Presentació projecte j lluis lópez

467 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació projecte j lluis lópez

 1. 1. De gens i genomes en el temps<br />Vida, estructura i transformació<br />Projecte d’aplicació del Postgrau en innovació i ús creatiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. <br />Universitat Oberta de Catalunya / Associació Espiral.<br />Josep Lluís López Expósito<br />Consultoria: Lourdes Bernat Font<br />
 2. 2. Elements del projecte<br /><ul><li> Wiki: Vida, estructura i transformació
 3. 3. Blog de l’aula: Biologia i geologia 4t
 4. 4. Memòria de realització</li></li></ul><li>Objectius<br />Programació de quatre unitats didàctiques<br />Temes: genètica i evolució<br />Integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació <br />Repositori de recursos didàctics i activitats audiovisuals i hipermèdia en format wiki<br />Blog d’aula col·laboratiu : recull d’activitats<br />Missió del projecte: contribució a una plena integració de les TIC i de les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge en el currículum de la matèria de biologia i geologia del quart curs de secundària<br />
 5. 5. Contextualització<br />Escola Ramon Fuster; Bellaterra (Cerdanyola)<br />El Projecte Educatiu de Centre (PEC) té com a principal objectiu aconseguir la formació integral de l’individu i conduir els alumnes a l’edat adulta en les millors condicions possibles. <br />Es concedeix molta importància a l’ús i la integració de les TIC en el desplegament i concreció del currículum educatiu<br />
 6. 6. Anàlisi de necessitats<br />Integració plena de les TIC a totes les matèries. <br />Contribució en l’àmbit de les ciències naturals <br />Incorporació d’activitats a l’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge (EVEA) de la Fundació Collserola<br />Increment de les competències en matèria de TIC i de la competència científica de l’alumnat<br />Incorporació d’activitats col·laboratives i fonamentades en el constructivisme.<br />Increment de la Maduresa tecnològica del Centre<br />Desenvolupament de la competència tecnològica del professorat<br />
 7. 7. Metodologia<br />Sinèrgia entre didàctica i tecnologia: conjugació de les TIC amb les metodologies més innovadores <br />Marc psicopedagògic de la proposta: activitats fonamentades en el cognitivisme i el model constructivista <br />Treball col·laboratiu<br />Situacions d’aprenentatge i activitats contextualitzades<br />Selecció i anàlisi crítica de la informació<br />Construcció de coneixements<br />Protagonisme de l’alumne<br />Aprenentatges significatius<br />Treball per competències<br />Autonomia i desenvolupament del criteri propi<br />
 8. 8. Materials formatius<br />Entorn virtual educatiu: accés a les activitats i als recursos<br />Organitzat en funció de la programació de la matèria de biologia i geologia i dividit en quatre unitats didàctiques:<br /><ul><li>Els caràcters biològics i el material genètic
 9. 9. La transmissió dels caràcters hereditaris
 10. 10. L’evolució biològica
 11. 11. Història dels éssers vius</li></ul>Conté una amplia varietat d’activitats i recursos:<br /><ul><li>Simulacions i activitats interactives
 12. 12. Material audiovisual, vídeos, presentacions i podcasts
 13. 13. Proposta de tasques col·laboratives, en forma de caceres del tresor i webquests, esquemes, línies de temps...
 14. 14. Accés i enllaços a moltes eines de la Web 2.0 </li></li></ul><li>Materials formatius<br />Blog d’aula: entorn col·laboratiu<br />Organització col·lectiva, mitjançant entrades publicades per membres de tot el grup-classe i pel professorat:<br /><ul><li>Entrega d’activitats
 15. 15. Publicació de tasques individuals o grupals.
 16. 16. Classificació mitjançant etiquetat.
 17. 17. Possibilitat de comentaris sobre les activitats i de coavaluació
 18. 18. Comunicació de noves propostes de feina.
 19. 19. Recomanacions culturals
 20. 20. Notícies.</li></li></ul><li>Implementació<br />Es proposa a l’alumnat l’activitat:<br />2.2.1: La genètica clàssica.<br />Entrega mitjançant pdf enviat per correu. Proposta per a cursos posteriors, elaboració en el portafoli electrònic de l’alumnat <br />
 21. 21. Implementació<br />Es proposa a l’alumnat l’activitat:<br />2. 2.2 Gens, genomes i genotips: el joc dels gens<br />Entrega mitjançant el blog d’aula, publicant un post amb una evidència de realització en forma de captura d’imatge i un comentari. <br />Entrades al blog: joc dels gens<br />
 22. 22. Implementació<br />Es proposa a l’alumnat l’activitat:<br />2. 2.4 Estudi dels patrons d’herència en els dracs<br />Enunciada en forma de situació contextualitzada, dóna peu a la utilització d’una simulació per a resoldre un problema de genotips. Entrega mitjançant el blog d’aula. <br />Aplicació: dragons genetics<br />Resolució en el blog<br />
 23. 23. Implementació<br />Es proposa a l’alumnat l’activitat:<br />3. 3.4 Les teories evolutives: esquema comparatiu<br />La realització requereix l’ús en col·laboració de l’aplicació creately. El mapa conceptual resultant s’entrega al blog d’aula <br />
 24. 24. Implementació<br />Altres activitats realitzades i mostrades a través del blog<br />
 25. 25. Utilitat del Wiki<br />La gran quantitat de recursos col·leccionada i elaborada mitjançant l’entorn web també ha permès:<br /><ul><li> La visualització de vídeos i l’audició de podcasts, emprant una pissarra digital
 26. 26. L’aprenentatge de l’ús de moltes eines de la web 2,0, a través del tutorials enllaçats.
 27. 27. El suport a l’estudi individual, a través dels recursos multimèdia inserits, embedits i enllaçats
 28. 28. L’estudi i la pràctica a través de simulacions i activitats interactives, que promouen els aprenentatges significatius</li></li></ul><li>Avaluació<br />Experiència molt positiva en general<br />Alta motivació de l’alumnat vers la realització de les activitats i la seva presentació a través dels entorns virtuals.<br />Assoliment dels objectius proposats per a la implementació parcial<br />Avaluació satisfactòria si es prenen com a referència els indicadors elaborats al llarg de la planificació i el disseny del projecte<br />Avaluació positiva dels aprenenentatges assolits pels destinataris del projecte, que s’han evidenciat tant a través de l’entrega per correu electrònic com mitjançant el blog d’aula<br />
 29. 29. Conclusions rellevants<br />Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació constitueixen un conjunt d’instruments molt valuós alhora de planificar, desenvolupar i implementar projectes en l’àmbit de la docència. <br />És necessària una bona planificació i programació dels continguts i de les metodologies pedagògiques a aplicar a l’aula per tal de complementar i incrementar l’efectivitat de l’ús de les TIC. <br />La implementació de projectes d’aplicació de les TIC a l’àmbit educatiu permet el desenvolupament, per part de l’alumnat, en les competències en l’àmbit digital, audiovisual i de tractament de la informació<br />La motivació de l’alumnat incrementa substancialment en emprar les TIC per al desenvolupament de processos d’ensenyament i aprenentatge. <br />
 30. 30. Conclusions rellevants<br />L’elaboració d’un repositori de recursos organitzat en un lloc web i dissenyat en base al desplegament curricular d’una matèria és una bona manera de disposar de materials i activitats que puguin ser utilitzats pels alumnes en una construcció autònoma i activa de coneixement.<br />Cada tipus de recurs didàctic ofereix unes prestacions i possibilitats d’ús concretes en funció de les seves característiques i de les del context d’aplicació. <br />L’ús de recursos de la web 2,0 permet que l’alumnat realitzi tasques en col·laboració alhora que permet la publicació ràpida i senzilla dels seus treballs a la Xarxa. <br />Els llocs web o els wikis educatius són un bon instrument per a la construcció col·laborativa de coneixement. <br />Els blogs constitueixen una eina molt útil a les aules, tant per a la construcció col·laborativa de coneixement per part del gran grup com per a la publicació de treballs i objectes de coneixement generats de manera individual o en petit grup.<br />

×