va a peu, el 9% delsalumnes (367 respostes) en transport públic (TPO), el 45% dels alumnes (1856 respostes) en cotxe com apassatger, el 1% dels alumnes (49 respostes) en cotxe com a passatger d’altres famílies i el 3% delsalumnes (115 respostes) utilitza altres mitjans de transport. El què podem extreure d’aquesta gràfica ésquè el 86% dels alumnes d’infantil i primària del municipi, es desplacen majoritàriament (es tenen encompte les anades i les tornades del centre Educatiu) a peu o en el cotxe familiar com a passatger.Figura 15 : Mitjà de transport més utilitzat. MITJÀ DE TRANSPORT ANADA/TORNADA 2000 1856 1800 1708 1600 1400 1200 1000 800 600 367 400 200 115 21 1 49 8 0 A PEU EN BICI EN BICI COM A PAQUET TPO EN COTXE EN COTXE DALTRES FAMÍLIES EN MOTO ALTRESA la següent gràfica s’exposen les anades i tornades per separat dels alumnes del municipi. Per uncostat s’assenyalen les anades i tornades a peu, bicicleta i TPO i per l’altre les anades i tornades encotxe (cotxe de la família com a passatger, cotxe d’altres famílies com a passatger i altres mitjans detransport).Es pot apreciar a la figura 16, que a les tornades s’incrementa el mitjà de transport “a peu, bicicleta iTPO” (anada: 22% dels alumnes/ tornada: 24% dels alumnes) mentre que a les tornades el mitjà detransport “cotxe” (anada: 29% dels alumnes/ tornada 24% dels alumnes) disminueix. Hi haaproximadament un 4% dels alumnes que per anar a l’escola utilitzen el cotxe mentre que per tornar acasa ho fan a peu. 23
 24. 24. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.Figura 16 : Comparativa del mitjà de transport a les anades i a les tornades. MITJÀ DE TRANSPORT 1400 1251 1200 1057 1021 1000 916 800 ALUMNES ANADA TORNADA 600 400 200 0 A PEU, BICICLETA I TPO EN COTXEPer tal d’obtenir més informació sobre els hàbits de desplaçament dels alumnes d’infantil i primària delmunicipi, s’ha volgut saber com hi van, si ho fan sols/es, acompanyats de germans/es i/o companys/eso bé, acompanyats/des per adults (es contemplen els viatges d’anada i tornada). Es pot observar a lafigura 17, que el 78.1% dels alumnes (3021respostes) hi van acompanyats per adults, el 13.9% delsalumnes (537 respostes) hi van acompanyats per germans/es i/o companys/es i el 8% dels alumnes (311respostes) hi van sols/es. És clar doncs, més de la meitat dels alumnes d’infantil i primària del municipivan a l’escola acompanyats per adults indiferentment del mitjà de transport utilitzat.Figura 17 : Com van els alumnes al Centre Educatiu. COM VAN 8,0% 13,9% 78,1% SOL ACOMPANYAT PER COMPANYS I/O GERMANS ACOMPANYAT PER ADULTSRespecte el 78.1% dels alumnes que van al centre Educatiu acompanyats per adults i tenint en compteque el 45% hi va en vehicle privat, un mitjà de transport que implica estar acompanyat d’un adult, s’hapogut obtenir una dada aproximada dels alumnes que van a peu acompanyats per adults. El resultat ésque un 33.1% d’alumnes van acompanyats per adults, ja sigui a peu, en bicicleta o TPO.Donat que per a l’estudi de Mobilitat és interessant saber quina és la percepció que tenen els paressobre les distàncies què hi ha entre el domicili familiar i el centre Educatiu, s’ha decidit incorporar unapregunta a l’enquesta destinada a recollir-la i que permeti fer la mitjana de minuts que triguen lesfamílies en fer aquest recorregut. Val a dir que de les famílies que han respòs l’enquesta, 1320 hanrespòs aquesta pregunta, això significa que la dada obtinguda és molt representativa. Així doncs, el 94%dels pares enquestats manifesten que els seus fills/es triguen una mitjana d’11 minuts en fer elrecorregut domicili familiar/centre Educatiu indiferentment del mitjà de transport utilitzat. 24
 25. 25. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.MOBILITAT EN VEHICLE PRIVATDins de l’apartat de Mobilitat en vehicle privat es tenen en compte tots els alumnes que la seva famíliaels acompanya i fan el recorregut domicili familiar/centre Educatiu amb cotxe* habitualment.(*s’inclouen els mitjans de transport: en cotxe de la família com a passatger, en cotxe d’altres famíliescom a passatger, en moto com a passatger i altres). Val a dir que aquest grup fa referència al 49% delsalumnes enquestats.Les raons més freqüents pel qual els pares prefereixen acompanyar els seus fills/es en cotxe a l’escolas’exposen a la figura 18. Es pot observar que el 14.1% dels alumnes van en cotxe perquè és perillós acausa del trànsit (186 respostes), el 32.1% dels alumnes van en cotxe perquè viuen massa lluny delcentre Educatiu (423 respostes), el 13.6% dels alumnes van en cotxe perquè tenen un germà/na méspetit/a (179 respostes) i el 40.1% dels alumnes van en cotxe perquè els seus pares aprofiten el viatgequan van/tornen de la feina (528 respostes).Figura 18 : Raons més freqüents pel qual els pares acompanyen els seus fills/es en cotxe a l’Escola. PER QUÈ ELS ACOMPANYO EN COTXE? 14,1% 40,1% 32,1% 13,6% ÉS PERILLÓS A CAUSA DEL TRÀNSIT ÉS MASSA LLUNY TÉ UN GERMÀ/NA MÉS PETIT I ELS ACOMPANYO A TOTS DOS APROFITO EL VIATGE QUAN VAIG/TORNO DE LA FEINAS’ha cregut convenient incloure una pregunta a l’enquesta per tal de conèixer els hàbits d’aparcamentde les famílies, s’exposa a la figura 19. S’observa que el 36.4% de les famílies* diu que no aparca sinóque para davant de l’escola i la mainada baixa (424 respostes), el 20.6% de les famílies ha respòs queaparca malament ( 240 respostes) i el 43% de les famílies ha respòs que aparca en lloc autoritzat (501respostes).* En aquest gràfic s’han tingut en compte famílies i no alumnes ja que s’entén que un mateix pare/marepot portar diferents infants.Figura 19: Hàbits d’aparcament de les famílies. ON APARCA? 36,4% 43,0% 20,6% NO APARCO PARO DAVANT DE LESCOLA APARCO MALAMENT APARCO EN LLOC AUTORITZAT 25
 26. 26. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.MOBILITAT A PEUDins de l’apartat de Mobilitat a peu es tenen en compte tots els alumnes que fan el recorregut domicilifamiliar/centre Educatiu a peu* habitualment. (*s’inclouen els mitjans de transport: a peu, en bicicletacom a conductor, en bicicleta com a paquet i en TPO). Val a dir que aquest grup fa referència al 51%dels alumnes enquestats.Un cop s’han recollit aquestes dades sobre la mobilitat a peu, s’ha cregut convenient demanar als paresl’opinió respecte si els seus fills/es poden fer aquest recorregut sense la companyia d’un adult. Tal icom es pot apreciar a la figura 20 el 68.3% dels alumnes (1207 respostes) NO poden anar sols a l’escolai el 31.7% dels alumnes (560 respostes) SÍ que poden anar sols a l’escola.Figura 20: Opinió dels pares sobre si el seu fill/a pot anar sol a l’escola. HI POT ANAR SOL? 31,7% 68,3% SI NOTenint en compte les dades que es presenten a la figura 20 i veient que la majoria d’alumnes no podenanar sols a l’escola, s’ha elaborat una gràfica (figura 21) amb les raons per les quals, els pares,consideren que els seus fills/es NO poden anar a l’escola sense la companyia d’un adult. El 39.7% delsalumnes (904 respostes) encara no tenen prou edat, el 21.5% dels alumnes (489 respostes) viuen massalluny del centre Educatiu, el 20.8% dels alumnes (474 respostes) no hi poden anar sols degut als perillsdel trànsit, el 3.9% dels alumnes (89 respostes) no hi poden anar sols perquè és insegur i l’11.8% delsalumnes (268 respostes) no hi poden anar sols perquè no està adaptat per anar-hi a peu i el 2.3% delsalumnes (52 respostes) no hi poden anar sols perquè és insegur per altres raons.Figura 21: Motius pels quals els infants no poden anar sols a l’escola. PER QUÈ NO POT ANAR SOL? 2,3% 11,8% 3,9% 39,7% 20,8% 21,5% ÉS PETIT VIVIM MASSA LLUNY DEL CENTRE ESCOLAR ÉS PERILLÓS A CAUSA DEL TRÀNSIT ÉS INSEGUR NO ESTÀ ADAPTAT PER ANAR A PEU ALTRESVal a dir que la figura 21 s’ha contabilitzat a partir dels alumnes que NO poden anar al centre Educatiusols/es, però una dada interessant a tenir en compte és el percentatge resultant del total d’alumnesque han respòs a aquesta pregunta. Dels 1767 alumnes que han respòs la pregunta sobre si poden anar 26
 27. 27. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.sols/es o no, obtenim que un 27% no hi va perquè no te prou edat, un 14.7% perquè viu lluny, un14.2% perquè és perillós a causa del trànsit, un 8% perquè no està adaptat per anar a peu i un 2.7%perquè és insegur.Donat que la majoria (40%) dels alumnes d’infantil i primària del municipi no poden anar a escolasols/es perquè els pares consideren que són massa petits s’ha cregut convenient profunditzar una micamés en aquest punt i per una banda classificar els cursos dels infants enquestats i l’edat corresponent iper l’altra, calcular la mitjana d’edat que les famílies creuen convenient per tal que els seus fills/esvagin sols/es a l’escola.A continuació es presenta una gràfica amb els cursos dels infants enquestats (figura 22) de P3 hi ha un11% dels alumnes (212 respostes), de P4 hi ha un 10% dels alumnes (190 respostes), de P5 hi ha un 10%dels alumnes (181 respostes), de primer de primària hi ha un 12% dels alumnes (228 respostes), desegon de primària hi ha un 11% dels alumnes (215 respostes), de tercer de primària hi ha un 9% delsalumnes (180 respostes), de quart de primària hi ha un 10% dels alumnes (191 respostes), de cinquè deprimària hi ha un 14% dels alumnes (261 respostes), de sisè de primària hi ha un 10% dels alumnes (182respostes) i que no han contestat a la pregunta hi ha un 3% dels alumnes (56 respostes).Figura 22: Classificació dels alumnes per curs. CURSOS DELS ALUMNES ENQUESTATS 300 261 250 228 212 215 200 190 191 181 180 182 ALUMNES 150 100 52 50 0 IA IA IA IA IA IA A P3 P4 P5 ST ÀR R ÀR R ÀR ÀR À À TE IM IM IM M IM IM RI N PR PR PR PR R CO P P 4t 2n 5è 6è 1r 3r O NEs pot observar que la majoria d’alumnes que han contestat estan cursant cinquè de primària (entre 10 i11 anys). Pel que fa a la mitjana d’edat, cal tenir en compte que aquesta s’ha calculat a partir delnombre de pares (43%) que han contestat a l’enquesta què el seu fill/a NO pot anar a escola sol/aperquè és massa petit i les edats que aquests han fet constar com adequades per anar-hi sols/es. Aixídoncs, la mitjana d’edat resultant a nivell de municipi per anar sol/a a l’escola és de 9 anys. Edat en laque els infants poden cursar tercer o quart de primària.Però, si separem els infants enquestats en dos grups, infants de P3 a 3er de primària (63%) i infants dequart a sisè (34%) (menors de 9 anys i majors de 9 anys), observem que més de la meitat dels alumnessón menors de 9 anys. 27
 28. 28. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.Per tal de tenir una mica més d’informació (figura 23) sobre el recorregut que fan els alumnes deprimària a peu, en bicicleta o en TPO (51% dels alumnes enquestats) se’ls ha demanat que d’un llistatseleccionin les característiques que compleix el seu recorregut (podien seleccionar més d’unacaracterística). El 8% dels alumnes (181 respostes) opinen que el recorregut és molt agradable, el 9%dels alumnes (191 respostes) què és bastant agradable, el 5% dels alumnes (108 respostes) què és pocagradable, el 6% dels alumnes (133 respostes) què és molt segur, el 10% dels alumnes ( 213respostes)què és bastant segur, el 4% dels alumnes (95 respostes) què és poc segur, el 7% dels alumnes (146respostes) què és concorregut, el 9% dels alumnes (186 respostes) què és bastant concorregut, el 2%dels alumnes ( 52 respostes) què és solitari, el 10% ( 211 respostes) què és curt, el 7% dels alumnes (136respostes) què és bastant curt, el 4% dels alumnes (75 respostes) què és llarg, el 7% dels alumnes (148respostes) què està net, el 7% dels alumnes (147 respostes) què està bastant net i el 5% dels alumnes(112 respostes) què està brut.Figura 23: Opinió sobre el recorregut a peu, en bicicleta i en TPO. OPINIÓ SOBRE EL RECORREGUT A PEU, BICICLETA I TPO 250 200 150 ALUMNES 100 50 0 AD LE E ET R SO UT I LL T UR E RE R G T T AN T T R PO G ABL R U BA L T BL AN U R ST NE U U O GU AR B TA N EG U AN EG PO EG G BR AG DA A C ST C T LI NC SE A D R S S C RA T A R R AN G R T ST CO C R O C O A BA N M ST T LT BA O C O ST T M AN BA BATambé, s’ha cregut convenient tenir en compte els problemes habituals (figura 24) que es poden trobarels alumnes que fan el recorregut cap a l’escola a peu, en bicicleta o TPO. Aquest conjunt de dades ensajuda a determinar les mancances en quant a infraestructura i manteniment per tal de millorar laqualitat d’aquest tipus de desplaçaments. El 8% dels alumnes (87 respostes) es troben amb cotxes sobrela vorera, el 17% dels alumnes (178 respostes) assenyala que les voreres son estretes, el 7% delsalumnes (74 respostes) assenyala que les voreres estan brutes, el 21% dels alumnes (217 respostes)assenyala que hi ha poc respecte als vianants, el 11% dels alumnes (121 respostes) assenyala que hi hapocs passos de vianants, el 21% dels alumnes (227 respostes) assenyala que hi ha cruïlles perilloses i el15% dels alumnes (156 respostes) assenyala la manca d’enllumenat.Figura 24: Problemes habituals. PROBLEMES HABITUALS EN EL RECORREGUT CAP A LESCOLA A PEU, EN BICICLETA I TPO. 250 227 217 200 178 156 ALUMNES 150 121 100 87 74 50 0 COTXES SOBRE LA VORERA VORERES ESTRETES VORERES BRUTES POC RESPECTE ALS VIANANTS POCS PASSOS DE VIANANTS CRUÏLLES PERILLOSES MANCA DENLLUMENAT 28
 29. 29. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.ACTUACIONS DE MILLORAA l’enquesta hi ha un apartat que fa referència a les Actuacions de Millora, aquest proposa la realitzaciód’un servei d’acompanyament a peu per als alumnes del municipi. A banda de la proposta es demana alspares que responguin si en farien ús i s’hi estarien disposats a participar-hi acompanyant a la mainada.S’han elaborat dues gràfiques en les que es recull tant la disposició a fer-ne ús (figura 25) com ladisposició a participar en el servei (figura 26).A la pròxima gràfica podem observar que el 43.9% de les famílies (608 respostes) estarien disposades autilitzar el servei, el 36.6% (507 respostes) NO hi estarien disposades i el 19.5% de les famílies (271respostes) no han contestat la pregunta.Figura 25: Predisposició en la utilització del servei. PRIMÀRIA: FAMÍLIES DISPOSADES A UTILITZAR EL SERVEI DACOMPANYAMENT A PEU. 19,6% 43,9% 36,6% SI NO NO CONTESTAI per últim, s’exposa la gràfica que recull la predisposició en la participació dels familiars acompanyanta peu a la mainada al centre Educatiu. El 21.9% de les famílies (307 respostes) estarien disposades aparticipar, el 43.4% (608 respostes) NO estarien disposades i el 34.7% (487 respostes) no han contestatla pregunta.Figura 26: Predisposició en la participació del servei. PRIMÀRIA: NOMBRE DE FAMÍLIES DISPOSDES A PARTICIPAR EN EL SERVEI DACOMPANYAMENT A PEU 21,9% 34,7% 43,4% SI NO NO CONTESTASi comparem aquestes últimes dues gràfiques podem observar que la predisposició per part dels pares autilitzar el servei és més alta que la predisposició a participar-hi. També és cert que la dada que fareferència a la predisposició a participar com a acompanyant, a nivell de municipi és molt interessant.El fet de comptar amb la predisposició de 307 famílies suposa que hi hauria famílies suficients persatisfer la demanda. 29
 30. 30. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.CONCLUSIONSEn aquest apartat es destaquen algunes dades i reflexions sobre els hàbits de mobilitat de l’alumnatd’Olot extretes a partir dels resultats de les enquestes que s’han presentat en aquest informe. Com s’hacomentat anteriorment, cal destacar l’elevada participació de les famílies i alumnes, fet que demostral’interès que desperta la mobilitat entre els olotins. Gràcies a aquesta gran resposta es pot parlar d’unaalta representativitat.En el municipi s’ha observat entre les famílies que tenen infants un ús majoritari del vehicle privat enels desplaçaments als centres educatius de la ciutat d’Olot. Tenint en compte que la mitjana de tempsinvertit en desplaçaments són 11 minuts, és el cotxe el mitjà de transport més adient? És verdadera lapercepció que el cotxe és més ràpid i segur? Quins avantatges i quins inconvenients ofereix el vehicleprivat? Què comporta per a la ciutat la proliferació de recorreguts en cotxe? Com perceben els vianantsaquest increment de vehicles? Quins valors d’educació vial es tenen en compte avui? Quines prioritatsassenyalen els conductors habituals i quines els vianants respecte la mobilitat? Com es podria afavorir laconvivència de vehicles privats i vianants?En el cas de les escoles d’infantil i primària del municipi, el 45% dels desplaçaments són en vehicleprivat, mentre que el 41% dels desplaçaments són a peu. En el cas particular de l’escola Maria Reinatambé es manifesta aquesta tendència, amb un 50% que utilitza el vehicle privat com a mitjà detransport habitual. En la majoria dels casos, concretament en un 40%, l’ús del vehicle privat es deu aque els pares/mares amb infants estudiant a Olot aprofiten el viatge de desplaçar-se al seu lloc detreball per portar els fills/es a l’escola. En segon lloc, el 32% de les famílies assegura que viuen lluny,tot i que la percepció de “llunyania” varia a cada persona, per tant és un concepte relatiu fruit de laconcepció subjectiva. En tercer lloc, el 14% prefereix amar en cotxe perquè considera que és perillósfer-ho a peu a causa del trànsit. Aquesta darrera dada no deixa de ser contradictòria, sobretot si es téen compte que en part el perill s’incrementa amb l’augment del trànsit, de manera que s’alimentaaquest “cercle viciós” perpetuant un hàbit poc beneficiós.A l’escola Maria Reina, hi ha un 41% d’alumnes que es desplacen habitualment a peu per anar alcentre educatiu, ja sigui acompanyat d’adults o d’altres companys, o ho faci sol. El 68,3% del total deles famílies olotines afirmen que la mainada “no pot anar sola” a l’escola. A efectes pràctics, dels 1838alumnes d’infantil i primària que han respòs l’enquesta, un 33% ho fan a peu acompanyats per adults. Laraó principal que motiva aquest hàbit és que l’infant no té prou edat (indicat en un 27% dels casos). Lamitjana d’edat que han assenyalat les famílies enquestades i que serveix de tall per a deixar anar solsals infants són els 9 anys. Cal tenir en compte que a la pràctica, tot i que alguns infants assoleixenaquesta edat, alguns pares i mares prefereix acompanyar-los al centre educatiu. Una altra dada curiosaés que els trasllats a peu s’incrementen sensiblement a les tornades, concretament en més de 100casos, que es tradueix al 4,5% dels alumnes enquestats. D’altres raons que motiva els pares/mares a nodeixar anar sols als infants són o perquè viuen massa lluny o perquè és perillós a causa del trànsit.Totes aquelles famílies o infants que han contestat que van al centre educatiu a peu, podien assenyalarels perills més habituals que es troben en el seu recorregut. Del llistat de riscos proposat, el més repetitha estat que els conductors no els respecten (assenyalat en el 21% dels casos) i cruïlles perilloses (tambéen un 21% dels casos). D’aquestes dades se’n desprèn la sensació del vulnerabilitat i de perilld’atropellament en els desplaçaments a peu. Paradoxalment un mateix individu es pot comportar demaneres pràcticament oposades depenent de si es troba en el rol de vianant o de conductor. 30
 31. 31. Informe i Buidatge dades de les Enquestes de Mobilitat del Centre Educatiu Maria Reina.L’educació, així com l’empatia i la solidaritat són valors en els quals es podria aprofundir per tal defacilitar la convivència de vehicles i vianants.Millorar les voreres, ja sigui suprimint les barreres arquitectòniques, facilitant l’accessibilitat a travésde guals o ampliant-les, són algunes de les necessitats més assenyalades. Cal destacar que un 17% delsalumnes enquestats que es desplacen a peu per anar al centre educatiu ha assenyalat que les voreressón molt estretes. Un grup molt sensible a aquestes mesures són les Persones amb Mobilitat Reduïda(PMR). Val a dir que el 3,6% dels alumnes enquestats (concretament 66 infants) ha afirmat que téproblemes de mobilitat reduïda (crosses, cadira de rodes, etc). Per aquest motiu, des de l’Ajuntamentd’Olot s’han engegat diverses accions per millorar l’entorn dels centres educatius, com per exemple laconstrucció de guals per facilitar l’accessibilitat, així com la millora d’algunes voreres.Una dada molt favorable que es desprèn del resultat de les enquestes és la significativa predisposicióde les famílies a canviar d’hàbits en favor d’opcions més sostenibles i saludables. Davant la preguntade si estarien disposades a utilitzar un servei destinat a acompanyar a peu la mainada per mitjà d’uncamí segur en els desplaçaments als centres escolars, la majoria de pares i mares han respòsafirmativament (més de 600 famílies, gairebé el 44% ha assenyalat que en faria ús). Una altra dada moltpositiva és que gairebé el 22% de pares/mares dels alumnes dels centres educatius d’Olot estariendisposats a col—laborar com a voluntaris/ies acompanyant a la mainada, un volum que donaria resposta ala demanda satisfactòriament. En el cas concret de l’escola Maria Reina, un 46,1% (això implicaria a35 famílies) ha assenyalat que deixaria que els seus fills/es anessin a peu a l’escola per mitjà d’aquestservei d’acompanyament, i 20 pares/mares s’oferirien per acompanyar a la mainada.Aquesta bona predisposició de les famílies obre nous reptes. La mobilitat és un tema de present i defutur, una qüestió que implica i afecta a tots/es. Desenvolupar i fer realitat el servei d’acompanyamenta peu, per exemple, implica l’esforç i la voluntat principalment de les famílies, ells i elles (pares,mares, fills i filles d’Olot) en seran els veritables protagonistes i beneficiaris. Però per arribar a aquestpunt cal primer el ferm convenciment del conjunt de la societat olotina. Tal i com assenyala elDepartament de Mobilitat de la Generalitat, els “petits gestos” tenen molta rellevància, cal que cadascúsigui responsable de la seva forma de mobilitat i de la seva conducta vial. És implicant a institucions,associacions, centres educatius, comerços, agents, a tots els ciutadans i ciutadanes que, amb el seugranet de sorra, es podran anar assolint els reptes marcats per una ciutat educadora com Olot.D’aquesta manera, podrem caminar cap a una ciutat més saludable, sostenible, responsable, segura iequilibrada.Educar és un repte de tots/es. 31

×