Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Completa les següents frases:
a) Si una dissolució té una concentració de 20 % en
massa , vol dir que hi ha ....20.....g d...
16.Disposem de 150 cm 3 d’una solució de sal de concentració 8,5 g/l. Escalfem la
solució fins que el volum disminueix fin...
8. Un comprimit d’aspirina està format per una mescla de 500 mg d’àcid
acetilsalicílic i 125 mg d’excipients ( midó de bla...
2. Calcula la concentració en % en massa d’una dissolució que conté:
a) 40 g de sal (NaCl, clorur de sodi) i 250 g d’aigua...
c) 12 g de nitrat de plata en mig litre d’aigua. (sol: 2,34%)
Cal considerar que l’aigua ( a 4ºC ) té una densitat de 1 g/...
5. Hem preparat una dissolució amb 25 g de sucre en 375 g
d’aigua.
a) Quina és la composició en tant per cent en massa de ...
9. El iode és una substància sòlida, de color gris fosc, soluble en alcohol. La
solució de iode i alcohol, de color marró,...
10. Per la congestió nasal en refredats s’utilitza sèrum fisiològic, que és
una dissolució aquosa de clorur de sodi de con...
12.La glucosa, un dels components del sucre, és un substància sòlida soluble
en aigua. La dissolució de glucosa en aigua (...
15.Es prepara una dissolució afegint 10 g de clorur de sodi a 20g d’aigua.
Una vegada dissolta el volum de la dissolució é...
19. L’àcid clorhídric ( HCl) d’una ampolla del laboratori es troba dissol
en aigua amb una concentració del 35% en massa.
...
20.El reglament general de circulació prohibeix conduir quant el test
d’alcoholèmia indica una taxa superior a 0,25 mg d’a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Solucionari 1

4,231 views

Published on

Solucionari dels exercicis de concentració de les dissolucions.

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Solucionari 1

 1. 1. Completa les següents frases: a) Si una dissolució té una concentració de 20 % en massa , vol dir que hi ha ....20.....g de solut per...100 g... de ..dissolució... b) Si una dissolució te una concentració del 15 % en volum, vol dir que hi ha ...15 cm3. de solut per..100 cm3.... de ..dissolució.... c) Si una dissolució té una concentració de 30 g/l, vol dir que hi ha ... 30......g de solut per ..1L............... de .... dissolució...
 2. 2. 16.Disposem de 150 cm 3 d’una solució de sal de concentració 8,5 g/l. Escalfem la solució fins que el volum disminueix fins 120 cm3 . Calcula la concentració en g/l de la nova solució. (sol.10,6 g/l) Calen dues operacions. Una per a trobar la quantitat de solut i una altra per al càlcul de la concentració de la nova solució.
 3. 3. 8. Un comprimit d’aspirina està format per una mescla de 500 mg d’àcid acetilsalicílic i 125 mg d’excipients ( midó de blat de moro i pols de cel·lulosa). Calcula la seva composició en percentatge en massa. (sol: 80% i 20 %) Comprimit: massa total: 500 mg + 125 mg = 625 mg = 0,625 g de solució (sòlid) Excipients: la diferència respecte del total, és a dir, un 20%
 4. 4. 2. Calcula la concentració en % en massa d’una dissolució que conté: a) 40 g de sal (NaCl, clorur de sodi) i 250 g d’aigua. (sol: 13,7%) És fonamental considerar que la massa total de dissolució inclou la massa de solut b) 50 g de sucre en 1 kg de dissolució. (sol: 5%)
 5. 5. c) 12 g de nitrat de plata en mig litre d’aigua. (sol: 2,34%) Cal considerar que l’aigua ( a 4ºC ) té una densitat de 1 g/cm3
 6. 6. 5. Hem preparat una dissolució amb 25 g de sucre en 375 g d’aigua. a) Quina és la composició en tant per cent en massa de la dissolució? b) Quin volum d’aigua es necessita per preparar 500 g de dissolució?
 7. 7. 9. El iode és una substància sòlida, de color gris fosc, soluble en alcohol. La solució de iode i alcohol, de color marró, es coneix amb el nom de tintura de iode i s’utilitza per les seves propietats desinfectants. En un vas de precipitats hem posat 250 g d’alcohol amb 2 g de iode que es dissolen completament. a) Calcula la concentració de la dissolució en % en massa. (sol: 0,79%) b) Quants grams de dissolució haurem d’agafar per què al evaporar l’alcohol quedin 0,5 g de iode sòlid ? c) Si agafem 50 g de dissolució i deixem evaporar l’alcohol, quants grams de iode queden? Si en 100 g de dissolució hi hauria 0,79 g de iode, en 50 g n’hi haurà la meitat; és a dir, 0,395 g.
 8. 8. 10. Per la congestió nasal en refredats s’utilitza sèrum fisiològic, que és una dissolució aquosa de clorur de sodi de concentració 9 g/l. Quant clorur de sodi hi ha en un flascó de 50 ml de sèrum? 11. Hem preparat una dissolució de clorur de potassi KCl amb una concentració de 12 g/l. Calculeu quants cm3 d’aquesta dissolució caldrà mesurar per tenir 0,1 g de clorur de potassi
 9. 9. 12.La glucosa, un dels components del sucre, és un substància sòlida soluble en aigua. La dissolució de glucosa en aigua ( sèrum glucosat) s’utilitza per alimentar als malalts quan no poden menjar. En l’etiqueta d’un flascó de sèrum de 750 cm3 ens indica que la concentració és de 55 g/l. Si un malalt necessita prendre 40 g de glucosa cada hora, quin volum d’aquest sèrum se li ha d’injectar en una hora? (sol.727,3 cm3 ) El volum total del flascó és una dada irrellevant
 10. 10. 15.Es prepara una dissolució afegint 10 g de clorur de sodi a 20g d’aigua. Una vegada dissolta el volum de la dissolució és de 22 cm 3 . Calcula la concentració de la dissolució expressada en % en pes i en g/l . (sol: 33,3 %,454,5 g/l) 10 g NaCl + 20g H2O = 30g dissolució, que ocupen un volum de 22 cm3
 11. 11. 19. L’àcid clorhídric ( HCl) d’una ampolla del laboratori es troba dissol en aigua amb una concentració del 35% en massa. a) Quina quantitat d’àcid clorhídric hi ha en una ampolla que conté 1,5 kg de dissolució ? (sol.525g) b) Quina quantitat de dissolució hem d’agafar per tenir 6 g d’ HCl? (s.17,14 g)
 12. 12. 20.El reglament general de circulació prohibeix conduir quant el test d’alcoholèmia indica una taxa superior a 0,25 mg d’alcohol etílic per litre d’aire espirat. Si en realitzar aquest test a un conductor es detecta que 200 cm3 d’aire espirat contenen 0,11 mg d’alcohol etílic, serà positiu el test? El test serà positiu, en ser la concentració d’etanol de 0,55 mg/L, més del doble del límit permès

×