Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mindful practice tarragona 2013

305 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mindful practice tarragona 2013

 1. 1. Pràctica Reflexiva en la consultaManu Campíñ ezEBA Vallcarca
 2. 2. Mindfulness • “Prendre Consciència • del moment Present • amb Acceptació”
 3. 3. Mindfulness. Mindfulness = Empatitzar ambun mateix. De forma positiva/constructiva
 4. 4. MindfulnessIdentificar:. Estat físic. Emocions. Cognicions
 5. 5. Mindful practice*Auto/hetero avaluacióAuto/hetero monitorizacióMotivació i acció*Adaptat de Ronald Epstein
 6. 6. Autoavaluació : fonts*. Basades en dades externes. Basades en dades internes:sensacions, emocions, pensaments,intuicions*Adaptat de Ronald Epstein
 7. 7. Interaccions entre les dades externesi les internes *. Processos de baix cap a dalt:Dades/sensacions/experiè ncies → percepció ,interpretació , auto-conceptesProcessos de dalt cap a baix:Auto-conceptes y biaixos → percepció ,interpretació , “dades”*Adaptat de Ronald Epstein
 8. 8. Requisits per a l’automonitorizació il’autoavaluació *. Estar “obert” (curiositat). Baixa reactivitat. Estabilitat mental. Percebre les experiè ncies com a noves. Percebre “el que é s cert” com a “pot ser que”. Percebre les situacions des de mú ltiples perspectives. Suspendre la categorització i els judicis. Autoqü estionar-se, autopreguntar-se*Adaptat de Ronald Epstein i Francesc Borell
 9. 9. Preguntes reflexives *. Les sensacions“¿Què percebo en el meu cos, i com em pot informar sobre els meus propisprocessos mentals?”. Els pensaments“¿Si no fos [ ], què pot ser?”“¿Hi ha la possibilitat d’auto-decebre’m?”. Les percepcions“¿Existeix la possibilitat que hagi ignorat detalls que no confirmen la primerahipò tesi?”“Què diria un col· lega fiable sobre aquesta situació ?”. Les emocions“¿Quines emocions m’influeixen en aquesta situació ?”*Adaptat de Ronald Epstein
 10. 10. Preguntes reflexives *. Les sensacions“¿Què percebo en el meu cos, i com em pot informar sobre els meus propisprocessos mentals?”. Els pensaments“¿Si no fos [ ], què pot ser?”“¿Hi ha la possibilitat d’auto-decebre’m?”. Les percepcions“¿Existeix la possibilitat que hagi ignorat detalls que no confirmen la primerahipò tesi?”“Què diria un col· lega fiable sobre aquesta situació ?”. Les emocions“¿Quines emocions m’influeixen en aquesta situació ?”*Adaptat de Ronald Epstein

×