Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lukuja nuorten työttömyydestä 08/2014 - Suomen Mentorit

434 views

Published on

Vastavalmistuneiden akateemisesti koulutettujen nuorten työttömyys on kasvanut nopeasti vuosien 2013 ja 2014 välissä Suomessa. Suomen Mentorit auttaa näitä nuoria löyttämään paikkansa työelämästä mentoroinnin avulla.

Unemployment among freshly graduated university students have increased rapidly between 2013 and 2014 in Finland. The Mentors of Finland are helping these people to the working life.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lukuja nuorten työttömyydestä 08/2014 - Suomen Mentorit

  1. 1. Tietoa vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyydestä
  2. 2. Vastavalmistuneet korkeakoulutetut työttömät* • 3 842 työtöntä 1/2013 • 4 772 työtöntä 1/2014 • 1/2014 työttömiä lähes 1 000 enemmän kuin vuosi sitten  Työttömyyden kasvu vuodessa 24,2 %. • *Lähde: Akavan taulukko Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastoista 25.2.2014. • *Vastavalmistuneet: alle vuosi valmistumisesta
  3. 3. Vastavalmistuneet korkeakoulutetut työttömät* • Vastavalmistuneita korkeasti koulutettuja oli vuoden 2013 lopussa työttömänä lähes 4 000, lähes 1 000 enemmän kuin 2012. (Muutos 24,9 %) • Akateemisten työpaikkoja on kadonnut erityisesti yksityiseltä sektorilta. • Työttömänä nyt etenkin insinöörejä, tradenomeja humanististen alojen maistereita ja kauppatieteilijöitä. • Raunioittavaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle, joka maksaa koulutuksen. • Akavan mukaan yhteensä nykyiset noin 40 000 korkeakoulutettua työtöntä maksaa valtiolle miljardi vuodessa menetettyinä verotuloina ja työttömyyskuluina. *Lähteet: Akava, Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot 20.12.2013 ja Yle uutiset Turku 13.5.2014, Sture Fjäder http://yle.fi/uutiset/korkeasti_koulutettuja_tyottomia_on_ennatysmaara/7235337
  4. 4. ”Tarvitsemme käänteen” ”Joku voi ajatella, että ei kannata kouluttautua. Korkea koulutus on ollut tae sille, että työllistyminen on helpompaa. Nyt näyttää huonolta, vaikka vielä usko koulutukseen on olemassa. Tarvitsemme käänteen toiseen suuntaan tai emme voi ylläpitää pohjoismaista hyvinvointimallia.” –Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja, Yle uutiset Turku 13.5.2014* *Linkki uutiseen: http://yle.fi/uutiset/korkeasti_koulutettuja_tyottomia_on_ennat ysmaara/7235337
  5. 5. ”Työttömyys uran alussa leimaa pahimmillaan koko työelämän” • Sture Fjäder on huolissaan etenkin niistä korkeakoulutetuista, jotka valmistuvat suoraan kortistoon. Hänen mukaansa vuoden valmistumisen jälkeen työttömänä ollut on jo pitkäaikaistyötön, sillä työttömyys uran alussa leimaa pahimmillaan koko työelämän. • Vastavalmistuneita on työttömänä koko maassa yli 4 000. Fjäder neuvoo korkeakouluista valmistuvia hakemaan rekrytointiapua heti eikä vasta huomenna. • – Vastavalmistuneen, joka ei saa työtä heti, ei kannata jäädä kotiin yrittämään yksin, vaan hän tarvitsee oikeaa sparrausapua rekrytointifirmoista tai TE-toimistosta. –Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja, Yle uutiset Turku 13.5.2014* *Lähde: Yle uutiset Turku 13.5.2014, linkki uutiseen: http://yle.fi/uutiset/korkeasti_koulutettuja_tyottomia_on_ennatys maara/7235337

×