Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Využití e twinningu při projektu mobility

288 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Využití e twinningu při projektu mobility

  1. 1. Využití e-Twinningu při projektu mobility<br />
  2. 2. Zaregistrování eTwinningprojektu: <br />
  3. 3. Seznámení žáků s prostředím eTwinninguv hodinách IKT.<br />Žáci se stanou členy prostředí Twinspace. <br />Ve stránce prostředí mohou posílat i přijímat zprávy.<br />V kalendáři můžou ukládat termíny plnění jednotlivých úkolů.<br />Na blogu mohou zaznamenávat průběh projektu, popisovat úspěšné kroky projektu nebo naopak chyby. <br />V žákovském koutku mohou žáci komunikovat a vyměňovat si materiály.<br />. Na políčku „Chat“ mohou žáci vést konverzaci.<br />
  4. 4. Žáci vytváří vlastní profily, vzájemně se seznamují.<br />
  5. 5. Žáci a učitelé a z obou partnerských škol si vytvoří strukturu projektu, ze které vyplynou i jednotlivé projektové aktivity. Společně se dohodnout na celkové koncepci. .projektu a následně i na podobě prostředí TwinSpace. <br />V rámci projektu společně připravují výrobek, který při společné stáži vyrobí. <br />
  6. 6. K vzájemné spolupráci mohou používat:<br />Blog, zde mohou všichni vkládat texty a komentáře. <br />Fórum – k vedení diskuze. <br />Wiki - pro společné stránky pro publikování.<br />Archiv souborů - umožňuje vkládat různé soubory. <br />Galerie obrázků - pro vkládání obrazových materiálů.<br />
  7. 7. Zveřejnění práce žáků na Twinspace.<br />
  8. 8. Závěr: Úkoly tohoto projektu jsou:<br />Pokusit se v prostředí TwinSpace realizovat běžné výukové aktivity.<br /> Spolupracovat a kontaktovat žáky i učitele na fóru, komentáře na blogu, společné psaní wiki.<br />Zapojit žáky do vytváření prostředí TwinSpace, i přenesením určité zodpovědnosti na ně.<br />V prostředí TwinSpace společně pracovat.<br /> Vést výuku ICT moderním způsobem použitím blogů, wiki, fóra apod. Používat nástroje Web-2 pro vzdělávání. <br />

×