Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herbari digital

282 views

Published on

c

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Herbari digital

  1. 1. CRÈDIT DE SÍNTESI 1r d’ESO curs 2007-2008CRÈDIT DE SÍNTESIDEPARTAMENT DE TECNOLOGIAANNEX II: Confecció de l’herbari digital.Per tal d’estudiar la vegetació d’un indret determinat caldrà realitzar fotografies de lesespècies indicades, així com identificar i recollir les dades necessàries en el mateix llocper tal d’elaborar un herbari digital.Fotografies i informació.Les fotografies es faran en càmera digital (recomanable tenir més de 3 Mpixels).Es aconsellable fer més fotografies de les estrictament necessàries per poder triarposteriorment les millors.Cada grup haurà de confeccionar un herbari digital de 6 espècies. Aquestes espècies lesdeterminarà el professorat de l’àrea de Ciències Naturals.De les 6 espècies, s’hauran de presentar 3 fotografies digitals: • Tota la planta (arbre, arbust o herba) on es vegi la disposició i la seva envergadura • Les fulles (es pot fer una única foto, o agrupar en edició digital varies fotos de les fulles: envers, revers i una branca, tot finalment en una foto) • Un detall que sigui peculiar o característic (flor, fruit, brots, etc.)Amb la documentació subministrada en el dossier del crèdit de síntesi, s’ha de identificaraquestes espècies, indicant els noms corresponents (nom científic en llatí, nom vulgar encatalà i nom vulgar en castellà). De la mateixa manera s’hauran de senyalar lescaracterístiques pròpies de cada planta (morfologia i tipus de la fulla, etc.), així com dadesreferents a la data i lloc on es va trobar la planta.Un cop fetes les fotografies i la identificació. I aconseguida tota la informació necessàriaper la confecció de la fitxa de cada planta, s’haurà de preparar tota aquesta informació perpublicar-la en internet en l’herbari digital (bloc).Publicació de l’herbari digitalÉs important que les imatges tinguin totes la mateixa mida i, si es possible, optimitzar lamida dels fitxers generats. Es pot utilitzar programes d’edició digital com el GIMP.Cada grup tindrà un compte de google general amb accés a Àlbums web de Picasa, on espujaran les fotografies.En cada Web Picasa es crearan 6 àlbums: un per cada espècie. I dins de cada àlbum esdesaran les tres fotografies corresponents.IES JOAN PUIG I FERRETER La Selva del Camp
  2. 2. CRÈDIT DE SÍNTESI 1r d’ESO curs 2007-2008També, cada grup tindrà accés a un dels tres blocs que hi haurà disponibles. Hi ha unbloc per cada curs: • Bloc de 1r A:  Herbari Digital 1r A • Bloc de 1r B:  Herbari Digital 1r B • Bloc de 1r C:  Herbari Digital 1r CI cada bloc tindrà assignat una pàgina i una categoria per cada grup de treball del CS.De tal manera que cada grup haurà de publicar les fotos i les fitxes corresponents al Blocdel seu curs, i dins d’aquest bloc, a la categoria/grup al que pertany. Espècie 1. Fotos + dades Espècie 2. Fotos + dades Espècie 3. Fotos + dades Grup 1 Espècie 4. Fotos + dades Espècie 5. Fotos + dades Espècie 6. Fotos + dades Espècie 1. Fotos + dades Espècie 2. Fotos + dades Espècie 3. Fotos + dades Grup 2 Espècie 4. Fotos + dades Espècie 5. Fotos + dades Espècie 6. Fotos + dades Bloc 1 Herbari Digital 1r A Espècie 1. Fotos + dades Espècie 2. Fotos + dades Espècie 3. Fotos + dades Grup 3 Espècie 4. Fotos + dades Espècie 5. Fotos + dades Espècie 6. Fotos + dades3 BLOCS . . .El professorat de Tecnologia ensenyarà el funcionament del programari necessari i de l’úsdels blocs per publicar informació en Internet.Les fitxes de cada planta es publicaran al bloc en dos llocs diferents: dins d’una pàgina icom un article amb la categoria corresponentI tindran una estructura semblant a la següent:IES JOAN PUIG I FERRETER La Selva del Camp
  3. 3. CRÈDIT DE SÍNTESI 1r d’ESO curs 2007-2008 FITXA DE LA PLANTA: Nom vulgar (nom científic) Foto general Foto Fulles Foto detall Nom Vulgar: Nom vulgar de la Planta en català / (i castellà) Nom Científic: Nom científic en cursiva Data de recollida: 01/03/2008 Lloc d’Observació: Lloc d’Observació Altres dades: DadesIES JOAN PUIG I FERRETER La Selva del Camp

×