Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Convocatòria xlvii premis_sant_jordi_2013

166 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Convocatòria xlvii premis_sant_jordi_2013

 1. 1. Convocatòria dels XLVIIIPremis de Sant Jordi 2013Escola Garbí Pere VergésEsplugues de LlobregatBases dels Concursos
 2. 2. CONCURS - EDUCACIÓ INFANTIL P4-P5CONCURS– EDUCACIÓ INFANTIL P3 Creació d’un conte inventat en seqüènciesLlenguatge plàstic Participants:Participants: P4 i P5 Educació InfantilAlumnes de P3 d’Educació InfantilTema: Tema:La Llegenda de Sant Jordi Projecte de treball de cada classeFormat:Exposició col·lectiva per classes de creacions artístiques amb plastilina Format: Recull de les seqüències d’un conte inventat. Diverses tècniques i materials. Principalment paper.Premi:Un llibre per a la biblioteca de cadaclasse que es lliurarà a la bibliotecadurant la setmana de Sant Jordi. Premi: Un llibre per a cada classe participant. S’escollirà un dels contes presentats i es llegirà a tots els alumnes d’Educació Infantil el dia 23 d’abril, dins de laTermini: setmana de Sant Jordi en el mateix acte de presentació de l’exposició de18 d’abril de 2013 llibres. Termini: 18 d’abril de 2013
 3. 3. CONCURS LITERARI DE PRIMÀRIAMODALITATSS’estableixen sis categories per modalitat, una per cada nivell de la secció d’Educació Primària:• PREMI DE NARRATIVATEMA: LliureFORMAT: El text de l’obra s’ha de presentar en forma de narració curta.Extensió: màxim 2 planes en fulls Din A-4, escrites amb bona lletra o ordinador amb lletra Arial 12 a doble espai.Les obres poden estar escrites indistintament en català o castellà.Es valorarà la correcció ortogràfica i la presentació.• PREMI DE POESIATEMA: LliureLes obres poden estar escrites indistintament en català o castellà.• PREMI DE NARRATIVA EN ANGLÈSHi participa el 6è nivell d’Educació Primària.TEMA: LliurePRESENTACIÓLes obres es presentaran signades amb un pseudònim i acompanyades d’una plica on hi consti: Fora del sobre:• Títol de l’obra• Pseudònim• Modalitat i categoria Dins del sobre i en un full: • Títol de l’obra • Pseudònim • Nom i cognom/s de l’autor/a • Color • Nom de la classeTERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OBRESEl dilluns 18 de març a la BibliotecaLes obres que es presentin fora de termini o no compleixin alguna de les normes esmenades quedaran fora de concurs.PREMISEls semifinalistes seran guardonats amb un diploma i un llibre i els guanyadors amb un diploma, un llibre i una rosa.JURATEl jurat estarà format pels professors: Sra. Irene Alemany , Sra. Trini Arumí, Sra. Laura Clavijo, Sra. Marta Gallardo, Sra. Sara Martínez, Sra. Carme Massegú, Sra. MercèOlivé, Sra. Núria Piquet, Sr. Ramon Tarragó i Sra. Montse Vives.ALTRES DISPOSICIONS• A criteri del jurat, i atenent la qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts.• Les obres premiades quedaran propietat de l’Escola.• Les obres no premiades es podran recollir a la Biblioteca durant els mesos de maig i juny. En cas contrari l’Escola en farà l’ús que cregui convenient.• Davant d’un imprevist, el jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs. La decisió del jurat és inapel·lable.
 4. 4. CONCURS DE LECTURA EN VEU ALTABASES DEL CONCURS:•Hi participaran tots els alumnes de l’Escola, des de 1r de Primària a 2n de Batxillerat.•Sempre es llegiran 4 textos: dos (un de narrativa i l’altre de poesia) que seran preparats prèviament, i els altres dos (també narrativa i poesia) s’improvisaran.El jurat de Primària estarà format per: Sra. Berta Adell, Sra. Alba Aguilar, Sra. Irene Alemany, Sra. Laia Alsina , Sra. Sara Martínez, Sra. Mercè Olivé i Sra. Núria Piquet.El jurat de Secundària estarà format per: Sra. Paola Acuña, Sra. Júlia Baena, Sra. Margarida Canonge, Sra. Enri Farràs , Sr. Sergi Fioravanti, Sra. Ma.Lluïsa Gasulla, Sra. Anna Llandrichi Sra. Anna Mont.Es valorarà:•La dicció: vocalització, pronúncia•La interpretació: expressivitat, entonació, postura•El ritme: puntuació, velocitat, fluïdesa•Altres observacionsCATEGORIES:Categoria Cicle Inicial – alumnes de 1r i 2n de PrimàriaCategoria Cicle Mitjà - alumnes de 3r i 4t de PrimàriaCategoria Cicle Superior – alumnes de 5è i 6è de PrimàriaCategoria 1r Cicle ESO– alumnes de 1r i 2n d’ESOCategoria 2n Cicle ESO– alumnes de 3r i 4t d’ESOCategoria Batxillerat- alumnes de 1r i 2n de BatxilleratFASES:1a. fase –Es farà a la classe de llengua i es triarà 1 lector per color que passarà a la semifinal. A secundària es triaran 2 lectors per curs, és a dir, un per classe.2a. fase –La semifinal es farà públicament al menjador per categories i un jurat aliè al nivell triarà 2 lectors per categoria. A Secundària es triarà un lector per nivell.3a. fase –La final es farà públicament, per etapes, al menjador i un jurat aliè a l’etapa triarà el guanyador de cada categoria.DATES PREVISTES PER A CADA FASE:SemifinalBatxillerat  dimecres 13 de març, de 12.30-13.30 h a la biblioteca1r i 2n d’ESO  divendres, 1 de març, de 12.30-13.30 h a la biblioteca3r i 4t. d’ESO  dimecres,13 de març, de 13.30-14.30 h a la biblioteca1r i 2n de primària dilluns 18 de març, a les 10 h al menjador3r i 4t de primària  dilluns 18 de març, a les 9:15 h al menjador5è i 6è de primària  dimecres 6 de març, a les 9:15 h al menjadorFinalSecundària  divendres, 5 d’abril, de 11:30 a 12:30 h a la bibliotecaPrimària  dilluns 15 d’abril, a les 9:15 h al menjadorPREMIS:•Els semifinalistes seran guardonats amb un diploma.•Els guanyadors seran guardonats amb un diploma i amb una rosa.•Els guanyadors de C.Mitjà – C. Superior podran ser presentats al VIII Certamen Nacional Infantil iJuvenil de Lectura en Veu Alta organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana.
 5. 5. CONCURS DE MÚSICA JOVEBASES DEL CONCURS:El Departament de Música de l’Escola Garbí Pere Vergés, convoca la 3a. edició del Concurs de Música Jove. L’objectiu d’aquest concurs és oferir un espai on elsjoves intèrprets tinguin l’oportunitat d’exposar els seus coneixements musicals; alhora volem donar recolzament als joves de l’Escola que dediquen el seu temps aun art com la música.REQUISITS:1. Aquest concurs està obert a tots els grups o solistes de música, independentment de l’estil que toquin, sempre i quan els seus integrants tinguin entre 10 i 18anys, i almenys 1 dels membres del grup sigui alumne de l’Escola.2. Hi haurà dues modalitats i dins d’aquestes es faran les següents classificacions:a). Apartat solista: pot ser de música clàssica o música moderna (pop-rock i derivats, reggae, ska, blues, rock and roll, heavy, jazz, folk, cantautors, músiquesètniques, etc.)b). Apartat grup: pot ser de música clàssica o de música moderna (amb els estils abans esmentats).3. Cada grup o solista haurà d’interpretar en directe una composició que en cap cas sobrepassi els cinc minuts. El repertori és de lliure elecció.LA SELECCIÓEs valorarà la qualitat musical, l’originalitat de les composicions i la posada en escena.CATEGORIESHi haurà tres categories:Cicle Superior de PrimàriaPrimer Cicle de SecundàriaSegon Cicle de Secundària i BatxilleratEL JURATEl jurat de la categoria Cicle Superior de Primària estarà format per:Sra. Berta Adell, Sr. Víctor Blasco, Sr. Carles Valls.El jurat de les categories de Secundària i Batxillerat estarà format per:Sra. Aina Aguilar, Sra. Mireia Arquimbau, Sra. Mireia Closa i Sr. Sergi Fioravanti.DOCUMENTACIÓ PER INSCRIURE’S: • Es facilitarà una butlleta d’inscripció on hi constarà la presentació del grup o solista, el nom dels components i trajectòria dels intèrprets. 2. Aquest document s’haurà d’entregar en persona a la classe de música fins el dia 15 d’abril.
 6. 6. CONCURS “FES EL TEU INSTRUMENT”PARTICIPANTS:Hi poden participar alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària, d’ESO i Batxillerat.QUÈ ES DEMANA:- La construcció d’un instrument musical original fet íntegrament pels mateixos alumnes.- L’ instrument ha de reunir les característiques necessàries per a ser utilitzat musicalment.- Ha d’anar acompanyat de material complementari, en forma de dossier enregistrat, per tal d’il·lustrar el procés de construcció i de la interpretació musicalque se’n pugui derivar.INSCRIPCIONS:- Per participar en el concurs cal haver formalitzat la inscripció a través d’una butlleta que es recollirà a la classe de música.- El treball ha de ser en grup.COM I QUAN PRESENTAR L INSTRUMENT:Cada instrument es lliurarà etiquetat amb el seu nom original, inventat pels seus constructors, i portarà adjunt un sobre tancat a nom de Premi Crea uninstrument, amb el nom del instrument i la categoria en la qual participa. A l’interior del sobre hi haurà el nom dels participants i l’enllaç del vídeo.El vídeo ha de tenir una durada màxima de 5 minuts i aquest ha de recollir l’execució musical per part dels alumnes amb els instruments participants al Premi.El termini de presentació és fins el 15 d’abril de 2013.CATEGORIESCategoria A: Cicle Superior d’Educació Primària (5è i 6è)Categoria B: 1r a 2n d’ ESOCategoria C: 3r i 4t d’ ESO I Batxillerat.Els instruments premiats i els finalistes s’exposaran en el menjador de l’Escola.EL JURATEl jurat de la categoria Cicle Superior de Primària estarà format per: Sra. Alba Carrera, Sr. Víctor Blasco i Sr. Carles VallsEl jurat de les categories de Secundària i Batxillerat estarà format per: Sra. Mireia Arquimbau, Sr. Sergi Fioravanti i Sr. Joan Saló
 7. 7. CONCURS DE TEATRE JOVEEl Departament d´Arts Escèniques de l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues, convoca la II edició del Concurs de Teatre Jove. L’objectiu d’aquest concurs és oferir un espaion els joves intèrprets tinguin l’oportunitat d’exposar els seus coneixements teatrals; alhora volem donar recolzament als joves de l’Escola que dediquen el seu temps aun art com el teatre.REQUISITS:• Aquest concurs està obert a tots els intèrprets de teatre, sempre i quan els seus integrants tinguin entre 10 i 18 anys, i almenys 1 dels membres del grup sigui alumne del’Escola.• Els alumnes es podran presentar al concurs de forma individual o grupal (cal especificar-ho a la butlleta d’inscripció) i proposar diferents estils interpretatius: text,gest,monòleg, clown, escenes còmiques, creació pròpia, escenes cinematogràfiques, costumistes, titelles, etc... (especificar-ho també en la butlleta d’inscripció).• Cada grup o intèrpret en solitari haurà d’interpretar en directe una proposta escènica que en cap cas sobrepassi els cinc minuts. El repertori és de lliure elecció i l´autoria pot ser pròpia (creació de l´intèrpret) o d’altres autors.LA SELECCIÓEs valorarà la qualitat interpretativa, l’originalitat de la proposta i la posada en escena (recursos teatrals com el vestuari, l’escenografia, la música enregistrada, elmaquillatge, etc...), la projecció de la veu i la dicció. També l’optimització d’aquests recursos, aconseguir el màxim efecte amb la més gran senzillesa.CATEGORIESHi haurà les següents categories:•CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA•PRIMER CICLE DE SECUNDÀRIA•SEGON CICLE DE SECUNDÀRIA i BATXILLERATPREMISDe cada categoria s’atorgaran 3 premis: 1r, 2n i 3r premiEL JURATEl jurat de PRIMÀRIA estarà format per: Sra. Trini Arumí, Sra. Alba Carrera i Sra. Núria PiquetEl jurat de SECUNDÀRIA i BATXILLERAT estarà format per: Sra. Ma.Lluïsa Gasulla, Sra. Virgínia Maldonado i Sr. Joan SalóDOCUMENTACIÓ PER INSCRIURE’S:Es facilitarà una butlleta d’inscripció on hi constarà la presentació del grup o intèrpret en solitari, el nom dels components i trajectòria dels intèrprets.Aquest document s’haurà d’entregar dins un sobre, en persona, a la classe de teatre fins el dia 15 d’abril de 2013.L’entrega de la butlleta d’inscripció implicarà adquirir el compromís de l’alumne o del grup en la participació del concurs. Un cop lliurada la butlleta cal no oblidar entregarla música - en cas que sutilitzi per a lescena- a la professora de teatre una setmana abans del concurs.
 8. 8. CONCURS DE DANSA CONCURS DE DANSAElEl Departament d’Arts Escèniques de l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues, convoca la II edició del concurs de Dansa Jove dins el marc de les activitats culturals de Sant Jordi. Departament d’Arts Escèniques de l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues, convoca la II edició del concurs de Dansa Jove dins el marc de les activitats culturals de Sant Jordi.L’objectiu del concurs és oferir a a l’alumnat de l’escola l’oportunitat de mostrar peces pròpies on es demostri la creativitat artística els coneixements tècnics de laladansa, alhora L’objectiu del concurs és oferir l’alumnat de l’escola l’oportunitat de mostrar peces pròpies on es demostri la creativitat artística i i els coneixements tècnics de dansa, alhoraque puguin exposar lala feina davant d’un públic. Al mateix temps es vol recolzar als alumnes que inverteixen el seu temps en activitats artístiques com la dansa. que puguin exposar feina davant d’un públic. Al mateix temps es vol recolzar als alumnes que inverteixen el seu temps en activitats artístiques com la dansa. REQUISITS REQUISITS• Aquest concurs està obert a a tots els grups o solistes de dansa, independentment de l’estil que ballin, sempre quan els seus integrants tinguin entre 10 i 18 anys i almenys un • Aquest concurs està obert tots els grups o solistes de dansa, independentment de l’estil que ballin, sempre i i quan els seus integrants tinguin entre 10 i 18 anys i almenys undels membres del grup sigui alumne de l’Escola. dels membres del grup sigui alumne de l’Escola.• •Hi haurà dues modalitats (es pot participar com a a solista o en grup) Hi haurà dues modalitats (es pot participar com solista o en grup) Dansa clàssica Dansa clàssica Dansa moderna/ contemporània (que inclourà: Jazz, Modern Jazz, contemporani, dansa de carrer, dansa espanyola, sevillanes, claqué...) Dansa moderna/ contemporània (que inclourà: Jazz, Modern Jazz, contemporani, dansa de carrer, dansa espanyola, sevillanes, claqué...) • •De cada modalitat es pot optar a a participar com a: solistao o grup. De cada modalitat es pot optar participar com a: solista grup.• •Cada grup o o solista haurà d’interpretar en directe una coreografia de màxim 5 minuts de durada. La música és de lliure elecció s’haurà de facilitar a a la professora de dansa Cada grup solista haurà d’interpretar en directe una coreografia de màxim 5 minuts de durada. La música és de lliure elecció i i s’haurà de facilitar la professora de dansaBerta Adell lala setmana anterior al concurs. Berta Adell setmana anterior al concurs. SELECCIÓ  SELECCIÓEs valorarà lala qualitat tècnica, l’originalitat creativitat de les coreografies així com Es valorarà qualitat tècnica, l’originalitat i i creativitat de les coreografies així comlala posada en escena, nivell escenogràfic, de vestuari, adequació a a la peça estil. posada en escena, nivell escenogràfic, de vestuari, i i adequació la peça i i estil. CATEGORIES  CATEGORIESHi haurà tres categories en funció del nivell d’estudis dels alumnes Hi haurà tres categories en funció del nivell d’estudis dels alumnes• Categoria Cicle Superior de Primària (5è i 6è) • Categoria Cicle Superior de Primària (5è i 6è)• Categoria 1r Cicle de Secundària (1r i 2n d’d’ ESO) • Categoria 1r Cicle de Secundària (1r i 2n ESO)• Categoria 2n Cicle de Secundària (3r i 4t d’d’ ESO) Batxillerat • Categoria 2n Cicle de Secundària (3r i 4t ESO) i i BatxilleratJURAT JURATHi haurà un jurat per lala categoria de Primària un per les categories de Secundària. Hi haurà un jurat per categoria de Primària i i un per les categories de Secundària.ElEl jurat de primària estarà format per: Sr. Sergi Benet, Sra. Alba Carrera Sra. Raquel Turull jurat de primària estarà format per: Sr. Sergi Benet, Sra. Alba Carrera i i Sra. Raquel TurullElEl jurat de secundària estarà format per: Sr. Sergi Fioravanti, Sra. Ma.José Guirao Sr. Àlex López-Durán jurat de secundària estarà format per: Sr. Sergi Fioravanti, Sra. Ma.José Guirao i i Sr. Àlex López-Durán DOCUMENTACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DOCUMENTACIÓ PER LA INSCRIPCIÓLes professores de dansa i teatre facilitaran una butlleta d’inscripció a a tothom qui vulgui participar. Les professores de dansa i teatre facilitaran una butlleta d’inscripció tothom qui vulgui participar.A A la butlleta ha de constar la presentació del grup/solista, el nom dels components lala trajectòria dels intèrprets, s’ha la butlleta ha de constar la presentació del grup/solista, el nom dels components i i trajectòria dels intèrprets, i i s’had’entregar en persona a a la professora de dansa Berta Adell. d’entregar en persona la professora de dansa Berta Adell.L’entrega de lala butlleta d’inscripció implicarà adquirir el compromís de l’alumne o del grup en la participació del concurs. L’entrega de butlleta d’inscripció implicarà adquirir el compromís de l’alumne o del grup en la participació del concurs.La data límit d’entrega serà elel 15 d’abril de 2013. La data límit d’entrega serà 15 d’abril de 2013.Un cop lliurada lala butlleta cal no oblidar entregar la música que es vol ballar a la professora de dansa una setmana abans Un cop lliurada butlleta cal no oblidar entregar la música que es vol ballar a la professora de dansa una setmana abansdel concurs. del concurs.
 9. 9. CONCURS DE FOTOGRAFIAPARTICIPANTSPodran participar en aquesta convocatòria els alumnes de CS d’Educació Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.TEMAEl tema serà lliure.La imatge creada ha de transmetre el missatge que desitgi l’autor de la manera més clara possible.DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUESLes dimensions de les obres són lliures amb un mínim de mida DinA4. Cal lliurar una còpia impresa de la imatge en paper fotogràfic i l’arxiu informàtic.Es tracta de crear una imatge mitjançant la fotografia i manipular-la, si es vol, amb tècniques informàtiques.L’obra presentada pot ser un exercici de qualsevol de les matèries cursades durant el present curs escolar.Totes les obres seran individuals.PROCEDIMENTEls alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013:Obra definitiva, amb el pseudònim darrera.Un sobreFora del sobre: Pseudònim i categoria a la qual es presentaDins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de la classe.En cas de ser un exercici de classe, cal fer constar el nom del professor/a de la matèria.Les obres que es presentin fora de termini o no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs.SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRESDe les obres presentades, el jurat en farà una selecció amb opció a ser premiades.Les obres seleccionades seran exposades a l’Escola.La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient.PREMISDe cada categoria hi haurà un 1r, 2n i 3r premi.A criteri del jurat, i atenent la qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts.Les categories del concurs són les següents: Categoria de 5è i 6è de Primària Categoria de 1r, 2n i 3r d’ESO. Categoria de 4t d’ESO i Batxillerat.DRETS I OBLIGACIONSLa participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.LLIURAMENT DE PREMISEl veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013:.Davant d’un imprevist, el jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs.JURATEl jurat estarà format pels mestres i professors del Departament d’expressió plàstica: Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló i Sr. Miquel PescadorTambé formaran part del jurat: Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, Sr. Antoni Santisteban, coordinador de Secundària,, i Sr. Jordi Carmona, director.
 10. 10. CONCURS DE VÍDEO IIANIMACIÓCONCURS DE VÍDEO ANIMACIÓPARTICIPANTS: PARTICIPANTS:Hi poden participar tots els alumnes de l’Escola, individualment o en grups. Hi poden participar tots els alumnes de l’Escola, individualment o en grups.Hi haurà dues categories: una per Primària i l’altra per ESO i Batxillerat. Hi haurà dues categories: una per Primària i l’altra per ESO i Batxillerat.REQUISITS DE LES OBRES:  REQUISITS DE LES OBRES: El vídeo haurà de tenir una durada màxima de 10 minuts, enregistrat en un DVD o en un pendrive. El vídeo haurà de tenir una durada màxima de 10 minuts, enregistrat en un DVD o en un pendrive.Podran presentar-se obres utilitzant tècnica lliure i de qualsevol tipus de secció: animacions, ficcions, “stop-motion”, curts per mòbil, vídeos, clips o d’altres. Podran presentar-se obres utilitzant tècnica lliure i de qualsevol tipus de secció: animacions, ficcions, “stop-motion”, curts per mòbil, vídeos, clips o d’altres.L’Escola haurà d’estar present en el guió, representada per algun personatge i /o escenari. L’Escola haurà d’estar present en el guió, representada per algun personatge i /o escenari.No seran seleccionades les obres que utilitzin material no original en més dun 25% de la totalitat. Es valorarà tot el material gràfic del que es disposi (cartells, No seran seleccionades les obres que utilitzin material no original en més dun 25% de la totalitat. Es valorarà tot el material gràfic del que es disposi (cartells,caràtules, tríptics, postals,..). caràtules, tríptics, postals,..).Els/les concursants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers, ni reclamació per drets dimatge de les persones que apareguin en les obres. Els/les concursants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers, ni reclamació per drets dimatge de les persones que apareguin en les obres.JURAT JURATEl jurat estarà format per: Sr. Sergi Fioravanti, Sr. Lluís Nàter i Sr. Joan Saló. El jurat estarà format per: Sr. Sergi Fioravanti, Sr. Lluís Nàter i Sr. Joan Saló.LLIURAMENT DE LES OBRES: LLIURAMENT DE LES OBRES:Els vídeos s’han de lliurar al Sr. Lluis Nàter a l’aula d’ordinadors del menjador. La data límit serà el dia 18 de març del 2013. Els vídeos s’han de lliurar al Sr. Lluis Nàter a l’aula d’ordinadors del menjador. La data límit serà el dia 18 de març del 2013.Els guions es presentaran amb un pseudònim, el nom de l’autor o autora i s’adjuntarà en un sobre tancat. Els guions es presentaran amb un pseudònim, el nom de l’autor o autora i s’adjuntarà en un sobre tancat.El jurat del concurs farà la preselecció de les obres presentades i es reserva el dret a excloure aquelles en què el contingut sigui obscè, violent, sexista, racista o El jurat del concurs farà la preselecció de les obres presentades i es reserva el dret a excloure aquelles en què el contingut sigui obscè, violent, sexista, racista ovulneri algun dret fonamental de la persona. vulneri algun dret fonamental de la persona.
 11. 11. CONCURS DE CONSTRUCCIÓ “LEGO ““ CONCURS DE ROBÒTICA LEGO MINDSTROMS NXT CONCURS DE ROBÒTICA LEGO MINDSTROMS NXTCONCURS DE CONSTRUCCIÓ “LEGOPARTICIPANTS: PARTICIPANTS: PARTICIPANTS: PARTICIPANTS:Hi poden participar tots els alumnes de Primària individualment o en grup Hi poden participar tots els alumnes de Secundària, individualment o en grup, amb Hi poden participar tots els alumnes de Primària individualment o en grup Hi poden participar tots els alumnes de Secundària, individualment o en grup, ambHi haurà 3 categories: CI, CM i CS. un màxim de 3 alumnes. Hi haurà 3 categories: CI, CM i CS. un màxim de 3 alumnes.REQUISITS DE LES OBRES:  REQUISITS DE LES OBRES:  REQUISITS DE LES OBRES: Realitzar una construcció creativa en base a una història o narració que s’explicarà Realitzar una construcció creativa en base a una història o narració que s’explicarà REQUISITS DE LES OBRES: oralment en la seva presentació pública. El concurs tindrà una durada de 60 minuts. oralment en la seva presentació pública. El concurs tindrà una durada de 60 minuts.El concurs tindrà una durada de 60 minuts. Construcció d’un robot seguidor de línies d’un circuit predeterminat capaç de El concurs tindrà una durada de 60 minuts. Construcció d’un robot seguidor de línies d’un circuit predeterminat capaç deTotes les peces de LEGO (o similar) per la construcció es portaran de casa. traspassar discontinuïtats de màxim 20cm i sortejar obstacles al mig del pas. A part Totes les peces de LEGO (o similar) per la construcció es portaran de casa. traspassar discontinuïtats de màxim 20cm i sortejar obstacles al mig del pas. A part del concurs els alumnes hauran d’explicar el funcionament del robot amb la del concurs els alumnes hauran d’explicar el funcionament del robot amb laEs pot fer individual o amb grups de 4 nens/es com a màxim. programació corresponent al jurat. Es pot fer individual o amb grups de 4 nens/es com a màxim. programació corresponent al jurat. Totes les peces de LEGO per la construcció les subministrarà l’Escola. Totes les peces de LEGO per la construcció les subministrarà l’Escola. Els robots es programaran a l’aula d’ordinadors del menjador i un cop finalitzat el Els robots es programaran a l’aula d’ordinadors del menjador i un cop finalitzat el concurs, els alumnes hauran de recollir el material i endreçar-lo a les caixes concurs, els alumnes hauran de recollir el material i endreçar-lo a les caixes corresponents corresponents JURAT JURAT El jurat estarà format per: El jurat estarà format per: Sr. Josep Mª Fargas i Sr. Luís Nater. Sr. Josep Mª Fargas i Sr. Luís Nater.JURAT JURAT INSCRIPCIÓ:El jurat estarà format pels alumnes de 2n d’ESO: Andrés Montoya, Max Nàter, Marta El jurat estarà format pels alumnes de 2n d’ESO: Andrés Montoya, Max Nàter, Marta INSCRIPCIÓ:Pérez i Laura Escalante. Cal fer saber al Sr. Lluís Nater Pérez i Laura Escalante. Cal fer saber al Sr. Lluís Nater si s’hi participa abans del 1 de març. si s’hi participa abans del 1 de març.INSCRIPCIÓ: El concurs es realitzarà el dia 21 de març INSCRIPCIÓ: El concurs es realitzarà el dia 21 de marçCal fer saber als tutors si s’hi participa abans del 1 de març. de 2013, a les 10h al menjador de l’Escola. Cal fer saber als tutors si s’hi participa abans del 1 de març. de 2013, a les 10h al menjador de l’Escola.El dia 1 de març passaran els Caps de Color per les classes per anotar els participants. El dia 1 de març passaran els Caps de Color per les classes per anotar els participants.El concurs es realitzarà el dia 5 de març del 2013, a les 9h al menjador de l’Escola. El concurs es realitzarà el dia 5 de març del 2013, a les 9h al menjador de l’Escola.
 12. 12. ARTS PLÀSTIQUES I:I: IL·LUSTRACIÓ ARTS PLÀSTIQUES IL·LUSTRACIÓ PARTICPANTS PARTICPANTS Podran participar en aquesta convocatòria els alumnes de Cicle Superior de Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Podran participar en aquesta convocatòria els alumnes de Cicle Superior de Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.Concursos TEMA TEMA En motiu de lala celebració de l’Any Espriu, proposem il·lustrar la següent poesia de l’autor: En motiu de celebració de l’Any Espriu, proposem il·lustrar la següent poesia de l’autor: Arts LES ROSES RECORDADES LES ROSES RECORDADES Recordes com ens duien Recordes com ens duien aquelles mans les roses aquelles mans les rosesplàstiques de Sant Jordi, lala vella de Sant Jordi, vella claror d’abril? Plovia claror d’abril? Plovia a a poc a poc. Nosaltres, poc a poc. Nosaltres, amb gran tedi, darrera amb gran tedi, darrera lala finestra, miràvem, finestra, miràvem, potser malalts, lala vida potser malalts, vida del carrer. Aleshores del carrer. Aleshores ella venia, sempre ella venia, sempre olorosa, benigna, olorosa, benigna, amb les flors, i tancava amb les flors, i tancava fora, lluny, lala sofrença fora, lluny, sofrença del pobre drac, i deia del pobre drac, i deia molt suaument els nostres molt suaument els nostres petits noms, i ens somreia. petits noms, i ens somreia. DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES L’original de l’obra ha de tenir una mida DinA4. SiSi hi ha hagut manipulació informàtica caldrà lliurar la còpia impresa amb la mateixa mida. L’original de l’obra ha de tenir una mida DinA4. hi ha hagut manipulació informàtica caldrà lliurar la còpia impresa amb la mateixa mida. La tècnica serà lliure. Es pot desenvolupar una obra amb tècnica mixta. La tècnica serà lliure. Es pot desenvolupar una obra amb tècnica mixta. L’obra presentada pot ser un exercici de qualsevol de les matèries cursades durant elel present curs escolar. L’obra presentada pot ser un exercici de qualsevol de les matèries cursades durant present curs escolar. Totes les obres seran individuals. Totes les obres seran individuals. PROCEDIMENT PROCEDIMENT Els alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013 : : Els alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013 Obra definitiva, signada amb elel pseudònim. Obra definitiva, signada amb pseudònim. Un sobre Un sobre Fora del sobre: Pseudònim i categoria a a la qual es presenta Fora del sobre: Pseudònim i categoria la qual es presenta Dins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de lala classe Dins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de classe En cas de ser un exercici de classe, cal fer constar elel nom del professor/a de la matèria. En cas de ser un exercici de classe, cal fer constar nom del professor/a de la matèria. Les obres que es presentin fora de termini o o no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs. Les obres que es presentin fora de termini no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs.
 13. 13. ARTS PLÀSTIQUES I:I: IL·LUSTRACIÓ (2a part) ARTS PLÀSTIQUES IL·LUSTRACIÓ (2a part)PROCEDIMENT PROCEDIMENTEls alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013 : : Els alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013Obra definitiva, signada amb elel pseudònim. Obra definitiva, signada amb pseudònim.Un sobre Un sobreFora del sobre: Pseudònim i categoria a a la qual es presenta Fora del sobre: Pseudònim i categoria la qual es presentaDins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de lala classe Dins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de classeEn cas de ser un exercici de classe, cal fer constar elel nom del professor/a de la matèria. En cas de ser un exercici de classe, cal fer constar nom del professor/a de la matèria.Les obres que es presentin fora de termini o o no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs. Les obres que es presentin fora de termini no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs.SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRES SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRESDe les obres presentades, elel jurat en farà una selecció amb opció a ser premiades. Les obres seleccionades seran exposades a l’Escola. De les obres presentades, jurat en farà una selecció amb opció a ser premiades. Les obres seleccionades seran exposades a l’Escola.La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient. La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient.PREMIS PREMISDe cada categoria hihi haurà un 1r, 2n 3r premi. De cada categoria haurà un 1r, 2n i i 3r premi.A A criteri del jurat, atenent lala qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts. criteri del jurat, i i atenent qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts.Les categories del concurs són les següents: Les categories del concurs són les següents:Categoria CICI Primària: 1r 2n Categoria Primària: 1r i i 2nCategoria CM de Primària: 3r i 4t Categoria CM de Primària: 3r i 4tCategoria CS de Primària: 5è i 6è Categoria CS de Primària: 5è i 6èCategoria de 1r, 2n i 3r d’ESO. Categoria de 1r, 2n i 3r d’ESO.Categoria de 4t d’ESO i Batxillerat. Categoria de 4t d’ESO i Batxillerat.DRETS I OBLIGACIONS DRETS I OBLIGACIONSLa participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i lala conformitat amb la decisió del jurat. La participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i conformitat amb la decisió del jurat.LLIURAMENT DE PREMIS LLIURAMENT DE PREMISElEl veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013. veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013.Davant d’un imprevist, elel jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs. Davant d’un imprevist, jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs.JURAT JURATElEl jurat estarà format pels mestres professors del Departament d’expressió plàstica: Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló, Sr. Miquel Pescador jurat estarà format pels mestres i i professors del Departament d’expressió plàstica: Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló, Sr. Miquel PescadorTambé formaran part del jurat: Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, Sr. Antoni Santisteban, coordinador de Secundària, i Sr. Jordi També formaran part del jurat: Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, Sr. Antoni Santisteban, coordinador de Secundària, i Sr. JordiCarmona, director de l’escola. Carmona, director de l’escola.
 14. 14. ARTS PLÀSTIQUES II: CONCURS DE CÒMIC ARTS PLÀSTIQUES II: CONCURS DE CÒMICPARTICPANTS PARTICPANTSPodran participar en aquesta convocatòria els alumnes de Cicle Superior de Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Podran participar en aquesta convocatòria els alumnes de Cicle Superior de Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.TEMA TEMAElEl tema serà lliure. tema serà lliure.DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUESElEl còmic es podrà realitzar amb qualsevol tècnica plàstica o informàtica. L’original ha tenir una mida mínima DinA3. còmic es podrà realitzar amb qualsevol tècnica plàstica o informàtica. L’original ha tenir una mida mínima DinA3.SiSi hi ha hagut manipulació informàtica, cal lliurar una còpia impresa en paper a mida mínima DinA4, l’arxiu informàtic els dibuixos originals. hi ha hagut manipulació informàtica, cal lliurar una còpia impresa en paper a mida mínima DinA4, l’arxiu informàtic i i els dibuixos originals.L’obra presentada pot ser un exercici de qualsevol de les matèries cursades durant elel present curs escolar. L’obra presentada pot ser un exercici de qualsevol de les matèries cursades durant present curs escolar.Totes les obres seran individuals. Totes les obres seran individuals.PROCEDIMENT PROCEDIMENTEls alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013: Els alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013:Obra definitiva, signada amb elel pseudònim. Obra definitiva, signada amb pseudònim.Un sobre Un sobreFora del sobre: Pseudònim i Categoria a a la qual es presenta Fora del sobre: Pseudònim i Categoria la qual es presentaDins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de lala classe Dins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de classeEn cas de ser un exercici de classe, cal fer constar elel nom del professor/a de la matèria. En cas de ser un exercici de classe, cal fer constar nom del professor/a de la matèria.Les obres que es presentin fora de termini o o no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs. Les obres que es presentin fora de termini no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs.SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRES SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRESDe les obres presentades, elel jurat en farà una selecció amb opció a ser premiades. Les obres seleccionades seran exposades a l’Escola. De les obres presentades, jurat en farà una selecció amb opció a ser premiades. Les obres seleccionades seran exposades a l’Escola.La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient. La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient. PREMIS PREMISDe cada categoria hihi haurà un 1r, 2n 3r premi. De cada categoria haurà un 1r, 2n i i 3r premi.A A criteri del jurat, atenent lala qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts. criteri del jurat, i i atenent qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts.Les categories del concurs són les següents: Les categories del concurs són les següents: Categoria de 5è i 6è de Primària. Categoria de 5è i 6è de Primària. Categoria de 1r, 2n i 3r d’ESO. Categoria de 1r, 2n i 3r d’ESO. Categoria de 4t d’ESO i Batxillerat. Categoria de 4t d’ESO i Batxillerat.DRETS I OBLIGACIONS DRETS I OBLIGACIONSLa participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i lala conformitat amb la decisió del jurat. La participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i conformitat amb la decisió del jurat.LLIURAMENT DE PREMIS LLIURAMENT DE PREMISElEl veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013. veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013.Davant d’un imprevist, elel jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs. Davant d’un imprevist, jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs.JURAT JURATElEl jurat estarà format pels mestres professors del Dep. d’expressió plàstica: Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló, Sr. Miquel Pescador jurat estarà format pels mestres i i professors del Dep. d’expressió plàstica: Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló, Sr. Miquel PescadorTambé formaran part del jurat: Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, Sr. Antoni Santisteban, coordinador de Secundària, i Sr. Jordi També formaran part del jurat: Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, Sr. Antoni Santisteban, coordinador de Secundària, i Sr. JordiCarmona, director de l’escola. Carmona, director de l’escola.
 15. 15. ARTS PLÀSTIQUES III: CONCURS DE DIBUIX RÀPIDCurricular PrimàriaPARTICIPANTSHi participaran tots els alumnes de Primària. El concurs es realitzarà el dilluns 23 d’abril a l’hora que es determini.TEMAEls alumnes podran escollir quin racó de l’escola volen dibuixar. Els racons a escollir són:-El menjador-La biblioteca-El jardí de la palmera-El jardí del Cicle Inicial-L’entrada de l’escolaDIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUESEs farà arribar a cada alumne un full de dibuix mida DinA4. Cada alumne haurà de portar un estoig amb llapis de grafit, goma, maquineta i un suportpel paper (per exemple, la carpeta).PROCEDIMENTEs tracta d’un dibuix al natural, que s’haurà d’acabar al mateix moment i s’entregarà als responsables de cada racó dibuixat.SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRESDe les obres presentades, el jurat farà una selecció de les obres premiades. Les obres seleccionades seran exposades a l’escola.La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient.PREMISDe cada categoria hi haurà un 1r, 2n i 3r premi. Les categories del concurs són les següents:- Categoria de Cicle Inicial.- Categoria de Cicle Mitjà.- Categoria de Cicle Superior.DRETS I OBLIGACIONSLa participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.LLIURAMENT DE PREMISEl veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013.Davant d’un imprevist, el jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs.JURATEl jurat estarà format pels mestres i professors del Departament d’expressió plàstica:Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló, Sr. Miquel PescadorTambé formaran part del jurat:Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, i Sr. Jordi Carmona, director de l’escola.
 16. 16. ARTS PLÀSTIQUES IV: CONCURS D’ESCULTURAPARTICPANTSPodran participar en aquesta convocatòria els alumnes d’Educació Primària i els d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.TEMAEl tema serà lliure.DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUESL’obra es podrà crear amb qualsevol tècnica escultòrica, però el jurat valorarà positivament l’ús de materials reciclats i reutilitzats.L’obra presentada pot ser un exercici de qualsevol de les matèries cursades durant el present curs escolar.Totes les obres seran individuals.PROCEDIMENTEls alumnes que vulguin participar-hi hauran de presentar abans del dilluns 18 de març del 2013:Obra definitiva, signada amb el pseudònim.Un sobreFora del sobre: Pseudònim i categoria a la qual es presentaDins del sobre i en un full: Pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a i nom de la classe.En cas de ser un exercici de classe, cal fer constar el nom del professor/a de la matèria.Les obres que es presentin fora de termini o no compleixin alguna de les normes esmentades quedaran fora de concurs.SELECCIÓ, EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRESDe les obres presentades, el jurat en farà una selecció amb opció a ser premiades. Les obres seleccionades seran exposades a l’Escola.La devolució de les obres serà abans de l’1 de juny de 2013. En cas de no ser recollides, l’Escola en farà l’ús que cregui convenient.PREMISDe cada categoria hi haurà un 1r, 2n i 3r premi.A criteri del jurat, i atenent la qualitat de les obres presentades, els premis es podran declarar deserts.Les categories del concurs són les següents:Categoria de Cicle Inicial de Primària: 1r i 2nCategoria de Cicle Mitjà de Primària: 3r i 4tCategoria de Cicle Superior de Primària: 5è i 6èCategoria de 1r, 2n i 3r d’ESOCategoria de 4t d’ESO i BatxilleratDRETS I OBLIGACIONSLa participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.LLIURAMENT DE PREMISEl veredicte del jurat serà llegit en l’acte de lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi 2013.Davant d’un imprevist, el jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs.JURATEl jurat estarà format pels mestres i professors del Departament d’expressió plàstica: Sra. Alba Carrera, Sr. Joan Saló, Sr. Miquel PescadorTambé formaran part del jurat: Sra. Mercè Olivé, coordinadora de Primària, Sr. Antoni Santisteban, coordinador de Secundària, i Sr. Jordi Carmona, director de l’escola.
 17. 17. CONCURS D’ESPORTS. COMPETICIONS I CAMPIONATSPRIMÀRIA:1r, 2n i 3r : Cross de Sant Jordi. Participen tots els alumnes en dues categories: masculí i femení. Es donen medalles alstres primers nois i noies de cada curs, un diploma als deu primers nois i noies de cada curs i una copa per la classeguanyadora de cada nivell.4t, 5è i 6è: Biatló de Sant Jordi. Participen tots els alumnes en dues categories: masculí i femení. Es donen medalles alstres primers nois i noies de cada curs, diploma als deu primers nois i noies de cada curs i una copa per cada classeguanyadora per curs.SECUNDÀRIA:1r, 2n, 3r i 4t d’ESO: Biatló de Sant Jordi. Participen tots els alumnes en dues categories: masculí i femení. Es donenmedalles als tres primers nois i noies de cada curs, diploma als deu primers nois i noies de cada curs i una copa per cadaclasse guanyadora per curs.1r, 2n, 3r i 4t d’ESO: Competició waterpolo (8h-9h). Es dóna una copa a l’equip guanyador de cada curs.1er i 2n de Batxillerat: Torneig futbol, vòlei, bàsquet, de primer contra segon. No participarà tothom però poden assistiral partit per donar suport i crear ambient.
 18. 18. CONCURS DE GASTRONOMIA Els concursants poden participar enEls plats es portaran fets de casa, però qualsevol de les tres modalitats:es podrà fer servir la cuina de l’Escola per als • entrants, primers i segons platsúltims retocs. • menús • postres.Hauran de ser preparats per a pocscomensals i caldrà presentar-ne Cada modalitat tindrà tres possibles premis: la recepta corresponent. originalitat, gust i presentació. Els participants s’han d’inscriure adreçant-se a algun dels membres del jurat abans del dia 5 d’abril de 2013.El nombre de nois i noies que formin cadaequip de treball és limitat: quatre en les Els premis es lliuraran el mateix dia 13primeres modalitats i dos en les postres. d’abril.El concurs se celebrarà a partir de les 10 del Membres del Jurat:matí del dissabte dia 13 d’abril al menjador Sr. Ramon Alet, Sra. Dolors Dejuan,de l’Escola. Sra. Montse Ilincheta, Sra. Raquel Juidias, Sra. Mercè Olivé i Sr. Jordi Carmona, director.
 19. 19. ESCACSPARTICIPANTSHi participaran tots els alumnes des de 1r de Primària fins a 6è i tots aquells alumnes que ho desitgin d’ESO i Batxillerat.CATEGORIESCATEGORIA PRIMÀRIACategoria Cicle Inicial- alumnes de 1r i 2n de PrimàriaCategoria Cicle Mitjà- alumnes de 3r i 4t de PrimàriaCategoria Cicle Superior- alumnes de 5è i 6è de PrimàriaCATEGORIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÈRIA I BATXILLERATCategoria 1r Cicle d’ ESO- alumnes de 1r i 2n d’ ESOCategoria 2n Cicle d’ESO- alumnes 3r i 4t d’ ESOCategoria Batxillerat- alumnes de 1r i 2n de BatxilleratFASES CATEGORIA PRIMÀRIA1a fase: cada classe, a través d’ un sorteig, jugarà partides eliminatòries sortint un campió/na per classe.2a fase: el/la campió/na de cada classe s’ enfrontarà amb el campió/na de la classe paral·lela, sortint un guanyador/a de cada curs.3a fase: els guanyadors/es de cada curs s’ enfrontaran sortint un campió/na i sots/campió/na de la seva categoria.FASES CATEGORIA SECUNDÀRIA I BATXILLERAT1a fase: cada classe, a través d’ un sorteig, jugarà partides eliminatòries sortint un campió/na de classe.2a. fase: el/la campió/na de classe s’ enfrontarà amb el campió/na de la classe paral·lela, sortint un guanyador/a de cada curs.3a. fase: els guanyadors/es de cada curs s’ enfrontaran sortint un campió/na i sots/campió/na de la seva categoria.DATES CATEGORIA PRIMÀRIA. El campionat començarà a partir del 12 de febrer.. Les finals de cada categoria es jugaran el 23 d’ abril al menjador.. El lliurament de premis serà el 3 de maig.DATES CATEGORIA ESO I BATXILLERAT. El període d’ inscripció serà del 12 al 28 de febrer. Es lliurarà el llistat de participants de cada classe a secretaria.. Les finals de cada categoria es jugaran el 23 d’ abril al menjador.. El lliurament de premis serà el 30 d’abril.PREMIS. Els semifinalistes de cada categoria seran guardonats amb un diploma.. Els guanyador/es de cada categoria seran guardonats amb un trofeu.JURATEl jurat està format pels professors Sra. Irene Alemany i Sr. Sergi Benet . Bona sort i dissenyeu bones estratègies en el vostre camp de batalla!
 20. 20. CONCURS DE ROSESCada classe només pot presentar una rosa.(no entren a concurs els conjunts florals)Ha de ser una rosa de jardí o d’un roser que tinguem a casa(no pot ser comprada)La rosa sha de presentar en el gerro que proporciona lEscola, i ha danaracompanyada dun sobre tancat. En el sobre sha descriure el lema que shagi triat.A dins, en una targeta, el lema i el nom de la classe.Hora límit de presentar la rosa a concurs: 9.45 h del matí.S’estableixen dues categories: Categoria de Primària i Categoria d’ESO i Batxillerat.El jurat estarà format per: Sr. Jordi Carmona, Sra. Alba Carrera, Sra. Anna Mont, Sr. Miquel Pescador, Sr. Josep Porres, Sr. Joan Saló i Sr. Antoni Santisteban.Tot i valorant la impressió inicial de la bellesa natural de la Flor el jurat, per a puntuar, tindrà en compte:• La flor ha destar sencera, amb tots els sèpals i tots els pètals, i no es poden manipular artificialment traient els defectuosos o tenyint els pètals amb colorantsartificials.• Les fulles han d’estar senceres (amb tots els folíols), brillants, turgents i sense excessives alteracions (tacades de fongs, parts mortes, trencades, etc...)• Lobertura de la rosa ha de ser equilibrada, ni massa tancada (poncella) ni massa oberta.• El conjunt de la flor i la tija ha de ser proporcionat, això vol dir que el peduncle floral no ha de ser ni massa llarg ni massa curt.• Si queden dos exemplars empatats en qualitats morfològiques, el jurat podrà decidir la guanyadora en funció de la intensitat de la fragància emesa per la rosa. Bona sort a tots i que gaudiu de les activitats!
 21. 21. Convocatòria dels XLVII Premis de Sant Jordi 2012Concurs Secció Cursos Termini inscripció Represent/Expos. Entrega PremisLlenguatge Plàstic Infantil P3 18/04/2013 Exposició 23/04/2013Creació d’un conte... Infantil P4 / P5 18/04/2013 Lectura 23/04/2013Lectura en Veu Alta PRI/ESO/BAT De 2PRI a 2BAT 22/03/2013 Lectura 23/04/13 PRI: 29/04/2013Literari Primària PRI De 1PRI a 6PRI 18/03/2013 Lectura 15/04/13 SEC/BAT:Literari Secundària SEC/BAT De 1ESO a 2BAT 15/03/2013 Lectura 05/04/13 23/04/2013Música Jove PRI/ESO/BAT De 5PRI a 2BAT 15/04/2013 Representació 17/04Fes el teu instrument PRI/ESO/BAT De 5PRI a 2BAT 15/04/2013 ExposicióTeatre Jove PRI/ESO/BAT De 5PRI a 2BAT 15/04/2013 RepresentacióDansa PRI/ESO/BAT De 5PRI a 2BAT 15/04/2013 Representació PRI:Vídeo i Animació ESO/BAT De 1ESO a 2BAT 18/03/2013 Exposició 03/05/2013Fotografia PRI/ESO/BAT De 5PRI a 2BAT 18/03/2013 Exposició SEC/BAT:Escacs PRI/ESO/BAT De 1PRI a 2BAT 28/02/2013 (ESO/BAT) Competició 30/04/2013Construccions Lego PRI De 1PRI a 6PRI 01/03/2013 Exposició 05/03/13Robòtica Lego ESO/BAT De 1ESO a 2BAT 01/03/2013 Exposició 21/03/13AP: Il.lustració PRI/ESO/BAT De 1PRI a 2BAT 18/03/2013 ExposicióAP: Còmic PRI/ESO/BAT De 1PRI a 2BAT 18/03/2013 ExposicióAP: Escultura PRI/ESO/BAT De 1PRI a 2BAT 18/03/2013 ExposicióAP: Dibuix ràpid PRI De 1PRI a 6PRI 23/03/2013 ExposicióEsports PRI/ESO/BAT De 1PRI a 2BAT 23/04/2013 Competició Dia del concursGastronomia PRI/ESO/BAT De 5PRI a 2BAT 05/04/2013 Exposició 13/04/2013 13/04/2013Roses Escola Garbí aPere Vergés Esplugues 23/04/2013 PRI/ESO/BAT De 1PRI 2BAT --- Exposició 23/04/2013

×