Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio Guifinet Sabadell 17/1/2008

1,204 views

Published on

la presentació de guifi.net que es va fer a representants de l'Ajuntament de Sabadell

 • Be the first to comment

Presentacio Guifinet Sabadell 17/1/2008

 1. 1. guifi.net a Sabadell
 2. 2. Objectius Xerrada <ul><li>què són les xarxes lliures i què és guifi.net </li></ul><ul><ul><li>què és guifi.net ? </li></ul></ul><ul><ul><li>com funciona ? </li></ul></ul><ul><ul><li>quins continguts hi ha a la xarxa ? </li></ul></ul><ul><li>crida a la participació per fer xarxa a SBD </li></ul><ul><ul><li>Estat actual </li></ul></ul>
 3. 3. Definició xarxa lliure <ul><li>“ és una xarxa de lliure accés la que permet que qualsevol persona i en qualsevol moment hi pugui accedir i arribar a qualsevol punt de la mateixa sense cap tipus de restricció” </li></ul><ul><li>Neutralitat de la xarxa </li></ul><ul><li>Exemples de xarxes lliures: </li></ul><ul><ul><li>seattlewireless.net </li></ul></ul><ul><ul><li>www.diirwb.net (Dinamarca)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>awmn.net (Atenes)‏ </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>és un projecte obert </li></ul><ul><li>no té una ubicació geogràfica determinada </li></ul><ul><ul><li>molt estès per la Plana de Vic i el Lluçanès </li></ul></ul><ul><ul><li>creixent a diversos indrets </li></ul></ul><ul><li>un lloc web: </li></ul><ul><ul><li>amb informació i coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>sobre xarxes sense fils (Wi-Fi)‏ </li></ul></ul>què és guifi.net ? Aviat 2000 !! Nodes actius
 5. 5. <ul><li>és coordinació: </li></ul><ul><ul><li>entre els interessats d’un lloc per poder muntar la infraestructura comuna necessària per fer la xarxa </li></ul></ul><ul><li>és col·laboració: </li></ul><ul><ul><li>particulars, empreses i administracions </li></ul></ul><ul><li>fem una xarxa oberta pública </li></ul><ul><ul><li>amb l’aportació dels participants </li></ul></ul>què és guifi.net ?
 6. 6. <ul><li>NO és una iniciativa comercial </li></ul><ul><li>NO és un proveïdor de serveis d’Internet (ISP)‏ </li></ul><ul><li>NO és un sistema de pagament </li></ul><ul><li>NO és cap associació, persona jurídica o empresa </li></ul><ul><li>NO representa cap organisme oficial </li></ul><ul><li>NO exigeix res a ningú </li></ul><ul><ul><li>cadascú aporta el que vol </li></ul></ul><ul><ul><li>sense cap tipus d’obligació </li></ul></ul>què NO és guifi.net ?
 7. 7. Comuns SenseFils <ul><li>es portar l'esperit de la GPL / CC a les xarxes lliures, et permet: </li></ul><ul><ul><li>conèixer com està fet la xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>utilitzar la xarxa sense perjudicar els demés </li></ul></ul><ul><ul><li>aportar els continguts que vulguis </li></ul></ul><ul><ul><li>entrant a la xarxa ajudes a estendre-la amb les mateixes condicions </li></ul></ul>
 8. 8. com s'organitza? <ul><li>gestió centralitzada en la web i descentralitzada pel territori </li></ul><ul><li>persones individuals que hi aporten temps i dedicació </li></ul><ul><li>llistes de correus, xats i fòrums per mantenir-nos en contacte </li></ul>
 9. 9. Desplegament <ul><li>Roda de desplegaments </li></ul>
 10. 10. com es fa la xarxa? <ul><li>els usuaris tenim el nostre node a casa </li></ul><ul><li>connectem el node de casa amb la resta de nodes </li></ul><ul><li>com ? </li></ul><ul><ul><li>usem supernodes </li></ul></ul><ul><ul><li>enllaç </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>casa – supernode </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>supernode - supernode </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>necessitem: </li></ul><ul><ul><li>un ordinador </li></ul></ul><ul><ul><li>un router amb antena externa </li></ul></ul><ul><ul><li>un fil de xarxa entre el router i l'ordinador </li></ul></ul>com és el node de casa ?
 12. 12. <ul><li>important: </li></ul><ul><ul><li>el millor enllaç </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>poca potència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>visió directa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>antena a la teulada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>com la de la TV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>apuntant a l'AP </li></ul></ul></ul>com és el node de casa ? http://wind.awmn.net/?page=nodes&node=72
 13. 13. <ul><li>com ho faig ... </li></ul><ul><ul><li>router i antena externa a la teulada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cable curt, 1 a 3 m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>caixa estanca o sota teulada </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>cable de xarxa entre el router i l'ordinador </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>fins a 100 m </li></ul></ul></ul>com és el node de casa ? Teulada Antena i router Ordinador Portàtil sense fils Ordinador Interior Exterior Cable xarxa Cable xarxa Cable xarxa Router sense fils Sense fils
 14. 14. <ul><li>i si ... </li></ul><ul><ul><li>tinc dos o més ordinadors ? </li></ul></ul><ul><ul><li>som diferents veïns d'un edifici ? </li></ul></ul><ul><ul><li>vull moure'm amb un portàtil ? </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>com és el node de casa ? Teulada Antena i router Ordinador Portàtil sense fils Ordinador Interior Exterior Cable xarxa Cable xarxa Cable xarxa Router sense fils Sense fils
 15. 15. <ul><li>antenes sectorials de cobertura i per a connexió a distància </li></ul>com és un supernode ?
 16. 16. <ul><li>necessites: </li></ul><ul><ul><li>1 router Linksys o Buffalo </li></ul></ul><ul><ul><li>1 antena externa </li></ul></ul><ul><li>afegir-te a guifi en tres passos: </li></ul><ul><ul><li>lloc on vius </li></ul></ul><ul><ul><li>router que tens </li></ul></ul><ul><ul><li>enllaç que fas </li></ul></ul>com m'hi puc connectar des de casa ? Connexió al supernode http://www.guifi.net/trespassos
 17. 17. algunes instal·lacions
 18. 18. algunes instal·lacions
 19. 19. algunes instal·lacions
 20. 20. quins serveis hi ha a la xarxa ? <ul><li>+ 2000 nodes funcionant </li></ul><ul><ul><li>la majoria entrellaçats </li></ul></ul><ul><li>més de 80 serveis i continguts </li></ul><ul><ul><li>Portes d'accés a Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Intercanvi d'arxius </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon </li></ul></ul><ul><ul><li>Xat </li></ul></ul><ul><ul><li>Càmeres, Correu, webs, ... </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>servidors de pàgines web propis </li></ul><ul><li>servidors de correu </li></ul><ul><li>servidors de disc i ftp </li></ul><ul><li>centraletes telefòniques </li></ul><ul><li>portes a Internet </li></ul><ul><li>P2P intern </li></ul><ul><li>xat, emissora de ràdio, càmeres web, ... </li></ul>quins serveis hi ha a la xarxa ? IRC-Catalunya.org #guifi
 22. 22. <ul><li>portes a Internet: </li></ul><ul><ul><li>de particulars </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>obertes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>compartides </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>públiques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sortida per proxy amb nom d'usuari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>accés a la informació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>web, correu, ... </li></ul></ul></ul></ul>quins serveis hi ha a la xarxa ? Xarxa sense fils PROXY: usuari i contrasenya internet internet
 23. 23. quins serveis hi ha a la xarxa ? <ul><li>mapa de catalunya </li></ul>
 24. 24. <ul><li>essent-ne usuari: </li></ul><ul><ul><li>particular, institució, empresa, ... </li></ul></ul><ul><li>fent xarxa: </li></ul><ul><ul><li>buscant edificis pels supernodes </li></ul></ul><ul><ul><li>apadrinant: ajudant a pagar el material d'ús comú </li></ul></ul><ul><li>aportant continguts: </li></ul><ul><ul><li>buscant o fent portes a Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>compartint el què vulguis </li></ul></ul>com hi puc col·laborar ?
 25. 25. Com és la xarxa a Sabadell? <ul><li>Estat Actual Desplegament </li></ul><ul><ul><li>2 operatius </li></ul></ul><ul><ul><li>1 en proves </li></ul></ul><ul><ul><li>11 projectats (propers entre ells)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscant la massa crítica </li></ul></ul><ul><li>Desconnectada del gruix de guifi </li></ul><ul><li>http://www.sabadellwireless.net </li></ul>
 26. 26. Llista de nodes a Sabadell
 27. 27. Mapa de Sabadell
 28. 28. guifi.net Una xarxa oberta i lliure preguntes ...
 29. 29. Preguntes més freqüents ... <ul><li>De qui és guifi.net ? </li></ul><ul><ul><li>Dels usuaris </li></ul></ul><ul><li>Qui paga guifi.net ? </li></ul><ul><ul><li>Els usuaris aportant infraestructures i serveis </li></ul></ul><ul><li>Quin cost té entrar a guifi.net ? </li></ul><ul><ul><li>Cap </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprar-te el material i fer-te o encarregar la instal·lació </li></ul></ul><ul><li>Hi ha quotes periòdiques ? </li></ul><ul><ul><li>No </li></ul></ul><ul><ul><li>Pots participar en les millores de material d'ús comú </li></ul></ul>
 30. 30. Preguntes més freqüents ... <ul><li>Per guifi.net es pot descarregar música, ... ? </li></ul><ul><ul><ul><li>Des d'Internet mitjançant els serveis públics no </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dins de guifi.net es pot fer el que es vulgui: la xarxa és dels usuaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A nivell particular cadascú fa allò que li convé </li></ul></ul></ul><ul><li>No funciona tal cosa: amb qui m'he d'enfadar ? </li></ul><ul><ul><li>Amb ningú !, perquè: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tindràs dues feines ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els usuaris som els responsables de fer-ho funcionar tot a partir de treball voluntari </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Preguntes més freqüents ... <ul><li>guifi.net és Internet ? </li></ul><ul><ul><li>No ! </li></ul></ul><ul><ul><li>És una xarxa ciutadana, lliure, oberta i pública </li></ul></ul><ul><li>Per guifi.net es pot accedir a Internet ? </li></ul><ul><ul><li>Sí </li></ul></ul><ul><ul><li>Portes d'accés, ... </li></ul></ul><ul><li>M'agradaria que a guifi.net hi hagués tal contingut: </li></ul><ul><ul><li>Per què no t'animes a oferir-lo tu ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Segur que hi ha gent disposada a ajudar-te </li></ul></ul>
 32. 32. Preguntes més freqüents ... <ul><li>Puc connectar-me directament amb el portàtil ? </li></ul><ul><ul><li>Així m'estalvio uns 'calerons' </li></ul></ul><ul><ul><li>No ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Els portàtils ... : </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexions bidireccionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen antenes petites </li></ul></ul><ul><ul><li>Veuen els punts d'accés </li></ul></ul><ul><ul><li>No emeten fins als AP </li></ul></ul><ul><ul><li>Connecten a prop </li></ul></ul>
 33. 33. Preguntes més freqüents ... <ul><li>I, això és legal ? </li></ul><ul><ul><li>Sí ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei de Telecomunicacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoprestacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Quadre de Freqüències: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús comú: 2.4 i 5 GHz </li></ul></ul></ul><ul><li>I, això és segur ? </li></ul><ul><ul><li>Disponibilitat de la xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmissió de dades </li></ul></ul>
 34. 34. Potències emissió

×