PAC 3 Fonaments i evolució multimèdia

336 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PAC 3 Fonaments i evolució multimèdia

 1. 1. PAC3PAC3 Fonaments i Evolució MultimèdiaFonaments i Evolució Multimèdia
 2. 2. Norbert WienerNorbert Wiener 1894 – 1964, Matemàtic1894 – 1964, Matemàtic  Va fer aportacions en la interacció home-ordinadorVa fer aportacions en la interacció home-ordinador com el concepte decom el concepte de feedbaak durant la Segonafeedbaak durant la Segona Guerra MundialGuerra Mundial  Teoria de la comunicació i psicologia cognitivaTeoria de la comunicació i psicologia cognitiva  Va escriure el llibre: Cibernética o el control yVa escriure el llibre: Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicatcomunicación en animales y máquinas, publicat l’any 1948l’any 1948
 3. 3. Douglas EngelbartDouglas Engelbart 1925 – Actualitat, Inventor1925 – Actualitat, Inventor  Invenció del mouse fent la demostració públicaInvenció del mouse fent la demostració pública l’any 1968, també va realitzar la primeral’any 1968, també va realitzar la primera videoconferènicavideoconferènica  Pioner interacció humana amb els ordinadors,Pioner interacció humana amb els ordinadors, conceptes hipertext i ordinadors en xarxaconceptes hipertext i ordinadors en xarxa  Va treballar en ARPANET la versió prèviaVa treballar en ARPANET la versió prèvia d’Internetd’Internet  El seu equip va participar en elements bàsics de laEl seu equip va participar en elements bàsics de la interfície humana de les computadores actuals,interfície humana de les computadores actuals, pantalles amb imatges en bits, finestres múltiples ipantalles amb imatges en bits, finestres múltiples i programari multiusuariprogramari multiusuari
 4. 4. Ivan SutherlandIvan Sutherland 1938 – Actualitat, Programador informàtic1938 – Actualitat, Programador informàtic  Pioner d’Internet entre altres cosesPioner d’Internet entre altres coses  Considerat per molts el creador dels gràfics deConsiderat per molts el creador dels gràfics de l’ordinadorl’ordinador  Va introduir conceptes com el modelatVa introduir conceptes com el modelat tridimensional de l’ordinador, simulacions visuals,tridimensional de l’ordinador, simulacions visuals, disseny automatitzat (CAD) i la realitat virtualdisseny automatitzat (CAD) i la realitat virtual  Va contribuir en nombroses idees de l’estudi delsVa contribuir en nombroses idees de l’estudi dels gràfics i de la interacció home-ordinadorgràfics i de la interacció home-ordinador
 5. 5. Alan KayAlan Kay 1940 – Actualitat, Informàtic1940 – Actualitat, Informàtic  Treball pioners en la programació orientada aTreball pioners en la programació orientada a objectes, considerat per alguns com l’arquitecte deobjectes, considerat per alguns com l’arquitecte de les interfícies gràfiques d’usuari actualsles interfícies gràfiques d’usuari actuals  En els anys 70 en el XEROX PARC va participarEn els anys 70 en el XEROX PARC va participar en els desenvolupament de les estacions en xarxaen els desenvolupament de les estacions en xarxa utilitzant el llenguatge de programació Smalltalk iutilitzant el llenguatge de programació Smalltalk i comercialitzat posteriorment per Apple en l’Applecomercialitzat posteriorment per Apple en l’Apple MacintoshMacintosh  Va definir la base dels ordinadors portàtils actualsVa definir la base dels ordinadors portàtils actuals i els tablet pci els tablet pc  Treballa amb el projecte de portàtils per 100$ delsTreballa amb el projecte de portàtils per 100$ dels laboratoris del MIT, presentat any 2005laboratoris del MIT, presentat any 2005
 6. 6. Adele GoldbergAdele Goldberg 1945 – Actualitat, Científica1945 – Actualitat, Científica  Autora i co-autora de llibres sobre el llenguatge deAutora i co-autora de llibres sobre el llenguatge de programació Smalltalk-80.programació Smalltalk-80.  Va treballar en el Xerox Parc, bressol d’invencionsVa treballar en el Xerox Parc, bressol d’invencions com la interfície gràfica dels ordinadors personalscom la interfície gràfica dels ordinadors personals (GUI), copiada per la Apple Computer amb el(GUI), copiada per la Apple Computer amb el Macintosh i popularitzada de seguida per altresMacintosh i popularitzada de seguida per altres sistemes operacionalssistemes operacionals
 7. 7. Bill AtkinsonBill Atkinson 1951 – Actualitat, Programador1951 – Actualitat, Programador  Aplicacions molt orientades a la interfície d’usuariAplicacions molt orientades a la interfície d’usuari com HyperCard, MacPaint o l’API QuickDrawcom HyperCard, MacPaint o l’API QuickDraw  Contribucions en el camp del desenvolupamentContribucions en el camp del desenvolupament com el Llaç de selecció o les Marching antscom el Llaç de selecció o les Marching ants (formigues marxant) utilitzat actualment en la(formigues marxant) utilitzat actualment en la majoria de programes d’edició gràfica com permajoria de programes d’edició gràfica com per exemple Adobe Photoshopexemple Adobe Photoshop
 8. 8. Nicholas NegroponteNicholas Negroponte 1943 – Actualitat, Professor, informàtic i empresari1943 – Actualitat, Professor, informàtic i empresari  Fundador i director MIT Media Lab un laboratori iFundador i director MIT Media Lab un laboratori i think tank de disseny de nous medis delthink tank de disseny de nous medis del Massachusetts Institute of Technology MITMassachusetts Institute of Technology MIT  Implicat en la creació de la revista especialitzadaImplicat en la creació de la revista especialitzada en informàtica Wired Magazineen informàtica Wired Magazine  Impulsor del projecte d’ordinadors portàtils a baixImpulsor del projecte d’ordinadors portàtils a baix costcost  Autor del llibre Ser digital o Mundo digital 1995, enAutor del llibre Ser digital o Mundo digital 1995, en el qual fa un paral•lelisme entre el món realel qual fa un paral•lelisme entre el món real compost per àtoms i el món informàtic compostcompost per àtoms i el món informàtic compost per bitsper bits
 9. 9. Vannevar BushVannevar Bush 1890 - 1974, enginyer i científic1890 - 1974, enginyer i científic  Conegut pel rol polític que va tenir en elConegut pel rol polític que va tenir en el desenvolupament de la bomba atòmicadesenvolupament de la bomba atòmica  Va formular la idea del Memex un concepteVa formular la idea del Memex un concepte precursor del que seria el World Wide Web, elprecursor del que seria el World Wide Web, el Memex era un dispositiu que permetiaMemex era un dispositiu que permetia emmagatzemar tot tipus de text, registres, llibres iemmagatzemar tot tipus de text, registres, llibres i comunicacions de forma molt flexible i ràpidacomunicacions de forma molt flexible i ràpida  Va fer moltes aportacions sobre el registre,Va fer moltes aportacions sobre el registre, recuperació d’informació, lectures en biblioteques irecuperació d’informació, lectures en biblioteques i centres de documentaciócentres de documentació  Va dirigir la creació de l’analitzador una màquinaVa dirigir la creació de l’analitzador una màquina que podia fer equacions diferencials de fins a 18que podia fer equacions diferencials de fins a 18 variables per la resolució de problemes en lesvariables per la resolució de problemes en les xarxes elèctriquesxarxes elèctriques
 10. 10. Ted NelsonTed Nelson 1937 - actualitat,1937 - actualitat, Programador i dissenyador  Pioner en la tecnologia de la informacióPioner en la tecnologia de la informació  Va encunyar els termes hipertext i hipermèdia.Va encunyar els termes hipertext i hipermèdia.  Va ser el fundador del projecte Xanadu unaVa ser el fundador del projecte Xanadu una biblioteca en línia de tota la humanitat desprésbiblioteca en línia de tota la humanitat després d’una visita al Xerox Parcd’una visita al Xerox Parc  Molt del seu treball s’ha basat en promoure l’accésMolt del seu treball s’ha basat en promoure l’accés als ordinadors per a tota la gentals ordinadors per a tota la gent
 11. 11. Tim Berners-LeeTim Berners-Lee 1955 - actualitat,1955 - actualitat, Programador  Considerat com el pare de la webConsiderat com el pare de la web  Ell i el seu grup va crear el llenguatge d’etiquetesEll i el seu grup va crear el llenguatge d’etiquetes d’hipertext anomenat HTML i el sistema ded’hipertext anomenat HTML i el sistema de localització d’objecte en la web URLlocalització d’objecte en la web URL  Es possible trobar moltes de les idees plasmadesEs possible trobar moltes de les idees plasmades per Berners-Lee en el projecte Xanadu porposatper Berners-Lee en el projecte Xanadu porposat per Ted Nelson i el Memex de Vannervar Bushper Ted Nelson i el Memex de Vannervar Bush

×